ROZHODNUTÍ DĚKANA č. 14/06
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

ROZHODNUTÍ DĚKANA č. 14/06

děkana o stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2006/2007V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a Opatřením rektora č. 25/2004 stanovuji ceny za níže uvedené služby a výkony v akademickém roce 2006/2007 takto :


Celoživotní vzdělávání

Studijní pobyt státních příslušníků ČR

18 000,- Kč/ semestr

Vybraný předmět v rámci studijního pobytu státních příslušníků ČR

4 000,- Kč

Studijní pobyt zahraničních studentů

2 500,- EUR/semestr

Výuka češtiny pro cizince

3 800,- Kč/semestr

EUROPEUM - dvousemestrální kurz

30 000,- Kč/rok

Univerzita třetího věku

300,- Kč za semestr v případě jednosemestrálního kurzu


450,- Kč za rok v případě dvousemestrálního kurzuOrganizování státních rigorózních zkoušek

Konzultace k obhajobě státní rigorózní práce

4 500,- Kč

Konzultace ke státní rigorózní zkoušce

1 650,- Kč

Používání knihovny a výpočetní techniky

750,- KčOstatní

Prodej „Karolinky“

50,- Kč/kus

Index - ztráta

50,- Kč

Přihláška ke studiu

10,- Kč

Vratná záloha za používání šatnových skříněk

200,- Kč

Pokuta za nevrácení klíče od šatnových skříněk v den zapůjčení

50,- Kč

- za každý další den

100,- Kč

Jednostranný tisk – cena  za 1 stránku formátu A4 (dobíjení karet)   

2,50 Kč

Pořízení černobílé jednostranné fotokopie formátu A4 -1 strana

2,30 KčCeník placených služeb Střediska vědeckých informací FSV UK je vydán samostatně a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

                                                                                           děkan fakulty
V Praze dne 12. května 2006


ROZHODNUTÍ DĚKANA č. 14/06

ROZHODNUTÍ DĚKANA č. 14/06

děkana o stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2006/2007V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a Opatřením rektora č. 25/2004 stanovuji ceny za níže uvedené služby a výkony v akademickém roce 2006/2007 takto :


Celoživotní vzdělávání

Studijní pobyt státních příslušníků ČR

18 000,- Kč/ semestr

Vybraný předmět v rámci studijního pobytu státních příslušníků ČR

4 000,- Kč

Studijní pobyt zahraničních studentů

2 500,- EUR/semestr

Výuka češtiny pro cizince

3 800,- Kč/semestr

EUROPEUM - dvousemestrální kurz

30 000,- Kč/rok

Univerzita třetího věku

300,- Kč za semestr v případě jednosemestrálního kurzu


450,- Kč za rok v případě dvousemestrálního kurzuOrganizování státních rigorózních zkoušek

Konzultace k obhajobě státní rigorózní práce

4 500,- Kč

Konzultace ke státní rigorózní zkoušce

1 650,- Kč

Používání knihovny a výpočetní techniky

750,- KčOstatní

Prodej „Karolinky“

50,- Kč/kus

Index - ztráta

50,- Kč

Přihláška ke studiu

10,- Kč

Vratná záloha za používání šatnových skříněk

200,- Kč

Pokuta za nevrácení klíče od šatnových skříněk v den zapůjčení

50,- Kč

- za každý další den

100,- Kč

Jednostranný tisk – cena  za 1 stránku formátu A4 (dobíjení karet)   

2,50 Kč

Pořízení černobílé jednostranné fotokopie formátu A4 -1 strana

2,30 KčCeník placených služeb Střediska vědeckých informací FSV UK je vydán samostatně a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

                                                                                           děkan fakulty
V Praze dne 12. května 2006