Mobilita obecně
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Mezinárodní mobilita – výjezdy studentů a vyučujících obecně


Informace o stipendiích ke studiu v zahraničí zprostředkovává Oddělení zahraničních styků (OZS) v budově Hollar, Smetanovo nábřeží 6, č. dveří 216. Kontakty OZS.


Oddělení zahraničních styků FSV UK se organizačně podílí na těchto variantách výjezdu do zahraničí:


1. Studijní pobyty v rámci programu ERASMUS

ERASMUS je program studentských výměn se všemi státy Evropské Unie, který běží v EU již od poloviny 80. let. Česká republika se ho zúčastňuje od roku 1997. Výměny probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi UK a partnerskými univerzitami. Finanční podporu poskytuje MŠMT ČR a hlavní kancelář LLP ERASMUS v Bruselu prostřednictvím RUK.


Výběr studentů na jednotlivé studijní pobyty provádí a koordinuje OZS společně s jednotlivými instituty, obvykle na jaře. Výběru se mohou účastnit všichni řádní studenti (i občané nečlenských států EU). Podmínkou je, že v průběhu ERASMUS pobytu jsou stále studenty FSV UK.

Linky k obecným informacim a kontakty na Erasmus vně fakulty

Interní postupy FSV pro studenty

Interní postupy FSV pro pedagogy
2. Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod a na základě nabídek nadací

Univerzita Karlova má již více než 190 podepsaných dohod o meziuniverzitní spolupráci s univerzitami na všech kontinentech světa. Vyslaní studenti jsou jmenováni rektorem na základě výběru, který probíhá na RUK. Zájemci, kteří chtějí být zahrnuti do výběrového řízení na RUK, předkládají přihlášku nebo pracovní program prostřednictvím OZS. Ve většině případů se mohou hlásit všichni řádní studenti UK, kteří splňují podmínky podepsané dohody, bez ohledu na jejich občanství.

Linky k seznamu meziuniverzitnich dohod a kontakty na Odbor zahraničních vztahů RUK

Interní postupy FSV pro studenty

Interní postupy FSV pro pedagogy


3. Studijní pobyty v rámci mezivládních kulturních dohod ČR

Pobyty jsou zprostředkovávané Akademickou informační agenturou MŠMT ČR, a jsou nabízeny pouze českým občanům. Ostatní podmínky, počty, případné oborové omezení se liší podle jednotlivých zemí.

Tyto pobyty lze rozdělit do dvou kategorií:


i. Pobyty obsazované rozpisem kvót na jednotlivé VŠ

Rozpis provádí každoročně MŠMT, počet přidělených míst na jednotlivých školách se každý rok liší. Místa nabízená UK se naplňují na základě výběrového řízení, které organizuje RUK. Studenti se mohou hlásit do výběrového řízení prostřednictvím OZS.


ii. Pobyty obsazované konkurzem

Konkurz, který organizuje AIA nebo příslušné velvyslanectví. Termíny jsou různé (viz informace AIA). Student se hlásí ke konkurzu jako fyzická osoba přímo na AIA. Musí však předložit přihlášku potvrzenou fakultou. Potvrzení zprostředkovává OZS.


Kontakt AIA


4. Studijní pobyty v rámci mezifakultních dohod

Fakulta má uzavřeny také vlastní bilaterální dohody.


Austrálie

 • Australian National University


Čína

 • Peking University HSBC Business School - pouze pro studenty IES

 • East China University of Political Science and Law


Hong Kong, zvláštní administrativní oblast Číny

 • City University of Hong Kong

 • School of Communication, Hong Kong Baptist University - pouze pro studenty IKSŽ


Israel

 • The Interdisciplinary Center Herzliya (IDC) (Výjezd je možný pouze v LS.)


Kanada

 • The University of Calgary - pouze pro studenty IPS (Výběr studentů probíhá přímo na IPS - katedra mezinárodních vztahů.)


Korejská republika

 • Graduate School of International Studies, Sogang University

 • College of Economics & Business Administration, Kyungpook National University


Německo

 • Universität Regensburg (Deutsch-Tschechische studien) - pouze pro studenty IMS (Výběr studentů probíhá přímo na IMS - Katedra německých a rakouských studií.)


Ruská federace

 • National Research University, Higher School of Economics

 • New Economic School, Moscow - pouze pro studenty IES


USA

 • Intercultural Studies, USA (výběr studentů v gesci amerického partnera.)

 • LeMoyne College, New York

 • Marlboro College, Vermont

 • The University of Richmond, Virginia


Letní školy


Řecko

 • Summer Seminar on Nationalism, Religion and Violence in Europe (FSV, IHU, LSEE, PRIO) (výběr studentů pro letní program na FSV v gesci IMS.)- http://nrvsschool.fsv.cuni.cz/


USA

 • The Missouri School of Journalism, The University of Missouri (LŠ v Praze)

 • University of New Orleans (výběr studentů v gesci amerických organizátorů) (LŠ v Praze)

 • The Fund for American Studies, George Mason University (LŠ v USA)

 • AIPES/Charles University (LŠ v Praze)

 • Global Institute for Leadership and Civic Development (LŠ v Praze, Říme či Raleigh, NC, USA)

 • Intercultural Studies Summer Programme (LŠ v Praze)Memorandum porozumění (MoU)


Řecko


USA

 • Temple University - Of The Commonwealth System of Higher Education (IMS - katedra amerických studií)

 • The Israel Institute (IMS)
Obvyklý postup výběru pro studenty5. Studijní pobyty v rámci programu CEEPUS

CEEPUS je obdobný program jako ERAMUS pro země střední a východní Evropy. Výměny probíhají v rámci takzvaných tématických sítí s konkrétními partnery nebo se student může ucházet o přijetí na konkrétní univerzitě v rámci programu CEEPUS jako tzv. freemover. Finanční podporu poskytují národní kanceláře CEEPUS zúčastněných států.

Aktuální pokyny

Kontakty na CEEPUS vně fakulty a další informace


6. Individuální výjezd - Freemover

Student si může dojednat studium v zahraničí individuálně. Jedná se však o jeho soukromou aktivitu. Obecně je proto třeba mít na paměti, že finanční a administrativní podpora ze strany UK a FSV je minimální ve srovnání s výše uvedenými možnostmi výjezdu. OZS neeviduje studenty, kteří vyjeli jako freemover, a proto ani nemůže zprostředkovat jejich zkušenosti.

Pro získání statusu Freemover na zahraniční univerzitě student musí zpravidla kontaktovat zahraniční oddělení příslušné univerzity nebo odpovídající katedru. V motivačním dopise vysvětluje svou žádost. Dalšími obvykle zasílanými dokumenty jsou CV, Transcript of Records a doporučující dopisy ředitele institutu nebo akademických pracovníků.


7. Fulbrightova komise

Mezi tradiční programy nabízené Fulbrightovou komisí patří stipendia pro studium a studentský výzkum v USA. Každoročně je do těchto programů vybíráno okolo 20 studentů a absolventů vysokých škol. Fulbrightova stipendia nejsou určena pro studenty bakalářských programů a zaměřují se výhradně na starší a pokročilejší studenty.


Podrobné informace najdete na webových stránkách komise: http://www.fulbright.cz/


8. Program AKTION

AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Poskytuje stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách.


Podrobné informace najdete na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce: www.dzs.cz


9. DAAD

DAAD je jednou z největších organizací na světě zabývající se výměnou pracovníků na poli vědy. Organizace byla založena v roce 1925 a hlavní sídlo má v německém Bonnu. Uděluje stipendia pro uchazeče ze zahraničí, podporuje vynikající studenty během jejich působení na německých vysokých školách a výzkumných institutech. Uchazečům z České republiky je každoročně uděleno kolem 150 stipendií.


Podrobné informace najdete na webových stránkách Informačního centra DAAD: http://www.daad.cz/Mobilita obecně

Mezinárodní mobilita – výjezdy studentů a vyučujících obecně


Informace o stipendiích ke studiu v zahraničí zprostředkovává Oddělení zahraničních styků (OZS) v budově Hollar, Smetanovo nábřeží 6, č. dveří 216. Kontakty OZS.


Oddělení zahraničních styků FSV UK se organizačně podílí na těchto variantách výjezdu do zahraničí:


1. Studijní pobyty v rámci programu ERASMUS

ERASMUS je program studentských výměn se všemi státy Evropské Unie, který běží v EU již od poloviny 80. let. Česká republika se ho zúčastňuje od roku 1997. Výměny probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi UK a partnerskými univerzitami. Finanční podporu poskytuje MŠMT ČR a hlavní kancelář LLP ERASMUS v Bruselu prostřednictvím RUK.


Výběr studentů na jednotlivé studijní pobyty provádí a koordinuje OZS společně s jednotlivými instituty, obvykle na jaře. Výběru se mohou účastnit všichni řádní studenti (i občané nečlenských států EU). Podmínkou je, že v průběhu ERASMUS pobytu jsou stále studenty FSV UK.

Linky k obecným informacim a kontakty na Erasmus vně fakulty

Interní postupy FSV pro studenty

Interní postupy FSV pro pedagogy
2. Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod a na základě nabídek nadací

Univerzita Karlova má již více než 190 podepsaných dohod o meziuniverzitní spolupráci s univerzitami na všech kontinentech světa. Vyslaní studenti jsou jmenováni rektorem na základě výběru, který probíhá na RUK. Zájemci, kteří chtějí být zahrnuti do výběrového řízení na RUK, předkládají přihlášku nebo pracovní program prostřednictvím OZS. Ve většině případů se mohou hlásit všichni řádní studenti UK, kteří splňují podmínky podepsané dohody, bez ohledu na jejich občanství.

Linky k seznamu meziuniverzitnich dohod a kontakty na Odbor zahraničních vztahů RUK

Interní postupy FSV pro studenty

Interní postupy FSV pro pedagogy


3. Studijní pobyty v rámci mezivládních kulturních dohod ČR

Pobyty jsou zprostředkovávané Akademickou informační agenturou MŠMT ČR, a jsou nabízeny pouze českým občanům. Ostatní podmínky, počty, případné oborové omezení se liší podle jednotlivých zemí.

Tyto pobyty lze rozdělit do dvou kategorií:


i. Pobyty obsazované rozpisem kvót na jednotlivé VŠ

Rozpis provádí každoročně MŠMT, počet přidělených míst na jednotlivých školách se každý rok liší. Místa nabízená UK se naplňují na základě výběrového řízení, které organizuje RUK. Studenti se mohou hlásit do výběrového řízení prostřednictvím OZS.


ii. Pobyty obsazované konkurzem

Konkurz, který organizuje AIA nebo příslušné velvyslanectví. Termíny jsou různé (viz informace AIA). Student se hlásí ke konkurzu jako fyzická osoba přímo na AIA. Musí však předložit přihlášku potvrzenou fakultou. Potvrzení zprostředkovává OZS.


Kontakt AIA


4. Studijní pobyty v rámci mezifakultních dohod

Fakulta má uzavřeny také vlastní bilaterální dohody.


Austrálie

 • Australian National University


Čína

 • Peking University HSBC Business School - pouze pro studenty IES

 • East China University of Political Science and Law


Hong Kong, zvláštní administrativní oblast Číny

 • City University of Hong Kong

 • School of Communication, Hong Kong Baptist University - pouze pro studenty IKSŽ


Israel

 • The Interdisciplinary Center Herzliya (IDC) (Výjezd je možný pouze v LS.)


Kanada

 • The University of Calgary - pouze pro studenty IPS (Výběr studentů probíhá přímo na IPS - katedra mezinárodních vztahů.)


Korejská republika

 • Graduate School of International Studies, Sogang University

 • College of Economics & Business Administration, Kyungpook National University


Německo

 • Universität Regensburg (Deutsch-Tschechische studien) - pouze pro studenty IMS (Výběr studentů probíhá přímo na IMS - Katedra německých a rakouských studií.)


Ruská federace

 • National Research University, Higher School of Economics

 • New Economic School, Moscow - pouze pro studenty IES


USA

 • Intercultural Studies, USA (výběr studentů v gesci amerického partnera.)

 • LeMoyne College, New York

 • Marlboro College, Vermont

 • The University of Richmond, Virginia


Letní školy


Řecko

 • Summer Seminar on Nationalism, Religion and Violence in Europe (FSV, IHU, LSEE, PRIO) (výběr studentů pro letní program na FSV v gesci IMS.)- http://nrvsschool.fsv.cuni.cz/


USA

 • The Missouri School of Journalism, The University of Missouri (LŠ v Praze)

 • University of New Orleans (výběr studentů v gesci amerických organizátorů) (LŠ v Praze)

 • The Fund for American Studies, George Mason University (LŠ v USA)

 • AIPES/Charles University (LŠ v Praze)

 • Global Institute for Leadership and Civic Development (LŠ v Praze, Říme či Raleigh, NC, USA)

 • Intercultural Studies Summer Programme (LŠ v Praze)Memorandum porozumění (MoU)


Řecko


USA

 • Temple University - Of The Commonwealth System of Higher Education (IMS - katedra amerických studií)

 • The Israel Institute (IMS)
Obvyklý postup výběru pro studenty5. Studijní pobyty v rámci programu CEEPUS

CEEPUS je obdobný program jako ERAMUS pro země střední a východní Evropy. Výměny probíhají v rámci takzvaných tématických sítí s konkrétními partnery nebo se student může ucházet o přijetí na konkrétní univerzitě v rámci programu CEEPUS jako tzv. freemover. Finanční podporu poskytují národní kanceláře CEEPUS zúčastněných států.

Aktuální pokyny

Kontakty na CEEPUS vně fakulty a další informace


6. Individuální výjezd - Freemover

Student si může dojednat studium v zahraničí individuálně. Jedná se však o jeho soukromou aktivitu. Obecně je proto třeba mít na paměti, že finanční a administrativní podpora ze strany UK a FSV je minimální ve srovnání s výše uvedenými možnostmi výjezdu. OZS neeviduje studenty, kteří vyjeli jako freemover, a proto ani nemůže zprostředkovat jejich zkušenosti.

Pro získání statusu Freemover na zahraniční univerzitě student musí zpravidla kontaktovat zahraniční oddělení příslušné univerzity nebo odpovídající katedru. V motivačním dopise vysvětluje svou žádost. Dalšími obvykle zasílanými dokumenty jsou CV, Transcript of Records a doporučující dopisy ředitele institutu nebo akademických pracovníků.


7. Fulbrightova komise

Mezi tradiční programy nabízené Fulbrightovou komisí patří stipendia pro studium a studentský výzkum v USA. Každoročně je do těchto programů vybíráno okolo 20 studentů a absolventů vysokých škol. Fulbrightova stipendia nejsou určena pro studenty bakalářských programů a zaměřují se výhradně na starší a pokročilejší studenty.


Podrobné informace najdete na webových stránkách komise: http://www.fulbright.cz/


8. Program AKTION

AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Poskytuje stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách.


Podrobné informace najdete na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce: www.dzs.cz


9. DAAD

DAAD je jednou z největších organizací na světě zabývající se výměnou pracovníků na poli vědy. Organizace byla založena v roce 1925 a hlavní sídlo má v německém Bonnu. Uděluje stipendia pro uchazeče ze zahraničí, podporuje vynikající studenty během jejich působení na německých vysokých školách a výzkumných institutech. Uchazečům z České republiky je každoročně uděleno kolem 150 stipendií.


Podrobné informace najdete na webových stránkách Informačního centra DAAD: http://www.daad.cz/