Meziuniverzitní dohody

Mezifakultní dohody

Mezifakultní dohody spravuje Oddělení zahraničních vztahů FSV UK, které na základě písemných materiálů a pohovoru s uchazeči provádí konečný výběr nominovaných.Podmínky studijních pobytů v rámci mezifakultních dohod

 1. Před podáním vytištěné přihlášky s povinnými přílohami na OZS je nutná registrace na:


 2. Přihláška obsahuje následující dokumenty:

  • Informace o studijních výsledcích na FSV (stačí výsledky z SIS, ale prosím jasně označit studijní průměr)

  • Životopis v angličtině

  • Motivační dopis v angličtině

  • Konkrétní studijní plán v angličtině

  • Potvrzení o jazykové způsobilosti (jazykový certifikát, nebo potvrzení z Kabinetu jazykové přípravy)


  Přihláška se fyzicky odevzdává na OZS Ireně Tauerové, kancelář č. 217. Pouze ve výjimečných případech bude přihláška akceptována e-mailovou formou, a to kompletní v jednom pdf dokumentu.


 3. Požadavek na splnění ECTS kreditů na hostitelské univerzitě


 4. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu mobility na studijní pobyt:


 5. Bezprostředně po ukončení pobytu je nutné na OZS dodat následující dokumenty

 6. Transferování kreditů ze zahraniční univerzity na FSV UK uznává garant oboru na základě žádosti:

  Uznané předměty do systému vkládá referentka studijního oddělení příslušného oboru
Seznam mezifakultních dohod:


Austrálie


Čína


Hong Kong


Izrael


Japonsko


Kanada


Korejská republika


Německo

 • Universität Regensburg (Deutsch-Tschechische studien) - pouze pro studenty IMS (Výběr studentů probíhá přímo na IMS - Katedra německých a rakouských studií.)


Ruská federace


USA

 • Temple University, Philadelphia

 • Le Moyne College, New York

 • The University of Richmond, Virginia


Jarní školy v rámci mezifakultních dohod


 • West Point Military AcademyLetní školy v rámci mezifakultních dohod


Hong Kong

 • Mezinárodní letní škola na Hong Kong Baptist University


USA


Praha

 • The Missouri School of Journalism, The University of Missouri (LŠ v Praze, výběr studentů v gesci IKSŽ)

 • Intercultural Studies Summer Programme (LŠ v Praze)


Rusko


Řecko

 • Summer Seminar on Nationalism, Religion and Violence in Europe (FSV, IHU, LSEE, PRIO)

  - Výběr studentů pro letní program na FSV v gesci IMS http://nrvsschool.fsv.cuni.cz/Meziuniverzitní dohody

Meziuniverzitní dohody spravuje Oddělení zahraničních vztahů RUK. Uchazeči podávají přihlášky ve fakultním stanoveném termínu na OZS FSV UK, po tzv. fakultním kole pošle OZS přihlášky úspěšných uchazečů na OZV RUK, které provádí konečný výběr nominovaných.


Podrobné informace k výběrovému řízení naleznete na stránkách rektorátu UK - meziuniverzitní dohody


Výběrové řízení na ak. rok 2017/2018 je ukončeno. Další výběrové řízení na ak. rok 2018/2019 proběhne na podzim 2017.


Podmínky studijních pobytů v rámci meziuniverzitních dohod

 1. Před podáním vytištěné přihlášky s povinnými přílohami na OZS je nutná registrace na:


 2. Přihláška obsahuje následující dokumenty:

  • CV (uveďte e-mail a mobil)

  • motivační dopis

  • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě (na samostatné A4)

  • doporučující dopis od akademika/garanta FSV UK v AJ

  • výpis studijních výsledků ze SISu a vyznačený celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ

  • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 – angličtina (certifikát o vykonané zkoušce, nebo potvrzení z Kabinetu jazykové přípravy)

  • kopie pasu


  Přihláška se fyzicky odevzdává na OZS Dominice Formánkové, kancelář č. 217. Pouze ve výjimečných případech bude přihláška akceptována e-mailovou formou, a to kompletní v jednom pdf dokumentu.


 3. Požadavek na splnění ECTS kreditů na hostitelské univerzitě


 4. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu mobility na studijní pobyt:


 5. Bezprostředně po ukončení pobytu je nutné na OZS dodat následující dokumenty

 6. Transferování kreditů ze zahraniční univerzity na FSV UK uznává garant oboru na základě žádosti:

  Uznané předměty do systému vkládá referentka studijního oddělení příslušného oboruSeznam meziuniverzitních dohod:


Austrálie a Nový Zéland

 • University of Queensland

 • University of Melbourne

 • Griffith University

 • Macquarie University

 • University of Otago (New Zealand)


Brazílie

 • Universidade de Sao Paulo


Chile

 • Universidad de Chile


Japonsko

 • Kobe University

 • University of Tsukuba

 • Waseda University

 • Tokyo University for Foreign Studies

 • Doshisha University


JAR

 • University of Pretoria


Kanada

 • Université de Montréal

 • McGill University

 • University of Toronto


Lucembursko

 • Université du Luxembourg


Mexiko

 • Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

 • Universidad Nacional Autónoma de México


Německo

 • Univerzita Hamburk

 • Různé univerzity v Německu a Švýcarsku

 • Letní jazykové kurzy němčiny na univerzitách v Německu


Peru

 • Universidad de Lima


Rakousko

 • Stipendia pro PhD a post-doc studenty na Universität Wien


USA

 • Kansas State University

 • State University of New York at New Paltz

 • University of New Orleans

 • University of Washington, Seattle

 • University of Oregon


_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Kategorie bez VŘ


Gruzie

 • Tbilisi Ivane Javakhishvili State University


Izrael

 • The Hebrew University of Jerusalem

 • Tel Aviv University


JAR

 • University of Pretoria


Korea

 • Sungkyunkwan Uni (SKKU)

 • Hankuk uni for Foreign Studies (HUFS)


Litva

 • Vilnius University


Lotyšsko

 • University of Latvia


Rusko

 • Lomonosov Moscow State University - pouze pro studenty IMS

 • St. Petersburg State University - pouze pro studenty IMS


Taiwan

 • Tamkang University

 • National Taiwan University
Mezivládní dohody

Pobyty jsou zprostředkovávané Akademickou informační agenturou MŠMT ČR, a jsou nabízeny pouze českým občanům. Ostatní podmínky, počty, případné oborové omezení se liší podle jednotlivých zemí.

Tyto pobyty lze rozdělit do dvou kategorií:

a) pobyty obsazované rozpisem kvót na jednotlivé VŠ

Rozpis provádí každoročně MŠMT, počet přidělených míst na jednotlivých školách se každý rok liší. Místa nabízená UK se naplňují na základě výběrového řízení, které organizuje RUK. Studenti se mohou hlásit do výběrového řízení prostřednictvím OZS.

b) pobyty obsazované konkurzem

Konkurz, který organizuje AIA nebo příslušné velvyslanectví. Termíny se různí. Student se hlásí ke konkurzu jako fyzická osoba přímo na AIA. Musí však předložit přihlášku potvrzenou fakultou (zařídí OZS).Aktuální nabídka výběrových řízení


Výběrová řízení pořádaná AIA
Akademická informační agentura


Rozpis kvótPotvrzení na formulář Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia získají studenti na zahraničním oddělení FSV. Prosíme studenty, aby předtím vyplnili E-application.


Další odkazy:

Newsletter Domu zahraniční spolupráce: duben-červen 2016

Nabídka vládních stipendií na webu Domu zahraniční spolupráce - vyhledávač

Pokyny - úhrada cestovních výdajů studentů FSV vysílaných na stipendijní pobyty na základě mezivládních dohod

Formulář - žádanka o náhradu jízdních výdajů

další užitečné odkazy


Stipendijní programy na podporu studia v Německu


Tato výběrová řízení neprocesuje OZS, dotazy směřujte na kontakty uvedené v jednotlivých vyhláškách.


Informační centrum DAADCEEPUS

CEEPUS je obdobný program jako ERASMUS, ovšem exkluzivně pro země střední a východní Evropy a Balkánu. Výměny probíhají v rámci takzvaných tématických sítí s konkrétními partnery nebo se student může ucházet o přijetí na konkrétní univerzitě v rámci programu CEEPUS jako tzv. freemover. Finanční podporu poskytují národní kanceláře CEEPUS zúčastněných států.


15. června 2016 - termín pro podávání přihlášek na mobility v rámci sítí CEEPUS na ZS 2016/2017


31. října 2016 - termín pro podávání přihlášek na mobility v rámci sítí CEEPUS na LS 2016/2017


30. listopadu 2016 - termín pro podávání přihlášek na mobility jako "Freemover" na LS 2016/2017


Podrobné inormace o programu CEEPUS naleznete na odkazech níže:


Česká národní kancelář

http://www.dzs.cz/cz/ceepus/


Sledujte aktuality DZS na facebooku


Oficiální web programu CEEPUS

http://www.ceepus.info/Ostatní nadace a stipendijní programy

Stipendijní programy pro studium v USA

Stipendia Fulbrightovy komise pro studium a výzkum v USA


Stipendia nadace Schwarzman Scholars - výběr na rok 2016/2017 již uzavřen.

Designed to prepare the next generation of global leaders, Schwarzman Scholars (http://schwarzmanscholars.org) is the first scholarship created to respond to the geopolitical landscape of the 21st Century. Whether in politics, business or science, the success of future leaders around the world will depend upon an understanding of China's role in global trends. Students selected for this competitive scholarship will study with students from around the world in a one-year Master's Degree at Tsinghua University in Beijing, in which they will come to better understand China and develop their leadership skills. All Schwarzman Scholars will receive a full scholarship, including program fees, a personal stipend, airfare to and from Beijing and other benefits.


Ruth Crawford Mitchell Fellowship for Czech or Slovak Scholars - pro akademické pracovníky - výběr na ak. rok 2016/20187 otevřen - uzávěrka přihlášek 30. 3. 2016

The annual Ruth Crawford Mitchell Fellowship offers the opportunity for a mature individual pursuing a government, a business or academic career (students are not eligible) to conduct specific related research at the University of Pittsburgh. This study should further enhance the applicant’s career as well as contribute to the overall body of knowledge within the field and be applicable to problems which confront the Czech or Slovak Republic.


Bakala Foundation

Newsletter s podrobnostmi o stiepndijním programu BF


Institute of International Education - vyhledávač stipendijních programů v USA; dělení podle studijních programů, nadací či regionů

Praktické stáže (internships) v USA


další užitečné odkazy


Nabídka placených studijních pobytů a letních škol v zahraničíMeziuniverzitní dohody

Mezifakultní dohody

Mezifakultní dohody spravuje Oddělení zahraničních vztahů FSV UK, které na základě písemných materiálů a pohovoru s uchazeči provádí konečný výběr nominovaných.Podmínky studijních pobytů v rámci mezifakultních dohod

 1. Před podáním vytištěné přihlášky s povinnými přílohami na OZS je nutná registrace na:


 2. Přihláška obsahuje následující dokumenty:

  • Informace o studijních výsledcích na FSV (stačí výsledky z SIS, ale prosím jasně označit studijní průměr)

  • Životopis v angličtině

  • Motivační dopis v angličtině

  • Konkrétní studijní plán v angličtině

  • Potvrzení o jazykové způsobilosti (jazykový certifikát, nebo potvrzení z Kabinetu jazykové přípravy)


  Přihláška se fyzicky odevzdává na OZS Ireně Tauerové, kancelář č. 217. Pouze ve výjimečných případech bude přihláška akceptována e-mailovou formou, a to kompletní v jednom pdf dokumentu.


 3. Požadavek na splnění ECTS kreditů na hostitelské univerzitě


 4. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu mobility na studijní pobyt:


 5. Bezprostředně po ukončení pobytu je nutné na OZS dodat následující dokumenty

 6. Transferování kreditů ze zahraniční univerzity na FSV UK uznává garant oboru na základě žádosti:

  Uznané předměty do systému vkládá referentka studijního oddělení příslušného oboru
Seznam mezifakultních dohod:


Austrálie


Čína


Hong Kong


Izrael


Japonsko


Kanada


Korejská republika


Německo


Ruská federace


USA


Jarní školy v rámci mezifakultních dohod
Letní školy v rámci mezifakultních dohod


Hong Kong


USA


Praha


Rusko


ŘeckoMeziuniverzitní dohody

Meziuniverzitní dohody spravuje Oddělení zahraničních vztahů RUK. Uchazeči podávají přihlášky ve fakultním stanoveném termínu na OZS FSV UK, po tzv. fakultním kole pošle OZS přihlášky úspěšných uchazečů na OZV RUK, které provádí konečný výběr nominovaných.


Podrobné informace k výběrovému řízení naleznete na stránkách rektorátu UK - meziuniverzitní dohody


Výběrové řízení na ak. rok 2017/2018 je ukončeno. Další výběrové řízení na ak. rok 2018/2019 proběhne na podzim 2017.


Podmínky studijních pobytů v rámci meziuniverzitních dohod

 1. Před podáním vytištěné přihlášky s povinnými přílohami na OZS je nutná registrace na:


 2. Přihláška obsahuje následující dokumenty:

  • CV (uveďte e-mail a mobil)

  • motivační dopis

  • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě (na samostatné A4)

  • doporučující dopis od akademika/garanta FSV UK v AJ

  • výpis studijních výsledků ze SISu a vyznačený celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ

  • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 – angličtina (certifikát o vykonané zkoušce, nebo potvrzení z Kabinetu jazykové přípravy)

  • kopie pasu


  Přihláška se fyzicky odevzdává na OZS Dominice Formánkové, kancelář č. 217. Pouze ve výjimečných případech bude přihláška akceptována e-mailovou formou, a to kompletní v jednom pdf dokumentu.


 3. Požadavek na splnění ECTS kreditů na hostitelské univerzitě


 4. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu mobility na studijní pobyt:


 5. Bezprostředně po ukončení pobytu je nutné na OZS dodat následující dokumenty

 6. Transferování kreditů ze zahraniční univerzity na FSV UK uznává garant oboru na základě žádosti:

  Uznané předměty do systému vkládá referentka studijního oddělení příslušného oboruSeznam meziuniverzitních dohod:


Austrálie a Nový Zéland


Brazílie


Chile


Japonsko


JAR


Kanada


Lucembursko


Mexiko


Německo


Peru


Rakousko


USA


_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Kategorie bez VŘ


Gruzie


Izrael


JAR


Korea


Litva


Lotyšsko


Rusko


Taiwan
Mezivládní dohody

Pobyty jsou zprostředkovávané Akademickou informační agenturou MŠMT ČR, a jsou nabízeny pouze českým občanům. Ostatní podmínky, počty, případné oborové omezení se liší podle jednotlivých zemí.

Tyto pobyty lze rozdělit do dvou kategorií:

a) pobyty obsazované rozpisem kvót na jednotlivé VŠ

Rozpis provádí každoročně MŠMT, počet přidělených míst na jednotlivých školách se každý rok liší. Místa nabízená UK se naplňují na základě výběrového řízení, které organizuje RUK. Studenti se mohou hlásit do výběrového řízení prostřednictvím OZS.

b) pobyty obsazované konkurzem

Konkurz, který organizuje AIA nebo příslušné velvyslanectví. Termíny se různí. Student se hlásí ke konkurzu jako fyzická osoba přímo na AIA. Musí však předložit přihlášku potvrzenou fakultou (zařídí OZS).Aktuální nabídka výběrových řízení


Výběrová řízení pořádaná AIA
Akademická informační agentura


Rozpis kvótPotvrzení na formulář Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia získají studenti na zahraničním oddělení FSV. Prosíme studenty, aby předtím vyplnili E-application.


Další odkazy:

Newsletter Domu zahraniční spolupráce: duben-červen 2016

Nabídka vládních stipendií na webu Domu zahraniční spolupráce - vyhledávač

Pokyny - úhrada cestovních výdajů studentů FSV vysílaných na stipendijní pobyty na základě mezivládních dohod

Formulář - žádanka o náhradu jízdních výdajů

další užitečné odkazy


Letní školy, workshopy, stipendia, nabídky partnerských institucí
Nutnost současné registrace na: E-applicationStipendijní programy na podporu studia v Německu


Tato výběrová řízení neprocesuje OZS, dotazy směřujte na kontakty uvedené v jednotlivých vyhláškách.


Informační centrum DAADCEEPUS

CEEPUS je obdobný program jako ERASMUS, ovšem exkluzivně pro země střední a východní Evropy a Balkánu. Výměny probíhají v rámci takzvaných tématických sítí s konkrétními partnery nebo se student může ucházet o přijetí na konkrétní univerzitě v rámci programu CEEPUS jako tzv. freemover. Finanční podporu poskytují národní kanceláře CEEPUS zúčastněných států.


15. června 2016 - termín pro podávání přihlášek na mobility v rámci sítí CEEPUS na ZS 2016/2017


31. října 2016 - termín pro podávání přihlášek na mobility v rámci sítí CEEPUS na LS 2016/2017


30. listopadu 2016 - termín pro podávání přihlášek na mobility jako "Freemover" na LS 2016/2017


Podrobné inormace o programu CEEPUS naleznete na odkazech níže:


Česká národní kancelář

http://www.dzs.cz/cz/ceepus/


Sledujte aktuality DZS na facebooku


Oficiální web programu CEEPUS

http://www.ceepus.info/Ostatní nadace a stipendijní programy

Stipendijní programy pro studium v USA

Stipendia Fulbrightovy komise pro studium a výzkum v USA


Stipendia nadace Schwarzman Scholars - výběr na rok 2016/2017 již uzavřen.

Designed to prepare the next generation of global leaders, Schwarzman Scholars (http://schwarzmanscholars.org) is the first scholarship created to respond to the geopolitical landscape of the 21st Century. Whether in politics, business or science, the success of future leaders around the world will depend upon an understanding of China's role in global trends. Students selected for this competitive scholarship will study with students from around the world in a one-year Master's Degree at Tsinghua University in Beijing, in which they will come to better understand China and develop their leadership skills. All Schwarzman Scholars will receive a full scholarship, including program fees, a personal stipend, airfare to and from Beijing and other benefits.


Ruth Crawford Mitchell Fellowship for Czech or Slovak Scholars - pro akademické pracovníky - výběr na ak. rok 2016/20187 otevřen - uzávěrka přihlášek 30. 3. 2016

The annual Ruth Crawford Mitchell Fellowship offers the opportunity for a mature individual pursuing a government, a business or academic career (students are not eligible) to conduct specific related research at the University of Pittsburgh. This study should further enhance the applicant’s career as well as contribute to the overall body of knowledge within the field and be applicable to problems which confront the Czech or Slovak Republic.


Bakala Foundation

Newsletter s podrobnostmi o stiepndijním programu BF


Institute of International Education - vyhledávač stipendijních programů v USA; dělení podle studijních programů, nadací či regionů

Praktické stáže (internships) v USA


další užitečné odkazy


Nabídka placených studijních pobytů a letních škol v zahraničí