Opatření děkana č. 20/2010
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 20/2010


Název:

Stanovení poplatku spojeného se studiem na akademický rok 2010/2011 dle § 58 zákona o

vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem


Účinnost:

1. listopadu 2010
V Praze dne 29. června 2010PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyStanovení poplatku spojeného se studiem na akademický rok 2010/2011


S účinností od 1. 11. 2010 v souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK a přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění (Poplatky spojené se studiem), stanovuji poplatek spojený se studiem studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce v akademickém roce 2010/2011 takto:


Poplatek spojený se studiem bakalářského studijního programu ECONOMICS, studijního oboru ECONOMICS AND FINANCE, prezenční forma, tříletá standardní doba studia, stanovuji ve výši 3 000,- EUR za semestr.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost: Bludská Jana

vedoucí ekonomického odděleníOpatření děkana č. 20/2010


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 20/2010


Název:

Stanovení poplatku spojeného se studiem na akademický rok 2010/2011 dle § 58 zákona o

vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem


Účinnost:

1. listopadu 2010
V Praze dne 29. června 2010PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyStanovení poplatku spojeného se studiem na akademický rok 2010/2011


S účinností od 1. 11. 2010 v souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK a přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění (Poplatky spojené se studiem), stanovuji poplatek spojený se studiem studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce v akademickém roce 2010/2011 takto:


Poplatek spojený se studiem bakalářského studijního programu ECONOMICS, studijního oboru ECONOMICS AND FINANCE, prezenční forma, tříletá standardní doba studia, stanovuji ve výši 3 000,- EUR za semestr.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení