Formuláře (Ph.D.)
Studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Formuláře pro studenty 1. ročníku

Individuální studijní plán

Zápisový list


Formuláře pro studenty vyšších ročníků

Dodatek k individuálnímu studijnímu plánu

Hodnocení doktoranda


Formuláře pro státní doktorskou zkoušku

Přihláška ke státní doktorské zkoušce

Školitelovo hodnocení průběhu doktorského studia pro připuštění ke státní doktorské zkoušce


Formuláře pro obhajobu disertační práce

Přihláška k obhajobě disertační práce

Školitelovo hodnocení průběhu doktorského studia pro připuštění k obhajobě disertační práce

Teze pro obhajobu disertační práce


Formuláře stipendia

Účelové stipendium - návrhy se podávají pouze přes SIS - update 19.6.2017 Stanovská

Stipendium na výzkum - update 28.4.2017 Stanovská


Uznaná doba rodičovství

Informace o uznané době rodičovství naleznete zde.

Opatření rektora č. 14/2013 - Podrobnosti o evidenci a žádosti uznané doby rodičovství

Formulář ke stažení zde.


Uznání studijních povinností absolvovaných v dřívějším studiu

Formulář Kdy a jak mám tento formulář použít? Čtěte zde


Plná moc/ Power of Attorney

Plná moc - převzetí diplomu


Ostatní

Žádost - podává se na podatelnu FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1


Vzdání se práva podat odvoláníPřerušení studia

Při podávání žádosti o přerušení studia berte na vědomí, že studium se přerušuje až od chvíle, kdy rozhodnutí o přerušení nabude právní moci, tj. po 30 dnech ode dne následujícího po doručení stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí.

Pokud si chcete studium přerušit ke konkrétnímu datu, podejte si žádost s dostatečným předstihem.


Podle ustanovení § 54 odst. 4 zákona o vysokých školách není v době přerušení studia osoba studentem. Uplynutím doby, na kterou bylo studium přerušeno, vzniká osobě právo na opětovný zápis do studia.

Pokud se do studia opětovně nezapíšete, bude Vám studium ukončeno.
UPOZORNĚNÍ!!!


Vážení studenti,  papírové formuláře Potvrzení o studiu studijní oddělení již nevydává!!!!


Využijte proto některou z možností:


· Potvrzení o studiu ze SIS nebo webových stránek - více najdete zde  vytiskněte a přijďte si je nechat na studijní oddělení potvrdit


· Potvrzení o studiu opatřené elektronickou uznávanou značkou, které můžete vygenerovat ze SIS a následně si jej nechat vytisknout a ověřit na libovolném kontaktním místě Czech Pointu.


Postupujte dle:  https://docs.google.com/document/d/1k57DCB3SyY7XlLee9SKjVQOa2fg8BRzyrtqf9b-ZuAU/editFormuláře (Ph.D.)
Formuláře pro studenty 1. ročníku

Individuální studijní plán

Zápisový list


Formuláře pro studenty vyšších ročníků

Dodatek k individuálnímu studijnímu plánu

Hodnocení doktoranda


Formuláře pro státní doktorskou zkoušku

Přihláška ke státní doktorské zkoušce

Školitelovo hodnocení průběhu doktorského studia pro připuštění ke státní doktorské zkoušce


Formuláře pro obhajobu disertační práce

Přihláška k obhajobě disertační práce

Školitelovo hodnocení průběhu doktorského studia pro připuštění k obhajobě disertační práce

Teze pro obhajobu disertační práce


Formuláře stipendia

Účelové stipendium - návrhy se podávají pouze přes SIS - update 19.6.2017 Stanovská

Stipendium na výzkum - update 28.4.2017 Stanovská


Uznaná doba rodičovství

Informace o uznané době rodičovství naleznete zde.

Opatření rektora č. 14/2013 - Podrobnosti o evidenci a žádosti uznané doby rodičovství

Formulář ke stažení zde.


Uznání studijních povinností absolvovaných v dřívějším studiu

Formulář Kdy a jak mám tento formulář použít? Čtěte zde


Plná moc/ Power of Attorney

Plná moc - převzetí diplomu


Ostatní

Žádost - podává se na podatelnu FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1


Vzdání se práva podat odvoláníPřerušení studia

Při podávání žádosti o přerušení studia berte na vědomí, že studium se přerušuje až od chvíle, kdy rozhodnutí o přerušení nabude právní moci, tj. po 30 dnech ode dne následujícího po doručení stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí.

Pokud si chcete studium přerušit ke konkrétnímu datu, podejte si žádost s dostatečným předstihem.


Podle ustanovení § 54 odst. 4 zákona o vysokých školách není v době přerušení studia osoba studentem. Uplynutím doby, na kterou bylo studium přerušeno, vzniká osobě právo na opětovný zápis do studia.

Pokud se do studia opětovně nezapíšete, bude Vám studium ukončeno.
UPOZORNĚNÍ!!!


Vážení studenti,  papírové formuláře Potvrzení o studiu studijní oddělení již nevydává!!!!


Využijte proto některou z možností:


· Potvrzení o studiu ze SIS nebo webových stránek - více najdete zde  vytiskněte a přijďte si je nechat na studijní oddělení potvrdit


· Potvrzení o studiu opatřené elektronickou uznávanou značkou, které můžete vygenerovat ze SIS a následně si jej nechat vytisknout a ověřit na libovolném kontaktním místě Czech Pointu.


Postupujte dle:  https://docs.google.com/document/d/1k57DCB3SyY7XlLee9SKjVQOa2fg8BRzyrtqf9b-ZuAU/edit