Formuláře (bc., mgr.)
Studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Obsah dokumentu

 
      Žádost (obecná)
      Žádost o dodatečný zápis do předmětu
      Žádost o dodatečné vymazání předmětu ze SIS
      Ukončení studia
      Potvrzení o studiu - 3 způsoby získání
      Protokol o uznání studijních povinností absolvovaných v dřívějším studiu
      Protokol o uznání studijních povinností absolvovaných v rámci CŽV (placený studijní pobyt) do řádného studia
      Předměty zapsané na jiné fakultě UK nad rámec limitu volitelných
      Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí
     
      Přihláška ke státní zkoušce Bc., Mgr. a tiskopisy
      Uznaná doba rodičovství
      Přerušení studia
      Účelová stipendia
      Žádost o modifikaci přijímací zkoušky s ohledem na specifické potřeby uchazeče
      Vykonané zkouškyŽádost (obecná)

 • Formulář Žádost update PK.9.9.2016

 • Kdy použít žádost? Čtěte zde.Žádost o dodatečný zápis do předmětu

 • Formulář Žádost o dodatečný zápis do předmětu update PK.9.9.2016

 • Student si žádost vyplní na PC a vytiskne, sežene si vyjádření vyučujícího a garanta oboru, poté doručí žádost do požadovaného termínu na studijní oddělení.

 • Dodatečná registrace do předmětu je možná pouze z omluvitelných důvodů (zejm. zdravotních) do konce šestého týdne výuky v daném semestru – viz. Pravidla pro organizaci studia čl. 14, bod 7. Na později podané žádosti nebude brán zřetel. Důvody, které v žádosti uvádíte, musí být doloženy příslušným potvrzením. Žádost je určena pro zápis jednoho předmětu.


Žádost o dodatečné vymazání předmětu ze SIS

 • formulář Žádost o dodatečné vymazání předmětu ze SIS update PK.9.9.2016

 • Student si žádost vyplní na PC a vytiskne, sežene si vyjádření vyučujícího a garanta oboru, poté doručí žádost do požadovaného termínu na studijní oddělení.

 • Žádat je možné ze závažných důvodů (zejm. zdravotních) o výmaz registrace předmětu. Tuto žádost může podat student nejpozději do třetího týdne zkouškového období příslušného semestru. Podmínkou pro schválení žádosti o výmaz předmětu je souhlas vyučujícího a garanta studijního oboru a dále skutečnost, že student se ani jednou nepokusil splnit zápočet nebo zkoušku z příslušného předmětu. Zdravotní důvody je nutno doložit potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény nebo lékařskou zprávou vystavenými ošetřujícím lékařem případně nemocnicí – viz. Pravidla pro organizaci studia čl. 14, bod 8. Žádost je určena pro výmaz jednoho předmětu.


Ukončení studia

 • Formulář Ukončení studia update PK.9.9.2016

 • Pokud chcete své studium na FSV ukončit, je třeba podat uvedený formulář na podatelnu Hollar. Dnem ukončení studia na FSV je den doručení prohlášení o zanechání studia na FSV.


Potvrzení o studiu - 3 způsoby získání

Aktualizace: IK, 25. 8. 2016


Protokol o uznání studijních povinností absolvovaných v dřívějším studiu

Formulář Kdy a jak mám tento formulář použít? Čtěte zde. (update formuláře 13.1.2016)Protokol o uznání studijních povinností absolvovaných v rámci CŽV (placený studijní pobyt) do řádného studia

 • Formulář

 • Protokol používají studenti, kteří byli přijati do řádného studia na základě výborných výsledků v rámci placeného studijního pobytu. Předměty splněné v rámci studijního pobytu si mohou studenti nechat uznat v řádném studiu na základě tohoto formuláře.


Předměty zapsané na jiné fakultě UK nad rámec limitu volitelných

Formulář Kdy a jak mám tento formulář použít? Čtěte zde.


Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí

Formulář-cz verze, Formulář-en verze Kdy a jak mám tento formulář použít? Čtěte zde.(update formuláře PK 9.9.2016)Přihláška ke státní zkoušce Bc., Mgr. a tiskopisyUznaná doba rodičovství

 • Informace o uznané době rodičovství naleznete zde.

 • Formulář ke stažení zde.Přerušení studia

Informace naleznete zde.


Účelová stipendia

 • Formulář pro účelová stipendia - tiskněte oboustranně

  Formulář na podpisy - hromadné návrhy - použít pro webové návrhy účelového stipendia podle článku 3 odstavce 3 Pravidel pro přiznávání stipendií

  Podává se prostřednictvím podatelny (Smetanovo nábř. 6, budova Hollar). Současně je nutné mít v SIS vyplněné číslo bankovního účtu a aktualizovat kontaktní adresu.

  Limity ve formuláři byly aktualizovnány. Náhrada data narození centrálním číslem osoby. (25.5.2016 - Kot)

  Kdy použít formulář pro účelové stipendium? Čtěte zde.


Žádost o modifikaci přijímací zkoušky s ohledem na specifické potřeby uchazeče

Vykonané zkoušky

 • Potvrzení o vykonaných zkouškách ( tisknout oboustranně)

 • Upozornění: Tento formulář slouží pouze pro dávné studenty a absolventy, kdy ještě nebyly jejich výsledky zaznemenány v SIS.

Formuláře (bc., mgr.)

Obsah dokumentu

 
      Žádost (obecná)
      Žádost o dodatečný zápis do předmětu
      Žádost o dodatečné vymazání předmětu ze SIS
      Ukončení studia
      Potvrzení o studiu - 3 způsoby získání
      Protokol o uznání studijních povinností absolvovaných v dřívějším studiu
      Protokol o uznání studijních povinností absolvovaných v rámci CŽV (placený studijní pobyt) do řádného studia
      Předměty zapsané na jiné fakultě UK nad rámec limitu volitelných
      Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí
     
      Přihláška ke státní zkoušce Bc., Mgr. a tiskopisy
      Uznaná doba rodičovství
      Přerušení studia
      Účelová stipendia
      Žádost o modifikaci přijímací zkoušky s ohledem na specifické potřeby uchazeče
      Vykonané zkouškyŽádost (obecná)

 • Formulář Žádost update PK.9.9.2016

 • Kdy použít žádost? Čtěte zde.Žádost o dodatečný zápis do předmětu

 • Formulář Žádost o dodatečný zápis do předmětu update PK.9.9.2016

 • Student si žádost vyplní na PC a vytiskne, sežene si vyjádření vyučujícího a garanta oboru, poté doručí žádost do požadovaného termínu na studijní oddělení.

 • Dodatečná registrace do předmětu je možná pouze z omluvitelných důvodů (zejm. zdravotních) do konce šestého týdne výuky v daném semestru – viz. Pravidla pro organizaci studia čl. 14, bod 7. Na později podané žádosti nebude brán zřetel. Důvody, které v žádosti uvádíte, musí být doloženy příslušným potvrzením. Žádost je určena pro zápis jednoho předmětu.


Žádost o dodatečné vymazání předmětu ze SIS

 • formulář Žádost o dodatečné vymazání předmětu ze SIS update PK.9.9.2016

 • Student si žádost vyplní na PC a vytiskne, sežene si vyjádření vyučujícího a garanta oboru, poté doručí žádost do požadovaného termínu na studijní oddělení.

 • Žádat je možné ze závažných důvodů (zejm. zdravotních) o výmaz registrace předmětu. Tuto žádost může podat student nejpozději do třetího týdne zkouškového období příslušného semestru. Podmínkou pro schválení žádosti o výmaz předmětu je souhlas vyučujícího a garanta studijního oboru a dále skutečnost, že student se ani jednou nepokusil splnit zápočet nebo zkoušku z příslušného předmětu. Zdravotní důvody je nutno doložit potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény nebo lékařskou zprávou vystavenými ošetřujícím lékařem případně nemocnicí – viz. Pravidla pro organizaci studia čl. 14, bod 8. Žádost je určena pro výmaz jednoho předmětu.


Ukončení studia

 • Formulář Ukončení studia update PK.9.9.2016

 • Pokud chcete své studium na FSV ukončit, je třeba podat uvedený formulář na podatelnu Hollar. Dnem ukončení studia na FSV je den doručení prohlášení o zanechání studia na FSV.


Potvrzení o studiu - 3 způsoby získání

Aktualizace: IK, 25. 8. 2016


Protokol o uznání studijních povinností absolvovaných v dřívějším studiu

Formulář Kdy a jak mám tento formulář použít? Čtěte zde. (update formuláře 13.1.2016)Protokol o uznání studijních povinností absolvovaných v rámci CŽV (placený studijní pobyt) do řádného studia

 • Formulář

 • Protokol používají studenti, kteří byli přijati do řádného studia na základě výborných výsledků v rámci placeného studijního pobytu. Předměty splněné v rámci studijního pobytu si mohou studenti nechat uznat v řádném studiu na základě tohoto formuláře.


Předměty zapsané na jiné fakultě UK nad rámec limitu volitelných

Formulář Kdy a jak mám tento formulář použít? Čtěte zde.


Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí

Formulář-cz verze, Formulář-en verze Kdy a jak mám tento formulář použít? Čtěte zde.(update formuláře PK 9.9.2016)Přihláška ke státní zkoušce Bc., Mgr. a tiskopisyUznaná doba rodičovství

 • Informace o uznané době rodičovství naleznete zde.

 • Formulář ke stažení zde.Přerušení studia

Informace naleznete zde.


Účelová stipendia

 • Formulář pro účelová stipendia - tiskněte oboustranně

  Formulář na podpisy - hromadné návrhy - použít pro webové návrhy účelového stipendia podle článku 3 odstavce 3 Pravidel pro přiznávání stipendií

  Podává se prostřednictvím podatelny (Smetanovo nábř. 6, budova Hollar). Současně je nutné mít v SIS vyplněné číslo bankovního účtu a aktualizovat kontaktní adresu.

  Limity ve formuláři byly aktualizovnány. Náhrada data narození centrálním číslem osoby. (25.5.2016 - Kot)

  Kdy použít formulář pro účelové stipendium? Čtěte zde.


Žádost o modifikaci přijímací zkoušky s ohledem na specifické potřeby uchazeče

Vykonané zkoušky

 • Potvrzení o vykonaných zkouškách ( tisknout oboustranně)

 • Upozornění: Tento formulář slouží pouze pro dávné studenty a absolventy, kdy ještě nebyly jejich výsledky zaznemenány v SIS.