Opatření děkana č. 24 /2007
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 24 /2007


Na základě článku 3, odst. 5   Řádu přijímacího řízení UK  stanovuji, že v případě malého počtu uchazečů může v akademickém roce 2007/2008 v řádném i dodatečném termínu být přijat stanovený počet uchazečů bez přijímací zkoušky.

V Praze dne 22.10.2007                                        

Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan UK FSV   

Opatření děkana č. 24 /2007

Opatření děkana č. 24 /2007


Na základě článku 3, odst. 5   Řádu přijímacího řízení UK  stanovuji, že v případě malého počtu uchazečů může v akademickém roce 2007/2008 v řádném i dodatečném termínu být přijat stanovený počet uchazečů bez přijímací zkoušky.

V Praze dne 22.10.2007                                        

Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan UK FSV