Disciplinární komise UK FSV
Zápisy a formuláře
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Disciplinární komise FSV UK projedává obvinění z disciplinárního přestupku studentů fakulty, jako je plagiátorství či podvádění u zkoušky. Svůj návrh předává děkanovi. Disciplinární řízení upravuje Disciplinární řád pro studenty Univerzity Karlovy v Praze a Disciplinární řád pro studenty FSV UK a vnitřní předpis, kterým se mění Disciplinární řád pro studenty FSV UK.Disciplinární komise má deset členů, polovinu členů komise tvoří studenti. Funkční období členů komise je nejvýše dvouleté. Předsedu, další členy komise a náhradníky jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty se souhlasem akademického senátu fakulty.Formulář ke stažení:


PODNĚT DĚKANOVI K ZAHÁJENÍ DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ NA FSV UK


Plánovaná jednání disciplinární komise v akademickém roce 2014/2015

V současné době nejsou vypsány žádné termíny.

(místnost č. 212 v budově Hollar)

Disciplinární komise UK FSV

Disciplinární komise FSV UK projedává obvinění z disciplinárního přestupku studentů fakulty, jako je plagiátorství či podvádění u zkoušky. Svůj návrh předává děkanovi. Disciplinární řízení upravuje Disciplinární řád pro studenty Univerzity Karlovy v Praze a Disciplinární řád pro studenty FSV UK a vnitřní předpis, kterým se mění Disciplinární řád pro studenty FSV UK.Disciplinární komise má deset členů, polovinu členů komise tvoří studenti. Funkční období členů komise je nejvýše dvouleté. Předsedu, další členy komise a náhradníky jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty se souhlasem akademického senátu fakulty.Formulář ke stažení:


PODNĚT DĚKANOVI K ZAHÁJENÍ DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ NA FSV UK


Plánovaná jednání disciplinární komise v akademickém roce 2014/2015

V současné době nejsou vypsány žádné termíny.

(místnost č. 212 v budově Hollar)