Opatření děkana č. 2/2011
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č.2/2011


Název:

Rozpočtové provizórium


Účinnost: 7. 1. 2011
V Praze dne 6. 1. 2011PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyS odvoláním na čl. 48 odst. 5 Statutu univerzity a čl. 35 odst. 5 Statutu FSV UK vyhlašuji až do schválení rozpočtu fakulty rozpočtové provizórium. V rámci rozpočtového provizória lze uskutečnit měsíčně výdaje až do výše jedné dvanáctiny příjmů z přípěvku ze státního rozpočtu v kalendářním roce 2010.

Za dodržení rozpočtového provizória odpovídají ředitelé institutů, vedoucí součástí a tajemnice fakulty. Za kontrolu dodržování rozpočtového provizória odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost: Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakulty

Opatření děkana č. 2/2011


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č.2/2011


Název:

Rozpočtové provizórium


Účinnost: 7. 1. 2011
V Praze dne 6. 1. 2011PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyS odvoláním na čl. 48 odst. 5 Statutu univerzity a čl. 35 odst. 5 Statutu FSV UK vyhlašuji až do schválení rozpočtu fakulty rozpočtové provizórium. V rámci rozpočtového provizória lze uskutečnit měsíčně výdaje až do výše jedné dvanáctiny příjmů z přípěvku ze státního rozpočtu v kalendářním roce 2010.

Za dodržení rozpočtového provizória odpovídají ředitelé institutů, vedoucí součástí a tajemnice fakulty. Za kontrolu dodržování rozpočtového provizória odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost: Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakulty