Opatření děkana č. 24/2010
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 24/2010


Název:

Stanovení poplatku za Celoživotní vzdělávání – jednosemestrální kurz

„Sociolog jako angažovaný pozorovatel aneb Jak psát pro média?“


Účinnost:

9. srpna 2010
V Praze dne 4. srpna 2010PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
S účinností od 9. srpna 2010 stanovuji v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání UK – bod 6, odst. 1, poplatek za jednosemestrální kurz „Sociolog jako angažovaný pozorovatel aneb Jak psát pro média?“ ve výši 1 000,- Kč.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Za správnost: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení

Opatření děkana č. 24/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 24/2010


Název:

Stanovení poplatku za Celoživotní vzdělávání – jednosemestrální kurz

„Sociolog jako angažovaný pozorovatel aneb Jak psát pro média?“


Účinnost:

9. srpna 2010
V Praze dne 4. srpna 2010PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
S účinností od 9. srpna 2010 stanovuji v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání UK – bod 6, odst. 1, poplatek za jednosemestrální kurz „Sociolog jako angažovaný pozorovatel aneb Jak psát pro média?“ ve výši 1 000,- Kč.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Za správnost: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení