Formuláře (bc., mgr.)
Studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Obsah dokumentu

 
      1. Žádost (obecná)
      2. Žádost o dodatečný zápis do předmětu
      3. Žádost o dodatečné vymazání předmětu ze SIS
      4. Ukončení studia
      5. Potvrzení o studiu
      6. Protokol o uznání studijních povinností absolvovaných v dřívějším studiu
      7. Protokol o uznání studijních povinností absolvovaných v rámci CŽV (placený studijní pobyt)
      8. Předměty zapsané na jiné fakultě UK nad rámec limitu volitelných
      9. Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí
      10. Přihláška ke státní zkoušce Bc., NMgr. a tiskopisy
      11. Uznaná doba rodičovství
      12. Přerušení studia
      13. Účelová stipendia
      14. Žádost o modifikaci přijímací zkoušky s ohledem na speciální potřeby uchazeče
      15. Žádost o prominutí přijímací zkoušky na navazující mgr. studium pro studenty FSV
      16. Dohoda o zabezpečení studentské praxe na pracovišti školitele
      Vykonané zkoušky1. Žádost (obecná)

 • Formulář Žádost update PK.9.9.2016

 • Kdy použít žádost? Čtěte zde.


2. Žádost o dodatečný zápis do předmětu

 • Formulář ve formátu WORD Žádost o dodatečný zápis do předmětu update PK.9.9.2016

  Formulář ve formátu Word - studentům je zakázáno jakkoliv měnit obsah formuláře!

  Formulář ve formátu PDF Žádost o dodatečný zápis do předmětu

  Formulář v PDF obsahuje volná pole pro doplnění potřebných údajů, vyplňte jej na PC, poté vytiskněte a podepište.

 • Student si žádost vyplní na PC a vytiskne, sežene si vyjádření vyučujícího a garanta oboru, poté doručí žádost do požadovaného termínu na studijní oddělení.

 • Dodatečná registrace do předmětu je možná pouze z omluvitelných důvodů (zejm. zdravotních) do konce šestého týdne výuky v daném semestru – viz. Pravidla pro organizaci studia čl. 14, bod 7. Na později podané žádosti nebude brán zřetel. Důvody, které v žádosti uvádíte, musí být doloženy příslušným potvrzením. Žádost je určena pro zápis jednoho předmětu.


3. Žádost o dodatečné vymazání předmětu ze SIS

 • Formulář ve formátu WORD Žádost o dodatečné vymazání předmětu ze SIS update PK.9.9.2016

  Formulář ve formátu Word - studentům je zakázáno jakkoliv měnit obsah formuláře!

  Formulář ve formátu PDF žádost se připravuje

  Formulář v PDF obsahuje volná pole pro doplnění potřebných údajů, vyplňte jej na PC, poté vytiskněte a podepište.

 • Student si žádost vyplní na PC a vytiskne, sežene si vyjádření vyučujícího a garanta oboru, poté doručí žádost do požadovaného termínu na studijní oddělení.

 • Žádat je možné ze závažných důvodů (zejm. zdravotních) o výmaz registrace předmětu. Tuto žádost může podat student nejpozději do třetího týdne zkouškového období příslušného semestru. Podmínkou pro schválení žádosti o výmaz předmětu je souhlas vyučujícího a garanta studijního oboru a dále skutečnost, že student se ani jednou nepokusil splnit zápočet nebo zkoušku z příslušného předmětu. Zdravotní důvody je nutno doložit potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény nebo lékařskou zprávou vystavenými ošetřujícím lékařem případně nemocnicí – viz. Pravidla pro organizaci studia čl. 14, bod 8. Žádost je určena pro výmaz jednoho předmětu.


4. Ukončení studia

 • Formulář Ukončení studia update PK.9.9.2016

 • Pokud chcete své studium na FSV ukončit, je třeba formulář doručit s vlastnoručním podpisem na podatelnu Hollar (buď osobně nebo prostřednictvím pošty). Dnem ukončení studia na FSV je den doručení prohlášení o zanechání studia na FSV.

  Aktualizace: JH 17.1.2017


5. Potvrzení o studiu

 • UPOZORNĚNÍ!!!


  Vážení studenti,  papírové formuláře Potvrzení o studiu studijní oddělení již nevydává!!!!


  Využijte proto některou z možností:


  Po přihlášení do SIS volba Osobní údaje – Potvrzení o studiu - Zobrazit (vytvoří se PDF dokument se 2 potvrzeními na A4) a vytištěné  nechat potvrdit.

  Lze si nastavit akademický rok a ročník studia. Lze tisknout i potvrzení o studiu jeden rok zpětně.

  Pokud budete chtít toto potvrzení v angličtině, stačí si přepnout SIS do anglického jazyka (pravý horní roh SISu) a potvrzení vygenerovat znovu.


  • Potvrzení o studiu opatřené elektronickou uznávanou značkou, které můžete vygenerovat ze SIS a následně si jej nechat vytisknout a ověřit na libovolném kontaktním místě Czech Pointu.

  Postupujte dle: 

  Po přihlášení do SIS volba Osobní údaje – Potvrzení s certifikátem - Zobrazit. Vytvoří se Vám pdf soubor, který je opatřený uznávanou elektronickou značkou UK dle zákona o elektronickém podpisu.

  Více informací naleznete na webové stránce https://docs.google.com/document/d/1k57DCB3SyY7XlLee9SKjVQOa2fg8BRzyrtqf9b-ZuAU/edit?usp=sharing

  Potvrzení je anglicko-české.


Upozornění: Formuláře jsou ve formátu PDF a obsahují volná pole pro doplnění osobních údajů. Formulář si vyplňte v PC a následně si jej nechte potvrdit na studijním oddělení.

Potvrzení o studiu prvotně tiskněte ze SISu (viz. bod 1), toto potvrzení používáte v případě doplnění dalších údajů na potvrzení (např. datum zápisu do studia a informace o přerušení studia) nebo zpětného potvrzení o studiu.

Potvrzení o studiu na akademický rok 2014/2015 (1.10.2014 - 30. 9. 2015)

Potvrzení o studiu na akademický rok 2015/2016 (1.10.2015 - 30. 9. 2016) nový formulář 25.8.2016

Potvrzení o studiu na akademický rok 2016/2017 (1.10.2016 - 30. 9. 2017) nový formulář 25.8.2016


6. Protokol o uznání studijních povinností absolvovaných v dřívějším studiu

Formulář ke stažení: Formulář WORD a nebo ve formátu PDF-dopisovatelné

Formulář v PDF obsahuje volná pole pro doplnění potřebných údajů, vyplňte jej na PC, poté vytiskněte a podepište.

 • Formulář slouží k uznání jednoho předmětu. Studentům je zakázáno jakkoliv měnit formulář!

 • Lhůta pro možnost uznání: 5 let v případě bakalářského studia, 4 roky v případě magisterského studia a 6 let v případě doktorského studia. (POS, čl. 10a). Počítá se od data splnění zkoušky.

 • Nelze uznávat předměty, které má student nesplněné (klasifikace 4 + propadlé termíny).

 • Formulář odevzdáváte na studijní oddělení se všemi předepsanými přílohami!

Kdy a jak mám tento formulář použít? Čtěte detailnější informace zde.7. Protokol o uznání studijních povinností absolvovaných v rámci CŽV (placený studijní pobyt)


 • Formulář

 • Protokol používají studenti, kteří byli přijati do řádného studia na základě výborných výsledků v rámci placeného studijního pobytu. Předměty splněné v rámci studijního pobytu si mohou studenti nechat uznat v řádném studiu na základě tohoto formuláře.


8. Předměty zapsané na jiné fakultě UK nad rámec limitu volitelných

Formulář Kdy a jak mám tento formulář použít? Čtěte zde.


9. Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí

Formulář-cz verze, Formulář-en verze Kdy a jak mám tento formulář použít? Čtěte zde.(update formuláře PK 9.9.2016)10. Přihláška ke státní zkoušce Bc., NMgr. a tiskopisy

Aktualizace: TW 25.5.2017


11. Uznaná doba rodičovství

 • Informace o uznané době rodičovství naleznete zde.

 • Formulář ke stažení zde.

Aktualizace: JH 26.7.2017


12. Přerušení studia


Informace naleznete zde.


13. Účelová stipendia

 • Účelová stipendia - navrhují se pouze elektronicky v SIS (aktualizováno 19.6. 2017 Stanovská)

  Aktualizované limity systém hlídá. Náhrada data narození centrálním číslem osoby. (25.5.2016 - Kot/ 19. 6. 2017 Stanovská)


14. Žádost o modifikaci přijímací zkoušky s ohledem na speciální potřeby uchazeče15. Žádost o prominutí přijímací zkoušky na navazující mgr. studium pro studenty FSV

 • Formulář žádosti o prominutí

 • Žádost je určena pouze pro studenty FSV UK, kteří končí své bakalářské studium v ak. r. 2016/2017 a hlásí se do navazujícího magisterského oboru (platí pouze v rámci stejného programu!!).

 • Do žádosti si doplníte základní údaje o sobě a dále vše dle pokynů v žádosti. Pokud nevíte požadovaný průměr, tak jej najdete v podmínkách přijímacího řízení pro daný obor.

 • Žádost vyplňte na PC, vytiskněte a podepište, poté ji nahrajte jako scan k elektronické přihlášce - do 31. 3. 2017. Tuto žádost je nutné přiložit k elektronické přihlášce k danému oboru do SIS, na později podané žádosti nebude brán zřetel.

 • Formulář žádosti je třeba přiložit k el. přihlášce ještě před tím, než přihlášku odešlete. Jakmile přihlášku odešlete, nepůjde Vám příloha přiložit.

 • Na náhradní termín přijímací zkoušky máte právo pouze v případě konání SZZk v červnu a zároveň nesplnění požadovaného průměru. Tzn. pokud si podáte žádost a nepůjdete na červnový termín SZZk, nemáte právo na náhradní termín přijímací zkoušky a jste zařazen na řádný termín přijímací zkoušky.16. Dohoda o zabezpečení studentské praxe na pracovišti školitele

 • Je dokument určený pro ministerstva a ostatní úřady, kde  plánujete konat studijní praxi. Zahrnuje předmět, způsob plnění a dobu trvání dohody. Rovněž distribuci jak pro úřad, na kterém budete praxi konat (obvykle 2 paré), tak interní rozdělovník - pro institut a studijní oddělení. 

 • Vyplňte si dohodu podle skutečnosti, vytiskněte potřebný počet výtisků a nechte potvrdit na instituci, kde budete praxi konat a na fakultě. Nezapomeňte počítat s 1 výtiskem pro studijní oddělení, abychom Vám jej mohli založit do spisu.


Vykonané zkoušky


 • Potvrzení o vykonaných zkouškách ( tisknout oboustranně)

 • Upozornění: Tento formulář slouží pouze pro dávné studenty a absolventy, kdy ještě nebyly jejich výsledky zaznamenány v SIS.

Formuláře (bc., mgr.)

Obsah dokumentu

 
      1. Žádost (obecná)
      2. Žádost o dodatečný zápis do předmětu
      3. Žádost o dodatečné vymazání předmětu ze SIS
      4. Ukončení studia
      5. Potvrzení o studiu
      6. Protokol o uznání studijních povinností absolvovaných v dřívějším studiu
      7. Protokol o uznání studijních povinností absolvovaných v rámci CŽV (placený studijní pobyt)
      8. Předměty zapsané na jiné fakultě UK nad rámec limitu volitelných
      9. Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí
      10. Přihláška ke státní zkoušce Bc., NMgr. a tiskopisy
      11. Uznaná doba rodičovství
      12. Přerušení studia
      13. Účelová stipendia
      14. Žádost o modifikaci přijímací zkoušky s ohledem na speciální potřeby uchazeče
      15. Žádost o prominutí přijímací zkoušky na navazující mgr. studium pro studenty FSV
      16. Dohoda o zabezpečení studentské praxe na pracovišti školitele
      Vykonané zkoušky1. Žádost (obecná)

 • Formulář Žádost update PK.9.9.2016

 • Kdy použít žádost? Čtěte zde.


2. Žádost o dodatečný zápis do předmětu

 • Formulář ve formátu WORD Žádost o dodatečný zápis do předmětu update PK.9.9.2016

  Formulář ve formátu Word - studentům je zakázáno jakkoliv měnit obsah formuláře!

  Formulář ve formátu PDF Žádost o dodatečný zápis do předmětu

  Formulář v PDF obsahuje volná pole pro doplnění potřebných údajů, vyplňte jej na PC, poté vytiskněte a podepište.

 • Student si žádost vyplní na PC a vytiskne, sežene si vyjádření vyučujícího a garanta oboru, poté doručí žádost do požadovaného termínu na studijní oddělení.

 • Dodatečná registrace do předmětu je možná pouze z omluvitelných důvodů (zejm. zdravotních) do konce šestého týdne výuky v daném semestru – viz. Pravidla pro organizaci studia čl. 14, bod 7. Na později podané žádosti nebude brán zřetel. Důvody, které v žádosti uvádíte, musí být doloženy příslušným potvrzením. Žádost je určena pro zápis jednoho předmětu.


3. Žádost o dodatečné vymazání předmětu ze SIS

 • Formulář ve formátu WORD Žádost o dodatečné vymazání předmětu ze SIS update PK.9.9.2016

  Formulář ve formátu Word - studentům je zakázáno jakkoliv měnit obsah formuláře!

  Formulář ve formátu PDF žádost se připravuje

  Formulář v PDF obsahuje volná pole pro doplnění potřebných údajů, vyplňte jej na PC, poté vytiskněte a podepište.

 • Student si žádost vyplní na PC a vytiskne, sežene si vyjádření vyučujícího a garanta oboru, poté doručí žádost do požadovaného termínu na studijní oddělení.

 • Žádat je možné ze závažných důvodů (zejm. zdravotních) o výmaz registrace předmětu. Tuto žádost může podat student nejpozději do třetího týdne zkouškového období příslušného semestru. Podmínkou pro schválení žádosti o výmaz předmětu je souhlas vyučujícího a garanta studijního oboru a dále skutečnost, že student se ani jednou nepokusil splnit zápočet nebo zkoušku z příslušného předmětu. Zdravotní důvody je nutno doložit potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény nebo lékařskou zprávou vystavenými ošetřujícím lékařem případně nemocnicí – viz. Pravidla pro organizaci studia čl. 14, bod 8. Žádost je určena pro výmaz jednoho předmětu.


4. Ukončení studia

 • Formulář Ukončení studia update PK.9.9.2016

 • Pokud chcete své studium na FSV ukončit, je třeba formulář doručit s vlastnoručním podpisem na podatelnu Hollar (buď osobně nebo prostřednictvím pošty). Dnem ukončení studia na FSV je den doručení prohlášení o zanechání studia na FSV.

  Aktualizace: JH 17.1.2017


5. Potvrzení o studiu

 • UPOZORNĚNÍ!!!


  Vážení studenti,  papírové formuláře Potvrzení o studiu studijní oddělení již nevydává!!!!


  Využijte proto některou z možností:


  Po přihlášení do SIS volba Osobní údaje – Potvrzení o studiu - Zobrazit (vytvoří se PDF dokument se 2 potvrzeními na A4) a vytištěné  nechat potvrdit.

  Lze si nastavit akademický rok a ročník studia. Lze tisknout i potvrzení o studiu jeden rok zpětně.

  Pokud budete chtít toto potvrzení v angličtině, stačí si přepnout SIS do anglického jazyka (pravý horní roh SISu) a potvrzení vygenerovat znovu.


  • Potvrzení o studiu opatřené elektronickou uznávanou značkou, které můžete vygenerovat ze SIS a následně si jej nechat vytisknout a ověřit na libovolném kontaktním místě Czech Pointu.

  Postupujte dle: 

  Po přihlášení do SIS volba Osobní údaje – Potvrzení s certifikátem - Zobrazit. Vytvoří se Vám pdf soubor, který je opatřený uznávanou elektronickou značkou UK dle zákona o elektronickém podpisu.

  Více informací naleznete na webové stránce https://docs.google.com/document/d/1k57DCB3SyY7XlLee9SKjVQOa2fg8BRzyrtqf9b-ZuAU/edit?usp=sharing

  Potvrzení je anglicko-české.


Upozornění: Formuláře jsou ve formátu PDF a obsahují volná pole pro doplnění osobních údajů. Formulář si vyplňte v PC a následně si jej nechte potvrdit na studijním oddělení.

Potvrzení o studiu prvotně tiskněte ze SISu (viz. bod 1), toto potvrzení používáte v případě doplnění dalších údajů na potvrzení (např. datum zápisu do studia a informace o přerušení studia) nebo zpětného potvrzení o studiu.

Potvrzení o studiu na akademický rok 2014/2015 (1.10.2014 - 30. 9. 2015)

Potvrzení o studiu na akademický rok 2015/2016 (1.10.2015 - 30. 9. 2016) nový formulář 25.8.2016

Potvrzení o studiu na akademický rok 2016/2017 (1.10.2016 - 30. 9. 2017) nový formulář 25.8.2016


6. Protokol o uznání studijních povinností absolvovaných v dřívějším studiu

Formulář ke stažení: Formulář WORD a nebo ve formátu PDF-dopisovatelné

Formulář v PDF obsahuje volná pole pro doplnění potřebných údajů, vyplňte jej na PC, poté vytiskněte a podepište.

