Opatření děkana č. 30/2010
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 30/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 30/2010


Název :

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2010


Účinnost: 1.10.2010


V Praze dne 29. září 2010
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyTermíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2010Vyhlašuji tímto závazný harmonogram termínů pro předkládání dokladů ke zpracování v závěru roku 2010:


 1. Faktury přijaté


  1. faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat ekonomickému oddělení k provedení příkazu a k úhradě peněžnímu ústavu

  2. u dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury – daňového dokladu a předání ekonomickému oddělení nejpozději do 17.12. 2010


 2. Faktury vydané


  1. podklady pro faktury externí předat ekonomickému oddělení do 17.12.2010

  2. podklady pro faktury interní předat ekonomickému oddělení do 13.12.2010


 3. Podklady pro mzdovou účtárnu, tj. podklady pro likvidaci


  • náhrad na dovolenou

  • náhrad dávek nemocenského pojištění

  • náhrad při ošetřování člena rodiny

  • návrhy na výplatu odměn a případné návrhy na platové úpravy předat ekonomickému oddělení – referátu PAM do 20.12.2010


 4. Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat ekonomickému oddělení – referátu PAM nejpozději do 26.11.2010


 5. Nově uzavírané dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti za práce prováděné v měsíci prosinci 2010 předložit ekonomickému oddělení – referátu PAM nejpozději do 17.12.2010


 6. Stálé provozní zálohy, mimořádné zálohy a cestovní příkazy včetně zahraničních služebních cest vyúčtovat v pokladně nejpozději do 21.12.2010 do 15,00 hod.


 7. Veškeré podklady pro vyúčtování grantů – tj. faktury, doklady drobného vydání, vyúčtování záloh apod. se řídí termíny uvedenými v pokynu děkana č. 4/2004


 8. Návrhy na přiznání účelových stipendií předložit studijnímu oddělení nejpozději do 10. 12.2010


 9. Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají :


  • ředitelé institutů

  • vedoucí součástí

  • řešitelé grantů

  • vedoucí odděleníTímto opatřením se ruší platnost opatření tajemnice č. 1/2009 ze dne 1. září 2009 –

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2009.
V Praze dne 30. září 2010
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost: Bludská Jana

vedoucí EO

Opatření děkana č. 30/2010

Opatření děkana č. 30/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 30/2010


Název :

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2010


Účinnost: 1.10.2010


V Praze dne 29. září 2010
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyTermíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2010Vyhlašuji tímto závazný harmonogram termínů pro předkládání dokladů ke zpracování v závěru roku 2010:


 1. Faktury přijaté


  1. faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat ekonomickému oddělení k provedení příkazu a k úhradě peněžnímu ústavu

  2. u dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury – daňového dokladu a předání ekonomickému oddělení nejpozději do 17.12. 2010


 2. Faktury vydané


  1. podklady pro faktury externí předat ekonomickému oddělení do 17.12.2010

  2. podklady pro faktury interní předat ekonomickému oddělení do 13.12.2010


 3. Podklady pro mzdovou účtárnu, tj. podklady pro likvidaci


  • náhrad na dovolenou

  • náhrad dávek nemocenského pojištění

  • náhrad při ošetřování člena rodiny

  • návrhy na výplatu odměn a případné návrhy na platové úpravy předat ekonomickému oddělení – referátu PAM do 20.12.2010


 4. Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat ekonomickému oddělení – referátu PAM nejpozději do 26.11.2010


 5. Nově uzavírané dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti za práce prováděné v měsíci prosinci 2010 předložit ekonomickému oddělení – referátu PAM nejpozději do 17.12.2010


 6. Stálé provozní zálohy, mimořádné zálohy a cestovní příkazy včetně zahraničních služebních cest vyúčtovat v pokladně nejpozději do 21.12.2010 do 15,00 hod.


 7. Veškeré podklady pro vyúčtování grantů – tj. faktury, doklady drobného vydání, vyúčtování záloh apod. se řídí termíny uvedenými v pokynu děkana č. 4/2004


 8. Návrhy na přiznání účelových stipendií předložit studijnímu oddělení nejpozději do 10. 12.2010


 9. Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají :


  • ředitelé institutů

  • vedoucí součástí

  • řešitelé grantů

  • vedoucí odděleníTímto opatřením se ruší platnost opatření tajemnice č. 1/2009 ze dne 1. září 2009 –

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2009.
V Praze dne 30. září 2010
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost: Bludská Jana

vedoucí EO