Aktuality
Věda a výzkum
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


AKTUALITY


MZV ČR vyhlásilo výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2018. Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů (výjimečně 100%). Podporované aktivity: konference a semináře, diskusní fóra, summity, akce veřejné diplomacie.

Podrobné informace a formuláře.

Příloha IX. - Tématické priority

Zaslání informace o přípravě projektu na odd. vědy: 5. září 2017

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 19. září 2017

(vloženo 13.07. 2017)


MZV ČR vyhlásilo jednorázové projektové výběrové řízení na téma "Mezinárodní souvislosti roku 1968". Typy podporovaných aktivit jsou např. konference, semináře, publikace, diskusní fóra. Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů.

Podrobné informace a formuláře.

Zaslání informace o přípravě projektu na odd. vědy: 5. září 2017

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 19. září 2017

(vloženo 13.07. 2017)


MZV ČR vyhlásilo výběrové řízení na podporu česko-polských projektů realizovaných v roce 2018. Typy podporovaných aktivit jsou např. vědecké projekty, konference, semináře, společné projekty VŠ včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů. Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů. Tematickou prioritou je výročí sto let od vzniku Československa i Polské republiky. Tematická priorita však není podmínkou udělení dotace. Max. výše dotace na jeden projekt je 250 tis. Kč.

Podrobné informace a formuláře.

Zaslání informace o přípravě projektu na odd. vědy: 5. září 2017

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 19. září 2017

(vloženo 13.07. 2017)


Canon Foundation informuje o programu Research Fellowships pro výzkumníky z Evropy na výzkumné pobyty v Japonsku ve všech oblastech výzkumu a vývoje. Finanční podpora se uděluje na tři měsíce až jeden rok pro občany států EU (plus Izrael, Turecko, státy Balkánu). Žadatelé měli v posledních deseti letech obdržet magisterský titul nebo jiný obdobný titul. Přednost mají žadatelé, kteří budou pobývat v Japonsku poprvé. 

Podrobné informace 

Online přihláška

(vloženo 26.06. 2017)


Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila pátou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit v Korejské republice, ve Vietnamu, v čínských lokalitách Če-tiang (Zhejiang), Ťiang-su (Jiangsu) a na Tchaj-wanu (Taiwan).

Elektronická žádost ISTA plus datová schránka TAČR

Prosíme o závazné sdělení na fakultní oddělení vědy do 26.6.2017, zda si budete v této výzvě podávat projekt.

Podrobné informace

Termín pro odevzdání finálních podkladů na fakultní oddělení vědy: 17.7.2017.

(vloženo 22.05. 2017)


Vyhlášení norské ceny The Holberg Prize 2018, na kterou se podávají nominace do 15. června 2017. Holberg Prize oceňuje vědce, kteří významně přispěli výzkumu v humanitních a sociálních vědách, právu a teologii. Cena je spojena s finančním ohodnocením ve výši 4 500 000 NOK (486 700 EUR). Nominaci podává jiný vědec nebo představitel fakulty/instituce prostřednictvím formuláře: zde.

Podrobné informace o ceně

(vloženo 22.05. 2017)


Česko - bavorská vysokoškolská agentura informuje o programu bavorsko - českých akademických projektů na rok 2017. Projekt, který v Bavorsku podává tamní veřejná vysoká škola, má mít českou partnerskou instituci. V projektu se podporuje financování společných konferencí, workshopů, letních a zimních škol, seminářů, exkurzí, konzultací společných projektů ideálně se zapojením začínajících výzkumných pracovníků (hradí se: cestovné, ubytování, diety, osobní i věcné náklady). 

Podrobné informace a formuláře

Prosím o sdělení do konce května 2017 na mail zda si budete podávat žádost v této výzvě a s kterou bavorskou veřejnou vysokou školou. Do konce roku 2017 jsou plánovány červencový a záříový termín. 

(vloženo 02.05. 2017)


Vyhlášení Ceny profesora Františka Vencovského

VŠFS vyhlašuje již 6. ročník soutěže o Cenu prof. F. Vencovského pro všechny mladé ekonomy do 35 let. Podrobnější informace naleznete zde

Tématické zaměření soutěže: „Konkurenceschopnost podniků v souvislosti s fiskální a monetární politikou“

Termín podání přihlášky je nejpozději do 2. května 2017.

(vloženo 11.04. 2017)


Komise J. Williama Fulbrighta informuje o programu stipendií pro občany České republiky na období 2018-2019.

Nabídka stipendií

(vloženo 11.04.2017)


Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo 2. veřejnou soutěž v programu aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity (NAKI II).

Vyhlášení, zadávací dokumentace a formuláře.

Termín odevzdání návrhů projektů na oddělení vědy: 20. dubna 2017

(vloženo 03.04.2017)


TC AV ČR pořádá dne 25.4. od 9,30-14h seminář Příprava projektů do výzvy Twinning 2017. Bližší informace zde. Registrace nutná.

(vloženo 28.03.2017)


MŠMT informuje o programu jednoměsíčních stipendií pro vysokoškolské pedagogy bez věkového omezení do Rakouska. Stipendium ve výši €1150 měsíčně je určeno pro výzkum na veřejných/státních vysokých školách a odborných vysokých školách. 

Termín pro elektronické předložení žádosti u zadavatele: 30. listopad 2017.

Podrobné informace

Elektronická žádost po registraci

(vloženo 23.03.2017)


MŠMT informuje o aktuální výzvě v programu česko-rakouské spolupráce AKTION Österreich

Podporují se projekty z oblasti vědecké a akademické výměny, pořádání společných akcí, výzkumné pobyty, letní školy a kolegia, studentské exkurze i finanční podpora publikování výstupů z projektů v akademických časopisech. Nepodporuje se účast na konferencích, korektury, režie projektu s výjimkou kolegií a letních škol.  

Podrobné informace a formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemné a elektronické žádosti: 8. září 2017.

(vloženo 07.03.2017)


Zvláštní cena Platformy CEFRES 2017 se uděluje za nejlepší článek v oboru společenských a humanitních věd. Uchazeči mohou přihlašovat své články přímo na adresu platmorfmaward@cefres.cz. Uzávěrka pro podání přihlášek je do 14. dubna 2017.

Platforma CEFRES - podrobné informace

(vloženo 28.02.2017)


Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na standardní, juniorské a mezinárodní grantové projekty (s Německem, Koreou a Tchaj-wanem) s počátkem řešení od 1. 1. 2018.

Vyhlášení soutěže a zadávací dokumentace  

Vstup do aplikace

Postup pro navrhovatele projektu na FSV - aktualizace 6.3.2017

Termín zaslání návrhů na oddělení vědy: 27. března 2017

(vloženo 24.02.2017)


Vyhlášení 9. kola projektu ,,Laboratoř EU"

„Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU“ je projekt vyhlášený a financovaný Zastoupením Evropské komise v ČR ve spolupráci s Odborem komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Úřadu vlády České republiky a realizovaný Katedrou světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů VŠE ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE a zástupci dalších univerzit/vysokých škol v ČR. Jeho posláním je ocenit ty studenty/absolventy vysokých škol, kteří se věnují oblasti evropských záležitostí a jejichž diplomové práce budou přihlášeny do Soutěže o nejlepší diplomovou práci a v této soutěži se umístí mezi deseti nejkvalitnějšími.

Veškeré informace o soutěži naleznete zde. Termín pro zaslání nominací je do 15. března 2017.

(vloženo 20.02.2017)


Informace o vyhlášení Balzan prize a Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany

Balzanova cena se letos uděluje v následujících čtyřech kategoriích:

- Studie kolektivní paměti

- Genderová studia

- Imunologické přístupy k léčbě rakoviny

- Planety sluneční soustavy a exoplanety

Veškeré informace naleznete zde. Termín pro zaslání nominací je do 15. března 2017.

(vloženo 09.02.2017)


Zároveň je možné do 20. února 2017 přihlásit nominace na Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany v soutěži na téma rozvoje EU, integrace a otázek evropské identity. O toto ocenění, které již od roku 2008 každoročně uděluje Evropský parlament spolu s Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách, se mohou ucházet mladí lidé ve věku od 16 do 30 let ze všech členských států EU se svými projekty, které jsou zaměřeny na mladé lidi a aktivně přispívají k rozvoji Evropy.

Další informace naleznete zde.

(vloženo 09.02.2017)


TC AVČR ve spolupráci s Evropskou komisí pořádá dne 5. dubna 2017 při příležitosti nedávného 20. výročí založení akcí Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) Národní informační den o MSCA. Program s registrací naleznete zde.

(vloženo 07.02.2017)


Univerzita Karlova a TC AVČR pořádají dne 15. března 2017 na rektorátě UK konferenci k 10.výročí založení ERC. Program s registrací naleznete zde.

(vloženo 07.02.2017)


Nadace Sophia informuje o programu nadačních příspěvků na rok 2017. Žadateli o příspěvek mohou být jak vysoké školy, tak přímo jejich studenti. 

V roce 2017 jsou tyto termíny pro odevzdáni žádosti o příspěvek: 31.8. a 30.11. V případě, že se jedná o žádost o institucionální podporu, prosíme o předložení žádosti alespoň 5 pracovních dní před termínem nadace na fakultní oddělení vědy. 

Podrobné informace a formulář žádosti

(vloženo 16.01.2017)Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2017. Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání závažných vědeckých časopisů, na vydávání publicistického díla s aktuální společenskou tématikou, na vydání původního literárního (teoretického) díla či na cestovní stipendium (vědečtí pracovníci do 35 let - cestovní stipendium).

Podrobné informace

Formuláře

Formuláře žádosti o cestovní stipendia jsou k vyzvednutí na vyžádání přímo u Fondu.

Postup podání žádosti

Termín pro zasílání navrhů na fakultní oddělení vědy: 4. září 2017 (cestovní stipendia).

(vloženo 10.01.2017)Vzdělávací nadace Jana Husa informuje o programech stipendií a grantů na rok 2017:

Stipendium Husovy nadace

Přihláška

Grant Husovy nadace

Přihláška

Termím oddělení vědy pro odevzdání přihlášky: 1. září 2017.

(vloženo 10.01.2017)Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům, kteří se v zahraničí připravují na realizaci vědeckého či uměleckého projektu na rok 2017, cestovních stipendií a vědeckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni.

Podrobné informace

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2017: 26. června, 28. srpna, 23. října, 11. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 dnů před konáním zasedání správní rady.

(vloženo 10.01.2017)


Grantová agentura ČR zveřejnila výzvu k podávání nominací na členy do hodnotících panelů.

Informace o panelech, úplný text výzvy a formulář pro nominaci.

Termín elektronického zaslání na odd. vědy: 23. listopadu 2016

(vloženo 06.10.2016)Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2017. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Podrobné informace pro žadatele, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 6. října 2016.

Termín elektronického podání na odd. vědy: 6. listopadu 2016

(vloženo 30.09.2016)Vyhlášení Ceny Jaroslava Krejčího

Cena je určena pro talentované studenty/studentky v magisterském nebo doktorském studiu a pro vynikající vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 35 let. Pro získání ceny jsou rozhodující studijní nebo vědecké výsledky a doporučení významné osobnosti daného oboru. S cenou je spojen nadační příspěvek ve výši 20 000,- Kč. Žádosti obsahující nacionale, stručný životopis a seznam publikovaných prací uchazeče, spojení na něho a doporučení renomovaného akademického představitele daného oboru lze poslat do 30. června 2016 na e-mail: nebo do 24. června 2016 na oddělení vědy, chcete-li nominaci zaslat prostřednictvím fakulty.

Vyhlášení Ceny Jaroslava Krejčího

(vloženo 15.06.2016)Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových vyzvala k zasílání návrhů na ocenění Medailí Josefa Hlávky. Medaile je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem z českých veřejných vysokých škol, české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti.

Podrobné informace

Termín pro zaslání nominací na fakultní oddělení vědy: 20. květen 2016.

(vloženo 02.05.2016)Město Sezimovo Ústí vypsalo pro studenty vysokých škol 21. ročník soutěže o "Cenu Edvarda Beneše". Do soutěže je možné přihlásit bakalářské, diplomové a disertační práce v oboru historie 20. století nebo sociologie.

Pravidla soutěže a elektronická přihláška.

Termín vyhlašovatele: 8. červenec 2016

(vloženo 14.04.2016)Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na standardní, juniorské a mezinárodní grantové projekty

(s Německem, Koreou a Tchaj-wanem) s počátkem řešení od 1. 1. 2017.

Zadávací dokumentace  

Vstup do aplikace

Postup pro řešitele projektu

Termín zaslání návrhů na oddělení vědy: 18. března 2016

(vloženo 18.02.2016)Dne 13. 10. 2015 proběhl na Fakultě sociálních věd UK seminář o nových výzvách programu Horizont 2020 plánovaných na roky 2016-2017 v oblasti Společenských věd a Bezpečnosti, zmíněna byla i Etika, Open Access a Hodnocení projektů.

Prezentace ze semináře naleznete zde: EtikaBezpečnostOpen AccessSocial ScienceScience for SocietyHodnoceni projektů.

(vloženo 05. 11. 2015)Archiv aktualit


AktualityAKTUALITY


MZV ČR vyhlásilo výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2018. Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů (výjimečně 100%). Podporované aktivity: konference a semináře, diskusní fóra, summity, akce veřejné diplomacie.

Podrobné informace a formuláře.

Příloha IX. - Tématické priority

Zaslání informace o přípravě projektu na odd. vědy: 5. září 2017

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 19. září 2017

(vloženo 13.07. 2017)


MZV ČR vyhlásilo jednorázové projektové výběrové řízení na téma "Mezinárodní souvislosti roku 1968". Typy podporovaných aktivit jsou např. konference, semináře, publikace, diskusní fóra. Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů.

Podrobné informace a formuláře.

Zaslání informace o přípravě projektu na odd. vědy: 5. září 2017

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 19. září 2017

(vloženo 13.07. 2017)


MZV ČR vyhlásilo výběrové řízení na podporu česko-polských projektů realizovaných v roce 2018. Typy podporovaných aktivit jsou např. vědecké projekty, konference, semináře, společné projekty VŠ včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů. Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů. Tematickou prioritou je výročí sto let od vzniku Československa i Polské republiky. Tematická priorita však není podmínkou udělení dotace. Max. výše dotace na jeden projekt je 250 tis. Kč.

Podrobné informace a formuláře.

Zaslání informace o přípravě projektu na odd. vědy: 5. září 2017

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 19. září 2017

(vloženo 13.07. 2017)


Canon Foundation informuje o programu Research Fellowships pro výzkumníky z Evropy na výzkumné pobyty v Japonsku ve všech oblastech výzkumu a vývoje. Finanční podpora se uděluje na tři měsíce až jeden rok pro občany států EU (plus Izrael, Turecko, státy Balkánu). Žadatelé měli v posledních deseti letech obdržet magisterský titul nebo jiný obdobný titul. Přednost mají žadatelé, kteří budou pobývat v Japonsku poprvé. 

Podrobné informace 

Online přihláška

(vloženo 26.06. 2017)


Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila pátou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit v Korejské republice, ve Vietnamu, v čínských lokalitách Če-tiang (Zhejiang), Ťiang-su (Jiangsu) a na Tchaj-wanu (Taiwan).

Elektronická žádost ISTA plus datová schránka TAČR

Prosíme o závazné sdělení na fakultní oddělení vědy do 26.6.2017, zda si budete v této výzvě podávat projekt.

Podrobné informace

Termín pro odevzdání finálních podkladů na fakultní oddělení vědy: 17.7.2017.

(vloženo 22.05. 2017)


Vyhlášení norské ceny The Holberg Prize 2018, na kterou se podávají nominace do 15. června 2017. Holberg Prize oceňuje vědce, kteří významně přispěli výzkumu v humanitních a sociálních vědách, právu a teologii. Cena je spojena s finančním ohodnocením ve výši 4 500 000 NOK (486 700 EUR). Nominaci podává jiný vědec nebo představitel fakulty/instituce prostřednictvím formuláře: zde.

Podrobné informace o ceně

(vloženo 22.05. 2017)


Česko - bavorská vysokoškolská agentura informuje o programu bavorsko - českých akademických projektů na rok 2017. Projekt, který v Bavorsku podává tamní veřejná vysoká škola, má mít českou partnerskou instituci. V projektu se podporuje financování společných konferencí, workshopů, letních a zimních škol, seminářů, exkurzí, konzultací společných projektů ideálně se zapojením začínajících výzkumných pracovníků (hradí se: cestovné, ubytování, diety, osobní i věcné náklady). 

Podrobné informace a formuláře

Prosím o sdělení do konce května 2017 na mail zda si budete podávat žádost v této výzvě a s kterou bavorskou veřejnou vysokou školou. Do konce roku 2017 jsou plánovány červencový a záříový termín. 

(vloženo 02.05. 2017)


Vyhlášení Ceny profesora Františka Vencovského

VŠFS vyhlašuje již 6. ročník soutěže o Cenu prof. F. Vencovského pro všechny mladé ekonomy do 35 let. Podrobnější informace naleznete zde

Tématické zaměření soutěže: „Konkurenceschopnost podniků v souvislosti s fiskální a monetární politikou“

Termín podání přihlášky je nejpozději do 2. května 2017.

(vloženo 11.04. 2017)


Komise J. Williama Fulbrighta informuje o programu stipendií pro občany České republiky na období 2018-2019.

Nabídka stipendií

(vloženo 11.04.2017)


Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo 2. veřejnou soutěž v programu aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity (NAKI II).

Vyhlášení, zadávací dokumentace a formuláře.

Termín odevzdání návrhů projektů na oddělení vědy: 20. dubna 2017

(vloženo 03.04.2017)


TC AV ČR pořádá dne 25.4. od 9,30-14h seminář Příprava projektů do výzvy Twinning 2017. Bližší informace zde. Registrace nutná.

(vloženo 28.03.2017)


MŠMT informuje o programu jednoměsíčních stipendií pro vysokoškolské pedagogy bez věkového omezení do Rakouska. Stipendium ve výši €1150 měsíčně je určeno pro výzkum na veřejných/státních vysokých školách a odborných vysokých školách. 

Termín pro elektronické předložení žádosti u zadavatele: 30. listopad 2017.

Podrobné informace

Elektronická žádost po registraci

(vloženo 23.03.2017)


MŠMT informuje o aktuální výzvě v programu česko-rakouské spolupráce AKTION Österreich

Podporují se projekty z oblasti vědecké a akademické výměny, pořádání společných akcí, výzkumné pobyty, letní školy a kolegia, studentské exkurze i finanční podpora publikování výstupů z projektů v akademických časopisech. Nepodporuje se účast na konferencích, korektury, režie projektu s výjimkou kolegií a letních škol.  

Podrobné informace a formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemné a elektronické žádosti: 8. září 2017.

(vloženo 07.03.2017)


Zvláštní cena Platformy CEFRES 2017 se uděluje za nejlepší článek v oboru společenských a humanitních věd. Uchazeči mohou přihlašovat své články přímo na adresu platmorfmaward@cefres.cz. Uzávěrka pro podání přihlášek je do 14. dubna 2017.

Platforma CEFRES - podrobné informace

(vloženo 28.02.2017)


Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na standardní, juniorské a mezinárodní grantové projekty (s Německem, Koreou a Tchaj-wanem) s počátkem řešení od 1. 1. 2018.

Vyhlášení soutěže a zadávací dokumentace  

Vstup do aplikace

Postup pro navrhovatele projektu na FSV - aktualizace 6.3.2017

Termín zaslání návrhů na oddělení vědy: 27. března 2017

(vloženo 24.02.2017)


Vyhlášení 9. kola projektu ,,Laboratoř EU"

„Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU“ je projekt vyhlášený a financovaný Zastoupením Evropské komise v ČR ve spolupráci s Odborem komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Úřadu vlády České republiky a realizovaný Katedrou světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů VŠE ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE a zástupci dalších univerzit/vysokých škol v ČR. Jeho posláním je ocenit ty studenty/absolventy vysokých škol, kteří se věnují oblasti evropských záležitostí a jejichž diplomové práce budou přihlášeny do Soutěže o nejlepší diplomovou práci a v této soutěži se umístí mezi deseti nejkvalitnějšími.

Veškeré informace o soutěži naleznete zde. Termín pro zaslání nominací je do 15. března 2017.

(vloženo 20.02.2017)


Informace o vyhlášení Balzan prize a Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany

Balzanova cena se letos uděluje v následujících čtyřech kategoriích:

- Studie kolektivní paměti

- Genderová studia

- Imunologické přístupy k léčbě rakoviny

- Planety sluneční soustavy a exoplanety

Veškeré informace naleznete zde. Termín pro zaslání nominací je do 15. března 2017.

(vloženo 09.02.2017)


Zároveň je možné do 20. února 2017 přihlásit nominace na Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany v soutěži na téma rozvoje EU, integrace a otázek evropské identity. O toto ocenění, které již od roku 2008 každoročně uděluje Evropský parlament spolu s Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách, se mohou ucházet mladí lidé ve věku od 16 do 30 let ze všech členských států EU se svými projekty, které jsou zaměřeny na mladé lidi a aktivně přispívají k rozvoji Evropy.

Další informace naleznete zde.

(vloženo 09.02.2017)


TC AVČR ve spolupráci s Evropskou komisí pořádá dne 5. dubna 2017 při příležitosti nedávného 20. výročí založení akcí Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) Národní informační den o MSCA. Program s registrací naleznete zde.

(vloženo 07.02.2017)


Univerzita Karlova a TC AVČR pořádají dne 15. března 2017 na rektorátě UK konferenci k 10.výročí založení ERC. Program s registrací naleznete zde.

