Bakalářské a magisterské studium
Studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Průvodce základními předpisy pro studium

Základní předpisy upravující studium na FSV

Stipendia na FSV

Na FSV existují tato stipendia (detailní informace na webu UK):

  • prospěchové - je vypláceno automaticky (bez žádosti) vždy začátkem prosince nejlepším studentům za studijní výsledky v minulém akademickém roce. O toto stipendium není třeba žádat

  • účelová stipendia za vynikající studentské či vědecké výsledky. Formulář pro tato stipendia naleznete v sekci Formuláře. Na samostatné stránce lze najít též popis typů účelových stipendií. Účelové stipendium lze použít k úhradě části nákladů na studiijní pobyt v zahraničí - termíny pro tyto žádosti v Opatření děkana

  • ubytovací a sociální stipendia - popis je na stránkách Univerzity Karlovy. O tato stipendia je nutno žádat na webu (termíny jsou zpravidla během října a listopadu, jejich úprava je v opatření rektora. na příslušný akademický rok).

Disciplinární delikty a příslušné řízení


Rigorózní řízení


Opatření děkana týkající se studia

A) Závěrečné práce (bc., mgr., PhDr.):

Opatření děkana č.29/2010 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací (zavedení elektronických verzí závěrečných prací v SIS UK)

Pokyn děkana č. 18/2015 Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství

B) Kombinované studium

Opatření děkana č. 1 /2010 Vysvětlení podmínek studentů kombinovaného studia pro zápis do dalšího úseku studia (ročníku)

C) Výjezdy do zahraničí

Opatření děkana 19/2015 Úprava kreditního systému pro studenty bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia studující v zahraničí v rámci programů Erasmus, mezifakultních a meziuniverzitních dohod

D) Poplatky

Opatření děkana č. 12/2016_Dean's Provision no. 12/2016

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2015/2016 a 2016/2017dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem


Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2015/2016 a 2016/2017dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2016/2017 dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

E) Termíny pro žádosti o účelová stipendia

Opatření děkana č. 2/2016 Vyhlášení termínů pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

F) Ostatní oblasti

Opatření děkana č.28/2010 Studijní pobyty celoživotního vzdělávání na FSV UK v rámci studijních programů v českém jazyce (včetně podmínek pro přijetí ke studiu pro absolventy studijních pobytů)

Opatření děkana č. 15/2016 Harmonogram akademického roku 2016/2017

Opatření děkana č. 10/2010 Pravidla pro organizaci hodnocení výuky studenty na UK FSV

Opatření děkana č. 7/2010 Vydávání diplomů studentům bakalářského studia oboru česko-německá studia na FSV UK

Pokyn děkana č. 25/2014 Možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí

Pokyn děkana UK FSV č. 3/2012 Pověření výkonem činností, souvisejících s uplatňováním Studijního a zkušebního řádu FSV

Upozornění pro absolventy bakalářského studia na UK FSV, kteří se hlásí do navazujícího magisterského studijního programu oboru.Aktualizace 28.2.2017 JH

Bakalářské a magisterské studium

Průvodce základními předpisy pro studium

Základní předpisy upravující studium na FSV

Stipendia na FSV

Na FSV existují tato stipendia (detailní informace na webu UK):

  • prospěchové - je vypláceno automaticky (bez žádosti) vždy začátkem prosince nejlepším studentům za studijní výsledky v minulém akademickém roce. O toto stipendium není třeba žádat

  • účelová stipendia za vynikající studentské či vědecké výsledky. Formulář pro tato stipendia naleznete v sekci Formuláře. Na samostatné stránce lze najít též popis typů účelových stipendií. Účelové stipendium lze použít k úhradě části nákladů na studiijní pobyt v zahraničí - termíny pro tyto žádosti v Opatření děkana

  • ubytovací a sociální stipendia - popis je na stránkách Univerzity Karlovy. O tato stipendia je nutno žádat na webu (termíny jsou zpravidla během října a listopadu, jejich úprava je v opatření rektora. na příslušný akademický rok).

Disciplinární delikty a příslušné řízení


Rigorózní řízení


Opatření děkana týkající se studia

A) Závěrečné práce (bc., mgr., PhDr.):

Opatření děkana č.29/2010 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací (zavedení elektronických verzí závěrečných prací v SIS UK)

Pokyn děkana č. 18/2015 Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství

B) Kombinované studium

Opatření děkana č. 1 /2010 Vysvětlení podmínek studentů kombinovaného studia pro zápis do dalšího úseku studia (ročníku)

C) Výjezdy do zahraničí

Opatření děkana 19/2015 Úprava kreditního systému pro studenty bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia studující v zahraničí v rámci programů Erasmus, mezifakultních a meziuniverzitních dohod

D) Poplatky

Opatření děkana č. 12/2016_Dean's Provision no. 12/2016

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2015/2016 a 2016/2017dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem


Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2015/2016 a 2016/2017dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2016/2017 dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

E) Termíny pro žádosti o účelová stipendia

Opatření děkana č. 2/2016 Vyhlášení termínů pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

F) Ostatní oblasti

Opatření děkana č.28/2010 Studijní pobyty celoživotního vzdělávání na FSV UK v rámci studijních programů v českém jazyce (včetně podmínek pro přijetí ke studiu pro absolventy studijních pobytů)

Opatření děkana č. 15/2016 Harmonogram akademického roku 2016/2017

Opatření děkana č. 10/2010 Pravidla pro organizaci hodnocení výuky studenty na UK FSV

Opatření děkana č. 7/2010 Vydávání diplomů studentům bakalářského studia oboru česko-německá studia na FSV UK

Pokyn děkana č. 25/2014 Možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí

Pokyn děkana UK FSV č. 3/2012 Pověření výkonem činností, souvisejících s uplatňováním Studijního a zkušebního řádu FSV

Upozornění pro absolventy bakalářského studia na UK FSV, kteří se hlásí do navazujícího magisterského studijního programu oboru.Aktualizace 28.2.2017 JH