Pokyny a informace pro pedagogy - pracovní cesty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Administrativní postup:


Před výjezdem je nutné dodat na EO vyplněný:

Zahraniční pracovní cesta zaměstnanců UK FSV bude administrována pouze tehdy, byla-li v okamžiku odjezdu řádně schválena. Fakulta zaručuje řádné zpracování všech Příkazů k vyslání, které dorazí do podatelny UK FSV (přízemí budovy Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) nejpozději tři pracovní dny před odjezdem zaměstnance (nepočítá se den cesty). Pokud zaměstnanec žádá o finanční zálohu v hotovosti je nutné předložit Příkaz k vyslání minimálně 5 pracovních dnů před služební cestou.


Ve specifických případech je nutné též vyplnit a předložit:


Nejpozději 10 dnů po návratu ze zahraničí zaměstnanec předkládá na EO formuláře:

U vyúčtování, u kterých jsou podklady převzaty podatelnou UK FSV nejpozději desátý pracovní den po návratu (nepočítá se den příjezdu), děkanát zaručuje jeho řádné zpracování do patnácti pracovních dnů od okamžiku, kdy budou podklady kompletní. Vyúčtování zahraniční pracovní cesty, u které nebyla dodržena desetidenní lhůta pro odevzdání podkladů pro vyúčtování, ztrácí nárok na administraci ve zrychleném režimu a bude zúřadováno až po vyúčtování ostatních zahraničních cest.


Další informace:


Výše uvedené formuláře jsou připraveny ke stažení také zde.


Akademičtí pracovníci se při výjezdech do zahraničí vždy řídí Opatření děkana č. 6/2016 - Organizace pracovních cest na FSV UK.Informace o možnostech výjezdu do zahraničí zprostředkovává OZS.

2. Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod a na základě nabídek nadací

Akademická mobilita

Aktuální možnosti výjezdu

3. Studijní pobyty v rámci mezivládních dohod

Aktuální možnosti výjezdu

4. Studijní pobyty v rámci mezifakultních dohod

Aktuální možnosti výjezdu

5. CEEPUS

Obecné informace

Pokyny a informace pro pedagogy - pracovní cestyAdministrativní postup:


Před výjezdem je nutné dodat na EO vyplněný:

Zahraniční pracovní cesta zaměstnanců UK FSV bude administrována pouze tehdy, byla-li v okamžiku odjezdu řádně schválena. Fakulta zaručuje řádné zpracování všech Příkazů k vyslání, které dorazí do podatelny UK FSV (přízemí budovy Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) nejpozději tři pracovní dny před odjezdem zaměstnance (nepočítá se den cesty). Pokud zaměstnanec žádá o finanční zálohu v hotovosti je nutné předložit Příkaz k vyslání minimálně 5 pracovních dnů před služební cestou.


Ve specifických případech je nutné též vyplnit a předložit:


Nejpozději 10 dnů po návratu ze zahraničí zaměstnanec předkládá na EO formuláře:

U vyúčtování, u kterých jsou podklady převzaty podatelnou UK FSV nejpozději desátý pracovní den po návratu (nepočítá se den příjezdu), děkanát zaručuje jeho řádné zpracování do patnácti pracovních dnů od okamžiku, kdy budou podklady kompletní. Vyúčtování zahraniční pracovní cesty, u které nebyla dodržena desetidenní lhůta pro odevzdání podkladů pro vyúčtování, ztrácí nárok na administraci ve zrychleném režimu a bude zúřadováno až po vyúčtování ostatních zahraničních cest.


Další informace:


Výše uvedené formuláře jsou připraveny ke stažení také zde.


Akademičtí pracovníci se při výjezdech do zahraničí vždy řídí Opatření děkana č. 6/2016 - Organizace pracovních cest na FSV UK.Informace o možnostech výjezdu do zahraničí zprostředkovává OZS.

2. Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod a na základě nabídek nadací

Akademická mobilita

Aktuální možnosti výjezdu

3. Studijní pobyty v rámci mezivládních dohod

Aktuální možnosti výjezdu

4. Studijní pobyty v rámci mezifakultních dohod

Aktuální možnosti výjezdu

5. CEEPUS

Obecné informace