Pokyn děkana č. 16/2006 – dodatek č. 1
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pokyn děkana č. 16/2006 – dodatek č. 1
Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a

soukromé životní pojištění z prostředků sociálního fondu zaměstnancům Fakulty

sociálních věd UK (dále jen FSV UK)


Čl. 2 odst. b se doplňuje o ustanovení: „Tato podmínka se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu ZP, ZTP nebo ZTP/P.“
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu.Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

V Praze 23. července 2007
Pokyn děkana č. 16/2006 – dodatek č. 1

Pokyn děkana č. 16/2006 – dodatek č. 1
Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a

soukromé životní pojištění z prostředků sociálního fondu zaměstnancům Fakulty

sociálních věd UK (dále jen FSV UK)


Čl. 2 odst. b se doplňuje o ustanovení: „Tato podmínka se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu ZP, ZTP nebo ZTP/P.“
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu.Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

V Praze 23. července 2007