 • Formulář slouží k uznání jednoho předmětu. Studentům je zakázáno jakkoliv měnit formulář!

 • Lhůta pro možnost uznání: 5 let v případě bakalářského studia, 4 roky v případě magisterského studia a 6 let v případě doktorského studia. (POS, čl. 10a). Počítá se od data splnění zkoušky.

 • Nelze uznávat předměty, které má student nesplněné (klasifikace 4 + propadlé termíny).

 • Formulář odevzdáváte na studijní oddělení se všemi předepsanými přílohami!

Kdy a jak mám tento formulář použít? Čtěte detailnější informace zde.7. Protokol o uznání studijních povinností absolvovaných v rámci CŽV (placený studijní pobyt)


 • Formulář

 • Protokol používají studenti, kteří byli přijati do řádného studia na základě výborných výsledků v rámci placeného studijního pobytu. Předměty splněné v rámci studijního pobytu si mohou studenti nechat uznat v řádném studiu na základě tohoto formuláře.


8. Předměty zapsané na jiné fakultě UK nad rámec limitu volitelných

Formulář Kdy a jak mám tento formulář použít? Čtěte zde.


9. Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí

Formulář-cz verze, Formulář-en verze Kdy a jak mám tento formulář použít? Čtěte zde.(update formuláře PK 9.9.2016)10. Přihláška ke státní zkoušce Bc., NMgr. a tiskopisy

Aktualizace: TW 25.5.2017


11. Uznaná doba rodičovství

 • Informace o uznané době rodičovství naleznete zde.

 • Formulář ke stažení zde.

Aktualizace: JH 26.7.2017


12. Přerušení studia


Informace naleznete zde.


13. Účelová stipendia

 • Účelová stipendia - navrhují se pouze elektronicky v SIS (aktualizováno 19.6. 2017 Stanovská)

  Aktualizované limity systém hlídá. Náhrada data narození centrálním číslem osoby. (25.5.2016 - Kot/ 19. 6. 2017 Stanovská)


14. Žádost o modifikaci přijímací zkoušky s ohledem na speciální potřeby uchazeče15. Žádost o prominutí přijímací zkoušky na navazující mgr. studium pro studenty FSV

 • Formulář žádosti o prominutí

 • Žádost je určena pouze pro studenty FSV UK, kteří končí své bakalářské studium v ak. r. 2016/2017 a hlásí se do navazujícího magisterského oboru (platí pouze v rámci stejného programu!!).

 • Do žádosti si doplníte základní údaje o sobě a dále vše dle pokynů v žádosti. Pokud nevíte požadovaný průměr, tak jej najdete v podmínkách přijímacího řízení pro daný obor.

 • Žádost vyplňte na PC, vytiskněte a podepište, poté ji nahrajte jako scan k elektronické přihlášce - do 31. 3. 2017. Tuto žádost je nutné přiložit k elektronické přihlášce k danému oboru do SIS, na později podané žádosti nebude brán zřetel.

 • Formulář žádosti je třeba přiložit k el. přihlášce ještě před tím, než přihlášku odešlete. Jakmile přihlášku odešlete, nepůjde Vám příloha přiložit.

 • Na náhradní termín přijímací zkoušky máte právo pouze v případě konání SZZk v červnu a zároveň nesplnění požadovaného průměru. Tzn. pokud si podáte žádost a nepůjdete na červnový termín SZZk, nemáte právo na náhradní termín přijímací zkoušky a jste zařazen na řádný termín přijímací zkoušky.16. Dohoda o zabezpečení studentské praxe na pracovišti školitele

 • Je dokument určený pro ministerstva a ostatní úřady, kde  plánujete konat studijní praxi. Zahrnuje předmět, způsob plnění a dobu trvání dohody. Rovněž distribuci jak pro úřad, na kterém budete praxi konat (obvykle 2 paré), tak interní rozdělovník - pro institut a studijní oddělení. 

 • Vyplňte si dohodu podle skutečnosti, vytiskněte potřebný počet výtisků a nechte potvrdit na instituci, kde budete praxi konat a na fakultě. Nezapomeňte počítat s 1 výtiskem pro studijní oddělení, abychom Vám jej mohli založit do spisu.


Vykonané zkoušky


 • Potvrzení o vykonaných zkouškách ( tisknout oboustranně)

 • Upozornění: Tento formulář slouží pouze pro dávné studenty a absolventy, kdy ještě nebyly jejich výsledky zaznamenány v SIS.