Rozhodnuti
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Rozhodnutí děkana

o stanovení ceny projektu-PM : kurz personálního managementu
Prodlužuji platnost Rozhodnutí děkana o stanovení ceny semestrálního kurzu pro veřejnost ze dne 6. září 2006 pro akademický rok 2007/2008.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

V Praze dne 10. září 2007Rozhodnuti

Rozhodnutí děkana

o stanovení ceny projektu-PM : kurz personálního managementu
Prodlužuji platnost Rozhodnutí děkana o stanovení ceny semestrálního kurzu pro veřejnost ze dne 6. září 2006 pro akademický rok 2007/2008.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

V Praze dne 10. září 2007