(vloženo 07.02.2017)


Nadace Sophia informuje o programu nadačních příspěvků na rok 2017. Žadateli o příspěvek mohou být jak vysoké školy, tak přímo jejich studenti. 

V roce 2017 jsou tyto termíny pro odevzdáni žádosti o příspěvek: 31.8. a 30.11. V případě, že se jedná o žádost o institucionální podporu, prosíme o předložení žádosti alespoň 5 pracovních dní před termínem nadace na fakultní oddělení vědy. 

Podrobné informace a formulář žádosti

(vloženo 16.01.2017)Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2017. Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání závažných vědeckých časopisů, na vydávání publicistického díla s aktuální společenskou tématikou, na vydání původního literárního (teoretického) díla či na cestovní stipendium (vědečtí pracovníci do 35 let - cestovní stipendium).

Podrobné informace

Formuláře

Formuláře žádosti o cestovní stipendia jsou k vyzvednutí na vyžádání přímo u Fondu.

Postup podání žádosti

Termín pro zasílání navrhů na fakultní oddělení vědy: 4. září 2017 (cestovní stipendia).

(vloženo 10.01.2017)Vzdělávací nadace Jana Husa informuje o programech stipendií a grantů na rok 2017:

Stipendium Husovy nadace

Přihláška

Grant Husovy nadace

Přihláška

Termím oddělení vědy pro odevzdání přihlášky: 1. září 2017.

(vloženo 10.01.2017)Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům, kteří se v zahraničí připravují na realizaci vědeckého či uměleckého projektu na rok 2017, cestovních stipendií a vědeckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni.

Podrobné informace

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2017: 26. června, 28. srpna, 23. října, 11. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 dnů před konáním zasedání správní rady.

(vloženo 10.01.2017)


Grantová agentura ČR zveřejnila výzvu k podávání nominací na členy do hodnotících panelů.

Informace o panelech, úplný text výzvy a formulář pro nominaci.

Termín elektronického zaslání na odd. vědy: 23. listopadu 2016

(vloženo 06.10.2016)Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2017. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Podrobné informace pro žadatele, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 6. října 2016.

Termín elektronického podání na odd. vědy: 6. listopadu 2016

(vloženo 30.09.2016)Vyhlášení Ceny Jaroslava Krejčího

Cena je určena pro talentované studenty/studentky v magisterském nebo doktorském studiu a pro vynikající vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 35 let. Pro získání ceny jsou rozhodující studijní nebo vědecké výsledky a doporučení významné osobnosti daného oboru. S cenou je spojen nadační příspěvek ve výši 20 000,- Kč. Žádosti obsahující nacionale, stručný životopis a seznam publikovaných prací uchazeče, spojení na něho a doporučení renomovaného akademického představitele daného oboru lze poslat do 30. června 2016 na e-mail: nebo do 24. června 2016 na oddělení vědy, chcete-li nominaci zaslat prostřednictvím fakulty.

Vyhlášení Ceny Jaroslava Krejčího

(vloženo 15.06.2016)Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových vyzvala k zasílání návrhů na ocenění Medailí Josefa Hlávky. Medaile je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem z českých veřejných vysokých škol, české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti.

Podrobné informace

Termín pro zaslání nominací na fakultní oddělení vědy: 20. květen 2016.

(vloženo 02.05.2016)Město Sezimovo Ústí vypsalo pro studenty vysokých škol 21. ročník soutěže o "Cenu Edvarda Beneše". Do soutěže je možné přihlásit bakalářské, diplomové a disertační práce v oboru historie 20. století nebo sociologie.

Pravidla soutěže a elektronická přihláška.

Termín vyhlašovatele: 8. červenec 2016

(vloženo 14.04.2016)Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na standardní, juniorské a mezinárodní grantové projekty

(s Německem, Koreou a Tchaj-wanem) s počátkem řešení od 1. 1. 2017.

Zadávací dokumentace  

Vstup do aplikace

Postup pro řešitele projektu

Termín zaslání návrhů na oddělení vědy: 18. března 2016

(vloženo 18.02.2016)Dne 13. 10. 2015 proběhl na Fakultě sociálních věd UK seminář o nových výzvách programu Horizont 2020 plánovaných na roky 2016-2017 v oblasti Společenských věd a Bezpečnosti, zmíněna byla i Etika, Open Access a Hodnocení projektů.

Prezentace ze semináře naleznete zde: EtikaBezpečnostOpen AccessSocial ScienceScience for SocietyHodnoceni projektů.

(vloženo 05. 11. 2015)Archiv aktualit