Pokyn děkana č.11/2006
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pokyn děkan č.11/2006

Pokyn děkan č.11/2006

Audit publikační činnosti za léta 2002-2005
Zdůvodnění konání auditu

Finanční podpora vědecké činnosti tvoří zhruba 30,93% příjmů v rozpočtu fakulty. Vztah mezi rozsahem kvalitní publikační činnosti a získanými zdroji bude stále těsnější. Rozsah publikační činnosti v nějakém intervalu - minimálně pětiletém, se může stát přímo kritériem pro rozdělování části financí na vědu. Z této perspektivy viděno není důležité, kolik jsme toho napsali a publikovali, ale kolik z těchto publikací se objeví v databázích, na základě nichž se provádí hodnocení. Ti z nás, kteří si ověřovali, zda mají např. v RIV uvedeny všechny publikace, byli nemile překvapeni tím, že tam mnohé z nich chyběly. Proto je třeba udělat celofakultní audit publikační činnosti.


Pedagogičtí a vědečtí pracovníci UK FSV (dále jen pracovníci), ale také studenti a doktorandi musejí trvale věnovat pozornost zanášení svých nových publikací do databáze UK. Výpisy z databáze se stanou dokumentem, který bude tvořit součást dokumentace státních zkoušek, obhajob doktorských prací a habilitačních i jmenovacích řízení. Příslušná úprava pravidel bude provedena do konce roku 2006.


Postup auditu


 1. Audit bude zahájen 15.5. 2006 a ukončen v termínu do 15. 6. 2006.


 2. Pedagogičtí a vědečtí pracovníci UK FSV (dále jen pracovníci) obdrží dále uváděné pokyny spolu s bibliografií za létech 2002-2005 získanou na základě výpisu z oficiálních databází (UK a RIV).


 3. Pracovníci provedou do uvedeného data kontrolu:


  1. úplnosti výpisu, jestliže naleznou chybějící publikaci, doplní ji tak, že zapíší bibliografické údaje do formulářů uvedených na stránce „Sběr bibliografických dat“ http://beta.pedf.cuni.cz/biblio/fsv/,

  2. správnosti záznamů (čísel výzkumného záměru a čísel grantů v případě, že se jedná o záznamy zařazené do RIV (Rejstřík informací o výsledcích), úplnosti odevzdaných dat, kontrolu jazykovou i faktografickou.

  3. Pracovníci odevzdají ředitelům institutů stručnou zprávu o výsledku a počtu doplněných prací rovněž do 15.6. 2006.Pracovníci SVI kromě toho, že provedou kontrolu upravených a doplněných záznamů, také analyzují v několika sondách dostupnost publikací pracovníků FSV při vyhledávání ve známých databázích a vyhledávačích. Při této příležitosti také provedou namátkovou kontrolu důslednosti provedeného auditu.


S pracovníky, kteří ani po upozornění neprovedou audit své publikační činnosti ve sledovaných databázích, bude zahájeno disciplinární řízení.Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan
V Praze dne 9.května 2006
Pokyn děkana č.11/2006

Pokyn děkan č.11/2006

Pokyn děkan č.11/2006

Audit publikační činnosti za léta 2002-2005
Zdůvodnění konání auditu

Finanční podpora vědecké činnosti tvoří zhruba 30,93% příjmů v rozpočtu fakulty. Vztah mezi rozsahem kvalitní publikační činnosti a získanými zdroji bude stále těsnější. Rozsah publikační činnosti v nějakém intervalu - minimálně pětiletém, se může stát přímo kritériem pro rozdělování části financí na vědu. Z této perspektivy viděno není důležité, kolik jsme toho napsali a publikovali, ale kolik z těchto publikací se objeví v databázích, na základě nichž se provádí hodnocení. Ti z nás, kteří si ověřovali, zda mají např. v RIV uvedeny všechny publikace, byli nemile překvapeni tím, že tam mnohé z nich chyběly. Proto je třeba udělat celofakultní audit publikační činnosti.


Pedagogičtí a vědečtí pracovníci UK FSV (dále jen pracovníci), ale také studenti a doktorandi musejí trvale věnovat pozornost zanášení svých nových publikací do databáze UK. Výpisy z databáze se stanou dokumentem, který bude tvořit součást dokumentace státních zkoušek, obhajob doktorských prací a habilitačních i jmenovacích řízení. Příslušná úprava pravidel bude provedena do konce roku 2006.


Postup auditu


 1. Audit bude zahájen 15.5. 2006 a ukončen v termínu do 15. 6. 2006.


 2. Pedagogičtí a vědečtí pracovníci UK FSV (dále jen pracovníci) obdrží dále uváděné pokyny spolu s bibliografií za létech 2002-2005 získanou na základě výpisu z oficiálních databází (UK a RIV).


 3. Pracovníci provedou do uvedeného data kontrolu:


  1. úplnosti výpisu, jestliže naleznou chybějící publikaci, doplní ji tak, že zapíší bibliografické údaje do formulářů uvedených na stránce „Sběr bibliografických dat“ http://beta.pedf.cuni.cz/biblio/fsv/,

  2. správnosti záznamů (čísel výzkumného záměru a čísel grantů v případě, že se jedná o záznamy zařazené do RIV (Rejstřík informací o výsledcích), úplnosti odevzdaných dat, kontrolu jazykovou i faktografickou.

  3. Pracovníci odevzdají ředitelům institutů stručnou zprávu o výsledku a počtu doplněných prací rovněž do 15.6. 2006.Pracovníci SVI kromě toho, že provedou kontrolu upravených a doplněných záznamů, také analyzují v několika sondách dostupnost publikací pracovníků FSV při vyhledávání ve známých databázích a vyhledávačích. Při této příležitosti také provedou namátkovou kontrolu důslednosti provedeného auditu.


S pracovníky, kteří ani po upozornění neprovedou audit své publikační činnosti ve sledovaných databázích, bude zahájeno disciplinární řízení.Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan
V Praze dne 9.května 2006