Zaměstnanecké benefity FSV
Práce na fakultě
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Nabídka a pokyny k rekreacím pro zaměstnance Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova nabízí pro své zaměstnance, studenty i širokou veřejnost možnost rekreace ve vlastních objektech. Jsou to zařízení určená pro výuku a soustředění posluchačů UK a rekreaci zaměstnanců a další akce. Nacházejí se v nejkrásnějších místech České republiky.

Všechna zařízení jsou vybavena hřišti pro provozování různých sportů (např. tenis, fotbal, kulečník), ale také pro chvíle odpočinku. Výcviková střediska jsou vhodná pouze pro letní rekreaci, chaty v Krkonoších jsou vhodné pro celoroční rekreaci.


Pokyny k rekreacím

Aktuální pokyny k rekreacím jsou vydávány každoročně a jsou k dispozici na: http://www.cuni.cz/UK-305.html


Vyhlášení termínů rekreací

Termíny rekreací jednotlivých VS pro letní a zimní sezónu jsou zveřejňovány pracovníky SBZ počátkem února daného kalendářního roku a následně vypsány na webových stránkách UK http://www.cuni.cz/UK-305.html


Přihlášky

Přihlášky budou vyřizovány v pořadí, ve kterém budou doručeny. Každá příchozí přihláška bude evidována pod číslem, které Vám bude obratem sděleno společně s potvrzením přijetí přihlášky. Přednostně bude rekreace přidělena zaměstnancům Univerzity Karlovy, což je nutné v přihlášce vyznačit a to do konce února daného kalendářního roku (aktuální datum odevzdání je stanovený na: http://www.cuni.cz/UK-305.html Po výše uvedeném datu budou přihlášky vyřizovány v pořadí, v jakém budou doručeny.


Platnou závaznou přihlášku najdete na stránkách rekreací nebo ji lze získat na žádost u paní Moravcové (tel. 224 491 254, E-mail: ). Přihláška musí obsahovat kontaktní údaje v dolní části a to včetně tel. spojení a e-mailové adresy.


Do začátku dubna daného kalendářního roku budou zpracovány veškeré příchozí přihlášky. Jednotlivé obsazování chatek a stanů bude možno po tomto datu průběžně sledovat na stránkách univerzity u jednotlivých VS. (http://www.cuni.cz/UK-305.html)


Fakturace

Podklady pro fakturaci budou vystaveny postupně dle vypsaných termínů a poté předány účtárně. Faktura bude vystavena na osobu uvedenou ve spodní části přihlášky. Faktury budou vystaveny a zaslány na adresu objednavatele nejpozději 1 měsíc před nástupem na rekreaci. Fakturu je nutno uhradit v plné výši do termínu splatnosti. Nezaplacením faktury nezaniká rezervace rekreace, a tudíž se objednatel tímto nezbavuje povinnosti fakturu za rekreaci uhradit!


Storno poplatky jsou počítány na základě aktuálního Ceníku, který bude zveřejněn ihned po schválení na: http://www.cuni.cz/UK-305.html


Více informací naleznete v přiložené nabídce.


Mobilní hlasové služby poskytované mobilním operátorem

Mobilní operátor Vodafone

Rektorát Univerzity Karlovy nabízí zaměstnancům UK speciální zvýhodněný program od společnosti Vodafone. Bližší informace naleznete zde.


Mobilní operátor T-Mobile

Využít této nabídky může každý zaměstnanec FSV UK bez ohledu na výši úvazku. Každý ze zaměstnanců má možnost zařadit do rámcové smlouvy několik telefonních čísel (přesný počet na dále uvedené kontaktní adrese) – případní zájemci se mohou hlásit prostřednictvím kontaktní adresy fakultnitarif@fsv.cuni.cz.


Aktuální nabídka:

2 základní tarify pro volání a SMS:


 1. Účtovaný (tj. platí se za každou minutu hovoru a každou SMS

  Položka

  Cena (vč. DPH)

  Měsíční poplatek

  1 Kč

  Volání do mobilních sítí v ČR

  0,30 Kč/minuta

  Volání do pevných sítí v ČR

  0,36 Kč/minuta

  Volání do hlasové schránky

  0 Kč/minuta

  SMS

  0,36 Kč/SMS


 2. Neomezený (tj. za měsíční paušál je možné v rámci ČR neomezeně volat a zaslat SMS – s výjimkou volání na speciální zpoplatněné linky)


  Měsíční poplatek za neomezené volání a SMS v rámci ČR je 85 Kč vč. DPH.  I. Poplatky za datové služby (tj. Internet v mobilu)

  Položka

  Cena za měsíc (vč. DPH)

  Datová služba s FUP 1,5 GB

  61

  Datová služba s FUP 10 GB

  85

  Datová služba FUP 30 GB

  109


  K základnímu tarifu lze kombinovat libovolné množství dat za měsíc, lze tedy např. mít například neomezený tarif s daty 200 MB za 85+48=133 Kč měsíčně vč. DPH, neomezený tarif s 10 GB dat za 85+85=170 Kč měsíčně vč. DPH.


  Poznámka: Ceny dalších služeb (MMS, mezinárodní hovory, roaming, datové balíčky v zahraničí) jsou k dispozici na vyžádání na kontaktní emailové adrese fakultnitarif@fsv.cuni.cz.
Příspěvky na stravování

Z prostředků fakulty je všem zaměstnancům v pracovním poměru (výše pracovního úvazku min. 0,5) poskytován příspěvek na stravování. Podrobněji v Opatření děkana č. 12/2014

Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění

Kdo má nárok

 1. výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně jeden rok činila 1,0

 2. má uzavřené penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění, přičemž součet vlastních příspěvků na tyto účely činí alespoň 500 Kč měsíčně

Na co má nárok

 • Na příspěvek v souhrnné výši až na 1 500 Kč měsíčně

Co musí udělat

 • Předat osobně žádost potvrzenou personálním referátem do mzdové účtárny spolu s kopií smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem (smlouvu o soukromém pojištění).


O příspěvek nelze žádat se zpětnou platností

Podrobněji v Opatření děkana 20/2016

Žádost o poskytnutí příspěvku

Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby

Kdo má nárok

 1. pracovní poměr vůči FSV UK trva alespoň tři roky

 2. výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a činila nejméně tři roky 1,0

 3. prokáže, že v loňském kalendářním roce zaplatil úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ve výši nejméně 1 000 Kč

Na co má nárok

 • 60% zaplacených úroků, nejvýše však 20 000 Kč v běžném kalendářním roce

Co musí udělat

 • do 30. 6. příslušného kalendářního roku předloží písemnou žádost k rukám tajemníka FSV UK, čímž dochází zároveň k registraci zaměstnance

 • přiznaný příspěvek bude vyplacen do 31. 7. příslušného kalendářního roku

O příspěvek nelze žádat se zpětnou platností.

Podrobněji v Opatření děkana 20/2016

Žádost o poskytnutí příspěvku


Příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami

Kdo má nárok

 1. pracovní poměru vůči FSV UK trvá alespoň tři roky

 2. výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně tři roky činila 1,0

 3. prokáže, že v loňském kalendářním roce zaplatil úroky z účelového úvěru na potřeby souvisejlící s bytovými potřebami ve výši nejméně l 000 Kč

Na co má nárok

 • 40 % zaplacených úroků z účelového úvěru, nejvýše však 10 000 Kč v běžném kalendářním roce

Co musí udělat

 • do 30. 6. příslušného kalendářního roku - předběžná registrace u tajemníka FSV UK

 • přiznaný příspěvek bude vyplace do 31. 7. příslušného kalendářního roku

O příspěvek nelze žádat se zpětnou platností.

Podrobněji v Opatření děkana 20/2016

Žádost o poskytnutí příspěvku

Nenávratná finanční výpomoc

Podmínky jsou stanoveny Opatřením rektora č. 26/2007

Příspěvek na odborný rozvoj (např. jazykové kurzy)

Kdo má nárok

 • výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně jeden rok činila 1,0

Na co má nárok

 • na příspěvek na odborné kurzy, které jsou spojeny s odborným rozvojem zaměstnance a souvisejí s předmětem činnosti univerzity

 • maximálně polovina ceny kurzu, nejvýše však 5 000 Kč ročně

Co musí udělat

 • do 30.9. příslušného kalendářního roku předloží písemnou žádost k rukám tajemníka FSV UK, čímž dochází zároveň k registraci zaměstnance

 • žádost doložená fakturou za kurz a vyjadřením vedoucího pracoviště

O příspěvek nelze žádat se zpětnou platností.

Podrobněji v Opatření děkana 20/2016


Příspěvek na úhradu ročního kuponu Pražské hromadné dopravy

Kdo má nárok

 1. výše pracovního úvazku činí nejméně 0,5

 2. lze poskytnout pouze na úhradu ročního kuponu PMHD


Na co má nárok

 • 50% z ceny ročního kuponu PHMD, maximálně 2500 Kč


Co musí udělat

 • nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku předloží písemnou žádost k rukám tajemníka FSV UK, čímž dochází zároveň k registraci zaměstnance

 • žádost doložená potvrzením o zaplacení a kopii opencard vystavené na jméno žadatele

O příspěvek nelze žádat se zpětnou platností.

Podrobněji v Opatření děkana 20/2016

Žádost o poskytnutí příspěvku

Zaměstnanecké benefity FSVNabídka a pokyny k rekreacím pro zaměstnance Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova nabízí pro své zaměstnance, studenty i širokou veřejnost možnost rekreace ve vlastních objektech. Jsou to zařízení určená pro výuku a soustředění posluchačů UK a rekreaci zaměstnanců a další akce. Nacházejí se v nejkrásnějších místech České republiky.

Všechna zařízení jsou vybavena hřišti pro provozování různých sportů (např. tenis, fotbal, kulečník), ale také pro chvíle odpočinku. Výcviková střediska jsou vhodná pouze pro letní rekreaci, chaty v Krkonoších jsou vhodné pro celoroční rekreaci.


Pokyny k rekreacím

Aktuální pokyny k rekreacím jsou vydávány každoročně a jsou k dispozici na: http://www.cuni.cz/UK-305.html


Vyhlášení termínů rekreací

Termíny rekreací jednotlivých VS pro letní a zimní sezónu jsou zveřejňovány pracovníky SBZ počátkem února daného kalendářního roku a následně vypsány na webových stránkách UK http://www.cuni.cz/UK-305.html


Přihlášky

Přihlášky budou vyřizovány v pořadí, ve kterém budou doručeny. Každá příchozí přihláška bude evidována pod číslem, které Vám bude obratem sděleno společně s potvrzením přijetí přihlášky. Přednostně bude rekreace přidělena zaměstnancům Univerzity Karlovy, což je nutné v přihlášce vyznačit a to do konce února daného kalendářního roku (aktuální datum odevzdání je stanovený na: http://www.cuni.cz/UK-305.html Po výše uvedeném datu budou přihlášky vyřizovány v pořadí, v jakém budou doručeny.


Platnou závaznou přihlášku najdete na stránkách rekreací nebo ji lze získat na žádost u paní Moravcové (tel. 224 491 254, E-mail: ). Přihláška musí obsahovat kontaktní údaje v dolní části a to včetně tel. spojení a e-mailové adresy.


Do začátku dubna daného kalendářního roku budou zpracovány veškeré příchozí přihlášky. Jednotlivé obsazování chatek a stanů bude možno po tomto datu průběžně sledovat na stránkách univerzity u jednotlivých VS. (http://www.cuni.cz/UK-305.html)


Fakturace

Podklady pro fakturaci budou vystaveny postupně dle vypsaných termínů a poté předány účtárně. Faktura bude vystavena na osobu uvedenou ve spodní části přihlášky. Faktury budou vystaveny a zaslány na adresu objednavatele nejpozději 1 měsíc před nástupem na rekreaci. Fakturu je nutno uhradit v plné výši do termínu splatnosti. Nezaplacením faktury nezaniká rezervace rekreace, a tudíž se objednatel tímto nezbavuje povinnosti fakturu za rekreaci uhradit!


Storno poplatky jsou počítány na základě aktuálního Ceníku, který bude zveřejněn ihned po schválení na: http://www.cuni.cz/UK-305.html


Více informací naleznete v přiložené nabídce.


Mobilní hlasové služby poskytované mobilním operátorem

Mobilní operátor Vodafone

Rektorát Univerzity Karlovy nabízí zaměstnancům UK speciální zvýhodněný program od společnosti Vodafone. Bližší informace naleznete zde.


Mobilní operátor T-Mobile

Využít této nabídky může každý zaměstnanec FSV UK bez ohledu na výši úvazku. Každý ze zaměstnanců má možnost zařadit do rámcové smlouvy několik telefonních čísel (přesný počet na dále uvedené kontaktní adrese) – případní zájemci se mohou hlásit prostřednictvím kontaktní adresy fakultnitarif@fsv.cuni.cz.


Aktuální nabídka:

2 základní tarify pro volání a SMS:


 1. Účtovaný (tj. platí se za každou minutu hovoru a každou SMS

  Položka

  Cena (vč. DPH)

  Měsíční poplatek

  1 Kč

  Volání do mobilních sítí v ČR

  0,30 Kč/minuta

  Volání do pevných sítí v ČR

  0,36 Kč/minuta

  Volání do hlasové schránky

  0 Kč/minuta

  SMS

  0,36 Kč/SMS


 2. Neomezený (tj. za měsíční paušál je možné v rámci ČR neomezeně volat a zaslat SMS – s výjimkou volání na speciální zpoplatněné linky)


  Měsíční poplatek za neomezené volání a SMS v rámci ČR je 85 Kč vč. DPH.  I. Poplatky za datové služby (tj. Internet v mobilu)

  Položka

  Cena za měsíc (vč. DPH)

  Datová služba s FUP 1,5 GB

  61

  Datová služba s FUP 10 GB

  85

  Datová služba FUP 30 GB

  109


  K základnímu tarifu lze kombinovat libovolné množství dat za měsíc, lze tedy např. mít například neomezený tarif s daty 200 MB za 85+48=133 Kč měsíčně vč. DPH, neomezený tarif s 10 GB dat za 85+85=170 Kč měsíčně vč. DPH.


  Poznámka: Ceny dalších služeb (MMS, mezinárodní hovory, roaming, datové balíčky v zahraničí) jsou k dispozici na vyžádání na kontaktní emailové adrese fakultnitarif@fsv.cuni.cz.
Příspěvky na stravování

Z prostředků fakulty je všem zaměstnancům v pracovním poměru (výše pracovního úvazku min. 0,5) poskytován příspěvek na stravování. Podrobněji v Opatření děkana č. 12/2014

Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění

Kdo má nárok

 1. výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně jeden rok činila 1,0

 2. má uzavřené penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění, přičemž součet vlastních příspěvků na tyto účely činí alespoň 500 Kč měsíčně

Na co má nárok

 • Na příspěvek v souhrnné výši až na 1 500 Kč měsíčně

Co musí udělat

 • Předat osobně žádost potvrzenou personálním referátem do mzdové účtárny spolu s kopií smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem (smlouvu o soukromém pojištění).


O příspěvek nelze žádat se zpětnou platností

Podrobněji v Opatření děkana 20/2016

Žádost o poskytnutí příspěvku

Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby

Kdo má nárok

 1. pracovní poměr vůči FSV UK trva alespoň tři roky

 2. výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a činila nejméně tři roky 1,0

 3. prokáže, že v loňském kalendářním roce zaplatil úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ve výši nejméně 1 000 Kč

Na co má nárok

 • 60% zaplacených úroků, nejvýše však 20 000 Kč v běžném kalendářním roce

Co musí udělat

 • do 30. 6. příslušného kalendářního roku předloží písemnou žádost k rukám tajemníka FSV UK, čímž dochází zároveň k registraci zaměstnance

 • přiznaný příspěvek bude vyplacen do 31. 7. příslušného kalendářního roku

O příspěvek nelze žádat se zpětnou platností.

Podrobněji v Opatření děkana 20/2016

Žádost o poskytnutí příspěvku


Příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami

Kdo má nárok

 1. pracovní poměru vůči FSV UK trvá alespoň tři roky

 2. výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně tři roky činila 1,0

 3. prokáže, že v loňském kalendářním roce zaplatil úroky z účelového úvěru na potřeby souvisejlící s bytovými potřebami ve výši nejméně l 000 Kč

Na co má nárok

 • 40 % zaplacených úroků z účelového úvěru, nejvýše však 10 000 Kč v běžném kalendářním roce

Co musí udělat

 • do 30. 6. příslušného kalendářního roku - předběžná registrace u tajemníka FSV UK

 • přiznaný příspěvek bude vyplace do 31. 7. příslušného kalendářního roku

O příspěvek nelze žádat se zpětnou platností.

Podrobněji v Opatření děkana 20/2016

Žádost o poskytnutí příspěvku

Nenávratná finanční výpomoc

Podmínky jsou stanoveny Opatřením rektora č. 26/2007

Příspěvek na odborný rozvoj (např. jazykové kurzy)

Kdo má nárok

 • výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně jeden rok činila 1,0

Na co má nárok

 • na příspěvek na odborné kurzy, které jsou spojeny s odborným rozvojem zaměstnance a souvisejí s předmětem činnosti univerzity

 • maximálně polovina ceny kurzu, nejvýše však 5 000 Kč ročně

Co musí udělat

 • do 30.9. příslušného kalendářního roku předloží písemnou žádost k rukám tajemníka FSV UK, čímž dochází zároveň k registraci zaměstnance

 • žádost doložená fakturou za kurz a vyjadřením vedoucího pracoviště

O příspěvek nelze žádat se zpětnou platností.

Podrobněji v Opatření děkana 20/2016


Příspěvek na úhradu ročního kuponu Pražské hromadné dopravy

Kdo má nárok

 1. výše pracovního úvazku činí nejméně 0,5

 2. lze poskytnout pouze na úhradu ročního kuponu PMHD


Na co má nárok

 • 50% z ceny ročního kuponu PHMD, maximálně 2500 Kč


Co musí udělat

 • nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku předloží písemnou žádost k rukám tajemníka FSV UK, čímž dochází zároveň k registraci zaměstnance

 • žádost doložená potvrzením o zaplacení a kopii opencard vystavené na jméno žadatele

O příspěvek nelze žádat se zpětnou platností.

Podrobněji v Opatření děkana 20/2016

Žádost o poskytnutí příspěvku