Archiv aktualit
Věda a výzkum
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Archiv AKTUALIT

Aristotelova univerzita v Soluni pořádá ve spolupráci s UK seminář na téma "Heretics, Converts and Infidels: Political, Cultural and Social Aspects of Religion in ‘Shared Worlds’".

Kdy: 19. - 30. června 2017

Kde: Soluň, centrální kampus univerzity

Termín pro podání přihlášek: 30. dubna 2017

Podrobné informace

(vloženo 27.02.2017)


Česko-německý fond budoucnosti informuje o programu grantů. Žadatelem společného projektu musí být jedna česká a jedna německá instituce nebo jednotlivci. Projekt by měl trvat maximálně jeden rok. Fond hradí 50% nákladů, v případě aktuálního tématu (2017: Podpora mediální kompetence) pro daný rok až 70%. V případě zájmu o téma roku se výslovně doporučuje konzultace s Fondem. Podporuje se vydávání publikací, nikoli však periodik.  

Podrobné informace

Registrace online

Podrobnosti k tématu roku 2017

Termín pro podání projektu na fakultní oddělení vědy: 26. červen 2017.

(vloženo 28.04.2017)


Letní škola Populism and Anti-Politics: Is Democracy in crisis?

Kdy: 9. - 14. 7. 2017

Kde: UCM - Universidad Complutense de Madrid

Podrobné informace

(vloženo 06.06.2017)


Přednáška "EU: a new start?” (přednese: J.E. Roland Galharague, velvyslanec Francouzské republiky v ČR)

Kdy: 22. červen 2017 v 17:00 hodin

Kde: Vlastenecký sál, UK - Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1

Pozvánka

(vloženo 08.06.2017)


Přednáška The Burden of Victory: Yugoslav and Czechoslovak War Volunteers, Sacrifice and Symbol 1918-1941 (host: John Paul Newman, Maynooth University) 

Kdy: 5. června 2017 od 15:00 hod. 

Kde: zasedací místnosti ÚČL (Na Florenci 3, vchod C, 3. patro)

Pozvánka

(vloženo 31.05.2017)


Mezinárodní konference Current Populism in Europe and the Role of the Media

Kdy: 22. – 23. května 2017

Kde: Praha, Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Prague 1

Program

(vloženo 15.05.2017)


Přednáška Evropské Německo, anebo německá Evropa? (host Roland Tichy, Nadace Ludwiga Erharda)

Kdy: 25. května 2017 od 17:00 do 19:00 hodin 

Kde: Atrium vysoké školy CEVRO Institut (Jungmannova 17, Praha 1)

(vloženo 15.05.2017)


Mezinárodní konference Commemorating the 70th Anniversary of the Marshall Plan: Past and Current Challenges of the Transatlantic Alliance

Kdy: 26. května 2017

Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

Pozvánka

(vloženo 12.05.2017)


Spolkové ministerstvo pro vědu a vzdělání vypisuje soutěž pro mladé výzkumníky (studenty a absolventy magisterského studia) v oblasti udržitelného rozvoje - Green Talents 2017, letos na téma Udržitelná produkce a spotřeba. 

Přihlásit se je možné online a to do 23. května 2017 (do 12:00 hod.).

Podrobné informace

Plakát

(vloženo 11.05.2017)


Konference pro studenty doktorského studia a mladé výzkumníky DOKBAT

Kdy: 26. dubna 2017

Kde: Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Přihláška

(vloženo 29.11.2016)


Přednáška Hledejte spravedlnost! Ale jak? (prosloví prof. Václav Klaus)

Kdy: 25. dubna 2017 od 14:45 do 16:15 hodin

Kde: Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 4, Pacovská 350/4.

Potvrzení účasti do 20. 4. 2017 na email 

Pozvánka

(vloženo 31.03.2017)


Mezinárodní konference Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing

Kdy: 20. duben 2017

Kde: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě

Podrobné informace 

(vloženo 22.03.2017)


The Wirth Institute for Austrian and Central European Studies (University of Alberta) informuje o programu Czech Doctoral Research Fellowship na období 1.9.2017 do 31.8.2018.

Termín u poskytovatele: 27. duben 2017.

Porobné informace

(vloženo 19.04.2017)


Seminář Preparation for European institutions open competitions

Kdy: 7. dubna 2017

Kde: UK Praha, Celetná 20, Modrá posluchárna

Pozvánka

(vloženo 17.03.2017)


CEFRES zveřejnil v rámci programu Platformy CEFRES na podporu doktorského studia výzvu k podávání přihlášek pro doktorandy od 2. ročníku studia z oboru společenských a humanitních věd Univerzity Karlovy nebo Akademie věd České republiky na získání finančního příspěvku na dobu jednoho roku od 1.9.2017. Řešený projekt se musí týkat jedné z výzkumných os CEFRES.

Uzávěrka pro podávání přihlášek: 27. března 2017 (19h00)

Podrobné informace o výzvě a přihlášce.

(vloženo 14.03.2017)


Přednáška Ethics in International Relations. How Can We Measure? (Profesor Pierre Allan, Université de Genève)

Kdy: 28. března 2017, 11:00 – 12:20 hodin

Kde: FSV UK - Jinonice, místnost č. 3015

Pozvánka

(vloženo 22.03.2017)


Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových vyhlašuje nadační program na rok 2016. Podporují se sociálně potřební a nadaní jednotlivci z veřejných vysokých škol.

Je možné žádat o nadační příspěvky ve formě cestovního či vědeckého stipendia. Opravněnými žadateli jsou jednotlivci do 33 let věku. Podporuje se aktivní účast na vědeckých konferencích, účast na vědeckých soutěžích a dlouhodobé odborné pobyty v zahraničí. Žádost o stipendium se podává před odjezdem do zahraničí. Výjimečně lze podpořit i interní doktorské studium.

Podrobné informace a termíny

Povinná příloha čestného prohlášení

(vloženo 21.1.2016)


Mezinárodní konference 11th International Scientific Conference for Ph.D. students and Young Scientists MERKÚR 2016

Kdy: 30. listopad 2016 - 2. prosinec 2016

Kde: Pracoviště VIRT Ekonomické univerzity v Bratislavě

Podrobné informace a registrace

(vloženo 14.06.2016)


Mezinárodní konference 20th European Scientific Conference of Doctoral Students - PEFnet2016 

Kdy: 24. listopad 2016

Kde: Mendelova univerzita, Brno

Podrobné informace

(vloženo 25.05.2016)


Letní akademie Peacebuilding, Mediation, Conflict Resolution, Security and Intercultural Dialogue

Kde: Baar, Švýcarská konfederace

Kdy: International Summer Academy: 9. - 19. srpna, 2016 a 19. - 29. srpna, 2016

3 měsíční CAS - Research Programme: 9. srpna - 6. listopad, 2016

Podrobné informace

(vloženo 20. 01. 2016)


Mezinárodní konference Social Inclusion and Equal Opportunities - SIEO 2016

Kdy: 26. - 28. října 2016

Kde: West University of Timisoara, Rumunsko

Pozvánka

(vloženo 17.03.2016)


Technologická agentura ČR společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českou asociací science center vyhlašuje 3. ročník výtvarné soutěže Propojený svět – život ve městě budoucnosti, která je určena i pro mladé vědce z vysokých škol. Předmětem soutěže jsou výtvarná díla, která vznikají v rámci studentských uměleckých nebo výzkumných projektů a která jsou založena na vzájemné inspiraci světa umění a světa nových technologií a materiálů a akcentují nové příležitosti vyplývající ze IV. průmyslové revoluce, přičemž neztrácejí ze zřetele význam kvality života člověka a společnosti. Termín pro podání díla: 30. října 2016.

Podrobné informaci k soutěži a přihláška.

(vloženo 12.02. 2016)


7. ročník mezinárodní konference Region v rozvoji společnosti.

Kdy: 20. října 2016

Kde: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Podrobné informace a registrace

(vloženo 20.06.2016)


Vyhlášení Ceny Jaroslava Krejčího

Cena je určena pro talentované studenty/studentky v magisterském nebo doktorském studiu a pro vynikající vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 35 let. Pro získání ceny jsou rozhodující studijní nebo vědecké výsledky a doporučení významné osobnosti daného oboru. S cenou je spojen nadační příspěvek ve výši 20 000,- Kč. Žádosti obsahující nacionale, stručný životopis a seznam publikovaných prací uchazeče, spojení na něho a doporučení renomovaného akademického představitele daného oboru lze poslat do 30. června 2016 na e-mail: nebo do 24. června 2016 na oddělení vědy, chcete-li nominaci zaslat prostřednictvím fakulty.

Vyhlášení Ceny Jaroslava Krejčího

(vloženo 15.06.2016)


University of Alberta informuje o programu stipendií pro středoevropské studenty doktorského studia na období 2016-2017.

Podrobné informace

(vloženo 18.02.2016)


Summer Seminar on Nationalism, Religion and Violence 

Kdy: 20. červen - 1. červenec 2016

Kde: Fakulta sociálních věd UK

Podrobné informace

(vloženo 04.03.2016)


Stipendia německé Katolické akademické služby pro cizince KAAD

Terminy v roce 2016: 15.1. a 30.6.2016

Podrobné informace

(vloženo 11.04.2016)


Město Sezimovo Ústí vypsalo pro studenty vysokých škol 21. ročník soutěže o "Cenu Edvarda Beneše". Do soutěže je možné přihlásit bakalářské, diplomové a disertační práce v oboru historie 20. století nebo sociologie.

Pravidla soutěže a elektronická přihláška.

Termín vyhlašovatele: 8. červenec 2016

(vloženo 14.04.2016)


Letní škola École d'Économie de Paris - Paris School of Economics

Kdy: 27.6. - 8.7.2016

Kde: Paříž, Francie

Podrobné informace

(vloženo 12.04.2016)


Foreign Policy School Conference 2016

Kdy: červen 2016

Kde: Londýn,Velká Británie

(vloženo 20. 10. 2015)


Vyhlášení soutěže Gerda Henkel Stiftung Research Grants 2016

Soutěž je určená pro akademiky, kteří pracují na výzkumném projektu. Výzkumník si při řešení projektu může vytvořit tým např. z doktorských studentů. Z projektu je možné financovat osobní náklady, cestovné a další náklady.

Podrobné informace

Elektronická přihláška

Termín odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy: 1. červen 2016

(vloženo 17.02.2016)


International Interdisciplinary Boredom Conference

Kdy: 2.-3. červen 2016

Kde: Univerzita Varšava

Podrobné informace

(vloženo 13. 01. 2016)


Univerzita Łódź informuje o pořádání 12th Lodz East Asia Meeting Overcoming Controversies in East Asia

Kdy: 2.-3. červen 2016

Podrobné informace

(vloženo 12. 01. 2016)


Vyhlášení IX. ročníku soutěže Cena IUS et SOCIETAS

Cena je určena studentům na všech stupních studia, kteří jsou schopni diskutovat o roli práva a justice ve společnosti. Do soutěže je možné přihlásit esej (v rozsahu max. 30 stran) napsanou v českém, slovenském či anglickém jazyce obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky o roli práva a justice ve společnosti.

Termín pro zasílání soutěžních prací: 31. května 2016

Podrobné informace k soutěži

(vloženo 29. 12. 2015)


15th International Conference of Doctoral Students and Young Scholars Economic, Political and Legal Issues of International Relations 2016

Kdy: 3.-4. června 2016

Kde: Virt, Slovenská republika

Pozvánka

(vloženo 11.04.2016)


7th International Scientific Conference Contemporary Trends in Social Control of Crime

Kdy: 30.–31. květen 2016

Kde: Ohrid, Makedónská republika

Pozvánka

(vloženo 12. 11. 2015)


Mezinárodní konference Current Populism in Europe: Impact on the Political Landscape

Kdy: 23. a 24. května 2016

Kde: Goethe Institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1

Pozvánka a registrace

(vloženo 06.05.2016)


2. ročník konference Evropského fiskálního dialogu na téma Fiskální a měnová politika: mezi Skyllou a Charybdou.

Kdy: 20. května 2016

Kde: CERGE-EI, Politických vězňů 936/7, Praha 1

Podrobné informace a přihláška

(vloženo 08.04.2016)


Mezinárodní soutěž Falling Walls Lab - cílem soutěže Falling Walls Lab je podpora inovativního přístupu ve vědě i podnikání a výměna zkušeností a navazování kontaktů mezi mladými vědci a profesionály z různých oblastí.

Uzávěrka pro přihlašování do soutěže: 19. května 2016

Podrobné informace

(vloženo 08.04.2016)


Přednáška Die Max-Planck-Gesellschaft 1948–2002 und ihre Sozialgeschichte; Perspektiven auf ein Forschungsprogramm (přednáší Ulrike Thoms, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin)

Kdy: 9. května 2016 od 15:00 hodin

Kde: AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1 (vchod C, 3. patro)

Pozvánka

(vloženo 05.05.2016)


Přednáška Role vzdělávání v prevenci násilného extremismu (přednáší generální ředitelka UNESCO Irina Bokovová)

Kdy: 16. května 2016 v 15.00 hodin

Kde: Vlastenecký sál Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1

Pozvánka

(vloženo 29.04.2016)


CEFRES zve na přednášku, workshop a seminář ke knižní kultuře s profesorem Collège de France Rogerem Chartierem.

Kdy: 18. a 19. květen 2016

Kde: Štěpánská 35 (přednáška) a Na Florenci 3 (seminář a workshop)

Pozvánka

(vloženo 09.05.2016)


8th International Conference of The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world, EBEEC 2016

Kdy: 6.-8. květen 2016

Kde: Split, Chorvatsko

http://ebeec.teiemt.gr/

(vloženo 13. 01. 2016)


Francouzské velvyslanectví ve spolupráci s Galerií KODL vyhlásilo cenu humanitních věd. Cílem této soutěže je ocenit nejlepší českou doktorandskou práci v oblasti společenských a sociálních věd, v níž se vždy prolíná věda s uměním, věda s etikou, věda s historií či dalšími uměleckými obory.

Podrobné informace k ceně

Termín odd. vědy pro nahlášení nominací: 26. dubna 2016

(vloženo 11.04.2016)


Přednáška Chorvatsko na křižovatce střední a jihovýchodní Evropy (přednáší ministr zahraničních a evropských věcí Chorvatské republiky)

Kdy: 5. května 2016 v 18:00 hodin

Kde: FSV UK - Hollar, Smetanovo nábřeží 6, místnost č. 212

Pozvánka

(vloženo 26.04.2016)


Diskuse s velvyslancem Izraele

Kdy: 3. května 2016 od 11:00 hodin

Kde: UK Praha, Jinonice, místnost č. J1037

Pozvánka

(vloženo 26.04.2016)


Přednáška Slovenian experience with the migration crisis (přednáší prof. Milan Brglez - mluvčí Národního shromáždění Slovinska)

Kdy: 28. duben 2016 od 12:30 – 13:50 hodin

Kde: Rytířská 31, místnost č. 201

(vloženo 26.04.2016)


Přednáška Masculinity, manliness and fertility. A medical transnational history (přednáší Dr. Elodie Serna, Univerzita Ženeva)

Kdy: 4. května 2016 od 17.30-19.00 hod.

Kde: Rytířská 31, č. m. 201

(vloženo 03.05.2016)


Kulatý stůl na téma Dynamics of decision-making inside the European Council: Surprising results under the rules of consensus

Kdy: 14. dubna 2016 od 15:00 hodin

Kde: Malá Aula, Karolinum

Pozvánka

(vloženo 04.04.2016)


1st International Conference Contemporary Issues in Theory and Practice of Management CITPM 2016

Kdy: 21.–22. duben 2016

Kde: Czestochowa, Polsko

Podrobné informace

(vloženo 06. 10. 2015)


Přednáška Sharing Good Practice In European Science And Research Projects (představení University of Iceland)

Kdy: 19. dubna 2016 od 14:00 hodin

Kde: Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1

Registrace

(vloženo 12.04.2016)


Přednáška Migration: an Opportunity, Not a Threat (přednáší: François Crépeau, McGill University, Montréal, Canada)

Kdy: 25. duben 2016 od 17:00 hodin

Kde: Karolinum, Ovocný trh 3/5, Praha 1, Císařský sál

Pozvánka

(vloženo 21.04.2016)


Přednáška Les élites peuvent-elles être délinquantes? (přednáší sociolog Pierre Lascoumes, Sciences Po Paříž)

Kdy: 27. dubna 2016 v 16:30 hodin

Kde: Národní 18, Prague 1, 7. poschodí

Pozvánka

(vloženo 26.04.2016)


8th International Scientific Conference ENTRE 2016 Entrepreneurship and Beyond "Advancing Research in Entrepreneurship in Global Context"

Kdy: 7.–8. duben 2016

Kde: Kraków (Polská republika), kampus CUE

Podrobné informace

Pozvánka

(vloženo 18. 11. 2015)


5th International Conference on Business and Economic Development (ICBED)

Kdy: 4.-5. duben 2016

Kde: New York, USA

Podrobné informace

(vloženo 13. 01. 2016)


6. ročník mezinárodní soutěže FameLab v popularizaci vědy. Přihlášky mohou podávat studenti a vědečtí a pedagogičtí pracovníci starší 21 let do 28. února 2016.

Podrobné informace a přihláška do soutěže.

(vloženo 12.02. 2016)


VŠE v Praze ve spolupráci se Zastoupením EK v Praze a Úřadem vlády ČR vyhlašuje 7. ročník soutěže Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU. Cílem soutěže je ocenit ty studenty/absolventy vysokých škol, kteří se věnují oblasti evropských záležitostí a jejichž diplomové práce budou přihlášeny do Soutěže o nejlepší diplomovou práci a v této soutěži se umístí mezi deseti nejkvalitnějšími, zveřejněním sylabů těchto prací ve sborníku, jehož výhradním majitelem bude Zastoupení Evropské komise v ČR. První tři získají navíc i finanční odměnu.

Podrobné informace o soutěži a přihláška.

Termín pro zasílání soutěžních prací: 15. března 2016

(vloženo 15.02. 2016)


Přednáška německo-francouzské vztahy v současné Evropě

Kdy: 3. března 2016 od 18:30 hodin

Kde: Francouzský institut, Štěpánská 644/35, Praha 1 (5. patro)

Pozvánka

(vloženo 29.02.2016)


Přednáška Russian propaganda in Ukraine (přednáší: Yevhen Fedchenko)

Kdy: 29. únor 2016, 18:30 hodin

Kde: FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, místnost č. 212

(vloženo 26.02.2016)


Desátý ročník festivalu proti totalitě, pro paměť národa Mene Tekel 2016

Kdy: 22. - 28. únor 2016

Kde: různá místa v Praze

Program

(vloženo 23.02.2016)


Přednáška Kam směřuje česká sociologie? Institucionální pohled (přednáší PhDr. Jan Balon, Ph.D.)

Kdy: 2. března 2016 od 14:00 hodin

Kde: UK - Jinonice, místnost č. 3015

(vloženo 23.02.2016)


Mezinárodní konference Enterprise and the Competitive Environment 2016

Kdy: 10.–11. březen 2016

Kde: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno

Pozvánka

(vloženo 18. 11. 2015)


2nd Pan-American Interdisciplinary Conference, PIC 2016

Kdy: 24. -26. únor 2016

Kde: Buenos Aires, Argentina

Podrobné informace

(vloženo 29. 07. 2015)


Agence Universitaire de la Francophonie v Bukurešti vyhlašuje program stipendií Bourses de doctorat et de postdoctorat "Eugen Ionescu" 2015-2016. Výzva je určená pro doktorské studenty do 40 let hovořící francouzsky a akademiky a výzkumníky do 47 let taktéž hovořící francouzsky. Termín podání žádosti u vyhlašovatele je 17. leden 2016.

Podrobné informace

(vloženo 06. 01. 2016)


Vyhlášení Ceny rektora 2015 pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy

Cena může být udělena studentovi bakalářského nebo magisterského studijního programu, který v průběhu studia dosáhl mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Pro letošní ročník lze navrhovat absolventy z akademického roku 2014/2015.

Termín odevzdání návrhů na oddělní vědy je nejpozději do 21. října 2015.

(vloženo 29. 05. 2015)


Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2016. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Podrobné informace pro žadatele, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 6. října 2015.

Termín elektronického podání na odd. vědy: 6. listopadu 2015

(vloženo 01. 10. 2015)


Vyhlášení soutěže Mladý ekonom 2015

Česká společnost ekonimický vyhlašuje 22. ročník soutěže Mladý ekonom roku 2015. Soutěže se mohou účastnit studenti (Bc., Mgr. Ph.D. studia) do 30 let věku se svou původní vědeckou prací z oblasti ekonomie v rozsahu max. 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer). Přihlášku a další informace o soutěži naleznete zde.

Termín pro přihlašování prací: 15. říjen 2015

(vloženo 17. 09. 2015)


7th Youth economic forum “New Economy – New Opportunities”

Kdy: 12.-13. listopad 2015

Kde: Petrozavodsk (Ruská federace)

Pozvánka

(vloženo 15. 09. 2015)


Mezinárodní vědecká konference Ekonomické, sociální a právní problémy demografického vývoje (v ČR, EU a ve světě)

Kdy: 27. listopadu 2015 

Kde: aula Soukromé vysoké školy ekonomických studií, Lindnerova 575/1, Praha 8

Podrobné informace a přihláška

(vloženo 30. 09. 2015)


Mezinárodní konference Zamýšlené a nezamýšlené důsledky internacionalizace výzkumu v ČR

Kdy: 26. listopadu 2015

Kde: Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 4, Brno

Podrobné informace

(vloženo 09. 10. 2015)


Mezinárodní konference Imperative of Economic Growth in the Eurozone: Competitiveness, Capital Flows and Structural Reforms

Kdy: 26.-27. listopad 2015

Kde: Mendelova univerzita, Provozně ekonomická fakulta, Brno

Podrobné informace a program

(vloženo 09. 10. 2015)


Přednáška velvyslance Maďarské republiky Visegrádská spolupráce v souvislosti s migrační krizí

Kdy: 24. listopadu 2015 od 17:00 hodin

Kde: UK, Jinonice (místnost č. J1036)

(vloženo 19. 11. 2015)


Mezinárodní konference studentů doktorského studia PEFnet2015

Kdy: 19. listopad 2015

Kde: Mendelova univerzita, Provozně ekonomická fakulta, budova Q, Brno

Podrobné informace a program

(vloženo 09. 10. 2015)


Mezinárodní konference Power, Acceleration and Metrics in Academic Life

Kdy: 2.-4. prosinec 2015

Kde: Villa Lana, V Sadech 1, Praha 6

Podrobné informace

(vloženo 06. 11. 2015)


Beseda s velvyslancem Litevské republiky pro Východní partnerství EU Žygimatasem Pavilionisem

Kdy: 3. prosince 2015 od 19:00 hodin

Kde: Velvyslanectví Litevské republiky v Praze, Pod Klikovkou 1916/2, Praha 5.

Pozvánka

(vloženo 25. 11. 2015)


11. Pražská bezpečnostní konferenci Evropská unie – Česko – Asie: Výzvy a příležitosti pro ekonomiku, obchod a bezpečnost

Kdy: 6. listopadu 2015 od 9:00 hod.

Kde: Národní technická knihovna, Technická 6/2710, Praha 6.

Registrace do 2.11.2015 na

Program

(vloženo 30. 09. 2015)


Dny Kanady v Praze

Kdy: 4.-6. listopadu 2015

Kde: Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1

Pozvánka

(vloženo 04. 11. 2015)


Vyhlášení soutěže Mladý ekonom 2015

Česká společnost ekonimický vyhlašuje 22. ročník soutěže Mladý ekonom roku 2015. Soutěže se mohou účastnit studenti (Bc., Mgr. Ph.D. studia) do 30 let věku se svou původní vědeckou prací z oblasti ekonomie v rozsahu max. 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer). Přihlášku a další informace o soutěži naleznete zde.

Termín pro přihlašování prací: 15. říjen 2015

(vloženo 17. 09. 2015)


Europeum 2015 Summer School Euroscepticism and Populism: Understanding the New Politics of Europe

Přihlášky do konce června 2015.

Kdy: 31. srpna – 5. září 2015

Kde: Univerzita Karlova v Praze

Pozvánka

(vloženo 24. 06. 2015)


Canon Foundation informuje o programu Canon Foundation in Europe Research Fellowships. Zájemci o stipendium by měli mít do deseti let od udělení magisterského titulu. Výzkumný pobyt v Japonsku je ohraničen dobou tři měsíce až jeden rok s tím, že výzkum je možné zahájit ve všech disciplínách nejdříve 1. ledna 2016.

Termín pro podání žádosti: 15. září 2015

Podrobné informace

Přihláška na vyžádání online na této adrese

(vloženo 11. 08. 2015)


Konference Europe Current Evolution

Kdy: 24. června 2015 od 09:00 hodin

Kde: Pražský hrad

Pozvánka

Program

(vloženo 22. 06. 2015)


Vyhlášení soutěže Iberoamerická cena

Cílem soutěže je upevňování kulturních vazeb a podpora poznávání zemí Latinské Ameriky a Pyrenejského poloostrova. Cena je určena studentům Bc. a Mgr. studijních programů, kteří se mohou přihlašovat se svými pracemi s přímým vztahem k Latinské Americe, karibské oblasti nebo Iberskému poloostrovu, napsanými ve španělském nebo portugalském jazyce.

Bližší informace naleznete na adrese: www.premioiberoamericano.cz/cz/convocatoria2014.php.

Termín přihlašování soutěžních prací je nejpozději do 19. ledna 2015.

(vloženo 17. 06. 2014)


Přednáška Hungerökonomien. Zum Umgang mit der Mangelversorgung während des II. Weltkriegs

Kdy: 17. červen 2015, 18:00-20:00 hodin

Kde: Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro

Pozvánka

(vloženo 10. 06. 2015)


Vyhlášení Ceny Jaroslava Krejčího

Cena je určena pro talentované studenty/studentky v magisterském nebo doktorském studiu a pro vynikajici vědecké pracovniky Akademie věd ČR do 35 let. Pro získání ceny jsou rozhodující studijní nebo vědecké výsledky a doporučení významné osobnosti daného oboru. S cenou je spojen nadační přísěvek ve výši 20 000 Kč. Žádosti obsahující nacionále, stručný životopis a seznam publikovaných prací uchazeče, spojení na něho a doporučení renomovaného akademického představitele daného oboru lze posílat do 30. června 2015 na e-mail: jirsova@mua.cas.cz nebo do 24. června 2015 na odd. vědy, chcete-li přihlášku zaslat prostřednictvím fakulty.

(vloženo 08. 06. 2015)


Workshop projektu BRIDGE (Jean Monnet Centre of Excellence) „Economic governance and regulation“

Kdy: 29. a 30. června 2015 od 9:00 do 17:00 hodin

Kde: Císařský sál historické budovy Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1

Pozvánka

(vloženo 01. 06. 2015)


Konference Self-determination Processes in the European Union: The Catalan Case in Comparative Perspective

Kdy: 18. června 2015

Kde: FSV UK Hollar, Smetanovo nábř. 6, místnost č. 215

Pozvánka

(vloženo 26. 05. 2015)


Přednáška a seminář Two Faces of Myanmar (host: prof. Charles Webel)

Kdy: 28. květen 2015 od 17:30 hod.

Kde: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1

Pozvánka

(vloženo 22. 05. 2015)


Seminář Assembling Credibility: (In)Security, Critical Knowledge and the Politics of Method

Kdy: 27. května 2015 od 16:00 hodin

Kde: Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1

(vloženo 20. 05. 2015)


Seminář Mezinárodní publikační praxe v oborech společenských a humanitních věd

Kdy: 20. květen 2015 od 10:00 hod

Kde: Přednáškový sál (č. 206) Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

(vloženo 18. 05. 2015)


Přednáška generálního tajemníka Rady Evropy pana Thorbjørna Jaglanda

Kdy: 5. června 2015, 9:00 – 10:30 hodin

Kde: Vlastenecký sál historické budovy Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1

Ppzvánka

(vloženo 18. 05. 2015)


Výroční mezinárodní konference Security and Rights in Europe: From Accords, the OSCE, to the Ukraine Crisis

Kdy: 11.-12. června 2015

Kde: Univerzita Helsinki, Finsko

Podrobné informace

Pozvánka

(vloženo 13. 05. 2015)


Veřejné vystoupení Cecilie Malmströmové (evropské komisařky pro obchod), na téma Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP)

Kdy: 5. června 2015 (15:30–16:30 hodin)

Kde: Vlastenecký sál, Karolinum (Ovocný trh 3-5, Praha 1)

(vloženo 12. 05. 2015)


Seminář Does solidarity matter? Solidarity in the EU external relations

Kdy: 19. května 2015, 15.00-17.00 hodin

Kde: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, Rytířská 31, Praha 1

Pozvánka

(vloženo 12. 05. 2015)


Mezinárodní konference Cyber Security and National Defense

Kdy: 28. května 2015 od 13:00 hodin

Kde: CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1

Program

(vloženo 11. 05. 2015)


Vyhlášení Ceny Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy

Cena je určena pro studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku, absolventi mohou být nominování max.5 let od ukončení studia.

Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat:

1) Základní informace o studentovi/absolventovi (jméno a příjmení, titul, bydliště, kontakt e-mail/tel. číslo),

2) působiště studenta/absolventa, název studijního oboru, typ studijního programu,

3) zdůvodnění návrhu na udělení ceny, kde bude zhodnocen průběh studia, úspěchy dosažené ve vědecké činnosti či získaná ocenění nominovaného.

Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději do 20. května 2015.

(vloženo 17. 04. 2015)


Vyhlášení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů

Cena je určena studentům v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu za mimořádné výsledky ve vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti.

Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat:

1) Jméno a příjmení studenta nebo absolventa, datum narození, bydliště,

2) název studijního programu a oboru a název vysoké školy a  fakulty, kde byl studijní program uskutečňován,

3) seznam publikovaných vědeckých nebo inženýrských prací a doklady o výsledcích vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti,

4) zdůvodnění návrhu na udělení ceny,

5) CV,

6) doklady o výsledcích studijní, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti.

Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději do 6. května 2015.

(vloženo 17. 04. 2015)


Seminář Je Islámský stát ohrožením Evropy?

Kdy: 22. duben 2015 od 17:00 do 19:00 hodin

Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Pozvánka

(vloženo 15. 04. 2015)


III. izraelský týden na Univerzitě Karlově: perspektivy izraelských studií v České republice

Kdy: 27. dubna – 3. května 2015 

Kde: Celetná 20 a další místa v Praze a ČR

Pozvánka

(vloženo 14. 04. 2015)


III. izraelský týden na Univerzitě Karlově: perspektivy izraelských studií v České republice

Kdy: 27. dubna – 3. května 2015 

Kde: Celetná 20 a další místa v Praze a ČR

Pozvánka

(vloženo 14. 04. 2015)


Vyhlášení Ceny Edvarda Beneše

Město Sezimovo Ústí vyhlašuje již 20. ročník Ceny Edvarda Beneše. Soutěž je určena pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru historie 20. století nebo oboru sociologie. Do soutěže se přihlašují autoři seminárních a diplomových prací sami. Podmínkou účasti v soutěži je přiložené doporučení vedoucího práce.

Studenti mohou své práce do soutěže přihlásit prostřednictvím webu http://www.sezimovo-usti.cz/_kultura/e_benes.php a předat na adresu Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí nejpozději do 10. července 2015.

(vloženo 10. 04. 2015)


Přednáška Itálie a socio-ekonomické výzvy v současné Evropě (přednáší J.E. Aldo Amati, velvyslanec Italské republiky v České republice)

Kdy: 14. dubna 2015 od 14:00 hodin

Kde: FSV UK, Jinonice, místnost č. 2080

Pozvánka

(vloženo 07. 04. 2015)


7th International Student and Early Career Conference NEW WAVE

Kdy: 21.−22. květen 2015

Kde: Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2

Podrobné informace

(vloženo: 26. 03. 2015)


Přednáška The New German European Policy: the Context of the Eurozone and Ukraine Crisis (host: H.E. Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, velvyslanec SRN v ČR)

Kdy: 1. dubna 2015, 12:30 - 13:50 hodin

Kde: FSV UK, Auditorium č. 2080, U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice

Pozvánka

(vloženo 24. 03. 2015)


23rd Workshop Transitions in Youth (letošní téma Socio-Economic Mobility of the Youth: Opportunities and Challenges)

Kdy: 2.-5. září 2015

Kde: Masarykova univerzita Brno

Pozvánka

(vloženo 19. 03. 2015)


CERGE-EI informuje o 16. ročníku grantové výzvy GDN Regional Research Competition

Doba řešení grantu je od konce roku 2015 do konce roku 2016 s tím, že je možné šestiměsíční neplacené prodloužení. Maximální výše podpory je $10.000, Medián dosud podpořených grantů je $4.500. Doporučuje se předkládat menší granty. Žádost musí být sepsaná v anglickém jazyce (rozpočet v U.S. dolarech). CERGE-EI nemá formuláře, ale žádost musí obsahovat body uvedené v zadávací dokumentaci. Maximální výše fakultní režie je 10% - prosíme o dodržení tohoto údaje.

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání návrhu projektu (jeden soubor formátu Word): 22. červen 2015

(vloženo 17. 03. 2015)


CEFRES vypisuje řízení na pozici executive assistant

Termín u zadavatele: 24. březen 2015

Podrobné informace

(vloženo 11. 03. 2015)


Nadační fond Františka Topiče vypisuje tříměsíční stipendia na rok 2015 určena pro uchazeče do 35 let. Finanční prostředky jsou určené na dokončení projektu k českým dějinám, literatuře nebo filozofii.

Podrobné informace

Uzávěrka žádosti je 24. dubna 2015. Případní zájemci nechť kontaktují zadavatele přímo.

(vloženo 06. 03. 2015)


Přednáška The Revolt of Islam: the Middle East in turmoil (přednáší Antonio Ferrari)

Kdy: 10. března 2015 v 18:00 hodin

Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

Pozvánka

(vloženo 02. 03. 2015)


3rd International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries 

Kdy: 23.-27. března 2015

Kde: zpoplatněná online konference

Podrobné informace a přihlášení

(vloženo 18. 02. 2015)


3rd International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries 

Kdy: 23.-27. března 2015

Kde: zpoplatněná online konference

Podrobné informace a přihlášení

(vloženo 18. 02. 2015)


Vyhlášení Ceny Josefa Luxe

Nadační fond Josefa Luxe vyhlásil již čtvrtý ročník Ceny Josefa Luxe, která je udělována s dvouletou periodicitou. Je určena pro vysokoškolské studenty a doktorandy, kteří mají odevzdat do 30. června 2015 originální badatelské odborné práce z oborů historie, politologie nebo sociologie na dané téma: Transformace české společnosti po roce 1989 a rozvoj demokracie do současnosti. Bližší informace o soutěži naleznete na adrese http://www.fondlux.cz/akce/akce2015.html.

(vložteno 04. 02. 2015)Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" vyhlásila nový ročník žádostí o nadační příspěvky na vědeckou, literární a uměleckou činnost pro žadatele do 33 let věku, které jsou udělovány ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia. Žádosti o stipendium se přijímají do 10 dnů před zasedáním správní rady (termíny zasedání pro rok 2015: 16 .2., 27. 4., 22. 6., 31. 8., 26. 10., 14. 12.).

Informace o nadačních příspěvcích.

Termín pro podání žádosti přes odd. vědy: 15 dní před zasedáním správní rady

(vloženo 04. 02. 2014)Nadace Sophia vyhlásila nový ročník žádostí o nadační příspěvky pro rok 2015. Nadace podporuje talentované studenty zejména v oblasti ekonomie a práva, znevýhodněné skupiny a jednotlivce v oblasti vzdělávání a institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva.

Informace o nadaci, formulář

(vloženo 04. 02. 2014)Vyhlášení VIII. ročníku Ceny IUS et SOCIETAS (http://www.iusetsocietas.cz/aktualni-rocnik-viii-20142015/)

Soutěž je určena všem studentům Bc./Mgr./PGS studijních programů schopným diskutovat o roli práva a justice ve společnosti. Cena se uděluje za esej odevzdanou v českém, slovenském či anglickém jazyce obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky o rolipráva a justice ve společnosti. Rozsah vlastní práce je max. 30 stran.

Termín pro zasílání soutěžních prací je do 31. května 2015 na adresu Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Veveří 70, 611 80 Brno k rukám Mgr. Věry Redrupové, B.A.

(vloženo 04. 02. 2015)


Přednáška Edvard Beneš (1884-1948), státník ve víru 20. století (přednáší Antoin Marès, profesor univerzity Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Kdy: 26. února 2015, 18:00 hodin

Kde: Ambassade de France - Salon de musique, Velkopřevorské náměstí 2, Praha 1

Pozvánka

(vloženo 02. 02. 2015)


Program seminářů v Evropském domě leden-únor 2015

Program

Registrace na semináře

(vloženo 26. 01. 2015)


12th ESA conference Differences, Inequalities and Sociological Imagination

Kdy: 25.-28. srpen 2015

Kde: Sociologický ústav AV ČR, Jilská 1, 110 00 Praha 1

Pozvánka

(vloženo 12. 01. 2015)


Mezinárodní konference The Current Populism in Europe: A threat to liberal democracy?

Kdy: 18. a 19. května 2015 

Kde: Goethe Institut Praha, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1

Pozvánka a přihlášení

(vloženo 07. 01. 2015)


Konference 25 Years After: The Challenges of Building the Post-Communist Media and Communication Industries

Kdy: 20.–22. listopad 2014

Kde: FSV UK

Podrobné informace

(vloženo 09. 04. 2014)


PISCOPIA Programme financovaná Univerzitou Padova vyhlásila v rámci Marie Curie celoevropskou výzvu na 7 stipendií pro PhD vědce či studenty doktorského studia (musí splňovat podmínky 6 let studia na doktorském studiu či jeho ekvivalent).

Termín podání žádosti je 21.11.2014 na Univerzitě Padova.

Podrobné informace

(vloženo 01. 10. 2014)


Mezinárodní konference Za vaši a naši svobodu: čtvrtstoletí podpory disidentů a bojovníků za lidská práva

Kdy: 14. listopadu 2014, 9:00-16:30 hodin

Kde: Rektorát Univerzity Karlovy v Praze, Ovocný trh 3, Praha 1

Podrobné informace a registrace

(vloženo 12. 11. 2014)


Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2015. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Pravidla soutěže, vstup do aplikace a podrobné informace pro žadatele.  

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 6. října 2014.

Termín elektronického podání na odd. vědy: 11. listopadu 2014

(vloženo 12. 09. 2014)


Nadace CERGE-EI informuje o vyhlášení 14. ročníku jednoletých grantových programů na podporu a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu v České republice. Nadace podpoří projekty ve výši 50-100.000 Kč s tím, že žadatel má povinnost spolufinancovat projekt minimálně do výše 10%.

Podrobné informace a formuláře

Termín podání žádostí: 10. září 2014

(vloženo 01. 09. 2014)


Vyhlášení Ceny rektora 2014 pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy

Cena se každoročně uděluje nejlepším absolventům UK, pro letošní rok lze navrhovat absolventy z akademického roku 2013/2014. Cena může být udělena studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Každoročně je cena udělena jednomu studentovi bakalářského a jednomu studentovi magisterského studijního programu.

Termín odevzdání návrhů na oddělní vědy je nejpozději do 20. října 2014.

(vloženo 15. 08. 2014)


International Visegrad Fund (IVF) informuje o programu ročních společných standardních grantů s podporou začínající na €6001 s tím, že hradí 80% rozpočtu grantu.

Podrobné informace

Pravidla

Online přihláška

Termín fakultního oddělení vědy: 8. září 2014

(vloženo 06. 08. 2014)


MZV ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení pro nevládní neziskové organizace a vysokoškolská pracoviště na projekty v oblasti zajištění veřejné informovanosti o NATO a bezpečnostní politice ČR pro rok 2015. Dotace může být poskytnuta až do výše 70% nákladů rozpočtovaných v projektu, výjimečně až do výše 100%.

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro podání papírové žádosti: 23. září 2014

(vloženo 24. 07. 2014)


MZV ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení pro nevládní neziskové organizace a vysokoškolská pracoviště na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2015. Dotace může být poskytnuta až do výše 70% nákladů rozpočtovaných v projektu, výjimečně až do výše 100%.

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro podání papírové žádosti: 23. září 2014

(vloženo 22. 07. 2014)


Stipendium pro doktorské a post-doktorské studenty na výzkum dějin evropské správy

Podrobné informace

Termín u zadavatele: 30. září 2014

(vloženo 18. 07. 2014)


Mezinárodní konference Podkarpatská Rus v československém státě (1918–1945)

Kdy: 16. - 17. září 2014 v Praze, 16. - 17. října 2014 v Užhorodu

Pozvánka

Přihláška Praha

Přihláška Užhorod

(vloženo 05. 05. 2014)


Stipendium Nadace Erste na výzkum diaspor

Podrobné informace

Online přihláška

Termín oddělení vědy pro odevzdání vytištěných formulářů: 13. srpen 2014

(vloženo 10. 07. 2014)Workshop Pasts and Societies in Central Europe: an ethnography of the Production of Knowledge about the “German Past“

Kdy: 3.-4. července 2014

Kde: Katedra západoevropských studií FSV UK, Rytířská 31

(vloženo 10. 06. 2014)


Vyhlášení Ceny Jaroslava Krejčího

Cena je určena pro talentované studenty/studentky v magisterském nebo doktorském studiu a pro vynikajici vědecké pracovniky Akademie věd ČR do 35 let. Pro získání ceny jsou rozhodující studijní nebo vědecké výsledky a doporučení významné osobnosti daného oboru. S cenou je spojen nadační přísěvek ve výši 20 000 Kč. Žádosti obsahující nacionále, stručný životopis a seznam publikovaných prací uchazeče, spojení na něho a doporučení renomovaného akademického představitele daného oboru lze posílat do 30. června 2014 na e-mail: jirsova@mua.cas.cz.

(vloženo 13. 05. 2014)


Vyhlášení Ceny Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy

Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku, absolventi mohou být nominování max. 5 let od ukončení studia.

Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat:

a) základní informace o studentovi/absolventovi (jméno a příjmení, titul, bydliště, kontakt e-mail či tel. číslo),

b) působiště studenta/absolventa, název studijního oboru, typ studijního programu,

c) zdůvodnění návrhu na udělení ceny, kde bude zhodnocen průběh studia, úspěchy dosažené ve vědecké činnosti či získaná ocenění nominovaného. 

Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději do 21. května 2014.

(vloženo 14. 03. 2014)


Seminář Contemporary Issues in Terrorism and Counter-Terrorism

Kdy: 2. června 2014 od 16:00 hodin

Kde: atrium vysoké školy CEVRO Institut (Jungmannova 17, Praha 1).

Podrobné informace

(vloženo 26. 05. 2014)


Stipendia Fulbrightova programu (ČR-USA) na akademický rok 2014-2015:

Juniorská (doktorandi)

Postdoktorská a seniorská

Pro vědce a přednášející

Termíny dle jednotlivých programů u zadavatele.

(vloženo 21. 05. 2014)


Mezinárodní konference GLOBSEC City Talks

Kdy: 14. – 15. květen 2014

Kde: Stará tržnica, Bratislava

Podrobné informace

(vloženo 05. 05. 2014)


NEW WAVE 6th International Students and Early Careers’ Conference

Kdy: 16.-17. května 2014

Kde: UK v Praze, Albertov 6, Praha 2

Podrobné informace a registrace

(vloženo 22. 04. 2014)


Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK zahajuje program statistických konzultací zdarma, určený především pro studenty a zaměstnance UK, kteří potřebují poradit s použitím statistických metod k řešení problémů v jejich oboru.

Informace o konzultačním programu.

(vloženo 09. 10. 2014)


Konference Evropská unie, Česko a Slovensko: společná bezpečnostní budoucnost

Kdy: 28. dubna 2014 od 09:00 hodin

Kde: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 1, Praha 1, místnost 205

Program

(vloženo 17. 04. 2014)


Panelová diskuse 10 let členství České republiky v Evropské unii: očekávání a vize

Kdy: 5. květen 2014 od 16:00 hodin

Kde: Právnická fakulta UK v Praze, náměstí Curieových 7, posluchárna Collegium Maximum

(vloženo 16. 04. 2014)


Vyhlášení Ceny Edvarda Beneše

Soutěž je určena pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru historie 20. století nebo oboru sociologie. Do soutěže se přihlašují autoři seminárních a diplomových prací, podmínkou účasti v soutěži je přiložené doporučení vedoucího práce.

Práce do soutěže lze přihlásit prostřednictvím webu http://www.sezimovo-usti.cz/_kultura/e_benes.php a předat na adresu Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí nejpozději do 10. července 2014.

(vloženo 10. 04. 2014)


Konference 25 Years After: The Challenges of Building the Post-Communist Media and Communication Industries

Kdy: 20.–22. listopad 2014

Kde: FSV UK

Podrobné informace

(vloženo 09. 04. 2014)


Seminář EU-China: New Era of EU-China Relations

Kdy: 4. dubna 2014 od 8:50-12:30 hodin

Kde: IES, Opletalova 26, místnost 105

Program

(vloženo 31. 03. 2014)


MŠMT informuje o programu AKTION - spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu ve všech oborech mezi Českou republikou a Rakouskou republikou.

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:

- individuální - stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách;

- institucionální - podpora projektu spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru.

Vyhlášení

Podrobné informace

Termín oddělení vědy pro odevzdání formulářů na fakultě: 10. duben 2014.

(vloženo 24. 03. 2014)


MŠMT výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů - program Spolupráce škol a stipendia

Podporují se: mobilita studentů, akademiků, institucionální spolupráce a kontaktní semináře.

Katedra může žádat maximálně jeden projekt na jeden výše uvedený typ podpory. Vyhlašovatel hradí: 90% veškerých nákladů. Projekt musí mít norskou partnerskou instituci, ale mohou žádat i jednotliví akademici a studenti.

Elektronické podání projektu

Termín papírového odevzdání projektové žádosti na fakultní oddělení vědy: 11. duben 2014

(vloženo 14. 03. 2014)


Vyhlášení Ceny Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy

Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku, absolventi mohou být nominování max. 5 let od ukončení studia.

Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat:

a) základní informace o studentovi/absolventovi (jméno a příjmení, titul, bydliště, kontakt e-mail či tel. číslo),

b) působiště studenta/absolventa, název studijního oboru, typ studijního programu,

c) zdůvodnění návrhu na udělení ceny, kde bude zhodnocen průběh studia, úspěchy dosažené ve vědecké činnosti či získaná ocenění nominovaného. 

Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději do 21. května 2014.

(vloženo 14. 03. 2014)


Vyhlášení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Cena se uděluje vynikajícím studentům studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.

Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat:

a) jméno a příjmení studenta nebo absolventa, rodné číslo, bydliště,

b) název studijního programu (oboru) a název vysoké školy (fakulty), kde byl studijní program uskutečňován,

c) seznam publikovaných vědeckých nebo inženýrských prací a doklady o výsledcích vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvúrčí činnosti,

d) zdůvodnění návrhu na udělení ceny.

Termín odevzdání nominací je nejpozději do 7. května 2014 na oddělení vědy.

(vloženo 14. 03. 2014)


Konference Megatrendy a médiá 2014: Komunikačné polia v mediálnom priestore

Kdy: 15. a 16. dubna 2014

Kde: Smolenický zámek, Slovenská republika

Přihláška

Podrobné informace

(vloženo 28. 02. 2014)


Vyhlášení VII. ročníku Ceny IUS et SOCIETAS (http://www.iusetsocietas.cz/aktualni-rocnik-vii-20132014/)

Soutěž je určena všem studentům Bc./Mgr./PGS studijních programů schopným diskutovat o roli práva a justice ve společnosti. Cena se uděluje za esej odevzdanou v českém, slovenském či anglickém jazyce obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky o rolipráva a justice ve společnosti. Rozsah vlastní práce je max. 30 stran.

Termín pro zasílání soutěžních prací je do 31. května 2014 na adresu Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Veveří 70, 611 80 Brno k rukám Mgr. Věry Redrupové, B.A.

(vloženo dne 26. 02. 2014)


Neuron - fond na podporu vědy vyhlašuje grantovou soutěž pro výzkumníky do 40 let

Projekty s délkou trvání 2-3 roky (do 1 milionu Kč) si mohou podávat fyzické osoby s prokazatelnými výsledky výzkumu, případně výzkumnici pod záštitou instituce.

V případě, že žadatel bude podávat projekt prostřednictvím FSV UK, prosím o předložení podkladů na fakultní oddělení vědy do 24. března 2014.

Vyhlášení soutěže

Pravidla soutěže:

Nejčastěji kladené dotazy

(vloženo 19. 02. 2014)


Vyhlášení Ceny rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy (Cena prof. JUDr. Karla Engliše - společenskovědní obory).

Cena se každoročně uděluje nejlepším absolventům UK (pro letošní rok lze navrhovat absolventy z akademického roku 2012/2013).Cena může být udělena studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Každoročně je cena udělena jednomu studentovi bakalářského a jednomu studentovi magisterského studijního programu.

Návrh musí obsahovat:

1.    jméno, příjmení studenta, datum narození, bydliště

2.    název studijního programu a oboru

3.    studijní výšledky a hodnocení průběhu studia

4.    seznam publikovaných prací, přehled přednášek, odborných článků nebo jiné doklady o dosažených výsledcích

5.    zdůvodnění návrhu na udělení Ceny

Termín odevzdání návrhů na oddělní vědy je nejpozději do 18. října 2013.

(vloženo 01. 07. 2013)


Vyhlášení 19. ročníku soutěže Iberoamerická cena.

Cílem soutěže je upevňování kulturních vazeb a podpora poznávání zemí Latinské Ameriky a Pyrenejského poloostrova. Je určena českým vysokoškolským studentům bakalářského a magisterského studijního programu. Tématické oblasti esejí jsou: umění, věda, kultura, ekonomie, historie, literatura, politika a společnost iberoamerických zemí.

Podrobné informace.

Termín odevzdání návrhů je 29. listopadu 2013.

(vloženo 01. 07. 2013)


International Scientific Conference Enterprise and the Competitive Environment 2014 (ECE2014)

Kdy: 6.-7. březen 2014

Kde: Mendelova Universita v Brně, Zemědělská 1, Brno

Abstrakty do 16. ledna 2014.


GAČR informuje o vyhlášení výzvy na podávání česko-rakouských projektů základního výzkumu na období 2015-2017

Podrobné informace a formuláře

Termín oddělení vědy pro odevzdání papírové přihlášky: 3. února 2014

(vloženo 02. 12. 2013)


Bylo vyhlášeno 5. kolo soutěže Specifického vysokoškolského výzkumu

Termín pro podávání návrhů na oddělení vědy je 17. ledna 2014.

Další informace zde.

(vloženo 25. 11. 2013)


ERC Starting Grants

Program pro vynikající začínající výzkumníky s 2-7 lety od udělení Ph.D.

Termín oddělení vědy pro písemný návrh projektu: 17. březen 2014

(vloženo 13. 01. 2014)


Konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, tentokrát na téma "Tužka a papír nebo....počítač?"

Kdy: 20. a 21. ledna 2014

Kde: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Pozvánka

(vloženo 08. 10. 2013)


Interdisciplinární konference doktorandů a mladých vědců Na začátku byl chaos. A na konci také.

Kdy: 17. březen 2014

Kde: CEFRES, Štěpánská 35, Praha 1, 5. patro

Pozvánka

(vloženo 07. 02. 2014)


Diskuse Veteráni české diplomacie o minulosti, současnosti a perspektivách NATO

Kdy: 13. března 2014, 15:00 – 17:00 hod.

Kde: Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1

Pozvánka

(vloženo 25. 02. 2014)


Mezinárodní konference Eurozóna, euro a Česká republika

Kdy: 3. března 2014 od 9:30 hodin

Kde: Kaiserštejnský palác, Malostranské nám., Praha 1

Pozvánka

(vloženo 20. 02. 2014)


VIII. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel

Kdy: 24. únor - 2. březen 2014

Kde: různá místa v Praze

Podrobné informace a program

(vloženo 07. 02. 2014)


Jak ovlivní vznik prostoru volného obchodu ekonomiky USA a EU

Kdy: 27. listopad 2013, 17:00-19:00 hodin

Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Pozvánka

(vloženo 26. 11. 2013)


Mezinárodní esejistická soutěž Raoula Wallenberga pro vysokoškolské studenty

Termín u vyhlašovatele: 31. prosinec 2013

Podrobné informace

(vloženo 22. 11. 2013)


The International Raoul Wallenberg Essay Competition pro bakalářské, magisterské a doktorské studenty do 30 let věku

Podrobné informace a přihláška

Termín pro odeslání eseje u zadavatele: 31. prosinec 2013

(vloženo 27. 09. 2013)


Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2014. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Pravidla soutěže

Vstup do aplikace

Podrobné informace pro řešitele

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 8. října 2013.

Termín elektronického podání na oddělení vědy: 8. listopadu 2013

(vloženo 17. 09. 2013)


AKTION Österreich - další kolo výzev pro spolupráci českých a rakouských univerzit

Podrobné informace

Termín oddělení vědy pro papírovou verzi žádosti: 22. listopadu 2013

(vloženo 06. 11. 2013)


Doktorandská konference k 20. výročí založení Grantové agentury UK

Kdy: 27. listopadu 2013 od 13:00 hodin

Kde: Modrá posluchárna (č. 140) v areálu Karolina

(vloženo 04. 11. 2013)


Přednáška Volební systémy v Německu, Rakousku a ČR (host: JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.)

Kdy: 20. listopad 2013 od 16:00 hodin

Kde: Právnická fakulta UK, náměstí Curieových 7, Praha 1 (místnost č. 243)

Pozvánka


Mezinárodní konference Eastern Partnership Vilnius Summit: The Victory of Red Tape over Policy Making?

Kdy: 21. listopad 2013, 11:10 – 12:50 hodin

Kde: MZV ČR, Zrcadlový sál, Loretánské náměstí 5, Praha 1

Podrobný program a registrace

(vloženo 19. 11. 2013)


Konference Vládnutí v EU po Lisabonské smlouvě a eurokrizi

Kdy: 14. listopadu 2013

Kde: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno

Podrobné informace

(vloženo 04. 11. 2013)


Seminář Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém programovacím období 2014-2020

Kdy: 13. listopadu 2013 od 9:00 do 13:00 hodin

Kde: Modrá posluchárna, Karolinum (Celetná 20, Praha 1, 2. patro, místnost 140)

Program

(vloženo 04. 11. 2013)


Nadace Tomáše Bati vyhlašuje grantovou výzvu Výzkum a věda pro život 2013

Podporují jednotlivci a týmy, jejichž vědecká činnost povede k výsledkům uplatnitelným v praxi.

Podrobné informace

Termín pro elektronické odeslání žádosti nadaci Tomáše Bati: 14. listopadu 2013

(vloženo 15. 10. 2013)


Mezinárodní vědecká konference Práva a povinnosti spojené s občanstvím Evropské unie

Kdy: 22. října 2013 od 10:00 hodin

Kde: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Nám. Curieových 7, Praha 1

Program

(vloženo 09. 10. 2013)


Mezinárodní workshop a konference Jews and Gentiles in East-Central Europe in the Twentieth Century

Kdy: 26. – 30. května 2014 (workshop), 31.5.-1.6.2014 (konference)

Kde: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Pozvánka

(vloženo 08. 10. 2013)

Seminář k prvním výzvám programu HORIZONT 2020

Kdy: 23. října 2013 od 15:30 hodin

Kde: FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, místnost č. 212

Pozvánka

(vloženo 04. 10. 2013)


Přednáška A Vision for Post-Crisis Europe: Towards what Kind of Political Union?

(přednášku přednese prof. Dr. Wolfgang Wessels, Universität zu Köln)

Kdy: 16. října 2013 v 17:30 hodin

Kde: FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, místnost č. 212


Konference interních doktorandů IPS pořádaná ve výzkumném projektu Transformační tendence současných politických systémů.

Konference se uskuteční ve čtvrtek 26. září 2013 v Jinonicích.

Podrobné informace a program

(vloženo 24. 09. 2013)


Vyhlášení 2. ročníku Studentské soutěže Nakladateství Academia.

Středisko společných činností AV ČR, divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 2. ročník studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem soutěže je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou diplomovou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy. Práce je možné přihlásit v kategoriích:

1) Vědy o neživé přírodě

2) Vědy o živé přírodě a chemické vědy

3) Humanitní a společenské vědy

Podrobné informace.

(vloženo 31. 05. 2013)


46th Essex Summer School in Social Science Data Analysis

Kdy: 8. července - 16. srpna 2013

Kde: University of Essex, Colchester, UK

Podrobné informace

(vloženo 27. 05. 2013)


Nabídka Ph.D. kurzů na Kobenhavns Universitet v Dánsku zde.

(vloženo 20. 05. 2013)


7. ročník Letní školy statistických metod s Minitabem. Od 26. do 30. srpna 2013.

Podrobné informace.

(vloženo 17. 05. 2013)


Vyhlášení Ceny profesora Františka Vencovského na téma "Evropská ekonomika a její perspektivy".

Soutěž je určena mladým výzkumníkům do 35 let. Hlavní cenou je finanční odměna 200.000 Kč, ostatní finalisté jsou oceněni věcnými cenami.

Podrobné informace.

(vloženo 17. 05. 2013)


CERGE-EI informuje o vyhlášení 14. ročníku grantové soutěže v programu GDN Regional Research Competition.

Podrobné informace

Termín oddělení vědy: 24. června 2013

(vloženo 09. 05. 2013)


Vyhlášení interní soutěže na obsazení jednoho místa Centra doktorských studií na IMS FSV UK (CDS)

Vyhlášení


Vyhlášení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu

Cena se uděluje vynikajícím studentům studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.

Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat: jméno a příjmení studenta nebo absolventa, rodné číslo, bydliště, název studijního programu (oboru) a název vysoké školy (fakulty), kde byl studijní program uskutečňován, seznam publikovaných vědeckých nebo inženýrských prací a doklady o výsledcích vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvúrčí činnosti a zdůvodnění návrhu na udělení ceny.

Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději 23. května 2013

(vloženo 07. 05. 2013)


Vyhlášení Ceny Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy

Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku, absolventi mohou být nominování max. 5 let od ukončení studia.

Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat: základní informace o studentovi/absolventovi, působiště studenta/absolventa, název studijního oboru, typ studijního programu, zdůvodnění návrhu na udělení ceny, kde bude zhodnocen průběh studia, úspěchy dosažené ve vědecké činnosti či získaná ocenění nominovaného.

Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději do 23. května 2013

(vloženo 07. 05. 2013)


World Trade Organization informuje o soutěži esejů na téma Trade Policy a International Trade Cooperation pro doktorské studenty oboru ekonomie (cena: CHF 5000 a otištění eseje ve WTO Working Paper Series).

Podrobné informace

Termín vyhlašovatele soutěže: 1. června 2013

(vloženo 23. 04. 2013)


Letní škola Atlantic and Continental Approaches to Energy Security

Kdy: 3.-10. srpna 2013

Kde: Univerzitní centrum Telč

Podrobné informace

(vloženo 23. 04. 2013)


III. ročník mezinárodní vědecké konference QUAERE 2013

Kdy: 20.-24. května 2013

Podrobné informace

(vloženo 22. 04. 2013)


XVII. mezinárodní konference mladých výzkumníků Collective Memory and International Relations

Kdy: 24. května 2013

Kde: Vysoká škola ekonomická, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Pozvánka

(vloženo 22. 04. 2013)


Město Sezimovo Ústí vyhlašuje 18. ročník Ceny Edvarda Beneše. Soutěž je určena pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru historie 20. století nebo oboru sociologie. Do soutěže se přihlašují autoři seminárních a diplomových prací. Podmínkou účasti v soutěži je přiložené doporučení vedoucího práce.

Studenti se mohou do soutěže přihlásit sami do 10. července 2013, prostřednictvím internetových stránek: http://www.sezimovo-usti.cz/_kultura/e_benes.php, nebo prostřednictvím oddělení vědy do 29. června 2013. Samotnou práci je třeba doručit v tištěné podobě buď na oddělení vědy nabo na adresu : Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí.

(vloženo 10. 04. 2013)


Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlásila soutěž o stipendium na akademický rok 2013/2014 pro doktorandy nebo doktory působící v humanitních a společenskovědních oborech do 35 let věku (počítáno ke dni uzávěrky žádostí). Stipendium činí 60 000,- Kč.

Vyhlášení a podrobné informaci k žádosti.

Termín odeslání žádosti do nadace: 30. června 2013

(vloženo 01. 02. 2013)


Stipendium pro výzkumné pracovníky a doktorandy na Tchaj-wan:

Podrobné informace

Termín u poskytovatele: 30. dubna 2013


Roční stipendium Wirthova institutu kanadské Univerzity v Albertě pro doktorandy

Podrobné informace

Termín u poskytovatele: 30. dubna 2013


Fulbrightova komise vyhlásila nové kolo soutěže o Fulbright-Masarykovo stipendium na akademický rok 2013/14. O stipendium mohou žádat pouze studenti a vědečtí pracovníci, kteří jsou činní i ve veřejném a občanském životě. Podmínkou žádosti je také pozvání americké strany.

Podrobné informace

Termín pro odevzdání žádosti o stipendium: 1. prosince 2012

(vloženo 25. 09. 2012)


Vyhlášení soutěže Iberoamerická cena

Cílem soutěže je upevňování kulturních vazeb a podpora poznávání zemí Latinské Ameriky a Pyrenejského poloostrova. Je určena českým vysokoškolským studentům bakalářského a magisterského studijního programu. Tématické oblasti esejí jsou: umění, věda, kultura, ekonomie, historie, literatura, politika a společnost iberoamerických zemí.

Informace o náležitostech příhlášek včetně adresy, na kterou mají být přihlášky zaslány, naleznete zde.

Termín uzávěrky přihlášek je do 15. listopadu 2012 na adresu Velvyslanectví Brazílie v České republice.

(vloženo 18. 09. 2012)


Vyhlášení Ceny rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy (Cena prof. JUDr. Karla Engliše - společenskovědní obory)

Cena může být udělena studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Každoročně je Cena udělena jednomu studentovi bakalářského a jednomu studentovi magisterského studijního programu.

Termín odevzdání návrhů na udělení Ceny je nejpozději do 28. října 2012 na oddělení vědy.

(vloženo 06. 09. 2012)


Nadace Tomáše Bati zveřejnila výzvu na podávání grantů v programu Výzkum a věda pro život 2012. Cílovou skupinou jsou studenti a akademičtí pracovníci do 35 let. Nadační příspěvek může činit max. 50% celkových nákladů na projekt.

Informace k podání projektu

Termín odd. vědy: 8. listopadu 2012

(vloženo 15. 10. 2012)


Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2013. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Informace pro žadatele

Pravidla soutěže a vstup do aplikace pro zpracování projektů

UPOZORNĚNÍ - Aplikace bude přístupná až od 8. října 2012.

Termín elektronického podání na odd. vědy: 9. listopadu 2012

(vloženo 04. 10. 2012)


Mezinárodní konference Modernizace systému uznávání odborných kvalifikací: vnitřní trh EU bez bariér

Kdy: 31. října 2012

Kde: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Pozvánka, program a registrace


Vyhlášení ceny Mladý Evropan a Evropanka 2013

Cena je určena pro mladé lidi mezi 18-26 lety, kteří se zabývají tématem evropské integrace a vzájemného porozumění v různorodém evropském prostředí a dosáhli v tomto směru viditelných výsledků.

Informace o náležitostech příhlášek včetně adresy, na kterou mají být přihlášky zaslány, naleznete zde.

Termín uzávěrky přihlášek je do 31. října 2012.

(vloženo 02. 10. 2012)


Středisko společných činností AV ČR, divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 1. ročník studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem soutěže je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy. Rukopisy je možné přihlásit v kategoriích:

1) Vědy o neživé přírodě

2) Vědy o živé přírodě a chemické vědy

3) Humanitní a společenské vědy

Podrobné informace o soutěži včetně způsobu přihlášení naleznete zde.

(vloženo 11. 06. 2012)


Mezinárodní konference Vědci a veřejnost v rozhodovacích procesech

Kdy: 25. října 2012

Kde: UK FSV

Přihlášky aktivních účastníků (abstrakty příspěvků): do 30. června 2012

Přihlášky na workshopy a pasivní účast: do 30. září 2012

Podrobné informace

Pozvánka

(vloženo 30. 04. 2012)


Vyhlášení soutěže o cenu Mladý ekonom roku

Soutěže se mohou účastnit studenti bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu. Do soutěže se přihlašují původní vědecké práce z oblasti ekonomie v maximálním rozsahu 30 stran. Přihlášku do soutěže naleznete zde.

Termín přihlašení prací do soutěže je do 15. října. 2012.

(vloženo 15. 06. 2012)


Ministerstvo kultury informuje o dotačním řízení na projekty v programu podpory integrace příslušníků romské menšiny na rok 2013. Projekt nevyžaduje žádnou finanční spoluúčast.

Podrobné informace a formuláře

Termín oddělení vědy pro odevzdání formulářů přihlášky: 19. říjen 2012

(vloženo 21. 09. 2012)


Informační seminář o možnostech stipendijních pobytů v zahraničí pro doktorandy

Jedná se o o nabídky programů:

* SCIEX-NMS-Ch - Fond na stipendia,

* Norské fondy a fondy EHP,

* CEEPUS,

* AKTION ČR - Rakousko,

a nabídky Akademické informační agentury.

Kdy: 25. září 2012 od 15:00 - 16:30 hodin

Kde: Dům zahraničních služeb, zasedací místnost Vltavín (2. patro), Na Poříčí 1035/4, Praha 1

Akce je přístupná pouze registrovaným účastníkům. Registrace je možná do 21. 09. 2012 poklepem zde

(vloženo 28. 08. 2012)


Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě zve na mezinárodní konferenci:

Situovaná věda: filozofické, politické, náboženské, etické, genderové a estetické kontexty produkce a využití poznání.

Konference se koná ve dnech 13. a 14. září 2012.

Pozvanka a program


Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích informuje o nabídce pracovního místa Postdoktorandský pracovník ve vědě a výzkumu v oblasti teorie prevence zaměřené na sociální oblast.

Termín zaslání odpovědí: 31. srpna 2012

Podrobné informace

(vloženo 25. 07. 2012)


Fakulta sociálních studií Univerzity v Ostravě informuje o nabídce pracovního místa "vědecký pracovník - junior" pro absolventy, popř. studenty vyšších ročníků doktorského studia v oborech sociologie, sociální práce či sociální politiky.

Termín zaslání odpovědí: 24. srpna 2012

Podrobné informace

(vloženo 25. 07. 2012)


Vyhlášení Caroline von Humboldt Prize 2012.

Účelem této soutěže je podpořit mimořádně nadané vědecké pracovnice a zvýšit tak publicitu žen působících ve vědě. Uchazečky jsou hodnoceny dle konkrétních předložených projektů, které jsou v případě úspěchu v soutěži plně financovány. Další informace včetně formy přihlášení naleznete zde.

V případě Vaší nominace do soutěže je zapotřebí o tomto informovat oddělení vědy.

(vloženo 17. 04. 2012)


Cena Josefa Vavrouška

Děkan FSV vyhlásil 16. ročník Ceny Josefa Vavrouška.


Zaměření předkládaných prací by mělo souviset se vzájemným vztahem přírody, společnosti a kultury. Náměty soutěžních prací je možné specifikovat podle následujících problémových okruhů:

· zkoumání ohrožení a příležitostí k trvale udržitelnému rozvoji;

· role veřejné politiky při uplatnění kriteria trvalé udržitelnosti;

· ekologie člověka tzv. možných budoucností;

· globální ekonomická rovnováha a ekonomika přírodních zdrojů;

· mezinárodní politický systém a ekonomická rovnováha (včetně teritoriálních srovnávacích studií);

· etické a duchovní problémy společnosti související s trvale udržitelným rozvojem;

· role informatiky, masové komunikace, žurnalistiky a edukačních systémů při tvorbě a proměně lidských a kulturních hodnot.


Celý text vyhlášení naleznete zde.

Kontaktní osoba:

PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc.

e-mail:


Adresa pro zasílání prací:  Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Opletalova 26, 110 00 Praha 1

Termín pro zaslání prací: 1. 7. 2011 do 12:00 hod.

(vloženo 19. 04. 2011)


Cena profesora Františka Vencovského

Vysoká škola finanční a správní vyhlašuje třetí ročník soutěže o Cenu profesora Františka Vencovského na téma "Česká a světová ekonomika po globální finanční krizi"

Soutěž je určena výzkumníkům do věku 35 let a je dotována finanční odměnou pro vítěze ve výši 200 000,- Kč a věcnými cenami pro další finalisty.

- Termín podání přihlášky do soutěže s abstraktem v češtině nebo angličtině a stručným CV se seznamem publikační činnosti – do 29. 4. 2011

- Odevzdání původní stati s vymezeným tematickým zaměřením v českém nebo anglickém jazyce a v maximálním rozsahu 20 stránek – do 29. 7. 2011

Bližší informace: http://www.vsfs.cz/cena/

(vloženo 16. 03. 2011)


Cena Josefa Luxe

Nadační fond Josefa Luxe vyhlašuje soutěž o Cenu Josefa Luxe. Soutěže se mohou zúčastnit vysokoškolští studenti a doktorandi, kteří do 30. 6. 2011 odevzdají originální badatelské odborné práce z oborů historie, politologie nebo sociologie v rozsahu 40-70 normostran, vztahující se k tématu soutěže.

Téma: Transformace české společnosti po roce 1989 a rozvoj demokracie do současnosti.

Podrobnější podmínky soutěže a další informace

Dotazy a žádosti o doplnění informací je možno zasílat na tyto e-mailové adresy:


10. ročník soutěže Česká hlava

Společnost Česká hlava vyhlašuje další ročník  soutěže na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání spolu s Nadačním fondem Česká hlava v těchno studentských kategoriích:

1) Doctorandus, cena Nadačního fondu Česká hlava

Cena se uděluje za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studentovi doktorského studijního programu, který má českou státní příslušnost.

2) Gaudeamus, cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Cena se uděluje za nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studentovi bakalářského nebo magisterského studijního programu, který má českou státní příslušnost.

Přihlášky s příslušnou dokumentací musí být doručeny na adresu oddělení vědy jak v písemné, tak i v elektronické podobě na adresu: novatana@seznam.cz

Posudky musí být podepsány – v elektronické formě naskenovány.

Statut soutěže, kde najdete konkrétnější požadavky naleznete zde.

Termín odevzdání přihlášek na oddělení vědy: 10. června 2011

(vloženo 05. 05. 2011)


Cena Edvarda Beneše

Město Sezimovo Ústí vypsalo již 16. ročník soutěže o "Cenu Edvarda Beneše". Tato soutěž je určena pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru historie 20. století nebo oboru sociologie. Ceny jsou spojeny s finanční odměnou.


V uvedených vědních oborech jsou preferovány tyto tematické kruhy:


Historie 20. století

- vnitřní a zahraniční politika Československa

- hospodářský vývoj Československa v teorii i praxi

- právní aspekty vývoje Československa

- Společnost národu

- věda, kultura, sport


Sociologie

- sociologické dílo Edvarda Beneše

- dějiny české sociologie

- sociologie politiky

- sociologie mezinárodních vztahu

- sociologie války

- sociologie deviantního chování a alkoholismu

- sociologie masových médií (zejména tisku)


Výzva školám o vyhlášení ceny

Zásady pro udělování ceny

Elektronická přihláška: http://www.sezimovo-usti.cz/_kultura/e_benes.php

Termín odevzdání prací včetně doporučení vedoucího práce:  10. července 2011

(vloženo 11. 04. 2011)


III. ročník Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků

Kdy: 5. listopadu 2010

Kde: Ústav doktorských studií Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Podrobné informace


Nadace Sophia informuje o programu nadačních finančních příspěvků pro studenty. V roce 2010 je vypsaný ještě jeden termín: 30. listopad. V tomto roce se podporují zejména studenti ekonomie a práva a různě znevýhodnění studenti.

Formulář žádosti a další informace


Mezinárodní konference ,,Demokracie jako hodnota a problém"

Kdy: 22. října 2010

Kde: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogické v Liberci, Voroněžská 13, budova H.

Pozvánka Přihláška


Web jako nástroj komunikace vědecko-výzkumných projektů

Kdy: 30. září 2010, od 9:00 do 16:00 hodin

Kde: učebna VÚTS, a.s., U Jezu 4, Liberec

Potvrzení účasti do 27.9.2010 na

Podrobné informace


IV. ročník mezinárodní a interdisciplinární konference na téma Sexualities.

Kdy: 29. - 30. září 2010

Kde: Komenského univerzita v Bratislavě

Podrobné informace


Podzimní škola s názvem Sociolog jako angažovaný pozorovatel aneb Jak psát pro média? je společným projektem Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity (ISS) a Lidových novin (LN) určeným doktorandům a pokročilým magisterským studentům sociologie a spřízněných oborů.

Název školy je odkazem k angažovanému pozorovateli Raymondu Aronovi (1905 - 1983), jednomu z nejvýznamnějších francouzských sociologů 20. století, který po tři desetiletí pravidelně přispíval do deníku Le Figaro. My jsme spojili síly s Lidovými novinami, abychom účastníky podzimní školy provedli úskalími psaní sociologicky inspirovaného novinového komentáře (v reakci na aktualitu) či sociologického eseje (volnější, společensky závažné téma) a dovedli je k publikování jejich vlastních textů. Naše podzimní škola je určena pro pokročilé studenty sociologie a příbuzných oborů. Pro argument, předběžný program a technické podrobnosti připravované podzimni školy navštivte naše stránky na: http://iss.fsv.cuni.cz/ISS-178.html

Archiv aktualitArchiv AKTUALIT

Aristotelova univerzita v Soluni pořádá ve spolupráci s UK seminář na téma "Heretics, Converts and Infidels: Political, Cultural and Social Aspects of Religion in ‘Shared Worlds’".

Kdy: 19. - 30. června 2017

Kde: Soluň, centrální kampus univerzity

Termín pro podání přihlášek: 30. dubna 2017

Podrobné informace

(vloženo 27.02.2017)


Česko-německý fond budoucnosti informuje o programu grantů. Žadatelem společného projektu musí být jedna česká a jedna německá instituce nebo jednotlivci. Projekt by měl trvat maximálně jeden rok. Fond hradí 50% nákladů, v případě aktuálního tématu (2017: Podpora mediální kompetence) pro daný rok až 70%. V případě zájmu o téma roku se výslovně doporučuje konzultace s Fondem. Podporuje se vydávání publikací, nikoli však periodik.  

Podrobné informace

Registrace online

Podrobnosti k tématu roku 2017

Termín pro podání projektu na fakultní oddělení vědy: 26. červen 2017.

(vloženo 28.04.2017)


Letní škola Populism and Anti-Politics: Is Democracy in crisis?

Kdy: 9. - 14. 7. 2017

Kde: UCM - Universidad Complutense de Madrid

Podrobné informace

(vloženo 06.06.2017)


Přednáška "EU: a new start?” (přednese: J.E. Roland Galharague, velvyslanec Francouzské republiky v ČR)

Kdy: 22. červen 2017 v 17:00 hodin

Kde: Vlastenecký sál, UK - Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1

Pozvánka

(vloženo 08.06.2017)


Přednáška The Burden of Victory: Yugoslav and Czechoslovak War Volunteers, Sacrifice and Symbol 1918-1941 (host: John Paul Newman, Maynooth University) 

Kdy: 5. června 2017 od 15:00 hod. 

Kde: zasedací místnosti ÚČL (Na Florenci 3, vchod C, 3. patro)

Pozvánka

(vloženo 31.05.2017)


Mezinárodní konference Current Populism in Europe and the Role of the Media

Kdy: 22. – 23. května 2017

Kde: Praha, Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Prague 1

Program

(vloženo 15.05.2017)


Přednáška Evropské Německo, anebo německá Evropa? (host Roland Tichy, Nadace Ludwiga Erharda)

Kdy: 25. května 2017 od 17:00 do 19:00 hodin 

Kde: Atrium vysoké školy CEVRO Institut (Jungmannova 17, Praha 1)

(vloženo 15.05.2017)


Mezinárodní konference Commemorating the 70th Anniversary of the Marshall Plan: Past and Current Challenges of the Transatlantic Alliance

Kdy: 26. května 2017

Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

Pozvánka

(vloženo 12.05.2017)


Spolkové ministerstvo pro vědu a vzdělání vypisuje soutěž pro mladé výzkumníky (studenty a absolventy magisterského studia) v oblasti udržitelného rozvoje - Green Talents 2017, letos na téma Udržitelná produkce a spotřeba. 

Přihlásit se je možné online a to do 23. května 2017 (do 12:00 hod.).

Podrobné informace

Plakát

(vloženo 11.05.2017)


Konference pro studenty doktorského studia a mladé výzkumníky DOKBAT

Kdy: 26. dubna 2017

Kde: Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Přihláška

(vloženo 29.11.2016)


Přednáška Hledejte spravedlnost! Ale jak? (prosloví prof. Václav Klaus)

Kdy: 25. dubna 2017 od 14:45 do 16:15 hodin

Kde: Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 4, Pacovská 350/4.

Potvrzení účasti do 20. 4. 2017 na email 

Pozvánka

(vloženo 31.03.2017)


Mezinárodní konference Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing

Kdy: 20. duben 2017

Kde: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě

Podrobné informace 

(vloženo 22.03.2017)


The Wirth Institute for Austrian and Central European Studies (University of Alberta) informuje o programu Czech Doctoral Research Fellowship na období 1.9.2017 do 31.8.2018.

Termín u poskytovatele: 27. duben 2017.

Porobné informace

(vloženo 19.04.2017)


Seminář Preparation for European institutions open competitions

Kdy: 7. dubna 2017

Kde: UK Praha, Celetná 20, Modrá posluchárna

Pozvánka

(vloženo 17.03.2017)


CEFRES zveřejnil v rámci programu Platformy CEFRES na podporu doktorského studia výzvu k podávání přihlášek pro doktorandy od 2. ročníku studia z oboru společenských a humanitních věd Univerzity Karlovy nebo Akademie věd České republiky na získání finančního příspěvku na dobu jednoho roku od 1.9.2017. Řešený projekt se musí týkat jedné z výzkumných os CEFRES.

Uzávěrka pro podávání přihlášek: 27. března 2017 (19h00)

Podrobné informace o výzvě a přihlášce.

(vloženo 14.03.2017)


Přednáška Ethics in International Relations. How Can We Measure? (Profesor Pierre Allan, Université de Genève)

Kdy: 28. března 2017, 11:00 – 12:20 hodin

Kde: FSV UK - Jinonice, místnost č. 3015

Pozvánka

(vloženo 22.03.2017)


Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových vyhlašuje nadační program na rok 2016. Podporují se sociálně potřební a nadaní jednotlivci z veřejných vysokých škol.

Je možné žádat o nadační příspěvky ve formě cestovního či vědeckého stipendia. Opravněnými žadateli jsou jednotlivci do 33 let věku. Podporuje se aktivní účast na vědeckých konferencích, účast na vědeckých soutěžích a dlouhodobé odborné pobyty v zahraničí. Žádost o stipendium se podává před odjezdem do zahraničí. Výjimečně lze podpořit i interní doktorské studium.

Podrobné informace a termíny

Povinná příloha čestného prohlášení

(vloženo 21.1.2016)


Mezinárodní konference 11th International Scientific Conference for Ph.D. students and Young Scientists MERKÚR 2016

Kdy: 30. listopad 2016 - 2. prosinec 2016

Kde: Pracoviště VIRT Ekonomické univerzity v Bratislavě

Podrobné informace a registrace

(vloženo 14.06.2016)


Mezinárodní konference 20th European Scientific Conference of Doctoral Students - PEFnet2016 

Kdy: 24. listopad 2016

Kde: Mendelova univerzita, Brno

Podrobné informace

(vloženo 25.05.2016)


Letní akademie Peacebuilding, Mediation, Conflict Resolution, Security and Intercultural Dialogue

Kde: Baar, Švýcarská konfederace

Kdy: International Summer Academy: 9. - 19. srpna, 2016 a 19. - 29. srpna, 2016

3 měsíční CAS - Research Programme: 9. srpna - 6. listopad, 2016

Podrobné informace

(vloženo 20. 01. 2016)


Mezinárodní konference Social Inclusion and Equal Opportunities - SIEO 2016

Kdy: 26. - 28. října 2016

Kde: West University of Timisoara, Rumunsko

Pozvánka

(vloženo 17.03.2016)


Technologická agentura ČR společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českou asociací science center vyhlašuje 3. ročník výtvarné soutěže Propojený svět – život ve městě budoucnosti, která je určena i pro mladé vědce z vysokých škol. Předmětem soutěže jsou výtvarná díla, která vznikají v rámci studentských uměleckých nebo výzkumných projektů a která jsou založena na vzájemné inspiraci světa umění a světa nových technologií a materiálů a akcentují nové příležitosti vyplývající ze IV. průmyslové revoluce, přičemž neztrácejí ze zřetele význam kvality života člověka a společnosti. Termín pro podání díla: 30. října 2016.

Podrobné informaci k soutěži a přihláška.

(vloženo 12.02. 2016)


7. ročník mezinárodní konference Region v rozvoji společnosti.

Kdy: 20. října 2016

Kde: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Podrobné informace a registrace

(vloženo 20.06.2016)


Vyhlášení Ceny Jaroslava Krejčího

Cena je určena pro talentované studenty/studentky v magisterském nebo doktorském studiu a pro vynikající vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 35 let. Pro získání ceny jsou rozhodující studijní nebo vědecké výsledky a doporučení významné osobnosti daného oboru. S cenou je spojen nadační příspěvek ve výši 20 000,- Kč. Žádosti obsahující nacionale, stručný životopis a seznam publikovaných prací uchazeče, spojení na něho a doporučení renomovaného akademického představitele daného oboru lze poslat do 30. června 2016 na e-mail: nebo do 24. června 2016 na oddělení vědy, chcete-li nominaci zaslat prostřednictvím fakulty.

Vyhlášení Ceny Jaroslava Krejčího

(vloženo 15.06.2016)


University of Alberta informuje o programu stipendií pro středoevropské studenty doktorského studia na období 2016-2017.

Podrobné informace

(vloženo 18.02.2016)


Summer Seminar on Nationalism, Religion and Violence 

Kdy: 20. červen - 1. červenec 2016

Kde: Fakulta sociálních věd UK

Podrobné informace

(vloženo 04.03.2016)


Stipendia německé Katolické akademické služby pro cizince KAAD

Terminy v roce 2016: 15.1. a 30.6.2016

Podrobné informace

(vloženo 11.04.2016)


Město Sezimovo Ústí vypsalo pro studenty vysokých škol 21. ročník soutěže o "Cenu Edvarda Beneše". Do soutěže je možné přihlásit bakalářské, diplomové a disertační práce v oboru historie 20. století nebo sociologie.

Pravidla soutěže a elektronická přihláška.

Termín vyhlašovatele: 8. červenec 2016

(vloženo 14.04.2016)


Letní škola École d'Économie de Paris - Paris School of Economics

Kdy: 27.6. - 8.7.2016

Kde: Paříž, Francie

Podrobné informace

(vloženo 12.04.2016)


Foreign Policy School Conference 2016

Kdy: červen 2016

Kde: Londýn,Velká Británie

(vloženo 20. 10. 2015)


Vyhlášení soutěže Gerda Henkel Stiftung Research Grants 2016

Soutěž je určená pro akademiky, kteří pracují na výzkumném projektu. Výzkumník si při řešení projektu může vytvořit tým např. z doktorských studentů. Z projektu je možné financovat osobní náklady, cestovné a další náklady.

Podrobné informace

Elektronická přihláška

Termín odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy: 1. červen 2016

(vloženo 17.02.2016)


International Interdisciplinary Boredom Conference

Kdy: 2.-3. červen 2016

Kde: Univerzita Varšava

Podrobné informace

(vloženo 13. 01. 2016)


Univerzita Łódź informuje o pořádání 12th Lodz East Asia Meeting Overcoming Controversies in East Asia

Kdy: 2.-3. červen 2016

Podrobné informace

(vloženo 12. 01. 2016)


Vyhlášení IX. ročníku soutěže Cena IUS et SOCIETAS

Cena je určena studentům na všech stupních studia, kteří jsou schopni diskutovat o roli práva a justice ve společnosti. Do soutěže je možné přihlásit esej (v rozsahu max. 30 stran) napsanou v českém, slovenském či anglickém jazyce obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky o roli práva a justice ve společnosti.

Termín pro zasílání soutěžních prací: 31. května 2016

Podrobné informace k soutěži

(vloženo 29. 12. 2015)


15th International Conference of Doctoral Students and Young Scholars Economic, Political and Legal Issues of International Relations 2016

Kdy: 3.-4. června 2016

Kde: Virt, Slovenská republika

Pozvánka

(vloženo 11.04.2016)


7th International Scientific Conference Contemporary Trends in Social Control of Crime

Kdy: 30.–31. květen 2016

Kde: Ohrid, Makedónská republika

Pozvánka

(vloženo 12. 11. 2015)


Mezinárodní konference Current Populism in Europe: Impact on the Political Landscape

Kdy: 23. a 24. května 2016

Kde: Goethe Institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1

Pozvánka a registrace

(vloženo 06.05.2016)


2. ročník konference Evropského fiskálního dialogu na téma Fiskální a měnová politika: mezi Skyllou a Charybdou.

Kdy: 20. května 2016

Kde: CERGE-EI, Politických vězňů 936/7, Praha 1

Podrobné informace a přihláška

(vloženo 08.04.2016)


Mezinárodní soutěž Falling Walls Lab - cílem soutěže Falling Walls Lab je podpora inovativního přístupu ve vědě i podnikání a výměna zkušeností a navazování kontaktů mezi mladými vědci a profesionály z různých oblastí.

Uzávěrka pro přihlašování do soutěže: 19. května 2016

Podrobné informace

(vloženo 08.04.2016)


Přednáška Die Max-Planck-Gesellschaft 1948–2002 und ihre Sozialgeschichte; Perspektiven auf ein Forschungsprogramm (přednáší Ulrike Thoms, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin)

Kdy: 9. května 2016 od 15:00 hodin

Kde: AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1 (vchod C, 3. patro)

Pozvánka

(vloženo 05.05.2016)


Přednáška Role vzdělávání v prevenci násilného extremismu (přednáší generální ředitelka UNESCO Irina Bokovová)

Kdy: 16. května 2016 v 15.00 hodin

Kde: Vlastenecký sál Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1

Pozvánka

(vloženo 29.04.2016)


CEFRES zve na přednášku, workshop a seminář ke knižní kultuře s profesorem Collège de France Rogerem Chartierem.

Kdy: 18. a 19. květen 2016

Kde: Štěpánská 35 (přednáška) a Na Florenci 3 (seminář a workshop)

Pozvánka

(vloženo 09.05.2016)


8th International Conference of The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world, EBEEC 2016

Kdy: 6.-8. květen 2016

Kde: Split, Chorvatsko

http://ebeec.teiemt.gr/

(vloženo 13. 01. 2016)


Francouzské velvyslanectví ve spolupráci s Galerií KODL vyhlásilo cenu humanitních věd. Cílem této soutěže je ocenit nejlepší českou doktorandskou práci v oblasti společenských a sociálních věd, v níž se vždy prolíná věda s uměním, věda s etikou, věda s historií či dalšími uměleckými obory.

Podrobné informace k ceně

Termín odd. vědy pro nahlášení nominací: 26. dubna 2016

(vloženo 11.04.2016)


Přednáška Chorvatsko na křižovatce střední a jihovýchodní Evropy (přednáší ministr zahraničních a evropských věcí Chorvatské republiky)

Kdy: 5. května 2016 v 18:00 hodin

Kde: FSV UK - Hollar, Smetanovo nábřeží 6, místnost č. 212

Pozvánka

(vloženo 26.04.2016)


Diskuse s velvyslancem Izraele

Kdy: 3. května 2016 od 11:00 hodin

Kde: UK Praha, Jinonice, místnost č. J1037

Pozvánka

(vloženo 26.04.2016)


Přednáška Slovenian experience with the migration crisis (přednáší prof. Milan Brglez - mluvčí Národního shromáždění Slovinska)

Kdy: 28. duben 2016 od 12:30 – 13:50 hodin

Kde: Rytířská 31, místnost č. 201

(vloženo 26.04.2016)


Přednáška Masculinity, manliness and fertility. A medical transnational history (přednáší Dr. Elodie Serna, Univerzita Ženeva)

Kdy: 4. května 2016 od 17.30-19.00 hod.

Kde: Rytířská 31, č. m. 201

(vloženo 03.05.2016)


Kulatý stůl na téma Dynamics of decision-making inside the European Council: Surprising results under the rules of consensus

Kdy: 14. dubna 2016 od 15:00 hodin

Kde: Malá Aula, Karolinum

Pozvánka

(vloženo 04.04.2016)


1st International Conference Contemporary Issues in Theory and Practice of Management CITPM 2016

Kdy: 21.–22. duben 2016

Kde: Czestochowa, Polsko

Podrobné informace

(vloženo 06. 10. 2015)


Přednáška Sharing Good Practice In European Science And Research Projects (představení University of Iceland)

Kdy: 19. dubna 2016 od 14:00 hodin

Kde: Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1

Registrace

(vloženo 12.04.2016)


Přednáška Migration: an Opportunity, Not a Threat (přednáší: François Crépeau, McGill University, Montréal, Canada)

Kdy: 25. duben 2016 od 17:00 hodin

Kde: Karolinum, Ovocný trh 3/5, Praha 1, Císařský sál

Pozvánka

(vloženo 21.04.2016)


Přednáška Les élites peuvent-elles être délinquantes? (přednáší sociolog Pierre Lascoumes, Sciences Po Paříž)

Kdy: 27. dubna 2016 v 16:30 hodin

Kde: Národní 18, Prague 1, 7. poschodí

Pozvánka

(vloženo 26.04.2016)


8th International Scientific Conference ENTRE 2016 Entrepreneurship and Beyond "Advancing Research in Entrepreneurship in Global Context"

Kdy: 7.–8. duben 2016

Kde: Kraków (Polská republika), kampus CUE

Podrobné informace

Pozvánka

(vloženo 18. 11. 2015)


5th International Conference on Business and Economic Development (ICBED)

Kdy: 4.-5. duben 2016

Kde: New York, USA

Podrobné informace

(vloženo 13. 01. 2016)


6. ročník mezinárodní soutěže FameLab v popularizaci vědy. Přihlášky mohou podávat studenti a vědečtí a pedagogičtí pracovníci starší 21 let do 28. února 2016.

Podrobné informace a přihláška do soutěže.

(vloženo 12.02. 2016)


VŠE v Praze ve spolupráci se Zastoupením EK v Praze a Úřadem vlády ČR vyhlašuje 7. ročník soutěže Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU. Cílem soutěže je ocenit ty studenty/absolventy vysokých škol, kteří se věnují oblasti evropských záležitostí a jejichž diplomové práce budou přihlášeny do Soutěže o nejlepší diplomovou práci a v této soutěži se umístí mezi deseti nejkvalitnějšími, zveřejněním sylabů těchto prací ve sborníku, jehož výhradním majitelem bude Zastoupení Evropské komise v ČR. První tři získají navíc i finanční odměnu.

Podrobné informace o soutěži a přihláška.

Termín pro zasílání soutěžních prací: 15. března 2016

(vloženo 15.02. 2016)


Přednáška německo-francouzské vztahy v současné Evropě

Kdy: 3. března 2016 od 18:30 hodin

Kde: Francouzský institut, Štěpánská 644/35, Praha 1 (5. patro)

Pozvánka

(vloženo 29.02.2016)


Přednáška Russian propaganda in Ukraine (přednáší: Yevhen Fedchenko)

Kdy: 29. únor 2016, 18:30 hodin

Kde: FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, místnost č. 212

(vloženo 26.02.2016)


Desátý ročník festivalu proti totalitě, pro paměť národa Mene Tekel 2016

Kdy: 22. - 28. únor 2016

Kde: různá místa v Praze

Program

(vloženo 23.02.2016)


Přednáška Kam směřuje česká sociologie? Institucionální pohled (přednáší PhDr. Jan Balon, Ph.D.)

Kdy: 2. března 2016 od 14:00 hodin

Kde: UK - Jinonice, místnost č. 3015

(vloženo 23.02.2016)


Mezinárodní konference Enterprise and the Competitive Environment 2016

Kdy: 10.–11. březen 2016

Kde: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno

Pozvánka

(vloženo 18. 11. 2015)


2nd Pan-American Interdisciplinary Conference, PIC 2016

Kdy: 24. -26. únor 2016

Kde: Buenos Aires, Argentina

Podrobné informace

(vloženo 29. 07. 2015)


Agence Universitaire de la Francophonie v Bukurešti vyhlašuje program stipendií Bourses de doctorat et de postdoctorat "Eugen Ionescu" 2015-2016. Výzva je určená pro doktorské studenty do 40 let hovořící francouzsky a akademiky a výzkumníky do 47 let taktéž hovořící francouzsky. Termín podání žádosti u vyhlašovatele je 17. leden 2016.

Podrobné informace

(vloženo 06. 01. 2016)


Vyhlášení Ceny rektora 2015 pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy

Cena může být udělena studentovi bakalářského nebo magisterského studijního programu, který v průběhu studia dosáhl mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Pro letošní ročník lze navrhovat absolventy z akademického roku 2014/2015.

Termín odevzdání návrhů na oddělní vědy je nejpozději do 21. října 2015.

(vloženo 29. 05. 2015)


Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2016. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Podrobné informace pro žadatele, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 6. října 2015.

Termín elektronického podání na odd. vědy: 6. listopadu 2015

(vloženo 01. 10. 2015)


Vyhlášení soutěže Mladý ekonom 2015

Česká společnost ekonimický vyhlašuje 22. ročník soutěže Mladý ekonom roku 2015. Soutěže se mohou účastnit studenti (Bc., Mgr. Ph.D. studia) do 30 let věku se svou původní vědeckou prací z oblasti ekonomie v rozsahu max. 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer). Přihlášku a další informace o soutěži naleznete zde.

Termín pro přihlašování prací: 15. říjen 2015

(vloženo 17. 09. 2015)


7th Youth economic forum “New Economy – New Opportunities”

Kdy: 12.-13. listopad 2015

Kde: Petrozavodsk (Ruská federace)

Pozvánka

(vloženo 15. 09. 2015)


Mezinárodní vědecká konference Ekonomické, sociální a právní problémy demografického vývoje (v ČR, EU a ve světě)

Kdy: 27. listopadu 2015 

Kde: aula Soukromé vysoké školy ekonomických studií, Lindnerova 575/1, Praha 8

Podrobné informace a přihláška

(vloženo 30. 09. 2015)


Mezinárodní konference Zamýšlené a nezamýšlené důsledky internacionalizace výzkumu v ČR

Kdy: 26. listopadu 2015

Kde: Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 4, Brno

Podrobné informace

(vloženo 09. 10. 2015)


Mezinárodní konference Imperative of Economic Growth in the Eurozone: Competitiveness, Capital Flows and Structural Reforms

Kdy: 26.-27. listopad 2015

Kde: Mendelova univerzita, Provozně ekonomická fakulta, Brno

Podrobné informace a program

(vloženo 09. 10. 2015)


Přednáška velvyslance Maďarské republiky Visegrádská spolupráce v souvislosti s migrační krizí

Kdy: 24. listopadu 2015 od 17:00 hodin

Kde: UK, Jinonice (místnost č. J1036)

(vloženo 19. 11. 2015)


Mezinárodní konference studentů doktorského studia PEFnet2015

Kdy: 19. listopad 2015

Kde: Mendelova univerzita, Provozně ekonomická fakulta, budova Q, Brno

Podrobné informace a program

(vloženo 09. 10. 2015)


Mezinárodní konference Power, Acceleration and Metrics in Academic Life

Kdy: 2.-4. prosinec 2015

Kde: Villa Lana, V Sadech 1, Praha 6

Podrobné informace

(vloženo 06. 11. 2015)


Beseda s velvyslancem Litevské republiky pro Východní partnerství EU Žygimatasem Pavilionisem

Kdy: 3. prosince 2015 od 19:00 hodin

Kde: Velvyslanectví Litevské republiky v Praze, Pod Klikovkou 1916/2, Praha 5.

Pozvánka

(vloženo 25. 11. 2015)


11. Pražská bezpečnostní konferenci Evropská unie – Česko – Asie: Výzvy a příležitosti pro ekonomiku, obchod a bezpečnost

Kdy: 6. listopadu 2015 od 9:00 hod.

Kde: Národní technická knihovna, Technická 6/2710, Praha 6.

Registrace do 2.11.2015 na

Program

(vloženo 30. 09. 2015)


Dny Kanady v Praze

Kdy: 4.-6. listopadu 2015

Kde: Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1

Pozvánka

(vloženo 04. 11. 2015)


Vyhlášení soutěže Mladý ekonom 2015

Česká společnost ekonimický vyhlašuje 22. ročník soutěže Mladý ekonom roku 2015. Soutěže se mohou účastnit studenti (Bc., Mgr. Ph.D. studia) do 30 let věku se svou původní vědeckou prací z oblasti ekonomie v rozsahu max. 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer). Přihlášku a další informace o soutěži naleznete zde.

Termín pro přihlašování prací: 15. říjen 2015

(vloženo 17. 09. 2015)


Europeum 2015 Summer School Euroscepticism and Populism: Understanding the New Politics of Europe

Přihlášky do konce června 2015.

Kdy: 31. srpna – 5. září 2015

Kde: Univerzita Karlova v Praze

Pozvánka

(vloženo 24. 06. 2015)


Canon Foundation informuje o programu Canon Foundation in Europe Research Fellowships. Zájemci o stipendium by měli mít do deseti let od udělení magisterského titulu. Výzkumný pobyt v Japonsku je ohraničen dobou tři měsíce až jeden rok s tím, že výzkum je možné zahájit ve všech disciplínách nejdříve 1. ledna 2016.

Termín pro podání žádosti: 15. září 2015

Podrobné informace

Přihláška na vyžádání online na této adrese

(vloženo 11. 08. 2015)


Konference Europe Current Evolution

Kdy: 24. června 2015 od 09:00 hodin

Kde: Pražský hrad

Pozvánka

Program

(vloženo 22. 06. 2015)


Vyhlášení soutěže Iberoamerická cena

Cílem soutěže je upevňování kulturních vazeb a podpora poznávání zemí Latinské Ameriky a Pyrenejského poloostrova. Cena je určena studentům Bc. a Mgr. studijních programů, kteří se mohou přihlašovat se svými pracemi s přímým vztahem k Latinské Americe, karibské oblasti nebo Iberskému poloostrovu, napsanými ve španělském nebo portugalském jazyce.

Bližší informace naleznete na adrese: www.premioiberoamericano.cz/cz/convocatoria2014.php.

Termín přihlašování soutěžních prací je nejpozději do 19. ledna 2015.

(vloženo 17. 06. 2014)


Přednáška Hungerökonomien. Zum Umgang mit der Mangelversorgung während des II. Weltkriegs

Kdy: 17. červen 2015, 18:00-20:00 hodin

Kde: Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro

Pozvánka

(vloženo 10. 06. 2015)


Vyhlášení Ceny Jaroslava Krejčího

Cena je určena pro talentované studenty/studentky v magisterském nebo doktorském studiu a pro vynikajici vědecké pracovniky Akademie věd ČR do 35 let. Pro získání ceny jsou rozhodující studijní nebo vědecké výsledky a doporučení významné osobnosti daného oboru. S cenou je spojen nadační přísěvek ve výši 20 000 Kč. Žádosti obsahující nacionále, stručný životopis a seznam publikovaných prací uchazeče, spojení na něho a doporučení renomovaného akademického představitele daného oboru lze posílat do 30. června 2015 na e-mail: jirsova@mua.cas.cz nebo do 24. června 2015 na odd. vědy, chcete-li přihlášku zaslat prostřednictvím fakulty.

(vloženo 08. 06. 2015)


Workshop projektu BRIDGE (Jean Monnet Centre of Excellence) „Economic governance and regulation“

Kdy: 29. a 30. června 2015 od 9:00 do 17:00 hodin

Kde: Císařský sál historické budovy Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1

Pozvánka

(vloženo 01. 06. 2015)


Konference Self-determination Processes in the European Union: The Catalan Case in Comparative Perspective

Kdy: 18. června 2015

Kde: FSV UK Hollar, Smetanovo nábř. 6, místnost č. 215

Pozvánka

(vloženo 26. 05. 2015)


Přednáška a seminář Two Faces of Myanmar (host: prof. Charles Webel)

Kdy: 28. květen 2015 od 17:30 hod.

Kde: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1

Pozvánka

(vloženo 22. 05. 2015)


Seminář Assembling Credibility: (In)Security, Critical Knowledge and the Politics of Method

Kdy: 27. května 2015 od 16:00 hodin

Kde: Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1

(vloženo 20. 05. 2015)


Seminář Mezinárodní publikační praxe v oborech společenských a humanitních věd

Kdy: 20. květen 2015 od 10:00 hod

Kde: Přednáškový sál (č. 206) Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

(vloženo 18. 05. 2015)


Přednáška generálního tajemníka Rady Evropy pana Thorbjørna Jaglanda

Kdy: 5. června 2015, 9:00 – 10:30 hodin

Kde: Vlastenecký sál historické budovy Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1

Ppzvánka

(vloženo 18. 05. 2015)


Výroční mezinárodní konference Security and Rights in Europe: From Accords, the OSCE, to the Ukraine Crisis

Kdy: 11.-12. června 2015

Kde: Univerzita Helsinki, Finsko

Podrobné informace

Pozvánka

(vloženo 13. 05. 2015)


Veřejné vystoupení Cecilie Malmströmové (evropské komisařky pro obchod), na téma Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP)

Kdy: 5. června 2015 (15:30–16:30 hodin)

Kde: Vlastenecký sál, Karolinum (Ovocný trh 3-5, Praha 1)

(vloženo 12. 05. 2015)


Seminář Does solidarity matter? Solidarity in the EU external relations

Kdy: 19. května 2015, 15.00-17.00 hodin

Kde: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, Rytířská 31, Praha 1

Pozvánka

(vloženo 12. 05. 2015)


Mezinárodní konference Cyber Security and National Defense

Kdy: 28. května 2015 od 13:00 hodin

Kde: CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1

Program

(vloženo 11. 05. 2015)


Vyhlášení Ceny Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy

Cena je určena pro studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku, absolventi mohou být nominování max.5 let od ukončení studia.

Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat:

1) Základní informace o studentovi/absolventovi (jméno a příjmení, titul, bydliště, kontakt e-mail/tel. číslo),

2) působiště studenta/absolventa, název studijního oboru, typ studijního programu,

3) zdůvodnění návrhu na udělení ceny, kde bude zhodnocen průběh studia, úspěchy dosažené ve vědecké činnosti či získaná ocenění nominovaného.

Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději do 20. května 2015.

(vloženo 17. 04. 2015)


Vyhlášení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů

Cena je určena studentům v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu za mimořádné výsledky ve vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti.

Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat:

1) Jméno a příjmení studenta nebo absolventa, datum narození, bydliště,

2) název studijního programu a oboru a název vysoké školy a  fakulty, kde byl studijní program uskutečňován,

3) seznam publikovaných vědeckých nebo inženýrských prací a doklady o výsledcích vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti,

4) zdůvodnění návrhu na udělení ceny,

5) CV,

6) doklady o výsledcích studijní, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti.

Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději do 6. května 2015.

(vloženo 17. 04. 2015)


Seminář Je Islámský stát ohrožením Evropy?

Kdy: 22. duben 2015 od 17:00 do 19:00 hodin

Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Pozvánka

(vloženo 15. 04. 2015)


III. izraelský týden na Univerzitě Karlově: perspektivy izraelských studií v České republice

Kdy: 27. dubna – 3. května 2015 

Kde: Celetná 20 a další místa v Praze a ČR

Pozvánka

(vloženo 14. 04. 2015)


III. izraelský týden na Univerzitě Karlově: perspektivy izraelských studií v České republice

Kdy: 27. dubna – 3. května 2015 

Kde: Celetná 20 a další místa v Praze a ČR

Pozvánka

(vloženo 14. 04. 2015)


Vyhlášení Ceny Edvarda Beneše

Město Sezimovo Ústí vyhlašuje již 20. ročník Ceny Edvarda Beneše. Soutěž je určena pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru historie 20. století nebo oboru sociologie. Do soutěže se přihlašují autoři seminárních a diplomových prací sami. Podmínkou účasti v soutěži je přiložené doporučení vedoucího práce.

Studenti mohou své práce do soutěže přihlásit prostřednictvím webu http://www.sezimovo-usti.cz/_kultura/e_benes.php a předat na adresu Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí nejpozději do 10. července 2015.

(vloženo 10. 04. 2015)


Přednáška Itálie a socio-ekonomické výzvy v současné Evropě (přednáší J.E. Aldo Amati, velvyslanec Italské republiky v České republice)

Kdy: 14. dubna 2015 od 14:00 hodin

Kde: FSV UK, Jinonice, místnost č. 2080

Pozvánka

(vloženo 07. 04. 2015)


7th International Student and Early Career Conference NEW WAVE

Kdy: 21.−22. květen 2015

Kde: Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2

Podrobné informace

(vloženo: 26. 03. 2015)


Přednáška The New German European Policy: the Context of the Eurozone and Ukraine Crisis (host: H.E. Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, velvyslanec SRN v ČR)

Kdy: 1. dubna 2015, 12:30 - 13:50 hodin

Kde: FSV UK, Auditorium č. 2080, U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice

Pozvánka

(vloženo 24. 03. 2015)


23rd Workshop Transitions in Youth (letošní téma Socio-Economic Mobility of the Youth: Opportunities and Challenges)

Kdy: 2.-5. září 2015

Kde: Masarykova univerzita Brno

Pozvánka

(vloženo 19. 03. 2015)


CERGE-EI informuje o 16. ročníku grantové výzvy GDN Regional Research Competition

Doba řešení grantu je od konce roku 2015 do konce roku 2016 s tím, že je možné šestiměsíční neplacené prodloužení. Maximální výše podpory je $10.000, Medián dosud podpořených grantů je $4.500. Doporučuje se předkládat menší granty. Žádost musí být sepsaná v anglickém jazyce (rozpočet v U.S. dolarech). CERGE-EI nemá formuláře, ale žádost musí obsahovat body uvedené v zadávací dokumentaci. Maximální výše fakultní režie je 10% - prosíme o dodržení tohoto údaje.

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání návrhu projektu (jeden soubor formátu Word): 22. červen 2015

(vloženo 17. 03. 2015)


CEFRES vypisuje řízení na pozici executive assistant

Termín u zadavatele: 24. březen 2015

Podrobné informace

(vloženo 11. 03. 2015)


Nadační fond Františka Topiče vypisuje tříměsíční stipendia na rok 2015 určena pro uchazeče do 35 let. Finanční prostředky jsou určené na dokončení projektu k českým dějinám, literatuře nebo filozofii.

Podrobné informace

Uzávěrka žádosti je 24. dubna 2015. Případní zájemci nechť kontaktují zadavatele přímo.

(vloženo 06. 03. 2015)


Přednáška The Revolt of Islam: the Middle East in turmoil (přednáší Antonio Ferrari)

Kdy: 10. března 2015 v 18:00 hodin

Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

Pozvánka

(vloženo 02. 03. 2015)


3rd International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries 

Kdy: 23.-27. března 2015

Kde: zpoplatněná online konference

Podrobné informace a přihlášení

(vloženo 18. 02. 2015)


3rd International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries 

Kdy: 23.-27. března 2015

Kde: zpoplatněná online konference

Podrobné informace a přihlášení

(vloženo 18. 02. 2015)


Vyhlášení Ceny Josefa Luxe

Nadační fond Josefa Luxe vyhlásil již čtvrtý ročník Ceny Josefa Luxe, která je udělována s dvouletou periodicitou. Je určena pro vysokoškolské studenty a doktorandy, kteří mají odevzdat do 30. června 2015 originální badatelské odborné práce z oborů historie, politologie nebo sociologie na dané téma: Transformace české společnosti po roce 1989 a rozvoj demokracie do současnosti. Bližší informace o soutěži naleznete na adrese http://www.fondlux.cz/akce/akce2015.html.

(vložteno 04. 02. 2015)Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" vyhlásila nový ročník žádostí o nadační příspěvky na vědeckou, literární a uměleckou činnost pro žadatele do 33 let věku, které jsou udělovány ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia. Žádosti o stipendium se přijímají do 10 dnů před zasedáním správní rady (termíny zasedání pro rok 2015: 16 .2., 27. 4., 22. 6., 31. 8., 26. 10., 14. 12.).

Informace o nadačních příspěvcích.

Termín pro podání žádosti přes odd. vědy: 15 dní před zasedáním správní rady

(vloženo 04. 02. 2014)Nadace Sophia vyhlásila nový ročník žádostí o nadační příspěvky pro rok 2015. Nadace podporuje talentované studenty zejména v oblasti ekonomie a práva, znevýhodněné skupiny a jednotlivce v oblasti vzdělávání a institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva.

Informace o nadaci, formulář

(vloženo 04. 02. 2014)Vyhlášení VIII. ročníku Ceny IUS et SOCIETAS (http://www.iusetsocietas.cz/aktualni-rocnik-viii-20142015/)

Soutěž je určena všem studentům Bc./Mgr./PGS studijních programů schopným diskutovat o roli práva a justice ve společnosti. Cena se uděluje za esej odevzdanou v českém, slovenském či anglickém jazyce obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky o rolipráva a justice ve společnosti. Rozsah vlastní práce je max. 30 stran.

Termín pro zasílání soutěžních prací je do 31. května 2015 na adresu Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Veveří 70, 611 80 Brno k rukám Mgr. Věry Redrupové, B.A.

(vloženo 04. 02. 2015)


Přednáška Edvard Beneš (1884-1948), státník ve víru 20. století (přednáší Antoin Marès, profesor univerzity Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Kdy: 26. února 2015, 18:00 hodin

Kde: Ambassade de France - Salon de musique, Velkopřevorské náměstí 2, Praha 1

Pozvánka

(vloženo 02. 02. 2015)


Program seminářů v Evropském domě leden-únor 2015

Program

Registrace na semináře

(vloženo 26. 01. 2015)


12th ESA conference Differences, Inequalities and Sociological Imagination

Kdy: 25.-28. srpen 2015

Kde: Sociologický ústav AV ČR, Jilská 1, 110 00 Praha 1

Pozvánka

(vloženo 12. 01. 2015)


Mezinárodní konference The Current Populism in Europe: A threat to liberal democracy?

