Opatření děkana č. 12/2010
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 12/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 12/2010


Název:

Stanovení poplatku spojeného se studiem na akademický rok 2010/2011 dle § 58 zákona o

vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem


Účinnost:

1. října 2010V Praze dne 27. dubna 2010


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
S účinností od 1.10.2010 v souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK a přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění (Poplatky spojené se studiem), stanovuji poplatek spojený se studiem studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce v akademickém roce 2010/2011 takto:


Poplatek spojený se studiem navazujícího magisterského studijního oboru Středoevropská komparativní studia (CECS) v prezentační i kombinované formě stanovuji na základě zpracované kalkulace ve výši 3 400 EUR za semestr.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

Za správnost: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení
Opatření děkana č. 12/2010

Opatření děkana č. 12/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 12/2010


Název:

Stanovení poplatku spojeného se studiem na akademický rok 2010/2011 dle § 58 zákona o

vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem


Účinnost:

1. října 2010V Praze dne 27. dubna 2010


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
S účinností od 1.10.2010 v souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK a přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění (Poplatky spojené se studiem), stanovuji poplatek spojený se studiem studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce v akademickém roce 2010/2011 takto:


Poplatek spojený se studiem navazujícího magisterského studijního oboru Středoevropská komparativní studia (CECS) v prezentační i kombinované formě stanovuji na základě zpracované kalkulace ve výši 3 400 EUR za semestr.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

Za správnost: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení