Opatření děkana č. 35/2010
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 35/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 35/2010


Název:

Stanovení úhrad za úkony poskytované studentům FSV UK


Účinnost:

8.11.2010V Praze dne 5. listopadu 2010PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. stanovuji úhrady za úkony poskytované studentům FSV UK a to za:


potvrzení o studiu (tiskopis SEVT)

vydávání cizojazyčného dokladu o studiu (transcript)

2,- Kč včetně DPH

na vlastní žádost – 1 strana

(netýká se studentů studujících v cizojazyčných programech)

5,- Kč včetně DPH
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZa správnost: Bludská Jana

Opatření děkana č. 35/2010

Opatření děkana č. 35/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 35/2010


Název:

Stanovení úhrad za úkony poskytované studentům FSV UK


Účinnost:

8.11.2010V Praze dne 5. listopadu 2010PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. stanovuji úhrady za úkony poskytované studentům FSV UK a to za:


potvrzení o studiu (tiskopis SEVT)

vydávání cizojazyčného dokladu o studiu (transcript)

2,- Kč včetně DPH

na vlastní žádost – 1 strana

(netýká se studentů studujících v cizojazyčných programech)

5,- Kč včetně DPH
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZa správnost: Bludská Jana