Kdy: 18. a 19. května 2015 

Kde: Goethe Institut Praha, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1

Pozvánka a přihlášení

(vloženo 07. 01. 2015)


Konference 25 Years After: The Challenges of Building the Post-Communist Media and Communication Industries

Kdy: 20.–22. listopad 2014

Kde: FSV UK

Podrobné informace

(vloženo 09. 04. 2014)


PISCOPIA Programme financovaná Univerzitou Padova vyhlásila v rámci Marie Curie celoevropskou výzvu na 7 stipendií pro PhD vědce či studenty doktorského studia (musí splňovat podmínky 6 let studia na doktorském studiu či jeho ekvivalent).

Termín podání žádosti je 21.11.2014 na Univerzitě Padova.

Podrobné informace

(vloženo 01. 10. 2014)


Mezinárodní konference Za vaši a naši svobodu: čtvrtstoletí podpory disidentů a bojovníků za lidská práva

Kdy: 14. listopadu 2014, 9:00-16:30 hodin

Kde: Rektorát Univerzity Karlovy v Praze, Ovocný trh 3, Praha 1

Podrobné informace a registrace

(vloženo 12. 11. 2014)


Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2015. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Pravidla soutěže, vstup do aplikace a podrobné informace pro žadatele.  

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 6. října 2014.

Termín elektronického podání na odd. vědy: 11. listopadu 2014

(vloženo 12. 09. 2014)


Nadace CERGE-EI informuje o vyhlášení 14. ročníku jednoletých grantových programů na podporu a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu v České republice. Nadace podpoří projekty ve výši 50-100.000 Kč s tím, že žadatel má povinnost spolufinancovat projekt minimálně do výše 10%.

Podrobné informace a formuláře

Termín podání žádostí: 10. září 2014

(vloženo 01. 09. 2014)


Vyhlášení Ceny rektora 2014 pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy

Cena se každoročně uděluje nejlepším absolventům UK, pro letošní rok lze navrhovat absolventy z akademického roku 2013/2014. Cena může být udělena studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Každoročně je cena udělena jednomu studentovi bakalářského a jednomu studentovi magisterského studijního programu.

Termín odevzdání návrhů na oddělní vědy je nejpozději do 20. října 2014.

(vloženo 15. 08. 2014)


International Visegrad Fund (IVF) informuje o programu ročních společných standardních grantů s podporou začínající na €6001 s tím, že hradí 80% rozpočtu grantu.

Podrobné informace

Pravidla

Online přihláška

Termín fakultního oddělení vědy: 8. září 2014

(vloženo 06. 08. 2014)


MZV ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení pro nevládní neziskové organizace a vysokoškolská pracoviště na projekty v oblasti zajištění veřejné informovanosti o NATO a bezpečnostní politice ČR pro rok 2015. Dotace může být poskytnuta až do výše 70% nákladů rozpočtovaných v projektu, výjimečně až do výše 100%.

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro podání papírové žádosti: 23. září 2014

(vloženo 24. 07. 2014)


MZV ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení pro nevládní neziskové organizace a vysokoškolská pracoviště na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2015. Dotace může být poskytnuta až do výše 70% nákladů rozpočtovaných v projektu, výjimečně až do výše 100%.

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro podání papírové žádosti: 23. září 2014

(vloženo 22. 07. 2014)


Stipendium pro doktorské a post-doktorské studenty na výzkum dějin evropské správy

Podrobné informace

Termín u zadavatele: 30. září 2014

(vloženo 18. 07. 2014)


Mezinárodní konference Podkarpatská Rus v československém státě (1918–1945)

Kdy: 16. - 17. září 2014 v Praze, 16. - 17. října 2014 v Užhorodu

Pozvánka

Přihláška Praha

Přihláška Užhorod

(vloženo 05. 05. 2014)


Stipendium Nadace Erste na výzkum diaspor

Podrobné informace

Online přihláška

Termín oddělení vědy pro odevzdání vytištěných formulářů: 13. srpen 2014

(vloženo 10. 07. 2014)Workshop Pasts and Societies in Central Europe: an ethnography of the Production of Knowledge about the “German Past“

Kdy: 3.-4. července 2014

Kde: Katedra západoevropských studií FSV UK, Rytířská 31

(vloženo 10. 06. 2014)


Vyhlášení Ceny Jaroslava Krejčího

Cena je určena pro talentované studenty/studentky v magisterském nebo doktorském studiu a pro vynikajici vědecké pracovniky Akademie věd ČR do 35 let. Pro získání ceny jsou rozhodující studijní nebo vědecké výsledky a doporučení významné osobnosti daného oboru. S cenou je spojen nadační přísěvek ve výši 20 000 Kč. Žádosti obsahující nacionále, stručný životopis a seznam publikovaných prací uchazeče, spojení na něho a doporučení renomovaného akademického představitele daného oboru lze posílat do 30. června 2014 na e-mail: jirsova@mua.cas.cz.

(vloženo 13. 05. 2014)


Vyhlášení Ceny Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy

Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku, absolventi mohou být nominování max. 5 let od ukončení studia.

Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat:

a) základní informace o studentovi/absolventovi (jméno a příjmení, titul, bydliště, kontakt e-mail či tel. číslo),

b) působiště studenta/absolventa, název studijního oboru, typ studijního programu,

c) zdůvodnění návrhu na udělení ceny, kde bude zhodnocen průběh studia, úspěchy dosažené ve vědecké činnosti či získaná ocenění nominovaného. 

Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději do 21. května 2014.

(vloženo 14. 03. 2014)


Seminář Contemporary Issues in Terrorism and Counter-Terrorism

Kdy: 2. června 2014 od 16:00 hodin

Kde: atrium vysoké školy CEVRO Institut (Jungmannova 17, Praha 1).

Podrobné informace

(vloženo 26. 05. 2014)


Stipendia Fulbrightova programu (ČR-USA) na akademický rok 2014-2015:

Juniorská (doktorandi)

Postdoktorská a seniorská

Pro vědce a přednášející

Termíny dle jednotlivých programů u zadavatele.

(vloženo 21. 05. 2014)


Mezinárodní konference GLOBSEC City Talks

Kdy: 14. – 15. květen 2014

Kde: Stará tržnica, Bratislava

Podrobné informace

(vloženo 05. 05. 2014)


NEW WAVE 6th International Students and Early Careers’ Conference

Kdy: 16.-17. května 2014

Kde: UK v Praze, Albertov 6, Praha 2

Podrobné informace a registrace

(vloženo 22. 04. 2014)


Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK zahajuje program statistických konzultací zdarma, určený především pro studenty a zaměstnance UK, kteří potřebují poradit s použitím statistických metod k řešení problémů v jejich oboru.

Informace o konzultačním programu.

(vloženo 09. 10. 2014)


Konference Evropská unie, Česko a Slovensko: společná bezpečnostní budoucnost

Kdy: 28. dubna 2014 od 09:00 hodin

Kde: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 1, Praha 1, místnost 205

Program

(vloženo 17. 04. 2014)


Panelová diskuse 10 let členství České republiky v Evropské unii: očekávání a vize

Kdy: 5. květen 2014 od 16:00 hodin

Kde: Právnická fakulta UK v Praze, náměstí Curieových 7, posluchárna Collegium Maximum

(vloženo 16. 04. 2014)


Vyhlášení Ceny Edvarda Beneše

Soutěž je určena pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru historie 20. století nebo oboru sociologie. Do soutěže se přihlašují autoři seminárních a diplomových prací, podmínkou účasti v soutěži je přiložené doporučení vedoucího práce.

Práce do soutěže lze přihlásit prostřednictvím webu http://www.sezimovo-usti.cz/_kultura/e_benes.php a předat na adresu Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí nejpozději do 10. července 2014.

(vloženo 10. 04. 2014)


Konference 25 Years After: The Challenges of Building the Post-Communist Media and Communication Industries

Kdy: 20.–22. listopad 2014

Kde: FSV UK

Podrobné informace

(vloženo 09. 04. 2014)


Seminář EU-China: New Era of EU-China Relations

Kdy: 4. dubna 2014 od 8:50-12:30 hodin

Kde: IES, Opletalova 26, místnost 105

Program

(vloženo 31. 03. 2014)


MŠMT informuje o programu AKTION - spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu ve všech oborech mezi Českou republikou a Rakouskou republikou.

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:

- individuální - stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách;

- institucionální - podpora projektu spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru.

Vyhlášení

Podrobné informace

Termín oddělení vědy pro odevzdání formulářů na fakultě: 10. duben 2014.

(vloženo 24. 03. 2014)


MŠMT výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů - program Spolupráce škol a stipendia

Podporují se: mobilita studentů, akademiků, institucionální spolupráce a kontaktní semináře.

Katedra může žádat maximálně jeden projekt na jeden výše uvedený typ podpory. Vyhlašovatel hradí: 90% veškerých nákladů. Projekt musí mít norskou partnerskou instituci, ale mohou žádat i jednotliví akademici a studenti.

Elektronické podání projektu

Termín papírového odevzdání projektové žádosti na fakultní oddělení vědy: 11. duben 2014

(vloženo 14. 03. 2014)


Vyhlášení Ceny Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy

Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku, absolventi mohou být nominování max. 5 let od ukončení studia.

Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat:

a) základní informace o studentovi/absolventovi (jméno a příjmení, titul, bydliště, kontakt e-mail či tel. číslo),

b) působiště studenta/absolventa, název studijního oboru, typ studijního programu,

c) zdůvodnění návrhu na udělení ceny, kde bude zhodnocen průběh studia, úspěchy dosažené ve vědecké činnosti či získaná ocenění nominovaného. 

Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději do 21. května 2014.

(vloženo 14. 03. 2014)


Vyhlášení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Cena se uděluje vynikajícím studentům studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.

Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat:

a) jméno a příjmení studenta nebo absolventa, rodné číslo, bydliště,

b) název studijního programu (oboru) a název vysoké školy (fakulty), kde byl studijní program uskutečňován,

c) seznam publikovaných vědeckých nebo inženýrských prací a doklady o výsledcích vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvúrčí činnosti,

d) zdůvodnění návrhu na udělení ceny.

Termín odevzdání nominací je nejpozději do 7. května 2014 na oddělení vědy.

(vloženo 14. 03. 2014)


Konference Megatrendy a médiá 2014: Komunikačné polia v mediálnom priestore

Kdy: 15. a 16. dubna 2014

Kde: Smolenický zámek, Slovenská republika

Přihláška

Podrobné informace

(vloženo 28. 02. 2014)


Vyhlášení VII. ročníku Ceny IUS et SOCIETAS (http://www.iusetsocietas.cz/aktualni-rocnik-vii-20132014/)

Soutěž je určena všem studentům Bc./Mgr./PGS studijních programů schopným diskutovat o roli práva a justice ve společnosti. Cena se uděluje za esej odevzdanou v českém, slovenském či anglickém jazyce obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky o rolipráva a justice ve společnosti. Rozsah vlastní práce je max. 30 stran.

Termín pro zasílání soutěžních prací je do 31. května 2014 na adresu Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Veveří 70, 611 80 Brno k rukám Mgr. Věry Redrupové, B.A.

(vloženo dne 26. 02. 2014)


Neuron - fond na podporu vědy vyhlašuje grantovou soutěž pro výzkumníky do 40 let

Projekty s délkou trvání 2-3 roky (do 1 milionu Kč) si mohou podávat fyzické osoby s prokazatelnými výsledky výzkumu, případně výzkumnici pod záštitou instituce.

V případě, že žadatel bude podávat projekt prostřednictvím FSV UK, prosím o předložení podkladů na fakultní oddělení vědy do 24. března 2014.

Vyhlášení soutěže

Pravidla soutěže:

Nejčastěji kladené dotazy

(vloženo 19. 02. 2014)


Vyhlášení Ceny rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy (Cena prof. JUDr. Karla Engliše - společenskovědní obory).

Cena se každoročně uděluje nejlepším absolventům UK (pro letošní rok lze navrhovat absolventy z akademického roku 2012/2013).Cena může být udělena studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Každoročně je cena udělena jednomu studentovi bakalářského a jednomu studentovi magisterského studijního programu.

Návrh musí obsahovat:

1.    jméno, příjmení studenta, datum narození, bydliště

2.    název studijního programu a oboru

3.    studijní výšledky a hodnocení průběhu studia

4.    seznam publikovaných prací, přehled přednášek, odborných článků nebo jiné doklady o dosažených výsledcích

5.    zdůvodnění návrhu na udělení Ceny

Termín odevzdání návrhů na oddělní vědy je nejpozději do 18. října 2013.

(vloženo 01. 07. 2013)


Vyhlášení 19. ročníku soutěže Iberoamerická cena.

Cílem soutěže je upevňování kulturních vazeb a podpora poznávání zemí Latinské Ameriky a Pyrenejského poloostrova. Je určena českým vysokoškolským studentům bakalářského a magisterského studijního programu. Tématické oblasti esejí jsou: umění, věda, kultura, ekonomie, historie, literatura, politika a společnost iberoamerických zemí.

Podrobné informace.

Termín odevzdání návrhů je 29. listopadu 2013.

(vloženo 01. 07. 2013)


International Scientific Conference Enterprise and the Competitive Environment 2014 (ECE2014)

Kdy: 6.-7. březen 2014

Kde: Mendelova Universita v Brně, Zemědělská 1, Brno

Abstrakty do 16. ledna 2014.


GAČR informuje o vyhlášení výzvy na podávání česko-rakouských projektů základního výzkumu na období 2015-2017

Podrobné informace a formuláře

Termín oddělení vědy pro odevzdání papírové přihlášky: 3. února 2014

(vloženo 02. 12. 2013)


Bylo vyhlášeno 5. kolo soutěže Specifického vysokoškolského výzkumu

Termín pro podávání návrhů na oddělení vědy je 17. ledna 2014.

Další informace zde.

(vloženo 25. 11. 2013)


ERC Starting Grants

Program pro vynikající začínající výzkumníky s 2-7 lety od udělení Ph.D.

Termín oddělení vědy pro písemný návrh projektu: 17. březen 2014

(vloženo 13. 01. 2014)


Konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, tentokrát na téma "Tužka a papír nebo....počítač?"

Kdy: 20. a 21. ledna 2014

Kde: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Pozvánka

(vloženo 08. 10. 2013)


Interdisciplinární konference doktorandů a mladých vědců Na začátku byl chaos. A na konci také.

Kdy: 17. březen 2014

Kde: CEFRES, Štěpánská 35, Praha 1, 5. patro

Pozvánka

(vloženo 07. 02. 2014)


Diskuse Veteráni české diplomacie o minulosti, současnosti a perspektivách NATO

Kdy: 13. března 2014, 15:00 – 17:00 hod.

Kde: Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1

Pozvánka

(vloženo 25. 02. 2014)


Mezinárodní konference Eurozóna, euro a Česká republika

Kdy: 3. března 2014 od 9:30 hodin

Kde: Kaiserštejnský palác, Malostranské nám., Praha 1

Pozvánka

(vloženo 20. 02. 2014)


VIII. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel

Kdy: 24. únor - 2. březen 2014

Kde: různá místa v Praze

Podrobné informace a program

(vloženo 07. 02. 2014)


Jak ovlivní vznik prostoru volného obchodu ekonomiky USA a EU

Kdy: 27. listopad 2013, 17:00-19:00 hodin

Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Pozvánka

(vloženo 26. 11. 2013)


Mezinárodní esejistická soutěž Raoula Wallenberga pro vysokoškolské studenty

Termín u vyhlašovatele: 31. prosinec 2013

Podrobné informace

(vloženo 22. 11. 2013)


The International Raoul Wallenberg Essay Competition pro bakalářské, magisterské a doktorské studenty do 30 let věku

Podrobné informace a přihláška

Termín pro odeslání eseje u zadavatele: 31. prosinec 2013

(vloženo 27. 09. 2013)


Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2014. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Pravidla soutěže

Vstup do aplikace

Podrobné informace pro řešitele

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 8. října 2013.

Termín elektronického podání na oddělení vědy: 8. listopadu 2013

(vloženo 17. 09. 2013)


AKTION Österreich - další kolo výzev pro spolupráci českých a rakouských univerzit

Podrobné informace

Termín oddělení vědy pro papírovou verzi žádosti: 22. listopadu 2013

(vloženo 06. 11. 2013)


Doktorandská konference k 20. výročí založení Grantové agentury UK

Kdy: 27. listopadu 2013 od 13:00 hodin

Kde: Modrá posluchárna (č. 140) v areálu Karolina

(vloženo 04. 11. 2013)


Přednáška Volební systémy v Německu, Rakousku a ČR (host: JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.)

Kdy: 20. listopad 2013 od 16:00 hodin

Kde: Právnická fakulta UK, náměstí Curieových 7, Praha 1 (místnost č. 243)

Pozvánka


Mezinárodní konference Eastern Partnership Vilnius Summit: The Victory of Red Tape over Policy Making?

Kdy: 21. listopad 2013, 11:10 – 12:50 hodin

Kde: MZV ČR, Zrcadlový sál, Loretánské náměstí 5, Praha 1

Podrobný program a registrace

(vloženo 19. 11. 2013)


Konference Vládnutí v EU po Lisabonské smlouvě a eurokrizi

Kdy: 14. listopadu 2013

Kde: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno

Podrobné informace

(vloženo 04. 11. 2013)


Seminář Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém programovacím období 2014-2020

Kdy: 13. listopadu 2013 od 9:00 do 13:00 hodin

Kde: Modrá posluchárna, Karolinum (Celetná 20, Praha 1, 2. patro, místnost 140)

Program

(vloženo 04. 11. 2013)


Nadace Tomáše Bati vyhlašuje grantovou výzvu Výzkum a věda pro život 2013

Podporují jednotlivci a týmy, jejichž vědecká činnost povede k výsledkům uplatnitelným v praxi.

Podrobné informace

Termín pro elektronické odeslání žádosti nadaci Tomáše Bati: 14. listopadu 2013

(vloženo 15. 10. 2013)


Mezinárodní vědecká konference Práva a povinnosti spojené s občanstvím Evropské unie

Kdy: 22. října 2013 od 10:00 hodin

Kde: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Nám. Curieových 7, Praha 1

Program

(vloženo 09. 10. 2013)


Mezinárodní workshop a konference Jews and Gentiles in East-Central Europe in the Twentieth Century

Kdy: 26. – 30. května 2014 (workshop), 31.5.-1.6.2014 (konference)

Kde: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Pozvánka

(vloženo 08. 10. 2013)

Seminář k prvním výzvám programu HORIZONT 2020

Kdy: 23. října 2013 od 15:30 hodin

Kde: FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, místnost č. 212

Pozvánka

(vloženo 04. 10. 2013)


Přednáška A Vision for Post-Crisis Europe: Towards what Kind of Political Union?

(přednášku přednese prof. Dr. Wolfgang Wessels, Universität zu Köln)

Kdy: 16. října 2013 v 17:30 hodin

Kde: FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, místnost č. 212


Konference interních doktorandů IPS pořádaná ve výzkumném projektu Transformační tendence současných politických systémů.

Konference se uskuteční ve čtvrtek 26. září 2013 v Jinonicích.

Podrobné informace a program

(vloženo 24. 09. 2013)


Vyhlášení 2. ročníku Studentské soutěže Nakladateství Academia.

Středisko společných činností AV ČR, divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 2. ročník studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem soutěže je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou diplomovou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy. Práce je možné přihlásit v kategoriích:

1) Vědy o neživé přírodě

2) Vědy o živé přírodě a chemické vědy

3) Humanitní a společenské vědy

Podrobné informace.

(vloženo 31. 05. 2013)


46th Essex Summer School in Social Science Data Analysis

Kdy: 8. července - 16. srpna 2013

Kde: University of Essex, Colchester, UK

Podrobné informace

(vloženo 27. 05. 2013)


Nabídka Ph.D. kurzů na Kobenhavns Universitet v Dánsku zde.

(vloženo 20. 05. 2013)


7. ročník Letní školy statistických metod s Minitabem. Od 26. do 30. srpna 2013.

Podrobné informace.

(vloženo 17. 05. 2013)


Vyhlášení Ceny profesora Františka Vencovského na téma "Evropská ekonomika a její perspektivy".

Soutěž je určena mladým výzkumníkům do 35 let. Hlavní cenou je finanční odměna 200.000 Kč, ostatní finalisté jsou oceněni věcnými cenami.

Podrobné informace.

(vloženo 17. 05. 2013)


CERGE-EI informuje o vyhlášení 14. ročníku grantové soutěže v programu GDN Regional Research Competition.

Podrobné informace

Termín oddělení vědy: 24. června 2013

(vloženo 09. 05. 2013)


Vyhlášení interní soutěže na obsazení jednoho místa Centra doktorských studií na IMS FSV UK (CDS)

Vyhlášení


Vyhlášení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu

Cena se uděluje vynikajícím studentům studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.

Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat: jméno a příjmení studenta nebo absolventa, rodné číslo, bydliště, název studijního programu (oboru) a název vysoké školy (fakulty), kde byl studijní program uskutečňován, seznam publikovaných vědeckých nebo inženýrských prací a doklady o výsledcích vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvúrčí činnosti a zdůvodnění návrhu na udělení ceny.

Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději 23. května 2013

(vloženo 07. 05. 2013)


Vyhlášení Ceny Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy

Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku, absolventi mohou být nominování max. 5 let od ukončení studia.

Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat: základní informace o studentovi/absolventovi, působiště studenta/absolventa, název studijního oboru, typ studijního programu, zdůvodnění návrhu na udělení ceny, kde bude zhodnocen průběh studia, úspěchy dosažené ve vědecké činnosti či získaná ocenění nominovaného.

Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději do 23. května 2013

(vloženo 07. 05. 2013)


World Trade Organization informuje o soutěži esejů na téma Trade Policy a International Trade Cooperation pro doktorské studenty oboru ekonomie (cena: CHF 5000 a otištění eseje ve WTO Working Paper Series).

Podrobné informace

Termín vyhlašovatele soutěže: 1. června 2013

(vloženo 23. 04. 2013)


Letní škola Atlantic and Continental Approaches to Energy Security

Kdy: 3.-10. srpna 2013

Kde: Univerzitní centrum Telč

Podrobné informace

(vloženo 23. 04. 2013)


III. ročník mezinárodní vědecké konference QUAERE 2013

Kdy: 20.-24. května 2013

Podrobné informace

(vloženo 22. 04. 2013)


XVII. mezinárodní konference mladých výzkumníků Collective Memory and International Relations

Kdy: 24. května 2013

Kde: Vysoká škola ekonomická, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Pozvánka

(vloženo 22. 04. 2013)


Město Sezimovo Ústí vyhlašuje 18. ročník Ceny Edvarda Beneše. Soutěž je určena pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru historie 20. století nebo oboru sociologie. Do soutěže se přihlašují autoři seminárních a diplomových prací. Podmínkou účasti v soutěži je přiložené doporučení vedoucího práce.

Studenti se mohou do soutěže přihlásit sami do 10. července 2013, prostřednictvím internetových stránek: http://www.sezimovo-usti.cz/_kultura/e_benes.php, nebo prostřednictvím oddělení vědy do 29. června 2013. Samotnou práci je třeba doručit v tištěné podobě buď na oddělení vědy nabo na adresu : Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí.

(vloženo 10. 04. 2013)


Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlásila soutěž o stipendium na akademický rok 2013/2014 pro doktorandy nebo doktory působící v humanitních a společenskovědních oborech do 35 let věku (počítáno ke dni uzávěrky žádostí). Stipendium činí 60 000,- Kč.

Vyhlášení a podrobné informaci k žádosti.

Termín odeslání žádosti do nadace: 30. června 2013

(vloženo 01. 02. 2013)


Stipendium pro výzkumné pracovníky a doktorandy na Tchaj-wan:

Podrobné informace

Termín u poskytovatele: 30. dubna 2013


Roční stipendium Wirthova institutu kanadské Univerzity v Albertě pro doktorandy

Podrobné informace

Termín u poskytovatele: 30. dubna 2013


Fulbrightova komise vyhlásila nové kolo soutěže o Fulbright-Masarykovo stipendium na akademický rok 2013/14. O stipendium mohou žádat pouze studenti a vědečtí pracovníci, kteří jsou činní i ve veřejném a občanském životě. Podmínkou žádosti je také pozvání americké strany.

Podrobné informace

Termín pro odevzdání žádosti o stipendium: 1. prosince 2012

(vloženo 25. 09. 2012)


Vyhlášení soutěže Iberoamerická cena

Cílem soutěže je upevňování kulturních vazeb a podpora poznávání zemí Latinské Ameriky a Pyrenejského poloostrova. Je určena českým vysokoškolským studentům bakalářského a magisterského studijního programu. Tématické oblasti esejí jsou: umění, věda, kultura, ekonomie, historie, literatura, politika a společnost iberoamerických zemí.

Informace o náležitostech příhlášek včetně adresy, na kterou mají být přihlášky zaslány, naleznete zde.

Termín uzávěrky přihlášek je do 15. listopadu 2012 na adresu Velvyslanectví Brazílie v České republice.

(vloženo 18. 09. 2012)


Vyhlášení Ceny rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy (Cena prof. JUDr. Karla Engliše - společenskovědní obory)

Cena může být udělena studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Každoročně je Cena udělena jednomu studentovi bakalářského a jednomu studentovi magisterského studijního programu.

Termín odevzdání návrhů na udělení Ceny je nejpozději do 28. října 2012 na oddělení vědy.

(vloženo 06. 09. 2012)


Nadace Tomáše Bati zveřejnila výzvu na podávání grantů v programu Výzkum a věda pro život 2012. Cílovou skupinou jsou studenti a akademičtí pracovníci do 35 let. Nadační příspěvek může činit max. 50% celkových nákladů na projekt.

Informace k podání projektu

Termín odd. vědy: 8. listopadu 2012

(vloženo 15. 10. 2012)


Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2013. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Informace pro žadatele

Pravidla soutěže a vstup do aplikace pro zpracování projektů

UPOZORNĚNÍ - Aplikace bude přístupná až od 8. října 2012.

Termín elektronického podání na odd. vědy: 9. listopadu 2012

(vloženo 04. 10. 2012)


Mezinárodní konference Modernizace systému uznávání odborných kvalifikací: vnitřní trh EU bez bariér

Kdy: 31. října 2012

Kde: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Pozvánka, program a registrace


Vyhlášení ceny Mladý Evropan a Evropanka 2013

Cena je určena pro mladé lidi mezi 18-26 lety, kteří se zabývají tématem evropské integrace a vzájemného porozumění v různorodém evropském prostředí a dosáhli v tomto směru viditelných výsledků.

Informace o náležitostech příhlášek včetně adresy, na kterou mají být přihlášky zaslány, naleznete zde.

Termín uzávěrky přihlášek je do 31. října 2012.

(vloženo 02. 10. 2012)


Středisko společných činností AV ČR, divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 1. ročník studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem soutěže je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy. Rukopisy je možné přihlásit v kategoriích:

1) Vědy o neživé přírodě

2) Vědy o živé přírodě a chemické vědy

3) Humanitní a společenské vědy

Podrobné informace o soutěži včetně způsobu přihlášení naleznete zde.

(vloženo 11. 06. 2012)


Mezinárodní konference Vědci a veřejnost v rozhodovacích procesech

Kdy: 25. října 2012

Kde: UK FSV

Přihlášky aktivních účastníků (abstrakty příspěvků): do 30. června 2012

Přihlášky na workshopy a pasivní účast: do 30. září 2012

Podrobné informace

Pozvánka

(vloženo 30. 04. 2012)


Vyhlášení soutěže o cenu Mladý ekonom roku

Soutěže se mohou účastnit studenti bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu. Do soutěže se přihlašují původní vědecké práce z oblasti ekonomie v maximálním rozsahu 30 stran. Přihlášku do soutěže naleznete zde.

Termín přihlašení prací do soutěže je do 15. října. 2012.

(vloženo 15. 06. 2012)


Ministerstvo kultury informuje o dotačním řízení na projekty v programu podpory integrace příslušníků romské menšiny na rok 2013. Projekt nevyžaduje žádnou finanční spoluúčast.

Podrobné informace a formuláře

Termín oddělení vědy pro odevzdání formulářů přihlášky: 19. říjen 2012

(vloženo 21. 09. 2012)


Informační seminář o možnostech stipendijních pobytů v zahraničí pro doktorandy

Jedná se o o nabídky programů:

* SCIEX-NMS-Ch - Fond na stipendia,

* Norské fondy a fondy EHP,

* CEEPUS,

* AKTION ČR - Rakousko,

a nabídky Akademické informační agentury.

Kdy: 25. září 2012 od 15:00 - 16:30 hodin

Kde: Dům zahraničních služeb, zasedací místnost Vltavín (2. patro), Na Poříčí 1035/4, Praha 1

Akce je přístupná pouze registrovaným účastníkům. Registrace je možná do 21. 09. 2012 poklepem zde

(vloženo 28. 08. 2012)


Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě zve na mezinárodní konferenci:

Situovaná věda: filozofické, politické, náboženské, etické, genderové a estetické kontexty produkce a využití poznání.

Konference se koná ve dnech 13. a 14. září 2012.

Pozvanka a program


Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích informuje o nabídce pracovního místa Postdoktorandský pracovník ve vědě a výzkumu v oblasti teorie prevence zaměřené na sociální oblast.

Termín zaslání odpovědí: 31. srpna 2012

Podrobné informace

(vloženo 25. 07. 2012)


Fakulta sociálních studií Univerzity v Ostravě informuje o nabídce pracovního místa "vědecký pracovník - junior" pro absolventy, popř. studenty vyšších ročníků doktorského studia v oborech sociologie, sociální práce či sociální politiky.

Termín zaslání odpovědí: 24. srpna 2012

Podrobné informace

(vloženo 25. 07. 2012)


Vyhlášení Caroline von Humboldt Prize 2012.

Účelem této soutěže je podpořit mimořádně nadané vědecké pracovnice a zvýšit tak publicitu žen působících ve vědě. Uchazečky jsou hodnoceny dle konkrétních předložených projektů, které jsou v případě úspěchu v soutěži plně financovány. Další informace včetně formy přihlášení naleznete zde.

V případě Vaší nominace do soutěže je zapotřebí o tomto informovat oddělení vědy.

(vloženo 17. 04. 2012)


Cena Josefa Vavrouška

Děkan FSV vyhlásil 16. ročník Ceny Josefa Vavrouška.


Zaměření předkládaných prací by mělo souviset se vzájemným vztahem přírody, společnosti a kultury. Náměty soutěžních prací je možné specifikovat podle následujících problémových okruhů:

· zkoumání ohrožení a příležitostí k trvale udržitelnému rozvoji;

· role veřejné politiky při uplatnění kriteria trvalé udržitelnosti;

· ekologie člověka tzv. možných budoucností;

· globální ekonomická rovnováha a ekonomika přírodních zdrojů;

· mezinárodní politický systém a ekonomická rovnováha (včetně teritoriálních srovnávacích studií);

· etické a duchovní problémy společnosti související s trvale udržitelným rozvojem;

· role informatiky, masové komunikace, žurnalistiky a edukačních systémů při tvorbě a proměně lidských a kulturních hodnot.


Celý text vyhlášení naleznete zde.

Kontaktní osoba:

PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc.

e-mail:


Adresa pro zasílání prací:  Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Opletalova 26, 110 00 Praha 1

Termín pro zaslání prací: 1. 7. 2011 do 12:00 hod.

(vloženo 19. 04. 2011)


Cena profesora Františka Vencovského

Vysoká škola finanční a správní vyhlašuje třetí ročník soutěže o Cenu profesora Františka Vencovského na téma "Česká a světová ekonomika po globální finanční krizi"

Soutěž je určena výzkumníkům do věku 35 let a je dotována finanční odměnou pro vítěze ve výši 200 000,- Kč a věcnými cenami pro další finalisty.

- Termín podání přihlášky do soutěže s abstraktem v češtině nebo angličtině a stručným CV se seznamem publikační činnosti – do 29. 4. 2011

- Odevzdání původní stati s vymezeným tematickým zaměřením v českém nebo anglickém jazyce a v maximálním rozsahu 20 stránek – do 29. 7. 2011

Bližší informace: http://www.vsfs.cz/cena/

(vloženo 16. 03. 2011)


Cena Josefa Luxe

Nadační fond Josefa Luxe vyhlašuje soutěž o Cenu Josefa Luxe. Soutěže se mohou zúčastnit vysokoškolští studenti a doktorandi, kteří do 30. 6. 2011 odevzdají originální badatelské odborné práce z oborů historie, politologie nebo sociologie v rozsahu 40-70 normostran, vztahující se k tématu soutěže.

Téma: Transformace české společnosti po roce 1989 a rozvoj demokracie do současnosti.

Podrobnější podmínky soutěže a další informace

Dotazy a žádosti o doplnění informací je možno zasílat na tyto e-mailové adresy:


10. ročník soutěže Česká hlava

Společnost Česká hlava vyhlašuje další ročník  soutěže na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání spolu s Nadačním fondem Česká hlava v těchno studentských kategoriích:

1) Doctorandus, cena Nadačního fondu Česká hlava

Cena se uděluje za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studentovi doktorského studijního programu, který má českou státní příslušnost.

2) Gaudeamus, cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Cena se uděluje za nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studentovi bakalářského nebo magisterského studijního programu, který má českou státní příslušnost.

Přihlášky s příslušnou dokumentací musí být doručeny na adresu oddělení vědy jak v písemné, tak i v elektronické podobě na adresu: novatana@seznam.cz

Posudky musí být podepsány – v elektronické formě naskenovány.

Statut soutěže, kde najdete konkrétnější požadavky naleznete zde.

Termín odevzdání přihlášek na oddělení vědy: 10. června 2011

(vloženo 05. 05. 2011)


Cena Edvarda Beneše

Město Sezimovo Ústí vypsalo již 16. ročník soutěže o "Cenu Edvarda Beneše". Tato soutěž je určena pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru historie 20. století nebo oboru sociologie. Ceny jsou spojeny s finanční odměnou.


V uvedených vědních oborech jsou preferovány tyto tematické kruhy:


Historie 20. století

- vnitřní a zahraniční politika Československa

- hospodářský vývoj Československa v teorii i praxi

- právní aspekty vývoje Československa

- Společnost národu

- věda, kultura, sport


Sociologie

- sociologické dílo Edvarda Beneše

- dějiny české sociologie

- sociologie politiky

- sociologie mezinárodních vztahu

- sociologie války

- sociologie deviantního chování a alkoholismu

- sociologie masových médií (zejména tisku)


Výzva školám o vyhlášení ceny

Zásady pro udělování ceny

Elektronická přihláška: http://www.sezimovo-usti.cz/_kultura/e_benes.php

Termín odevzdání prací včetně doporučení vedoucího práce:  10. července 2011

(vloženo 11. 04. 2011)


III. ročník Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků

Kdy: 5. listopadu 2010

Kde: Ústav doktorských studií Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Podrobné informace


Nadace Sophia informuje o programu nadačních finančních příspěvků pro studenty. V roce 2010 je vypsaný ještě jeden termín: 30. listopad. V tomto roce se podporují zejména studenti ekonomie a práva a různě znevýhodnění studenti.

Formulář žádosti a další informace


Mezinárodní konference ,,Demokracie jako hodnota a problém"

Kdy: 22. října 2010

Kde: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogické v Liberci, Voroněžská 13, budova H.

Pozvánka Přihláška


Web jako nástroj komunikace vědecko-výzkumných projektů

Kdy: 30. září 2010, od 9:00 do 16:00 hodin

Kde: učebna VÚTS, a.s., U Jezu 4, Liberec

Potvrzení účasti do 27.9.2010 na

Podrobné informace


IV. ročník mezinárodní a interdisciplinární konference na téma Sexualities.

Kdy: 29. - 30. září 2010

Kde: Komenského univerzita v Bratislavě

Podrobné informace


Podzimní škola s názvem Sociolog jako angažovaný pozorovatel aneb Jak psát pro média? je společným projektem Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity (ISS) a Lidových novin (LN) určeným doktorandům a pokročilým magisterským studentům sociologie a spřízněných oborů.

Název školy je odkazem k angažovanému pozorovateli Raymondu Aronovi (1905 - 1983), jednomu z nejvýznamnějších francouzských sociologů 20. století, který po tři desetiletí pravidelně přispíval do deníku Le Figaro. My jsme spojili síly s Lidovými novinami, abychom účastníky podzimní školy provedli úskalími psaní sociologicky inspirovaného novinového komentáře (v reakci na aktualitu) či sociologického eseje (volnější, společensky závažné téma) a dovedli je k publikování jejich vlastních textů. Naše podzimní škola je určena pro pokročilé studenty sociologie a příbuzných oborů. Pro argument, předběžný program a technické podrobnosti připravované podzimni školy navštivte naše stránky na: http://iss.fsv.cuni.cz/ISS-178.html