Opatření děkana č. 25/2010 - Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 20/2008
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 25/2010 - Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 20/2008Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č.25/2010
Název:


Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 20/2008: Sleva na školném pro studenty navazujících magisterských programů IEPS a E&F v akademickém roce 2008/2009


Účinnost


1. 9. 2010
V Praze dne 11. srpna 2010
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty

Tímto dodatkem se prodlužuje platnost Opatření děkana č. 20/2008 o poskytování slev u magisterských programů IEPS a E&F v akademickém roce 2008/2009 i na následující akademické roky.
Termín pro předkládání žádostí o slevu na zimní semestr je stanoven na 30. září, žádosti o slevu na letní semestr se předkládají k poslednímu dni měsíce února příslušného akademického roku. Žádosti musí být doručeny k rukám vedoucího oddělení zahraničních styků.
Dodatkem se také rozšiřuje možnost uplatnit žádost o slevu na školném za stanovených podmínek i pro studenty navazujícího magisterského programu Geopolitical Studies (GPS).
Ostatní ustanovení opatření zůstávají beze změny.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan
Za správnost

Cyril Šimsa

vedoucí oddělení zahraničních stykůOpatření děkana č. 25/2010 - Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 20/2008

Opatření děkana č. 25/2010 - Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 20/2008Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č.25/2010
Název:


Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 20/2008: Sleva na školném pro studenty navazujících magisterských programů IEPS a E&F v akademickém roce 2008/2009


Účinnost


1. 9. 2010
V Praze dne 11. srpna 2010
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty

Tímto dodatkem se prodlužuje platnost Opatření děkana č. 20/2008 o poskytování slev u magisterských programů IEPS a E&F v akademickém roce 2008/2009 i na následující akademické roky.
Termín pro předkládání žádostí o slevu na zimní semestr je stanoven na 30. září, žádosti o slevu na letní semestr se předkládají k poslednímu dni měsíce února příslušného akademického roku. Žádosti musí být doručeny k rukám vedoucího oddělení zahraničních styků.
Dodatkem se také rozšiřuje možnost uplatnit žádost o slevu na školném za stanovených podmínek i pro studenty navazujícího magisterského programu Geopolitical Studies (GPS).
Ostatní ustanovení opatření zůstávají beze změny.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan
Za správnost

Cyril Šimsa

vedoucí oddělení zahraničních styků