Opatření
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření


tajemnice fakulty k předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních

  operací  roku 2007
V souvislosti s blížícím se koncem roku a povinností zaúčtovat všechny účetní operace  týkající se roku 2007, vydávám závazný harmonogram termínů pro předložení dokladů ke zpracování :


 1. Faktury přijaté


  1. faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat EO k provedení příkazu a k úhradě peněžnímu ústavu

  2. u dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury – daňového dokladu

   nejpozději do 14.12. 2007 2. Faktury vydané


  1. faktury externí předat EO do 14.12.2007

  2. faktury interní předat EO do 12.12.2007 3. Veškeré faktury týkajícím se systému ISPROFIN, t.j. čerpání dotací ze státního rozpočtu  hrazené prostřednictvím RUK (investice) předložit  nejpozději 12.12.2007 ekonomickému oddělení. Na RUK je nutno tyto doklady předložit nejpozději do 17,00 hod. dne 13.12.2007. 4. Podklady pro mzdovou účtárnu, t.j. podklady pro likvidaci


  • náhrad na dovolenou

  • náhrad dávek nemocenského pojištění

  • náhrad při ošetřování člena rodiny

  • podklady pro vyplácení odměn a základní data u event. nově přijatých pracovníků předat do 14.12.2007 5. Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce, včetně ústně uzavřených dohod předat referátu PAM do 14.12.2007 6. Stálé provozní zálohy, mimořádné zálohy a cestovní příkazy včetně zahraničních  služebních cest vyúčtovat v pokladně do 14.12.2007 do 13,00 hod. 7. Inventarizaci materiálových zásob provést do 28.12.2007

  Stav inventury materiálových zásob k 31.12.2007 předat všeobecné účtárně do  04.01.2008. 8. Veškeré podklady pro vyúčtování grantů –t.j. faktury, doklady drobného  vydání, vyúčtování záloh apod. je nutno předat ekonomickému oddělení nejpozději  do 10.12.2007 vzhledem k povinnosti vrátit do konce roku 2007 nevyužité účelové (grantové) prostředky.  Zprávu o vyčerpání event. nevyužití těchto prostředků podat ekonomickému oddělení do 14.12.2007. 9. Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají


  • ředitelé institutů

  • vedoucí součástí

  • řešitelé grantů

  • vedoucí odděleníToto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.


V Praze dne 10. září 2007


Ing. Zuzana   B e n í š k o v á

tajemnice fakulty
                                                                                     

Opatření

Opatření


tajemnice fakulty k předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních

  operací  roku 2007
V souvislosti s blížícím se koncem roku a povinností zaúčtovat všechny účetní operace  týkající se roku 2007, vydávám závazný harmonogram termínů pro předložení dokladů ke zpracování :


 1. Faktury přijaté


  1. faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat EO k provedení příkazu a k úhradě peněžnímu ústavu

  2. u dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury – daňového dokladu

   nejpozději do 14.12. 2007 2. Faktury vydané


  1. faktury externí předat EO do 14.12.2007

  2. faktury interní předat EO do 12.12.2007 3. Veškeré faktury týkajícím se systému ISPROFIN, t.j. čerpání dotací ze státního rozpočtu  hrazené prostřednictvím RUK (investice) předložit  nejpozději 12.12.2007 ekonomickému oddělení. Na RUK je nutno tyto doklady předložit nejpozději do 17,00 hod. dne 13.12.2007. 4. Podklady pro mzdovou účtárnu, t.j. podklady pro likvidaci


  • náhrad na dovolenou

  • náhrad dávek nemocenského pojištění

  • náhrad při ošetřování člena rodiny

  • podklady pro vyplácení odměn a základní data u event. nově přijatých pracovníků předat do 14.12.2007 5. Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce, včetně ústně uzavřených dohod předat referátu PAM do 14.12.2007 6. Stálé provozní zálohy, mimořádné zálohy a cestovní příkazy včetně zahraničních  služebních cest vyúčtovat v pokladně do 14.12.2007 do 13,00 hod. 7. Inventarizaci materiálových zásob provést do 28.12.2007

  Stav inventury materiálových zásob k 31.12.2007 předat všeobecné účtárně do  04.01.2008. 8. Veškeré podklady pro vyúčtování grantů –t.j. faktury, doklady drobného  vydání, vyúčtování záloh apod. je nutno předat ekonomickému oddělení nejpozději  do 10.12.2007 vzhledem k povinnosti vrátit do konce roku 2007 nevyužité účelové (grantové) prostředky.  Zprávu o vyčerpání event. nevyužití těchto prostředků podat ekonomickému oddělení do 14.12.2007. 9. Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají


  • ředitelé institutů

  • vedoucí součástí

  • řešitelé grantů

  • vedoucí odděleníToto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.


V Praze dne 10. září 2007


Ing. Zuzana   B e n í š k o v á

tajemnice fakulty