Rigorózní řízení
Studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Základní informace

 • Přihláška a teze ke státní rigorózní zkoušce.

 • Nejbližší termíny pro odevzdávání přihlášek a tezí: Přihlášky a teze odevzdávejte do 3. 1. 2017.

  Přihlášku i teze odevzdejte ve dvou vyhotoveních. Nejbližší termín rigorózní zkoušky bude stanoven v období od 13. 3. do 24. 3. 2017 (bude upřesněno). Přihlášky i teze se odevzdávají na podatelnu FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, budova Hollar. Absolventi FSV k přihlášce nemusí dokládat ověřenou kopii diplomu.

 • Termín pro odevzdání rigorózních prací: do 10. 2. 2017 Harmonogram akademického roku 2016/2017. Rigorózní práce se odevzdávají ve dvou exemplářích na podatelnu FSV UK, Smetanovo nábř. 6, budova Hollar + elektronicky v SIS. Přihlašovací údaje do SIS (pokud je nemáte) získáte v IPC UK, Celetná 13.


 • Od září 2015 platí nový rigorózní řád FSV UK.


Často kladené dotazy

Mohou se k rigoróznímu řízení přihlásit i zájemci s titulem Ing.?

K rigoróznímu řízení se nemohou přihlásit uchazeči s titulem "Ing." neboť dle §46 odst. 5 zákona o vysokých školách mohou vykonat státní rigorózní zkoušku pouze absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul „magistr“.


Jaký je poplatek za rigorózní řízení?

Poplatek za státní rigorózní zkoušku:

a) poplatek 5800,- je splatný do 30 dnů od podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce

b) náhrada nákladů 6200,- je splatná dnem doručení rigorózní práce na fakultu. Nehradí se v případě předložení písemného potvrzení ředitele institutu, že studentu nebyly poskytnuty konzultace nebo v případě, že se jedná o doktorského studenta FSV

Úhradu za rigorózní řízení upravuje Opatření děkana č. 36/2011.

Žádost o prominutí náhrady nákladů


V jakém oboru mohu vykonat na Fakultě sociálních věd rigorózní zkoušku?

Dle Zákona o vysokých školách § 46 odst. 5 mohou vykonat absolventi magisterských studijních programů státní rigorózní zkoušku v téže oblasti studia, ve které získali akademický titul „magistr“.


Na FSV UK lze konat státní rigorźní zkoušku v těchto oborech:


 • Economics and Finance

 • Ekonomie


 • Balkan, Eurasian and Central European Studies

 • Central and East European Studies

 • Central European Comparative Studies

 • East European Studies

 • European Studies

 • Transatlantic Studies


 • Mediální studia

 • Žurnalistika


 • Americká studia

 • Balkánská, euroasijská a středoevropská studia

 • Evropská studia

 • Německá a rakouská studia

 • Ruská a východoevropská studia

 • Středoevropská komparativní studia

 • Transatlantická studia

 • Západoevropská studia


 • Bezpečnostní studia

 • Mezinárodní vztahy

 • Politologie


 • Sociologie

 • Veřejná a sociální politika


Kontakt

studijní oddělení

Marie Stanovská

Email: marie.stanovska@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 224

Místnost: č. 205, budova Hollar

úřední hodiny

Rigorózní řízeníZákladní informace

 • Přihláška a teze ke státní rigorózní zkoušce.

 • Nejbližší termíny pro odevzdávání přihlášek a tezí: Přihlášky a teze odevzdávejte do 3. 1. 2017.

  Přihlášku i teze odevzdejte ve dvou vyhotoveních. Nejbližší termín rigorózní zkoušky bude stanoven v období od 13. 3. do 24. 3. 2017 (bude upřesněno). Přihlášky i teze se odevzdávají na podatelnu FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, budova Hollar. Absolventi FSV k přihlášce nemusí dokládat ověřenou kopii diplomu.

 • Termín pro odevzdání rigorózních prací: do 10. 2. 2017 Harmonogram akademického roku 2016/2017. Rigorózní práce se odevzdávají ve dvou exemplářích na podatelnu FSV UK, Smetanovo nábř. 6, budova Hollar + elektronicky v SIS. Přihlašovací údaje do SIS (pokud je nemáte) získáte v IPC UK, Celetná 13.


 • Od září 2015 platí nový rigorózní řád FSV UK.


Často kladené dotazy

Mohou se k rigoróznímu řízení přihlásit i zájemci s titulem Ing.?

K rigoróznímu řízení se nemohou přihlásit uchazeči s titulem "Ing." neboť dle §46 odst. 5 zákona o vysokých školách mohou vykonat státní rigorózní zkoušku pouze absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul „magistr“.


Jaký je poplatek za rigorózní řízení?

Poplatek za státní rigorózní zkoušku:

a) poplatek 5800,- je splatný do 30 dnů od podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce

b) náhrada nákladů 6200,- je splatná dnem doručení rigorózní práce na fakultu. Nehradí se v případě předložení písemného potvrzení ředitele institutu, že studentu nebyly poskytnuty konzultace nebo v případě, že se jedná o doktorského studenta FSV

Úhradu za rigorózní řízení upravuje Opatření děkana č. 36/2011.

Žádost o prominutí náhrady nákladů


V jakém oboru mohu vykonat na Fakultě sociálních věd rigorózní zkoušku?

Dle Zákona o vysokých školách § 46 odst. 5 mohou vykonat absolventi magisterských studijních programů státní rigorózní zkoušku v téže oblasti studia, ve které získali akademický titul „magistr“.


Na FSV UK lze konat státní rigorźní zkoušku v těchto oborech:


 • Economics and Finance

 • Ekonomie


 • Balkan, Eurasian and Central European Studies

 • Central and East European Studies

 • Central European Comparative Studies

 • East European Studies

 • European Studies

 • Transatlantic Studies


 • Mediální studia

 • Žurnalistika


 • Americká studia

 • Balkánská, euroasijská a středoevropská studia

 • Evropská studia

 • Německá a rakouská studia

 • Ruská a východoevropská studia

 • Středoevropská komparativní studia

 • Transatlantická studia

 • Západoevropská studia


 • Bezpečnostní studia

 • Mezinárodní vztahy

 • Politologie


 • Sociologie

 • Veřejná a sociální politika


Kontakt

studijní oddělení

Marie Stanovská

Email: marie.stanovska@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 224

Místnost: č. 205, budova Hollar

úřední hodiny