Opatření děkana č. 4/2011
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 4/2011


Název:

Zrušení opatření č. 4/2010 ze dne 4.3.2010

Dohody o provedení práce – záznam o ústně uzavřené dohodě


Účinnost:

1. ledna 2011V Praze dne 14. ledna 2011PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Novela zákona č. 262/2006 Sb. s účinností od 1.1.2011 ruší možnost ústního uzavírání dohody o provedení práce. V § 77 odst. 1 zákona je uvedeno:

Dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak jsou neplatné – jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.

Z toho důvodu ruším platnost opatření děkana č. 4/2010 – Dohody o provedení práce – záznam o ústně uzavřené dohodě.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZpracovala: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení

Opatření děkana č. 4/2011


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 4/2011


Název:

Zrušení opatření č. 4/2010 ze dne 4.3.2010

Dohody o provedení práce – záznam o ústně uzavřené dohodě


Účinnost:

1. ledna 2011V Praze dne 14. ledna 2011PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Novela zákona č. 262/2006 Sb. s účinností od 1.1.2011 ruší možnost ústního uzavírání dohody o provedení práce. V § 77 odst. 1 zákona je uvedeno:

Dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak jsou neplatné – jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.

Z toho důvodu ruším platnost opatření děkana č. 4/2010 – Dohody o provedení práce – záznam o ústně uzavřené dohodě.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZpracovala: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení