Opatření tajemnice č. 3/2011
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření tajemnice č. 3/2011


Název :

Poskytování náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách zaměstnanců FSV –

dodatek č. 4 k pokynu tajemnice č. 7/2007


Účinnost:

3. 01. 2011V Praze dne 30. 12. 2010Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakulty

S účinností od 1. ledna 2011 se vyhláškou MPSV č. 377/2010 Sb. mění pro účely poskytování cestovních náhrad sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, průměrná cena pohonných hmot a sazby stravného při tuzemských pracovních cestách takto:


Sazba základní náhrady podle § 157 odst. 4 zákoníku práce  za používání silničních motorových vozidel

na:

3,70 Kč za 1km jízdy u osobních silničních motorových vozidel.


Průměrné ceny pohonných hmot podle § 158/ odst. 3 zákoníku práce


benzin 91 O

31,40 Kč / 1 litr

benzin 95 O

31,60 Kč / 1 litr

benzin 98 O

33,40 Kč / 1 litr

motorová nafta

30,80 Kč / 1 litrTuzemské  stravné

Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců v roce 2011 jsou stanoveny

podle  § 176 odst. 1 zákoníku práce pro zaměstnance FSV takto:


pracovní cesta v trvání 5 - 12 hodin

63,- Kč

pracovní cesta v trvání 12 - 18 hodin

95,- Kč

pracovní cesta delší než 18 hodin

149,- KčTímto opatřením se ruší opatření tajemnice č. 1/2010 ze dne 30.12.2009.
Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakulty
Za správnost: Jana Bludská

vedoucí ekonomického oddělení

Opatření tajemnice č. 3/2011


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření tajemnice č. 3/2011


Název :

Poskytování náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách zaměstnanců FSV –

dodatek č. 4 k pokynu tajemnice č. 7/2007


Účinnost:

3. 01. 2011V Praze dne 30. 12. 2010Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakulty

S účinností od 1. ledna 2011 se vyhláškou MPSV č. 377/2010 Sb. mění pro účely poskytování cestovních náhrad sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, průměrná cena pohonných hmot a sazby stravného při tuzemských pracovních cestách takto:


Sazba základní náhrady podle § 157 odst. 4 zákoníku práce  za používání silničních motorových vozidel

na:

3,70 Kč za 1km jízdy u osobních silničních motorových vozidel.


Průměrné ceny pohonných hmot podle § 158/ odst. 3 zákoníku práce


benzin 91 O

31,40 Kč / 1 litr

benzin 95 O

31,60 Kč / 1 litr

benzin 98 O

33,40 Kč / 1 litr

motorová nafta

30,80 Kč / 1 litrTuzemské  stravné

Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců v roce 2011 jsou stanoveny

podle  § 176 odst. 1 zákoníku práce pro zaměstnance FSV takto:


pracovní cesta v trvání 5 - 12 hodin

63,- Kč

pracovní cesta v trvání 12 - 18 hodin

95,- Kč

pracovní cesta delší než 18 hodin

149,- KčTímto opatřením se ruší opatření tajemnice č. 1/2010 ze dne 30.12.2009.
Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakulty
Za správnost: Jana Bludská

vedoucí ekonomického oddělení