Opatření děkana č. 36/2010
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 36/2010


Název:

Stanovení cen za pronájem místností v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a

televizní laboratoři v Celené ulici


Účinnost:

1.12.2010V Praze dne 22. listopadu 2010PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Stanovení cen za pronájem místností  v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici.


Ceny za 1 hod. pronájmu v jednotlivých  místnostech a hodinové sazby za dohled odpovědných pracovníků stanovuji takto:


Opletalova ul. 26


počítačová učebna (suterén)

500,- Kč/hod.

A U L A (přízemí 109)

1 200,- Kč/hod.

seminární místnost (přízemí 105)

200,- Kč/hod.

posluchárna (1. patro 206)

500,- Kč/hod.

malá A U L A (2. patro 314)

700,- Kč/hod.

místnost č. 601

150,- Kč/hod.HOLLAR


počítačová učebna (suterén)

500,- Kč/hod.

posluchárna (přízemí 14)

250,- Kč/hod.

posluchárna (přízemí 13)

200,- Kč/hod.

posluchárna (přízemí 11)

200,- Kč/hod.

posluchárna (1. patro 112)

300,- Kč/hod.

A U L A (2. patro 215)

bez použití techn.vybavení

500,- Kč/hod.

vč.technického vybavení

800,- Kč/hod.

zasedací místnost (2. patro 212)

250,- Kč/hod.


Dohled při pronájmech místností ve dnech pracovního klidu a v místnostech vybavených technikou


pracovník vrátnice

150,- Kč/hod.

pracovník CIVT

210,- Kč/hod.Rozhlasová a televizní laboratoř Celetná ul.


pronájem studia

2 500,- Kč/hod.

pronájem učebny

1 500,- Kč/hod.

pronájem učebny a studia

3 000,- Kč/hod.

technický dozor

185,- Kč/hod.Z těchto cen může být poskytnuta ve zcela výjimečných případech sleva maximálně do výše 25 %. Poskytnutí slevy musí být předem projednáno a odsouhlaseno vedením fakulty.


Ceny jsou stanoveny bez DPH.


Toto opatření ruší Rozhodnutí děkana o stanovení ceny za pronájem místností ze dne 30. března 2005, Rozhodnutí děkana č. 4/2006 ze dne 27. 2. 2006, dodatek k Rozhodnutí děkana č. 4/2006 ze dne 3. října 2006,   Rozhodnutí děkana č. 5/07, kterým se prodlužuje platnost stanovených cen roku 2005 ze dne 20. února 2007, dodatek č. 1 k Rozhodnutí děkana č. 5/2007 ze dne 16. dubna 2007 a Opatření děkana č. 7/2009 ze dne 10. března 2009.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení

Opatření děkana č. 36/2010

Univerzita Karlova v Praze, fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 36/2010


Název:

Stanovení cen za pronájem místností v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a

televizní laboratoři v Celené ulici


Účinnost:

1.12.2010V Praze dne 22. listopadu 2010PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Stanovení cen za pronájem místností  v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici.


Ceny za 1 hod. pronájmu v jednotlivých  místnostech a hodinové sazby za dohled odpovědných pracovníků stanovuji takto:


Opletalova ul. 26


počítačová učebna (suterén)

500,- Kč/hod.

A U L A (přízemí 109)

1 200,- Kč/hod.

seminární místnost (přízemí 105)

200,- Kč/hod.

posluchárna (1. patro 206)

500,- Kč/hod.

malá A U L A (2. patro 314)

700,- Kč/hod.

místnost č. 601

150,- Kč/hod.HOLLAR


počítačová učebna (suterén)

500,- Kč/hod.

posluchárna (přízemí 14)

250,- Kč/hod.

posluchárna (přízemí 13)

200,- Kč/hod.

posluchárna (přízemí 11)

200,- Kč/hod.

posluchárna (1. patro 112)

300,- Kč/hod.

A U L A (2. patro 215)

bez použití techn.vybavení

500,- Kč/hod.

vč.technického vybavení

800,- Kč/hod.

zasedací místnost (2. patro 212)

250,- Kč/hod.


Dohled při pronájmech místností ve dnech pracovního klidu a v místnostech vybavených technikou


pracovník vrátnice

150,- Kč/hod.

pracovník CIVT

210,- Kč/hod.Rozhlasová a televizní laboratoř Celetná ul.


pronájem studia

2 500,- Kč/hod.

pronájem učebny

1 500,- Kč/hod.

pronájem učebny a studia

3 000,- Kč/hod.

technický dozor

185,- Kč/hod.Z těchto cen může být poskytnuta ve zcela výjimečných případech sleva maximálně do výše 25 %. Poskytnutí slevy musí být předem projednáno a odsouhlaseno vedením fakulty.


Ceny jsou stanoveny bez DPH.


Toto opatření ruší Rozhodnutí děkana o stanovení ceny za pronájem místností ze dne 30. března 2005, Rozhodnutí děkana č. 4/2006 ze dne 27. 2. 2006, dodatek k Rozhodnutí děkana č. 4/2006 ze dne 3. října 2006,   Rozhodnutí děkana č. 5/07, kterým se prodlužuje platnost stanovených cen roku 2005 ze dne 20. února 2007, dodatek č. 1 k Rozhodnutí děkana č. 5/2007 ze dne 16. dubna 2007 a Opatření děkana č. 7/2009 ze dne 10. března 2009.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení