Opatření děkana č. 19/2010
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 19/2010


Název:

Poskytování příspěvků zaměstnancům Fakulty sociálních věd UK (dále jen „FSV UK“) ze

sociálního fondu – dodatek č. 2


Účinnost:

dnem vydání
V Praze dne 8. června 2010
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
S odvoláním na čl. 1 odst. 2 Opatření děkana č. 19/2009 stanovuji maximální hodnotu příspěvku zaměstnancům FSV UK na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2010 ve výši 30 000 Kč.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZa správnost:

Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakulty

Opatření děkana č. 19/2010


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 19/2010


Název:

Poskytování příspěvků zaměstnancům Fakulty sociálních věd UK (dále jen „FSV UK“) ze

sociálního fondu – dodatek č. 2


Účinnost:

dnem vydání
V Praze dne 8. června 2010
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
S odvoláním na čl. 1 odst. 2 Opatření děkana č. 19/2009 stanovuji maximální hodnotu příspěvku zaměstnancům FSV UK na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2010 ve výši 30 000 Kč.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZa správnost:

Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakulty