Evropské a operační programy
Věda a výzkum
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Operační programy


7. rámcový program


HORIZONT 2020


Evropská komise - rámcové programyAktuality

Dne 14.11.2014 se konal seminář ERC-Horizons for Social Sciences and Humanities.

Prezentace se semináře ke stažení.

(vloženo 20.11.2014)


Byl zveřejněn nový výkladový slovník pojmů 7. rámcového programu EU vztahujících se k duševnímu vlastnictví. Slovník je k nalezení zde.Byl zveřejněn předběžný seznam výzev 7.RP (s termíny vyhlášení/uzávěrek) plánovaných v letech 2011-2013 Je ke stažení zde.Byl zveřejněn dokument o pozici britského vysokoškolského sektoru k přípravě 8. rámcového programu pro vědu a výzkum. Je ke stažení zde.Nové informace týkající se evropské sítě EURAXESS a zaměstnávání výzkumných pracovníků. V přiložené stručné zprávě o obsahu jednotlivých prezentací můžete nalézt užitečné informace o tomto tématu a odkazy na webové stránky Zpráva.Mezinárodní síť v oblasti socio-ekonomických a humanitních věď NET4SOCIETY vypracovala přehled o posledních vyhlášených výzvách v 7. rámcovém programu pro vědu a výzkum. Přehled lze stáhnout zde.

(vloženo 4. října 2010)Nové výzvy 7. rámcového programu EU

Evropská komise zveřejnila na webových stránkách nové výzvy do projektů 7. rámcového programu Nové výzvy

Formulář pro registrování žádosti o pomoc při přípravě projektů 7. RP najdete zde.

(vloženo: 5. srpna 2010)Technologické centrum AV ČR zveřejnilo stanovisko k dofinancovani projektů 7. RP v ČR Stanovisko. Toto stanovisko však není právně závazné.Evropská komise zveřejnila novou verzi průvodce pro reportování v projektech 7.RP Zpráva.Technologické centrum AV ČR zveřejnilo prezentace z červnových seminářů k finančnímu řízení projektů 7.RP PrezentaceTechnologické centrum AV ČR zveřejnilo prezentace ze semináře týkající se vyhledávání partnerů v 7.RP SeminářTechnologické centrum AV ČR informuje, že vyšlo první číslo Zpravodaje 7.RP. K odběru je možné se přihlásit zadáním emailu na stránce http://www.fp7.cz/socioekonomicke-a-humanitni-vedy-ssh/detail-novinky/newid-4191/Modelovou smlouvu k projektům 7. rámcového programu najdete na webové stránce Modelová smlouvaNová webová stránka Socioekonomické a humanitní vědy

Evropská komise založila novou webovou stránku věnující se socioekonomickým a humanitním vědám http://ec.europa.eu/research/social-sciences.Dotazy k rámcovým programům EU pro vědu a výzkum je možné klást přímo Evropské komisi na stránce http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiriesPrezentace ze seminářů (16.-18.6. 2008 Praha, Brno) zaměřených na vysvětlení finančních pravidel řízení projektů 7. RP najdete ke stažení zde http://www.czelo.cz/detail_/?news=807.Webová stránka pro vyhledávání vyhlášených výzev pro podávání projektů 7. rámcového programu EU je ke stažení zde http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage&rsInformační server CORDIS zveřejnil na svých stránkách novou funkci sloužící k vyhledávání schválených projektů 7. rámcového programu. Jednotlivé projekty je možné hledat podle klíčových slov, tematické priority nebo specifické aktivity spadající pod některou z priorit. Více informací a přístup ke službě naleznete na stránce http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.htmlTechnologické centrum Akademie věd ČR zveřejnilo brožuru o pravidlech financování projektů v 7. rámcovém programu EU. Brožuru si je možné stahnout zde Pravidla financování.Byly spuštěny webové stránky, na kterých jsou nejnovější informace o financovaných projektech 7. rámcového programu. Postupně tam budou přidávány všechny projekty 7. RP, které prošly negociačním procesem a kterým bude poskytnut grant. Stránky jsou ke stažení zde http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.advSearchCelkový přehled o institucích, které hledají partnery do 7. rámcového programu EU, naleznete zde PartnerSearch_celkový_přehled.Přehlednou příručku k používání Elektronického systému podávání návrhů projektů naleznete zde Příručka.Nejdůležitější závěry zpracované prof. PhDr. Martinem Potůčkem, CSc. MSc. ze semináře k 7. rámcovému programu EU pro sociální a humanitní vědy, který se konal dne 22.1. 2007 v Bruselu, naleznete zde Zpráva.Byly zveřejněné vzorové smlouvy k projektům 7. rámcového programu EU. Odkaz naleznete zde http://cordis.europa.eu/fp7/. Česká kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu CZELO zveřejnila stručnou zprávu shrnující základní principy financování projektů 7. rámcového programu EU. Zprávu naleznete zde Principy financování.Stručné a přehledné informace k 7. RP naleznete zde http://ec.europa.eu/research/fp7/understanding/index.html.Evropská komise zahájila registraci evaluátorů projektů v 7. rámcovém programu pro vědu a výzkum. Registrovat se mohou jednotlivci sami za sebe nebo skrze svou organizaci, která je doporučí. (Pokud svoji registraci v kopii pošlete na adresu , tak Vám zajistíme doporučení). Škála žádaných specializací je velmi široká. V 6.RP bylo zaregistrováno přes 200 expertů s českým občanstvím, z nichž se pouze necelých sto skutečně zúčastnilo evaluací projektů. Know-how, které hodnotitelé získají během evaluace o tom, jak má projekt vypadat, kde se dělají nejčastější chyby atd., je velmi užitečné při tvorbě vlastních projektů.

Jako expert pro evaluaci, monitorování a další asistenci při podávání návrhů v 7.RP je možné se registrovat zde https://cordis.europa.eu/emmfp7/.Máte dotaz k financování v 7. rámcovém programu?

Po velkém zájmu o téma vykazování nákladů v projektech 7. rámcového programu, které Národní informační centrum pro evropský výzkum zaznamenalo na semináři, který proběhl v Masarykově koleji v Praze, zřídilo Technologické centrum AV ČR zvláštní e-mailovou adresu , na kterou můžete zasílat své dotazy týkající se financování evropských projektů v 7. rámcovém programu. Obracet se můžete také na adresu .Evropský parlament 30. listopadu 2006 definitivně schválil 7. rámcové programy pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace resp. pro atomovou energii včetně pravidel účasti. Europoslanci tak podpořili pozměňovací návrhy, které zpravodajové po 2. čtení v EP vyjednali s Radou EU. 

Předseda Evropského parlamentu Josep Borrell a finský premiér Matti Vanhanen jménem Rady EU podepsali 18. prosince 2006 rozhodnutí o 7. rámcových programech EU pro výzkum a rozvoj resp. atomovou energii a nařízení o pravidelch účasti v 7.RP. Rozhodnutí o specifických programech bude Radou formálně schváleno 19-20. prosince 2006. 7.RP tak vstoupí v platnost 1. ledna 2007. Více informací naleznete zde Co bylo schváleno.Kontakt:

Mgr. Tomáš Renner

oddělení vědy FSV UK

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Praha 1

tel. 222 112 232

Evropské a operační programy
Operační programy


7. rámcový program


HORIZONT 2020


Evropská komise - rámcové programyAktuality

Dne 14.11.2014 se konal seminář ERC-Horizons for Social Sciences and Humanities.

Prezentace se semináře ke stažení.

(vloženo 20.11.2014)


Byl zveřejněn nový výkladový slovník pojmů 7. rámcového programu EU vztahujících se k duševnímu vlastnictví. Slovník je k nalezení zde.Byl zveřejněn předběžný seznam výzev 7.RP (s termíny vyhlášení/uzávěrek) plánovaných v letech 2011-2013 Je ke stažení zde.Byl zveřejněn dokument o pozici britského vysokoškolského sektoru k přípravě 8. rámcového programu pro vědu a výzkum. Je ke stažení zde.Nové informace týkající se evropské sítě EURAXESS a zaměstnávání výzkumných pracovníků. V přiložené stručné zprávě o obsahu jednotlivých prezentací můžete nalézt užitečné informace o tomto tématu a odkazy na webové stránky Zpráva.Mezinárodní síť v oblasti socio-ekonomických a humanitních věď NET4SOCIETY vypracovala přehled o posledních vyhlášených výzvách v 7. rámcovém programu pro vědu a výzkum. Přehled lze stáhnout zde.

(vloženo 4. října 2010)Nové výzvy 7. rámcového programu EU

Evropská komise zveřejnila na webových stránkách nové výzvy do projektů 7. rámcového programu Nové výzvy

Formulář pro registrování žádosti o pomoc při přípravě projektů 7. RP najdete zde.

(vloženo: 5. srpna 2010)Technologické centrum AV ČR zveřejnilo stanovisko k dofinancovani projektů 7. RP v ČR Stanovisko. Toto stanovisko však není právně závazné.Evropská komise zveřejnila novou verzi průvodce pro reportování v projektech 7.RP Zpráva.Technologické centrum AV ČR zveřejnilo prezentace z červnových seminářů k finančnímu řízení projektů 7.RP PrezentaceTechnologické centrum AV ČR zveřejnilo prezentace ze semináře týkající se vyhledávání partnerů v 7.RP SeminářTechnologické centrum AV ČR informuje, že vyšlo první číslo Zpravodaje 7.RP. K odběru je možné se přihlásit zadáním emailu na stránce http://www.fp7.cz/socioekonomicke-a-humanitni-vedy-ssh/detail-novinky/newid-4191/Modelovou smlouvu k projektům 7. rámcového programu najdete na webové stránce Modelová smlouvaNová webová stránka Socioekonomické a humanitní vědy

Evropská komise založila novou webovou stránku věnující se socioekonomickým a humanitním vědám http://ec.europa.eu/research/social-sciences.Dotazy k rámcovým programům EU pro vědu a výzkum je možné klást přímo Evropské komisi na stránce http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiriesPrezentace ze seminářů (16.-18.6. 2008 Praha, Brno) zaměřených na vysvětlení finančních pravidel řízení projektů 7. RP najdete ke stažení zde http://www.czelo.cz/detail_/?news=807.Webová stránka pro vyhledávání vyhlášených výzev pro podávání projektů 7. rámcového programu EU je ke stažení zde http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage&rsInformační server CORDIS zveřejnil na svých stránkách novou funkci sloužící k vyhledávání schválených projektů 7. rámcového programu. Jednotlivé projekty je možné hledat podle klíčových slov, tematické priority nebo specifické aktivity spadající pod některou z priorit. Více informací a přístup ke službě naleznete na stránce http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.htmlTechnologické centrum Akademie věd ČR zveřejnilo brožuru o pravidlech financování projektů v 7. rámcovém programu EU. Brožuru si je možné stahnout zde Pravidla financování.Byly spuštěny webové stránky, na kterých jsou nejnovější informace o financovaných projektech 7. rámcového programu. Postupně tam budou přidávány všechny projekty 7. RP, které prošly negociačním procesem a kterým bude poskytnut grant. Stránky jsou ke stažení zde http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.advSearchCelkový přehled o institucích, které hledají partnery do 7. rámcového programu EU, naleznete zde PartnerSearch_celkový_přehled.Přehlednou příručku k používání Elektronického systému podávání návrhů projektů naleznete zde Příručka.Nejdůležitější závěry zpracované prof. PhDr. Martinem Potůčkem, CSc. MSc. ze semináře k 7. rámcovému programu EU pro sociální a humanitní vědy, který se konal dne 22.1. 2007 v Bruselu, naleznete zde Zpráva.Byly zveřejněné vzorové smlouvy k projektům 7. rámcového programu EU. Odkaz naleznete zde http://cordis.europa.eu/fp7/. Česká kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu CZELO zveřejnila stručnou zprávu shrnující základní principy financování projektů 7. rámcového programu EU. Zprávu naleznete zde Principy financování.Stručné a přehledné informace k 7. RP naleznete zde http://ec.europa.eu/research/fp7/understanding/index.html.Evropská komise zahájila registraci evaluátorů projektů v 7. rámcovém programu pro vědu a výzkum. Registrovat se mohou jednotlivci sami za sebe nebo skrze svou organizaci, která je doporučí. (Pokud svoji registraci v kopii pošlete na adresu , tak Vám zajistíme doporučení). Škála žádaných specializací je velmi široká. V 6.RP bylo zaregistrováno přes 200 expertů s českým občanstvím, z nichž se pouze necelých sto skutečně zúčastnilo evaluací projektů. Know-how, které hodnotitelé získají během evaluace o tom, jak má projekt vypadat, kde se dělají nejčastější chyby atd., je velmi užitečné při tvorbě vlastních projektů.

Jako expert pro evaluaci, monitorování a další asistenci při podávání návrhů v 7.RP je možné se registrovat zde https://cordis.europa.eu/emmfp7/.Máte dotaz k financování v 7. rámcovém programu?

Po velkém zájmu o téma vykazování nákladů v projektech 7. rámcového programu, které Národní informační centrum pro evropský výzkum zaznamenalo na semináři, který proběhl v Masarykově koleji v Praze, zřídilo Technologické centrum AV ČR zvláštní e-mailovou adresu , na kterou můžete zasílat své dotazy týkající se financování evropských projektů v 7. rámcovém programu. Obracet se můžete také na adresu .Evropský parlament 30. listopadu 2006 definitivně schválil 7. rámcové programy pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace resp. pro atomovou energii včetně pravidel účasti. Europoslanci tak podpořili pozměňovací návrhy, které zpravodajové po 2. čtení v EP vyjednali s Radou EU. 

Předseda Evropského parlamentu Josep Borrell a finský premiér Matti Vanhanen jménem Rady EU podepsali 18. prosince 2006 rozhodnutí o 7. rámcových programech EU pro výzkum a rozvoj resp. atomovou energii a nařízení o pravidelch účasti v 7.RP. Rozhodnutí o specifických programech bude Radou formálně schváleno 19-20. prosince 2006. 7.RP tak vstoupí v platnost 1. ledna 2007. Více informací naleznete zde Co bylo schváleno.Kontakt:

Mgr. Tomáš Renner

oddělení vědy FSV UK

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Praha 1

tel. 222 112 232