Opatření děkana č. 39/2010
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 39/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 39/2010


Název:

Stanovení úhrad za úkony poskytované studentům FSV UKÚčinnost:

13.12.2010V Praze dne 13.12 2010PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. stanovuji úhrady za úkony poskytované studentům FSV UK a to za:


vydávání cizojazyčného dokladu o studiu (transcript) na vlastní žádost – 1 strana

(netýká se studentů studujících v cizojazyčných programech)

5,- Kč včetně DPHTímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 35/2010 – Stanovení úhrad za úkony poskytované studentům FSV UK.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZa správnost: Bludská Jana
Opatření děkana č. 39/2010

Opatření děkana č. 39/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 39/2010


Název:

Stanovení úhrad za úkony poskytované studentům FSV UKÚčinnost:

13.12.2010V Praze dne 13.12 2010PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. stanovuji úhrady za úkony poskytované studentům FSV UK a to za:


vydávání cizojazyčného dokladu o studiu (transcript) na vlastní žádost – 1 strana

(netýká se studentů studujících v cizojazyčných programech)

5,- Kč včetně DPHTímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 35/2010 – Stanovení úhrad za úkony poskytované studentům FSV UK.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZa správnost: Bludská Jana