Vyzvedávání stravenek a výplatních pásek v pokladně fakulty
Ekonomika a provoz
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Vyzvedávání stravenek a výplatních pásek v pokladně fakulty

Ředitelům institutů (s kopií pro sekretariáty), vedoucím součástí a oddělení děkanátu


Věc: Vyzvedávání stravenek a výplatních pásek v pokladně fakulty


  1. Od 1. 1. 2011 je prováděna úhrada stravenek formou srážky ze mzdy a to na základě předchozího písemného souhlasu jednotlivých zaměstnanců.


  2. Stravenky jsou vydávány v pokladně fakulty nejdříve ve výplatním termínu příslušného měsíce.


  3. Stravenky jsou vydávány v pokladně fakulty buď zaměstnanci osobně, nebo jím pověřené osobě na základě plné moci. Touto osobou je zpravidla jiný zaměstnanec fakulty, např. sekretářka pracoviště. Stejně tak mohou být vydávány výplatní pásky. Jiný způsob vydávání stravenek a výplatních pásek je nepřípustný. Plná moc může být vydána nejdéle na období do konce příslušného kalendářního roku.


  4. Hromadný odběr stravenek na základě plných mocí je prováděn v předem dohodnutém termínu. Pokladní předává na základě plné moci pověřenému zaměstnanci spolu se stravenkami i seznam pracovníků příslušného pracoviště s uvedením počtu stravenek. Pověřený pracovník je povinen si počet přebíraných stravenek zkontrolovat a podpisem potvrdit převzetí za každého jednotlivého zaměstnance, kterým byl pověřen k převzetí.


  5. Ekonomické oddělení archivuje seznamy zaměstnanců, kteří odebrali stravenky po dobu 5 let. Tyto seznamy jsou podepsané zaměstnanci, kteří stravenky odebrali nebo osobami, které tak jednaly na základě plné moci.
Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakultyV Praze 17. února 2011Vyzvedávání stravenek a výplatních pásek v pokladně fakulty

Vyzvedávání stravenek a výplatních pásek v pokladně fakulty

Ředitelům institutů (s kopií pro sekretariáty), vedoucím součástí a oddělení děkanátu


Věc: Vyzvedávání stravenek a výplatních pásek v pokladně fakulty


  1. Od 1. 1. 2011 je prováděna úhrada stravenek formou srážky ze mzdy a to na základě předchozího písemného souhlasu jednotlivých zaměstnanců.


  2. Stravenky jsou vydávány v pokladně fakulty nejdříve ve výplatním termínu příslušného měsíce.


  3. Stravenky jsou vydávány v pokladně fakulty buď zaměstnanci osobně, nebo jím pověřené osobě na základě plné moci. Touto osobou je zpravidla jiný zaměstnanec fakulty, např. sekretářka pracoviště. Stejně tak mohou být vydávány výplatní pásky. Jiný způsob vydávání stravenek a výplatních pásek je nepřípustný. Plná moc může být vydána nejdéle na období do konce příslušného kalendářního roku.


  4. Hromadný odběr stravenek na základě plných mocí je prováděn v předem dohodnutém termínu. Pokladní předává na základě plné moci pověřenému zaměstnanci spolu se stravenkami i seznam pracovníků příslušného pracoviště s uvedením počtu stravenek. Pověřený pracovník je povinen si počet přebíraných stravenek zkontrolovat a podpisem potvrdit převzetí za každého jednotlivého zaměstnance, kterým byl pověřen k převzetí.


  5. Ekonomické oddělení archivuje seznamy zaměstnanců, kteří odebrali stravenky po dobu 5 let. Tyto seznamy jsou podepsané zaměstnanci, kteří stravenky odebrali nebo osobami, které tak jednaly na základě plné moci.
Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakultyV Praze 17. února 2011