Opatření děkana č. 34/2010
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 34/2010


Název:

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd

v akademickém roce 2010/2011


Účinnost :

1.11.2010V Praze dne 26. října 2010PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a Opatřením rektora č. 25/2004 stanovuji ceny za níže uvedené služby a výkony v akademickém roce 2010/2011 takto:


Organizování státních rigorózních zkoušek

 1. poplatek podle čl. 6 odst. 1 Rigorózního řádu UK

  5 000,- Kč


 2. náhrada nákladů podle čl. 6, odst. 2 Rigorózního řádu


  • za používání zařízení a informačních technologií

   1 650,- Kč


  • za poskytování konzultací akademickými pracovníky

   v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou

   na státní rigorózní zkoušku

   1 990,- KčPoplatek a náhrada nákladů podle písmena b) jsou splatné do 30 dnů od podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce. Úhrada poplatků a náhrad se provádí:

 • hotovostní platbou v pokladně fakulty, nebo


 • bezhotovostní platbou na účet fakulty č. 85033011/0100, konstantní symbol 112, specifický symbol – rodné číslo uchazeče.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZa správnost: Bludská Jana

vedoucí EO

Opatření děkana č. 34/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 34/2010


Název:

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd

v akademickém roce 2010/2011


Účinnost :

1.11.2010V Praze dne 26. října 2010PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a Opatřením rektora č. 25/2004 stanovuji ceny za níže uvedené služby a výkony v akademickém roce 2010/2011 takto:


Organizování státních rigorózních zkoušek

 1. poplatek podle čl. 6 odst. 1 Rigorózního řádu UK

  5 000,- Kč


 2. náhrada nákladů podle čl. 6, odst. 2 Rigorózního řádu


  • za používání zařízení a informačních technologií

   1 650,- Kč


  • za poskytování konzultací akademickými pracovníky

   v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou

   na státní rigorózní zkoušku

   1 990,- KčPoplatek a náhrada nákladů podle písmena b) jsou splatné do 30 dnů od podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce. Úhrada poplatků a náhrad se provádí:
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZa správnost: Bludská Jana

vedoucí EO