Opatření děkana č. 11/2010
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 11/2010


Název:

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2010


Účinnost:

1. května 2010V Praze dne 29. dubna 2010PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


S odvoláním na § 218 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce vydávám toto opatření k čerpání dovolené v roce 2010


 1. Délka řádné dovolené na zotavenou činí:


  • 40 pracovních dnů u akademických pracovníků

  • 25 pracovních dnů u ostatních zaměstnanců.


 2. Tímto opatřením stanovuji povinnost vyčerpat minimálně čtyři týdny dovolené za rok 2010 do 31. 12. 2010 (pokud má zaměstnanec na čtyři týdny dovolené nárok). Dovolenou čerpají zaměstnanci podle rozvrhu čerpání dovolených, který stanoví vedoucí pracoviště.


  Ředitelé institutů, vedoucí součástí a vedoucí oddělení děkanátu vypracují do 31. 5. 2010 plán dovolených v roce 2010 a předají ho k rukám tajemnice fakulty. Součástí plánu dovolených bude i rozpis služeb na institutech a součástech v průběhu července a srpna 2010.


 3. Do následujícího kalendářního roku lze převést maximálně jeden týden dovolené, resp. čtyři týdny dovolené u akademických pracovníků s tím, že budou vyčerpány do 31. 12. 2011.


 4. Navržení plánu dovolených je plně v kompetenci vedoucích příslušných pracovišť, kteří mají současně možnost v něm provádět změny podle okamžitých potřeb pracoviště i zaměstnanců, avšak s podmínkou, že bude dodrženo zastoupení vedoucího pracoviště.


 5. Vedoucí pracovníci odpovídají děkanovi fakulty za čerpání dovolené na jimi řízeném pracovišti v souladu s tímto opatřením.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost:

Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakulty
Opatření děkana č. 11/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 11/2010


Název:

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2010


Účinnost:

1. května 2010V Praze dne 29. dubna 2010PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


S odvoláním na § 218 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce vydávám toto opatření k čerpání dovolené v roce 2010


 1. Délka řádné dovolené na zotavenou činí:


  • 40 pracovních dnů u akademických pracovníků

  • 25 pracovních dnů u ostatních zaměstnanců.


 2. Tímto opatřením stanovuji povinnost vyčerpat minimálně čtyři týdny dovolené za rok 2010 do 31. 12. 2010 (pokud má zaměstnanec na čtyři týdny dovolené nárok). Dovolenou čerpají zaměstnanci podle rozvrhu čerpání dovolených, který stanoví vedoucí pracoviště.


  Ředitelé institutů, vedoucí součástí a vedoucí oddělení děkanátu vypracují do 31. 5. 2010 plán dovolených v roce 2010 a předají ho k rukám tajemnice fakulty. Součástí plánu dovolených bude i rozpis služeb na institutech a součástech v průběhu července a srpna 2010.


 3. Do následujícího kalendářního roku lze převést maximálně jeden týden dovolené, resp. čtyři týdny dovolené u akademických pracovníků s tím, že budou vyčerpány do 31. 12. 2011.


 4. Navržení plánu dovolených je plně v kompetenci vedoucích příslušných pracovišť, kteří mají současně možnost v něm provádět změny podle okamžitých potřeb pracoviště i zaměstnanců, avšak s podmínkou, že bude dodrženo zastoupení vedoucího pracoviště.


 5. Vedoucí pracovníci odpovídají děkanovi fakulty za čerpání dovolené na jimi řízeném pracovišti v souladu s tímto opatřením.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost:

Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakulty