Fond mobility

Fond mobility - všeobecné informace

Fond mobility slouží jako podpůrný nástroj k rozšiřování mezinárodních styků univerzity. Finanční podporu z fondu lze poskytnout jak studentovi, tak akademickému pracovníkovi. Podpora se může týkat pobytů hostujících profesorů nebo vědeckých pracovníků na UK, vysílání studentů UK do zahraničí nebo studia zahraničních studentů na UK. Z fondu lze hradit maximálně 1/2 z předpokládaných nákladů.


Doporučovány budou výhradně žádosti studentů denního studia bakalářského, magisterského a doktorského studia v denní formě.


Studenti magisterského studia, kteří chtějí žádat o podporu studia formou tzv. "freemovers" (tj. na zahraničních univerzitách mimo smluvních partnerů nabízených v rámci recipročních dohod), musí s dostatečným předstihem žádat vedení institutu o doporučení; bez podpisu ředitele nebude jejich žádost podpořena.


Studenti doktorského studia žádající o podporu dlouhodobého studijního pobytu, resp. studia v magisterském programu, předkládají zdůvodnění významu studia pro zpracování disertační práce a vyjádření školitele o uznání studia jako integrální časti individuálního studijního plánu.


Žádosti do Fondu mobility UK se podávají výhradně prostřednictvím oddělení zahraničních styků FSV.


Další informace naleznete na:

Fond mobility UK - všeobecné informace na stránkách rektorátu


Fond mobility - aktuální výzva na FSV

!! NOVINKA !!

Fond mobility UK - jarní kolo 2017 (instrukce FSV, kterými se žadatelé musí řídit)

- uzávěrka pondělí, 6. března 2017 v 16:30

Fond mobility

Fond mobility - všeobecné informace

Fond mobility slouží jako podpůrný nástroj k rozšiřování mezinárodních styků univerzity. Finanční podporu z fondu lze poskytnout jak studentovi, tak akademickému pracovníkovi. Podpora se může týkat pobytů hostujících profesorů nebo vědeckých pracovníků na UK, vysílání studentů UK do zahraničí nebo studia zahraničních studentů na UK. Z fondu lze hradit maximálně 1/2 z předpokládaných nákladů.


Doporučovány budou výhradně žádosti studentů denního studia bakalářského, magisterského a doktorského studia v denní formě.


Studenti magisterského studia, kteří chtějí žádat o podporu studia formou tzv. "freemovers" (tj. na zahraničních univerzitách mimo smluvních partnerů nabízených v rámci recipročních dohod), musí s dostatečným předstihem žádat vedení institutu o doporučení; bez podpisu ředitele nebude jejich žádost podpořena.


Studenti doktorského studia žádající o podporu dlouhodobého studijního pobytu, resp. studia v magisterském programu, předkládají zdůvodnění významu studia pro zpracování disertační práce a vyjádření školitele o uznání studia jako integrální časti individuálního studijního plánu.


Žádosti do Fondu mobility UK se podávají výhradně prostřednictvím oddělení zahraničních styků FSV.


Další informace naleznete na:

Fond mobility UK - všeobecné informace na stránkách rektorátu


Fond mobility - aktuální výzva na FSV

!! NOVINKA !!

Fond mobility UK - jarní kolo 2017 (instrukce FSV, kterými se žadatelé musí řídit)

- uzávěrka pondělí, 6. března 2017 v 16:30