Sekce pro garanty
Studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:V této sekci lze nalézt informace pro garanty studijních oborů. Jde zejména o informace o přípravě akreditací a reakreditací. V budoucnu zde budou též další aktuální informace pro garanty studijních programů a oborů na UK FSV.


Základní pomůcka pro garanty

Základní pomůcka pro garanty na UK FSV ke stažení zde. Doporučení pro nostrifikace (uznávání zahraničního vzdělávání) zde.

Akreditace - základní formuláře a odkazy

Novelizovaná vyhláška o obsahu akreditačního spisu v úplném znění zde. Při přípravě (re)akreditace je třeba respektovat doporučení k přidělování počtu kreditů.

Oficiální formuláře pro žádosti o akreditace je třeba používat, jinak bude akreditace vrácena k opravám!


Oddělení akreditací studijního odboru UK má webové stránky na http://www.cuni.cz/UK-2780.html

Základní informace na webu UK tvoří:

 • Typy a formy žádostí o akreditaci

 • Právní úprava žádosti o akreditaci

 • Doporučené metodické podklady AK

 • Postup schvalování žádosti o akreditaci

 • Harmonogram akreditačního procesu

 • Harmonogram akreditačního procesu

 • Počet vyhotovení žádosti o akreditaci

 • Číselné kódy studijního programu ( STUDPROG) a studijního oboru (KKOV )

 • Jednooborový a dvouoborový studijní obor

 • Uskutečňování studijního programu / oboru společně více fakultami, nebo fakultou a vysokoškolským ústavem

 • Garanti studijních programů

 • Vzory vyplněných žádostí

 • Další doporučení


Nejdůležitější dokumenty na webu UK a AK:


Stručný popis procesu žádosti o akreditaci:

1. Nejdříve je nutno podat žádost na poradu vední fakulty, poté se k návrhu na podání žádosti o akreditaci se vyjadřuje Akademický senát fakulty, schvaluje jí . Žádost o prodloužení platnosti akreditace na dostudování stávajících studentů není nutno fakultními orgány projednávat.

2. Informace o udělení akreditace novým studijním programům, resp. o rozšíření akreditace studijních programů o nové studijní obory je projednávána na poradě děkanů, a to ve výhledu akreditací na další kalendářní rok (eventuálně akademický rok).

3. Návrh žádosti o akreditaci předkládá děkan příslušné fakulty rektorovi Univerzity Karlovy v Praze. K žádosti je přiložen dopis děkana s odůvodněním žádosti o akreditaci a s daty projednání v akademickém senátu a schválení ve vědecké radě fakulty.

4. Návrh žádosti o akreditaci nového studijního programu / oboru může rektor UK předložit  k vyjádření Vědecké radě UK.

5. Žádost o akreditaci předkládá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy vysoká škola, tj. Univerzita Karlova v Praze, resp. její statutární zástupce (vyhláška MŠMT ČR č. 42/1999 Sb. ze dne 10. 12. 1999 § 1). Akreditační komise poté schválí či neschválí akreditaci.


Celý proces projednání akreditační žádosti mimo fakultu trvá cca 9 měsíců!


Studijní plány a akreditace v SISu

Sekce pro garanty
V této sekci lze nalézt informace pro garanty studijních oborů. Jde zejména o informace o přípravě akreditací a reakreditací. V budoucnu zde budou též další aktuální informace pro garanty studijních programů a oborů na UK FSV.


Základní pomůcka pro garanty

Základní pomůcka pro garanty na UK FSV ke stažení zde. Doporučení pro nostrifikace (uznávání zahraničního vzdělávání) zde.

Akreditace - základní formuláře a odkazy

Novelizovaná vyhláška o obsahu akreditačního spisu v úplném znění zde. Při přípravě (re)akreditace je třeba respektovat doporučení k přidělování počtu kreditů.

Oficiální formuláře pro žádosti o akreditace je třeba používat, jinak bude akreditace vrácena k opravám!


Oddělení akreditací studijního odboru UK má webové stránky na http://www.cuni.cz/UK-2780.html

Základní informace na webu UK tvoří:


Nejdůležitější dokumenty na webu UK a AK:


Stručný popis procesu žádosti o akreditaci:

1. Nejdříve je nutno podat žádost na poradu vední fakulty, poté se k návrhu na podání žádosti o akreditaci se vyjadřuje Akademický senát fakulty, schvaluje jí . Žádost o prodloužení platnosti akreditace na dostudování stávajících studentů není nutno fakultními orgány projednávat.

2. Informace o udělení akreditace novým studijním programům, resp. o rozšíření akreditace studijních programů o nové studijní obory je projednávána na poradě děkanů, a to ve výhledu akreditací na další kalendářní rok (eventuálně akademický rok).

3. Návrh žádosti o akreditaci předkládá děkan příslušné fakulty rektorovi Univerzity Karlovy v Praze. K žádosti je přiložen dopis děkana s odůvodněním žádosti o akreditaci a s daty projednání v akademickém senátu a schválení ve vědecké radě fakulty.

4. Návrh žádosti o akreditaci nového studijního programu / oboru může rektor UK předložit  k vyjádření Vědecké radě UK.

5. Žádost o akreditaci předkládá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy vysoká škola, tj. Univerzita Karlova v Praze, resp. její statutární zástupce (vyhláška MŠMT ČR č. 42/1999 Sb. ze dne 10. 12. 1999 § 1). Akreditační komise poté schválí či neschválí akreditaci.


Celý proces projednání akreditační žádosti mimo fakultu trvá cca 9 měsíců!


Studijní plány a akreditace v SISu