Opatření děkana č. 14/2010
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 14/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 14/2010


Název:

Rozpočet FSV UK na rok 2010 – rozpis na instituty


Účinnost:

dnem vydáníV Praze dne 14. 5. 2010PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Akademický senát FSV UK projednal a schválil na svém zasedání dne 11. května 2010 návrh rozpočtu fakulty na rok 2010 a návrh na rozdělení finančních prostředků na rok 2010. Pro instituty vyplývají ze schválených materiálů tyto závazné ukazatele:


v tis. Kč

institut


příspěvek na vzdělávací

činnost

z toho rozpis příspěvku za

absolventa DSP

IES

11 666

200

IKSŽ

17 140

100

IMS

12 471

100

IPS

8 676

100

ISS

9 875

100Ředitelům institutů ukládám tímto opatřením zpracovat a odevzdat k rukám tajemnice fakulty do 31. 5. 2010 v písemné a elektronické podobě vlastní rozpočty pracovišť. Ředitelé institutů zajistí hospodárné čerpání rozpočtů v souladu s účelovostí přiděleného příspěvku. Rozpočty budou předloženy v přiložené tabulce s podpisem ředitele institutu.

Tvorba sociálního fondu je prováděna z centrálních zdrojů.

Příspěvek za absolventa doktorských studijních programů je účelově určen na podporu studentů těchto programů a použití příspěvku je v kompetenci předsedů oborových rad.

Případné žádosti o rozpočtové přesuny v průběhu roku se podávají tajemnici fakulty a to nejpozději k 30. 11. 2010. Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku budou upřesněny v průběhu září 2010 opatřením tajemnice fakulty.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyElektronické adresy pro zaslání rozpočtů:

beniskov@fsv.cuni.cz

bludska@fsv.cuni.cz


Příloha: tabulka návrhu rozpočtu

Opatření děkana č. 14/2010

Opatření děkana č. 14/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 14/2010


Název:

Rozpočet FSV UK na rok 2010 – rozpis na instituty


Účinnost:

dnem vydáníV Praze dne 14. 5. 2010PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Akademický senát FSV UK projednal a schválil na svém zasedání dne 11. května 2010 návrh rozpočtu fakulty na rok 2010 a návrh na rozdělení finančních prostředků na rok 2010. Pro instituty vyplývají ze schválených materiálů tyto závazné ukazatele:


v tis. Kč

institut


příspěvek na vzdělávací

činnost

z toho rozpis příspěvku za

absolventa DSP

IES

11 666

200

IKSŽ

17 140

100

IMS

12 471

100

IPS

8 676

100

ISS

9 875

100Ředitelům institutů ukládám tímto opatřením zpracovat a odevzdat k rukám tajemnice fakulty do 31. 5. 2010 v písemné a elektronické podobě vlastní rozpočty pracovišť. Ředitelé institutů zajistí hospodárné čerpání rozpočtů v souladu s účelovostí přiděleného příspěvku. Rozpočty budou předloženy v přiložené tabulce s podpisem ředitele institutu.

Tvorba sociálního fondu je prováděna z centrálních zdrojů.

Příspěvek za absolventa doktorských studijních programů je účelově určen na podporu studentů těchto programů a použití příspěvku je v kompetenci předsedů oborových rad.

Případné žádosti o rozpočtové přesuny v průběhu roku se podávají tajemnici fakulty a to nejpozději k 30. 11. 2010. Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku budou upřesněny v průběhu září 2010 opatřením tajemnice fakulty.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyElektronické adresy pro zaslání rozpočtů:

beniskov@fsv.cuni.cz

bludska@fsv.cuni.cz


Příloha: tabulka návrhu rozpočtu