Akademický senát FSV UK
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Akademický senát FSV UK

Postavení a činnost Akademického senátu FSV UK se řídí Volebním a jednacím řádem a nadřízenými dokumenty, zejména Statutem FSV, Statutem UK a zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. AS FSV UK má dvě komory: pedagogickou a studentskou. Obě komory mají po deseti členech - volených zástupcích akademických pracovníků a studentů. Předsednictvo AS je čtyřčlenné a v jeho čele stojí předseda. Jeden ze členů AS zastává ještě funkci jednatele a zapisovatele.


AS FSV zřizuje pracovní komise, jako stálé komise fungují komise ekonomická, legislativní a studijní, v současné době má AS FSV dále sociální komisi a komisi pro rozvoj.


Na senát se může obrátit kdokoliv s podnětem nebo stížností k projednán. Je dobré si ověřit ve Volebním a jednacím řádu, zda Váš problém opravdu spadá do kompetence senátu, případně si podle informací, které o sobě senátoři na webu uvádějí, vybrat někoho relevantního, s kým vše předjednáte. 

Senátní e-mail:

Volby do AS UK

Ve volbách do AS UK pro funkční období 2016-2019 byli zvoleni:

z řad akademických pracovníků

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.


z řad studentů

Bc. Miroslav Čermák

PhDr. Karel Höfer


Archiv AS FSV UK

Akademický senát FSV UK

Akademický senát FSV UK

Postavení a činnost Akademického senátu FSV UK se řídí Volebním a jednacím řádem a nadřízenými dokumenty, zejména Statutem FSV, Statutem UK a zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. AS FSV UK má dvě komory: pedagogickou a studentskou. Obě komory mají po deseti členech - volených zástupcích akademických pracovníků a studentů. Předsednictvo AS je čtyřčlenné a v jeho čele stojí předseda. Jeden ze členů AS zastává ještě funkci jednatele a zapisovatele.


AS FSV zřizuje pracovní komise, jako stálé komise fungují komise ekonomická, legislativní a studijní, v současné době má AS FSV dále sociální komisi a komisi pro rozvoj.


Na senát se může obrátit kdokoliv s podnětem nebo stížností k projednán. Je dobré si ověřit ve Volebním a jednacím řádu, zda Váš problém opravdu spadá do kompetence senátu, případně si podle informací, které o sobě senátoři na webu uvádějí, vybrat někoho relevantního, s kým vše předjednáte. 

Senátní e-mail:

Základní odkazy k činnosti AS FSV

Volby do Akademického senátu FSV UK

Volby do AS UK

Ve volbách do AS UK pro funkční období 2016-2019 byli zvoleni:

z řad akademických pracovníků

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.


z řad studentů

Bc. Miroslav Čermák

PhDr. Karel Höfer


Archiv AS FSV UK