Opatření děkana č. 8/2010
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 8/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 8/2010


Název :

Stanovení ceny knihy – Integrace imigrantů v Rakousku po roce 1990


Účinnost : 8. dubna 2010V Praze dne 8. dubna 2010PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakult

Na základě propočtu nákladů na tisk knihy Integrace imigrantů v Rakousku po roce 1990 – autor Michal Dimitrov, stanovuji cenu pro prodej ve výši 180,- Kč včetně DPH. Příjmy z prodeje budou příjmy Výzkumného záměru, ze kterého byly náklady na tisk knihy vynaloženy.
PhDr. Jakub Končelík, PhD.

děkan fakultyZa správnost: Bludská Jana

vedoucí EO

Opatření děkana č. 8/2010

Opatření děkana č. 8/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 8/2010


Název :

Stanovení ceny knihy – Integrace imigrantů v Rakousku po roce 1990


Účinnost : 8. dubna 2010V Praze dne 8. dubna 2010PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakult

Na základě propočtu nákladů na tisk knihy Integrace imigrantů v Rakousku po roce 1990 – autor Michal Dimitrov, stanovuji cenu pro prodej ve výši 180,- Kč včetně DPH. Příjmy z prodeje budou příjmy Výzkumného záměru, ze kterého byly náklady na tisk knihy vynaloženy.
PhDr. Jakub Končelík, PhD.

děkan fakultyZa správnost: Bludská Jana

vedoucí EO