Opatření děkana č. 6/2011
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 6/2011


Název:

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2011


Účinnost:

1.3.2011


V Praze dne 15.února 2011


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

V souvislosti s pokynem děkana č. 1/2002 stanovuji na základě výsledků hospodaření za rok 2011 sazby provozní a správní režie pro potřeby zpracování kalkulací v doplňkové činnosti, za placené služby hlavní činnosti a rozpočtů grantových projektů.

Pro rok 2011 jsou stanoveny tyto sazby:


provozní režie

10 %

správní režie

9 %PhDr. Jakub Končelík, Ph.D

děkan fakultyZpracovala: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení

Opatření děkana č. 6/2011

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 6/2011


Název:

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2011


Účinnost:

1.3.2011


V Praze dne 15.února 2011


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

V souvislosti s pokynem děkana č. 1/2002 stanovuji na základě výsledků hospodaření za rok 2011 sazby provozní a správní režie pro potřeby zpracování kalkulací v doplňkové činnosti, za placené služby hlavní činnosti a rozpočtů grantových projektů.

Pro rok 2011 jsou stanoveny tyto sazby:


provozní režie

10 %

správní režie

9 %PhDr. Jakub Končelík, Ph.D

děkan fakultyZpracovala: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení