Opatření děkana č. 38/2010
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 38/2010


Název:

Stanovení poplatku za kurzy pořádané v rámci celoživotního vzdělávání

– Mezinárodní teritoriální studia


Účinnost:

15. prosince 2010
V Praze dne 2. prosince 2010PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
V souladu se zákonem č. 111/1968 Sb. a vnitřními předpisy FSV UK vyhlašuji cenu za kurzy:


Mezinárodní teritoriální studia

  • specializace pro obor mezinárodní teritoriální studia

  • specializace pro obor česko–německá studiaCena kurzu za osobu/kurz dle předběžné kalkulace činí

2 500,- Kč


V případě přihlášky k účasti na oba kurzy, bude poskytnuta sleva ve výši 500,- Kč/kurz.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení


Opatření děkana č. 38/2010


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 38/2010


Název:

Stanovení poplatku za kurzy pořádané v rámci celoživotního vzdělávání

– Mezinárodní teritoriální studia


Účinnost:

15. prosince 2010
V Praze dne 2. prosince 2010PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
V souladu se zákonem č. 111/1968 Sb. a vnitřními předpisy FSV UK vyhlašuji cenu za kurzy:


Mezinárodní teritoriální studiaCena kurzu za osobu/kurz dle předběžné kalkulace činí

2 500,- Kč


V případě přihlášky k účasti na oba kurzy, bude poskytnuta sleva ve výši 500,- Kč/kurz.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení