Imatrikulace
Studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Obsah dokumentu

  Aktuální termíny imatrikulace
  Průběh imatrikulace a imatrikulační slib
  Předpisy upravující imatrikulaci
  FAQ k imatrikulacím

Aktuální termíny imatrikulace

26. 10. 2017

Slavnostní uvedení studentů do studia - imatrikulace se koná ve Velké aule Karolina, Ovocný Trh 5, Praha 1 (Rektorát UK) - mapa


Rozpis:


9:00

- BEF, NEF, EF, MEF, MS, MSP, ZN, MSNK


11:00

- IEPS, PMV, PVP, BS, P, MV, MTSK, MTS, HVK, CNS, NMTS, NSS, SKS


13:00

- ZBC, MKPR, SOSP, SOSA, MSP, SCO, VERASP, VERASPK

+ PhD.


Studenti se dostaví o 3/4 hodiny dříve ve společenském oděvu dle výše uvedeného rozpisu. Účast je povinná.

V době imatrikulací je student z výuky omluven.

JH 24.5.2017


Průběh imatrikulace a imatrikulační slib

Imatrikulace studentů (slavnostní složení akademického slibu) se konají za účasti rektora nebo prorektora a děkana nebo proděkana příslušné fakulty.

Pořad imatrikulace:

1. Slavnostní nástup za zvuku hudby do Velké auly Karolina) v pořadí:

a) imatrikulovaní studenti ve společenském oděvu,

b) učitelé příslušné fakulty v talárech,

c) proděkan v taláru s insignií,

d) pedel fakulty v oděvu pedela s insignií,

e) děkan v taláru s insignií,

f) pedel rektora v oděvu pedela s insignií,

g) rektor v taláru s insignií.

2. Státní hymna.

3. Rektor zahájí shromáždění, přednese projev a vyzve k projevu děkana.

4. Projev děkana:

„Vaše Magnificence, … . Patří k tradicím této univerzity, že na počátku svých studií

skládají studentky a studenti imatrikulační slib. Prosím přítomné, aby povstali, a Vás,

honorabilis proděkane, abyste přečetl jeho znění.“

5. Proděkan přednese text slibu (čl. 56 odst. 1 statutu univerzity).

6. Studenti složí slib lehkým dotknutím se žezla, podáním ruky děkanovi a slovem „slibuji“.

7. Rektor:

„Složili jste imatrikulační slib a Univerzita Karlova vás přijímá do akademické obce.

Nezapomeňte na tuto chvíli, nezapomeňte, co jste slíbili, a nezapomeňte na svá osobní

předsevzetí těchto dnů. Věřím, že jsou to předsevzetí dobrá a čistá. Přeji vám, aby se

všechna naplnila. Quod bonum, felix, faustum fortunatumque eveniat“.

8. Hudba – Jezu Kriste, štědrý kněže.

9. Odchod z auly za zvuku hudby v obráceném pořadí.


Imatrikulační slib zní: "Slibuji, že budu řádně vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce Univerzity Karlovy. Slibuji, že uchovám v úctě slavnou humanistickou a demokratickou tradici Univerzity Karlovy, budu dbát jejího dobrého jména a budu studovat tak, aby má činnost přinášela všestranný užitek."

Předpisy upravující imatrikulaci

Čl. 38 odst. 1 Statutu UK FSV

Čl. 56 odst. 1 Statutu UK

Řád imatrikulací a promocí


FAQ k imatrikulacím

Je předepsán oděv k imatrikulacím?

Doporučený oděv vyplývá z dopisu prorektora pro akademické hodnosti. Plné znění dopisu čtěte zde.


Je imatrikulace povinná?

Ano.


Je imatrikulace přístupná veřejnosti?

Ne, není. Na imatrikulaci jsou pouze studenti.


Aktualizováno 9.11.2016 JH

Imatrikulace

Obsah dokumentu

  Aktuální termíny imatrikulace
  Průběh imatrikulace a imatrikulační slib
  Předpisy upravující imatrikulaci
  FAQ k imatrikulacím

Aktuální termíny imatrikulace

26. 10. 2017

Slavnostní uvedení studentů do studia - imatrikulace se koná ve Velké aule Karolina, Ovocný Trh 5, Praha 1 (Rektorát UK) - mapa


Rozpis:


9:00

- BEF, NEF, EF, MEF, MS, MSP, ZN, MSNK


11:00

- IEPS, PMV, PVP, BS, P, MV, MTSK, MTS, HVK, CNS, NMTS, NSS, SKS


13:00

- ZBC, MKPR, SOSP, SOSA, MSP, SCO, VERASP, VERASPK

+ PhD.


Studenti se dostaví o 3/4 hodiny dříve ve společenském oděvu dle výše uvedeného rozpisu. Účast je povinná.

V době imatrikulací je student z výuky omluven.

JH 24.5.2017


Průběh imatrikulace a imatrikulační slib

Imatrikulace studentů (slavnostní složení akademického slibu) se konají za účasti rektora nebo prorektora a děkana nebo proděkana příslušné fakulty.

Pořad imatrikulace:

1. Slavnostní nástup za zvuku hudby do Velké auly Karolina) v pořadí:

a) imatrikulovaní studenti ve společenském oděvu,

b) učitelé příslušné fakulty v talárech,

c) proděkan v taláru s insignií,

d) pedel fakulty v oděvu pedela s insignií,

e) děkan v taláru s insignií,

f) pedel rektora v oděvu pedela s insignií,

g) rektor v taláru s insignií.

2. Státní hymna.

3. Rektor zahájí shromáždění, přednese projev a vyzve k projevu děkana.

4. Projev děkana:

„Vaše Magnificence, … . Patří k tradicím této univerzity, že na počátku svých studií

skládají studentky a studenti imatrikulační slib. Prosím přítomné, aby povstali, a Vás,

honorabilis proděkane, abyste přečetl jeho znění.“

5. Proděkan přednese text slibu (čl. 56 odst. 1 statutu univerzity).

6. Studenti složí slib lehkým dotknutím se žezla, podáním ruky děkanovi a slovem „slibuji“.

7. Rektor:

„Složili jste imatrikulační slib a Univerzita Karlova vás přijímá do akademické obce.

Nezapomeňte na tuto chvíli, nezapomeňte, co jste slíbili, a nezapomeňte na svá osobní

předsevzetí těchto dnů. Věřím, že jsou to předsevzetí dobrá a čistá. Přeji vám, aby se

všechna naplnila. Quod bonum, felix, faustum fortunatumque eveniat“.

8. Hudba – Jezu Kriste, štědrý kněže.

9. Odchod z auly za zvuku hudby v obráceném pořadí.


Imatrikulační slib zní: "Slibuji, že budu řádně vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce Univerzity Karlovy. Slibuji, že uchovám v úctě slavnou humanistickou a demokratickou tradici Univerzity Karlovy, budu dbát jejího dobrého jména a budu studovat tak, aby má činnost přinášela všestranný užitek."

Předpisy upravující imatrikulaci

Čl. 38 odst. 1 Statutu UK FSV

Čl. 56 odst. 1 Statutu UK

Řád imatrikulací a promocí


FAQ k imatrikulacím

Je předepsán oděv k imatrikulacím?

Doporučený oděv vyplývá z dopisu prorektora pro akademické hodnosti. Plné znění dopisu čtěte zde.


Je imatrikulace povinná?

Ano.


Je imatrikulace přístupná veřejnosti?

Ne, není. Na imatrikulaci jsou pouze studenti.


Aktualizováno 9.11.2016 JH