Přidělování ISBN
Věda a výzkum
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

ISBN


Oddělení vědy přiděluje publikacím vydaným Fakultou sociálních věd vlastní řadu ISBN.


Postup při udělování čísla ISBN


1. Žadatel zašle na oddělení vědy náhled publikace v souboru pdf, kde bude vydavatel uveden takto:


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, Česká republika


nebo v anglické verzi:


Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences

Smetanovo nabr. 6, 110 01 Prague 1, Czech Republic


2. Žadatel zašle na oddělení vědy následující informace (jsou potřebné pro nahlášení publikace do Národní agentury ISBN):


- název publikace (případně podnázev),


- autor (autoři),


- forma (brožovaná/vázaná),


- předpokládané datum vydání (zde stačí odhad měsíce)


3. Žádost bude projednána a posouzena na nejbližším zasedání Ediční komise FSV UK (EK).4. Žadatel dodá na oddělení vědy 6 výtisků dané publikace

(5 povinné výtisky k rozeslání do knihoven, 1 výtisk k archivaci na oddělení vědy)

Kontaktní osoba: Bc. Simona Voráčková

tel.: 222 112 290

e-mail:


Přidělování ISBN

ISBN


Oddělení vědy přiděluje publikacím vydaným Fakultou sociálních věd vlastní řadu ISBN.


Postup při udělování čísla ISBN


1. Žadatel zašle na oddělení vědy náhled publikace v souboru pdf, kde bude vydavatel uveden takto:


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, Česká republika


nebo v anglické verzi:


Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences

Smetanovo nabr. 6, 110 01 Prague 1, Czech Republic


2. Žadatel zašle na oddělení vědy následující informace (jsou potřebné pro nahlášení publikace do Národní agentury ISBN):


- název publikace (případně podnázev),


- autor (autoři),


- forma (brožovaná/vázaná),


- předpokládané datum vydání (zde stačí odhad měsíce)


3. Žádost bude projednána a posouzena na nejbližším zasedání Ediční komise FSV UK (EK).4. Žadatel dodá na oddělení vědy 6 výtisků dané publikace

(5 povinné výtisky k rozeslání do knihoven, 1 výtisk k archivaci na oddělení vědy)

Kontaktní osoba: Bc. Simona Voráčková

tel.: 222 112 290

e-mail: