Opatření děkana č.32/2010
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č.32/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 32/2010


Název:

Příkaz k provedení inventury majetku UK FSV


Účinnost:

1.11.2010V Praze dne 15. října 2010
PhDr. Jakub  K o n č e l í k, Ph.D.

děkan fakulty


Podle plánu inventarizace majetku UK FSV dávám tímto příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2010.


Fyzická inventura – zahájení

1. listopadu 2010

Ukončení fyzické inventury

30. listopadu 2010

Vyhotovení zápisu a proúčtování rozdílů

17. ledna 2011

Provedení dokladové inventury u ostatního majetku a závazků

Zahájení dokladové inventury

17. ledna 2011

Ukončení a vyhotovení inventarizačního zápisu

31. ledna 2011

Předložení dokladů o provedených inventurách podle jednotlivých účtů majetku a závazků včetně vyčíslení inventurních rozdílů

31. ledna 2011

Předložení výsledků inventur na rektorát UK včetně všech požadovaných podkladů

21. února 2011


Za tímto účelem schvaluji návrh členů Ústřední inventarizační komise, náhradové a likvidační komise a dílčích inventarizačních komisí tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto příkazu.


Při provádění inventarizace majetku je nutno postupovat podle „Opatření k provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2010“, který je nedílnou součástí tohoto příkazu.


Za bezchybné provedení inventarizací na jednotlivých pracovištích odpovídají ředitelé institutů a vedoucí součástí fakulty.


Organizací a zajištěním řádného průběhu inventur pověřuji vedoucí ekonomického oddělení.


Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 31/2009 – příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2009.


PhDr. Jakub  K o n č e l í k, Ph.D.

děkan fakulty
Přílohy :

Opatření k provádění inventarizací

Jmenování komisí

Jmenování dílčích komisíZa správnost:

Bludská Jana – vedoucí EO

Opatření děkana č.32/2010

Opatření děkana č.32/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 32/2010


Název:

Příkaz k provedení inventury majetku UK FSV


Účinnost:

1.11.2010V Praze dne 15. října 2010
PhDr. Jakub  K o n č e l í k, Ph.D.

děkan fakulty


Podle plánu inventarizace majetku UK FSV dávám tímto příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2010.


Fyzická inventura – zahájení

1. listopadu 2010

Ukončení fyzické inventury

30. listopadu 2010

Vyhotovení zápisu a proúčtování rozdílů

17. ledna 2011

Provedení dokladové inventury u ostatního majetku a závazků

Zahájení dokladové inventury

17. ledna 2011

Ukončení a vyhotovení inventarizačního zápisu

31. ledna 2011

Předložení dokladů o provedených inventurách podle jednotlivých účtů majetku a závazků včetně vyčíslení inventurních rozdílů

31. ledna 2011

Předložení výsledků inventur na rektorát UK včetně všech požadovaných podkladů

21. února 2011


Za tímto účelem schvaluji návrh členů Ústřední inventarizační komise, náhradové a likvidační komise a dílčích inventarizačních komisí tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto příkazu.


Při provádění inventarizace majetku je nutno postupovat podle „Opatření k provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2010“, který je nedílnou součástí tohoto příkazu.


Za bezchybné provedení inventarizací na jednotlivých pracovištích odpovídají ředitelé institutů a vedoucí součástí fakulty.


Organizací a zajištěním řádného průběhu inventur pověřuji vedoucí ekonomického oddělení.


Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 31/2009 – příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2009.


PhDr. Jakub  K o n č e l í k, Ph.D.

děkan fakulty
Přílohy :

Opatření k provádění inventarizací

Jmenování komisí

Jmenování dílčích komisíZa správnost:

Bludská Jana – vedoucí EO