Pokyny a informace pro studenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Informace o stipendiích ke studiu v zahraničí zprostředkovává Oddělení zahraničních styků (OZS) v budově Hollar, Smetanovo nábřeží 6, č. dveří 216.Kontakty OZS.

Podrobné pokyny a informace jsou uváděny v rámci jednotlivých programů. Pokud není výslovně specifikován typ požadavku na jazykové znalosti, uchazeč přiloží potvrzení o jazykové způsobilosti s největší váhou (maturitní vysvědčení, potvrzení o absolvování zkoušky v rámci VŠ studia, státní jazyková zkouška aj).

2. Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod a na základě nabídek nadací

Konkrétní podmínky pro výběr studentů jsou součástí vyhlášky pro jednotlivou zemi nebo univerzitu.

Ne vždy jsou vyžadovány všechny dokumenty, ale zpravidla jsou potřeba:

  • životopis,

  • motivační dopis, někdy včetně studijního plánu nebo alespoň seznamu předmětů, které chce student v zahraničí absolvovat,

  • doporučující dopis od ředitele institutu a/nebo pedagoga,

  • potvrzení jazykových znalostí.

Do některých zemí je nutné doložit pro vízové účely dostatečnou finanční hotovost a předložit fotogragii pasu, jehož platnost je minimálně ještě půl roku po předpokládaném ukočení výměnného pobytu.

Student předkládá požadované dokumenty do stanoveného termínu na OZS. Pod záštitou proděkana pro zahraniční styky proběhne výběr buď jen na základě předložených materiálů nebo i formou pohovoru s kandidáty. OZS předává seznam úspěšných kandidátů na Odbor pro zahraniční vztahy RUK, kde prorektor pro zahraniční styky a mobilitu rozhoduje o konečném pořadí kandidátů na základě dodaných materiálů prostřednictvím OZS.

Aktuální možnosti výjezdu

3. Studijní pobyty v rámci mezivládních dohod

Zpravidla bývají požadovány tytéž dokumenty jako pro pobyty v rámci meziuniverzitních dohod včetně vlastního formuláře Akademické informační agentury.

Pro pobyty obsazované rozpisem kvót na jednotlivé VŠ student předkládá materiály OZS, a v případě velkého počtu uchazečů probíhá výběr stejným způsobem jako pro pobyty v rámci meziuniverzitních dohod, tj. na OZS a RUK. Vítězné uchazeče kontaktuje Ministerstvo školstí a informuje je o dalším postupu.

Aktuální možnosti výjezdu

4. Studijní pobyty v rámci mezifakultních dohod

Potřebné dokumenty bývají ve stejném rozsahu jako pro meziuniverzitní dohody. Výběr provádí proděkan pro zahraniční styky buď pouze na základě písemných materiálů nebo i na základě pohovoru s uchazeči. Ve dvou případech (University of Calgary a University of Regensburg) se výběry provádějí přímo na příslušných institutech.

Studenti jsou povinni dodat na OZS před odjezdem Acceptance Letter a po návratu Confirmation o délce pobytu potvrzené zahraniční univerzitou a Transcript of records.

Aktuální možnosti výjezdu

Seznam mezifakultních dohod

5. CEEPUS

FSV UK má tzv. síť, na které mohou participovat studenti a vyučující IES. Freemoveři si vše vyjednávají se zahraničním oddělením univerzity a s národní kanceláří v zemi, kam chtějí vycestovat. V případě , že jim byl udělen CEEPUS grant, zašlou zprávu na OZS.

Kontakty na CEEPUS národní kanceláře

Pokyny a informace pro studenty

Informace o stipendiích ke studiu v zahraničí zprostředkovává Oddělení zahraničních styků (OZS) v budově Hollar, Smetanovo nábřeží 6, č. dveří 216.Kontakty OZS.

Podrobné pokyny a informace jsou uváděny v rámci jednotlivých programů. Pokud není výslovně specifikován typ požadavku na jazykové znalosti, uchazeč přiloží potvrzení o jazykové způsobilosti s největší váhou (maturitní vysvědčení, potvrzení o absolvování zkoušky v rámci VŠ studia, státní jazyková zkouška aj).

2. Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod a na základě nabídek nadací

Konkrétní podmínky pro výběr studentů jsou součástí vyhlášky pro jednotlivou zemi nebo univerzitu.

Ne vždy jsou vyžadovány všechny dokumenty, ale zpravidla jsou potřeba:

  • životopis,

  • motivační dopis, někdy včetně studijního plánu nebo alespoň seznamu předmětů, které chce student v zahraničí absolvovat,

  • doporučující dopis od ředitele institutu a/nebo pedagoga,

  • potvrzení jazykových znalostí.

Do některých zemí je nutné doložit pro vízové účely dostatečnou finanční hotovost a předložit fotogragii pasu, jehož platnost je minimálně ještě půl roku po předpokládaném ukočení výměnného pobytu.

Student předkládá požadované dokumenty do stanoveného termínu na OZS. Pod záštitou proděkana pro zahraniční styky proběhne výběr buď jen na základě předložených materiálů nebo i formou pohovoru s kandidáty. OZS předává seznam úspěšných kandidátů na Odbor pro zahraniční vztahy RUK, kde prorektor pro zahraniční styky a mobilitu rozhoduje o konečném pořadí kandidátů na základě dodaných materiálů prostřednictvím OZS.

Aktuální možnosti výjezdu

3. Studijní pobyty v rámci mezivládních dohod

Zpravidla bývají požadovány tytéž dokumenty jako pro pobyty v rámci meziuniverzitních dohod včetně vlastního formuláře Akademické informační agentury.

Pro pobyty obsazované rozpisem kvót na jednotlivé VŠ student předkládá materiály OZS, a v případě velkého počtu uchazečů probíhá výběr stejným způsobem jako pro pobyty v rámci meziuniverzitních dohod, tj. na OZS a RUK. Vítězné uchazeče kontaktuje Ministerstvo školstí a informuje je o dalším postupu.

Aktuální možnosti výjezdu

4. Studijní pobyty v rámci mezifakultních dohod

Potřebné dokumenty bývají ve stejném rozsahu jako pro meziuniverzitní dohody. Výběr provádí proděkan pro zahraniční styky buď pouze na základě písemných materiálů nebo i na základě pohovoru s uchazeči. Ve dvou případech (University of Calgary a University of Regensburg) se výběry provádějí přímo na příslušných institutech.

Studenti jsou povinni dodat na OZS před odjezdem Acceptance Letter a po návratu Confirmation o délce pobytu potvrzené zahraniční univerzitou a Transcript of records.

Aktuální možnosti výjezdu

Seznam mezifakultních dohod

5. CEEPUS

FSV UK má tzv. síť, na které mohou participovat studenti a vyučující IES. Freemoveři si vše vyjednávají se zahraničním oddělením univerzity a s národní kanceláří v zemi, kam chtějí vycestovat. V případě , že jim byl udělen CEEPUS grant, zašlou zprávu na OZS.

Kontakty na CEEPUS národní kanceláře