Aktuality
Věda a výzkum
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


AKTUALITY


Vyhlášení 9. kola projektu ,,Laboratoř EU"

„Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU“ je projekt vyhlášený a financovaný Zastoupením Evropské komise v ČR ve spolupráci s Odborem komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Úřadu vlády České republiky a realizovaný Katedrou světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE a zástupci dalších univerzit/vysokých škol v ČR. Jeho posláním je ocenit ty studenty/absolventy vysokých škol, kteří se věnují oblasti evropských záležitostí a jejichž diplomové práce budou přihlášeny do Soutěže o nejlepší diplomovou práci a v této soutěži se umístí mezi deseti nejkvalitnějšími.

Veškeré informace o soutěži nalezene zde.

(vloženo 20.02.2017)


Informace o vyhlášení Balzan prize a Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany

Balzanova cena se letos uděluje v následujících čtyřech kategoriích:

- Studie kolektivní paměti

- Genderová studia

- Imunologické přístupy k léčbě rakoviny

- Planety sluneční soustavy a exoplanety

Veškeré informace nalzente zde. Termín pro zaslání nominací je do 15. března 2017.

(vloženo 09.02.2017)


Zároveň je možné do 20. února 2017 přihlásit nominace na Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany v soutěži na téma rozvoje EU, integrace a otázek evropské identity. O toto ocenění, které již od roku 2008 každoročně uděluje Evropský parlament spolu s Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách, se mohou ucházet mladí lidé ve věku od 16 do 30 let ze všech členských států EU se svými projekty, které jsou zaměřeny na mladé lidi a aktivně přispívají k rozvoji Evropy.

Další informace naleznte zde.

(vloženo 09.02.2017)


TC AVČR ve spolupráci s Evropskou komisí pořádá dne 5. dubna 2017 při příležitosti nedávného 20. výročí založení akcí Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) Národní informační den o MSCA. Program s registrací naleznete zde.

(vloženo 07.02.2017)


Karlova univerzita a TC AVČR pořádají dne 15.3.2017 na rektorátě Karlovy univerzity konferenci k 10.výročí založení ERC. Program s registrací naleznete zde.

(vloženo 07.02.2017)


Velvyslanectví Spojených států amerických informuje o aktuální výzvě programu malých grantů. Podporují se projekty napomáhající porozumění mezi ČR a USA a propagující americkou kulturu v České republice. Velvyslanectví podporuje projektové záměry nejčastěji částkou $1.000 - $5.000 (maximálně však do $10.000). Režie jsou oprávněným nákladem projektu.  

Podrobnosti a formulář

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemné verze před elektronickým odesláním: 27. února 2017.

(vloženo 03.02.2017)Nadační fond na podporu vědy Neuron informuje o soutěži Neuron Impulsy 2017 pro vysokoškolsky vzdělané odborníky do 33 respektive 40 let. 

Budou podpořeny výzkumné projekty na dobu 18 měsíců do 250.000 Kč (věk do 33 let) a na dobu 2-3 roky do 1 milionu Kč (věk do 40 let) i v oblasti společenských věd. 

Projekty se podávají elektronicky na webu zde

Podrobná pravidla soutěže do 33 let  

Podrobná pravidla soutěže do 40 let  

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 27. březen 2017.

(vloženo 26.01.2017)Nadace Sophia informuje o programu nadačních příspěvků na rok 2017. Žadateli o příspěvek mohou být jak vysoké školy, tak přímo jejich studenti. 

V roce 2017 jsou tyto termíny pro odevzdáni žádosti o příspěvek: 30.4., 31.8. a 30.11. V případě, že se jedná o žádost o institucionální podporu, prosíme o předložení žádosti alespoň 5 pracovních dní před termínem nadace na fakultní oddělení vědy. 

Podrobné informace a formulář žádosti

(vloženo 16.01.2017)Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2017. Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání závažných vědeckých časopisů, na vydávání publicistického díla s aktuální společenskou tématikou, na vydání původního literárního (teoretického) díla či na cestovní stipendium (vědečtí pracovníci do 35 let - cestovní stipendium).

Podrobné informace

Formuláře

Formuláře žádosti o cestovní stipendia jsou k vyzvednutí na vyžádání přímo u Fondu.

Postup podání žádosti

Termín pro zasílání navrhů na fakultní oddělení vědy: 21. únor 2017 (granty), 20. březen 2017 (cestovní stipendia), 4. září 2017 (cestovní stipendia).

(vloženo 10.01.2017)Vzdělávací nadace Jana Husa informuje o programech stipendií a grantů na rok 2017:

Stipendium Husovy nadace

Přihláška

Grant Husovy nadace

Přihláška

Termím oddělení vědy pro odevzdání přihlášky: 1. září 2017.

(vloženo 10.01.2017)Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům, kteří se v zahraničí připravují na realizaci vědeckého či uměleckého projektu na rok 2017, cestovních stipendií a vědeckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni.

Podrobné informace

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2017: 27. února, 24. dubna, 26. června, 28. srpna, 23. října, 11. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 dnů před konáním zasedání správní rady.

(vloženo 10.01.2017)Evropská komise informuje o projektech Jean Monnet s počátkem řešení v roce 2017 (výuka o evropské integraci a vytváření společných iniciativ výzkumníků zabývajících se evropskou integrací). U jednotlivých projektových modulů je třeba mít na paměti různá omezení. Charakteristiku jednotlivých modulů najdete na webu programu Erasmus Plus zde (str. 222-252). Přihlašování do programu na webu zde. Registrace tam je možná pouze individuálně, Univerzita Karlova již registrovaná je informace o PIC zde.

Formuláře projektu a postup při podávání projektu je na webu EACEA zde.

Fakultní termín pro odevzdání projektu na oddělení vědy FSV: 13. únor 2017.

(vloženo 21.11.2016)Informační seminář pro zájemce o podání projektu do soutěže Grantové agentury UK.

Kdy: 13. října 2016 od 14:30

Kde: budova Hollar, 2. p., č. 212

(vloženo 06.10.2016)Grantová agentura ČR zveřejnila výzvu k podávání nominací na členy do hodnotících panelů.

Informace o panelech, úplný text výzvy a formulář pro nominaci.

Termín elektronického zaslání na odd. vědy: 23. listopadu 2016

(vloženo 06.10.2016)Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2017. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Podrobné informace pro žadatele, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 6. října 2016.

Termín elektronického podání na odd. vědy: 6. listopadu 2016

(vloženo 30.09.2016)Vyhlášení Ceny Jaroslava Krejčího

Cena je určena pro talentované studenty/studentky v magisterském nebo doktorském studiu a pro vynikající vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 35 let. Pro získání ceny jsou rozhodující studijní nebo vědecké výsledky a doporučení významné osobnosti daného oboru. S cenou je spojen nadační příspěvek ve výši 20 000,- Kč. Žádosti obsahující nacionale, stručný životopis a seznam publikovaných prací uchazeče, spojení na něho a doporučení renomovaného akademického představitele daného oboru lze poslat do 30. června 2016 na e-mail: nebo do 24. června 2016 na oddělení vědy, chcete-li nominaci zaslat prostřednictvím fakulty.

Vyhlášení Ceny Jaroslava Krejčího

(vloženo 15.06.2016)Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových vyzvala k zasílání návrhů na ocenění Medailí Josefa Hlávky. Medaile je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem z českých veřejných vysokých škol, české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti.

Podrobné informace

Termín pro zaslání nominací na fakultní oddělení vědy: 20. květen 2016.

(vloženo 02.05.2016)Město Sezimovo Ústí vypsalo pro studenty vysokých škol 21. ročník soutěže o "Cenu Edvarda Beneše". Do soutěže je možné přihlásit bakalářské, diplomové a disertační práce v oboru historie 20. století nebo sociologie.

Pravidla soutěže a elektronická přihláška.

Termín vyhlašovatele: 8. červenec 2016

(vloženo 14.04.2016)Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na standardní, juniorské a mezinárodní grantové projekty

(s Německem, Koreou a Tchaj-wanem) s počátkem řešení od 1. 1. 2017.

Zadávací dokumentace  

Vstup do aplikace

Postup pro řešitele projektu

Termín zaslání návrhů na oddělení vědy: 18. března 2016

(vloženo 18.02.2016)Dne 13. 10. 2015 proběhl na Fakultě sociálních věd UK seminář o nových výzvách programu Horizont 2020 plánovaných na roky 2016-2017 v oblasti Společenských věd a Bezpečnosti, zmíněna byla i Etika, Open Access a Hodnocení projektů.

Prezentace ze semináře naleznete zde: EtikaBezpečnostOpen AccessSocial ScienceScience for SocietyHodnoceni projektů.

(vloženo 05. 11. 2015)Archiv aktualit


AktualityAKTUALITY


Vyhlášení 9. kola projektu ,,Laboratoř EU"

„Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU“ je projekt vyhlášený a financovaný Zastoupením Evropské komise v ČR ve spolupráci s Odborem komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Úřadu vlády České republiky a realizovaný Katedrou světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE a zástupci dalších univerzit/vysokých škol v ČR. Jeho posláním je ocenit ty studenty/absolventy vysokých škol, kteří se věnují oblasti evropských záležitostí a jejichž diplomové práce budou přihlášeny do Soutěže o nejlepší diplomovou práci a v této soutěži se umístí mezi deseti nejkvalitnějšími.

Veškeré informace o soutěži nalezene zde.

(vloženo 20.02.2017)


Informace o vyhlášení Balzan prize a Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany

Balzanova cena se letos uděluje v následujících čtyřech kategoriích:

- Studie kolektivní paměti

- Genderová studia

- Imunologické přístupy k léčbě rakoviny

- Planety sluneční soustavy a exoplanety

Veškeré informace nalzente zde. Termín pro zaslání nominací je do 15. března 2017.

(vloženo 09.02.2017)


Zároveň je možné do 20. února 2017 přihlásit nominace na Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany v soutěži na téma rozvoje EU, integrace a otázek evropské identity. O toto ocenění, které již od roku 2008 každoročně uděluje Evropský parlament spolu s Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách, se mohou ucházet mladí lidé ve věku od 16 do 30 let ze všech členských států EU se svými projekty, které jsou zaměřeny na mladé lidi a aktivně přispívají k rozvoji Evropy.

Další informace naleznte zde.

(vloženo 09.02.2017)


TC AVČR ve spolupráci s Evropskou komisí pořádá dne 5. dubna 2017 při příležitosti nedávného 20. výročí založení akcí Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) Národní informační den o MSCA. Program s registrací naleznete zde.

(vloženo 07.02.2017)


Karlova univerzita a TC AVČR pořádají dne 15.3.2017 na rektorátě Karlovy univerzity konferenci k 10.výročí založení ERC. Program s registrací naleznete zde.

(vloženo 07.02.2017)


Velvyslanectví Spojených států amerických informuje o aktuální výzvě programu malých grantů. Podporují se projekty napomáhající porozumění mezi ČR a USA a propagující americkou kulturu v České republice. Velvyslanectví podporuje projektové záměry nejčastěji částkou $1.000 - $5.000 (maximálně však do $10.000). Režie jsou oprávněným nákladem projektu.  

Podrobnosti a formulář

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemné verze před elektronickým odesláním: 27. února 2017.

(vloženo 03.02.2017)Nadační fond na podporu vědy Neuron informuje o soutěži Neuron Impulsy 2017 pro vysokoškolsky vzdělané odborníky do 33 respektive 40 let. 

Budou podpořeny výzkumné projekty na dobu 18 měsíců do 250.000 Kč (věk do 33 let) a na dobu 2-3 roky do 1 milionu Kč (věk do 40 let) i v oblasti společenských věd. 

Projekty se podávají elektronicky na webu zde

Podrobná pravidla soutěže do 33 let  

Podrobná pravidla soutěže do 40 let  

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 27. březen 2017.

(vloženo 26.01.2017)Nadace Sophia informuje o programu nadačních příspěvků na rok 2017. Žadateli o příspěvek mohou být jak vysoké školy, tak přímo jejich studenti. 

V roce 2017 jsou tyto termíny pro odevzdáni žádosti o příspěvek: 30.4., 31.8. a 30.11. V případě, že se jedná o žádost o institucionální podporu, prosíme o předložení žádosti alespoň 5 pracovních dní před termínem nadace na fakultní oddělení vědy. 

Podrobné informace a formulář žádosti

(vloženo 16.01.2017)Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2017. Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání závažných vědeckých časopisů, na vydávání publicistického díla s aktuální společenskou tématikou, na vydání původního literárního (teoretického) díla či na cestovní stipendium (vědečtí pracovníci do 35 let - cestovní stipendium).

Podrobné informace

Formuláře

Formuláře žádosti o cestovní stipendia jsou k vyzvednutí na vyžádání přímo u Fondu.

Postup podání žádosti

Termín pro zasílání navrhů na fakultní oddělení vědy: 21. únor 2017 (granty), 20. březen 2017 (cestovní stipendia), 4. září 2017 (cestovní stipendia).

(vloženo 10.01.2017)Vzdělávací nadace Jana Husa informuje o programech stipendií a grantů na rok 2017:

Stipendium Husovy nadace

Přihláška

Grant Husovy nadace

Přihláška

Termím oddělení vědy pro odevzdání přihlášky: 1. září 2017.

(vloženo 10.01.2017)Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům, kteří se v zahraničí připravují na realizaci vědeckého či uměleckého projektu na rok 2017, cestovních stipendií a vědeckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni.

Podrobné informace

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2017: 27. února, 24. dubna, 26. června, 28. srpna, 23. října, 11. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 dnů před konáním zasedání správní rady.

(vloženo 10.01.2017)Evropská komise informuje o projektech Jean Monnet s počátkem řešení v roce 2017 (výuka o evropské integraci a vytváření společných iniciativ výzkumníků zabývajících se evropskou integrací). U jednotlivých projektových modulů je třeba mít na paměti různá omezení. Charakteristiku jednotlivých modulů najdete na webu programu Erasmus Plus zde (str. 222-252). Přihlašování do programu na webu zde. Registrace tam je možná pouze individuálně, Univerzita Karlova již registrovaná je informace o PIC zde.

Formuláře projektu a postup při podávání projektu je na webu EACEA zde.

Fakultní termín pro odevzdání projektu na oddělení vědy FSV: 13. únor 2017.

(vloženo 21.11.2016)Informační seminář pro zájemce o podání projektu do soutěže Grantové agentury UK.

Kdy: 13. října 2016 od 14:30

Kde: budova Hollar, 2. p., č. 212

(vloženo 06.10.2016)Grantová agentura ČR zveřejnila výzvu k podávání nominací na členy do hodnotících panelů.

Informace o panelech, úplný text výzvy a formulář pro nominaci.

Termín elektronického zaslání na odd. vědy: 23. listopadu 2016

(vloženo 06.10.2016)Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2017. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Podrobné informace pro žadatele, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 6. října 2016.

Termín elektronického podání na odd. vědy: 6. listopadu 2016

(vloženo 30.09.2016)Vyhlášení Ceny Jaroslava Krejčího

Cena je určena pro talentované studenty/studentky v magisterském nebo doktorském studiu a pro vynikající vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 35 let. Pro získání ceny jsou rozhodující studijní nebo vědecké výsledky a doporučení významné osobnosti daného oboru. S cenou je spojen nadační příspěvek ve výši 20 000,- Kč. Žádosti obsahující nacionale, stručný životopis a seznam publikovaných prací uchazeče, spojení na něho a doporučení renomovaného akademického představitele daného oboru lze poslat do 30. června 2016 na e-mail: nebo do 24. června 2016 na oddělení vědy, chcete-li nominaci zaslat prostřednictvím fakulty.

Vyhlášení Ceny Jaroslava Krejčího

(vloženo 15.06.2016)Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových vyzvala k zasílání návrhů na ocenění Medailí Josefa Hlávky. Medaile je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem z českých veřejných vysokých škol, české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti.

Podrobné informace

Termín pro zaslání nominací na fakultní oddělení vědy: 20. květen 2016.

(vloženo 02.05.2016)Město Sezimovo Ústí vypsalo pro studenty vysokých škol 21. ročník soutěže o "Cenu Edvarda Beneše". Do soutěže je možné přihlásit bakalářské, diplomové a disertační práce v oboru historie 20. století nebo sociologie.

Pravidla soutěže a elektronická přihláška.

Termín vyhlašovatele: 8. červenec 2016

(vloženo 14.04.2016)Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na standardní, juniorské a mezinárodní grantové projekty

(s Německem, Koreou a Tchaj-wanem) s počátkem řešení od 1. 1. 2017.

Zadávací dokumentace  

Vstup do aplikace

Postup pro řešitele projektu

Termín zaslání návrhů na oddělení vědy: 18. března 2016

(vloženo 18.02.2016)Dne 13. 10. 2015 proběhl na Fakultě sociálních věd UK seminář o nových výzvách programu Horizont 2020 plánovaných na roky 2016-2017 v oblasti Společenských věd a Bezpečnosti, zmíněna byla i Etika, Open Access a Hodnocení projektů.

Prezentace ze semináře naleznete zde: EtikaBezpečnostOpen AccessSocial ScienceScience for SocietyHodnoceni projektů.

(vloženo 05. 11. 2015)Archiv aktualit