Formuláře (Ph.D.)
Studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Formuláře pro studenty 1. ročníku

Individuální studijní plán

Osobní karta


Formuláře pro studenty vyšších ročníků

Dodatek k individuálnímu studijnímu plánu

Hodnocení doktoranda


Formuláře pro státní doktorskou zkoušku

Přihláška ke státní doktorské zkoušce

Školitelovo hodnocení průběhu doktorského studia pro připuštění ke státní doktorské zkoušce


Formuláře pro obhajobu disertační práce

Přihláška k obhajobě disertační práce

Školitelovo hodnocení průběhu doktorského studia pro připuštění k obhajobě disertační práce

Teze pro obhajobu disertační práce


Formuláře stipendia

Účelové stipendium

Stipendium na výzkum


Ostatní

Žádost - podává se na podatelnu FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1


Formuláře (Ph.D.)
Formuláře pro studenty 1. ročníku

Individuální studijní plán

Osobní karta


Formuláře pro studenty vyšších ročníků

Dodatek k individuálnímu studijnímu plánu

Hodnocení doktoranda


Formuláře pro státní doktorskou zkoušku

Přihláška ke státní doktorské zkoušce

Školitelovo hodnocení průběhu doktorského studia pro připuštění ke státní doktorské zkoušce


Formuláře pro obhajobu disertační práce

Přihláška k obhajobě disertační práce

Školitelovo hodnocení průběhu doktorského studia pro připuštění k obhajobě disertační práce

Teze pro obhajobu disertační práce


Formuláře stipendia

Účelové stipendium

Stipendium na výzkum


Ostatní

Žádost - podává se na podatelnu FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1