Opatření děkana č. 7/2010
Předpisy a dokumenty
Pokyny a nařízení týkající se studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 7/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 7/2010


Název:

Vydávání diplomů studentům bakalářského studia oboru česko-německá studia

na FSV UK


Účinnost:

Dnem vydání
V Praze dne 30. 3. 2010PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyStudentům oboru česko-německá studia, kteří byli řádně imatrikulováni a splnili své studijní povinnosti na Univerzitě Regensburg (Řezno), bude vystaven bakalářský diplom pro studijní obor česko-německá studia na FSV UK po splnění těchto povinností:


  1. předložení zprávy příslušného garanta oboru nebo studijního oddělení na Univerzitě Regensburg, jež výše uvedené skutečnosti potvrdí a


  2. po předložení zprávy o složení všech předepsaných studijních povinností.Výše uvedené doklady opatří svým podpisem garant oboru česko-německá studia na FSV UK a budou předloženy studijnímu oddělení FSV UK.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZa správnost: Alena Stará

vedoucí studijního oddělení

Opatření děkana č. 7/2010

Opatření děkana č. 7/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 7/2010


Název:

Vydávání diplomů studentům bakalářského studia oboru česko-německá studia

na FSV UK


Účinnost:

Dnem vydání
V Praze dne 30. 3. 2010PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyStudentům oboru česko-německá studia, kteří byli řádně imatrikulováni a splnili své studijní povinnosti na Univerzitě Regensburg (Řezno), bude vystaven bakalářský diplom pro studijní obor česko-německá studia na FSV UK po splnění těchto povinností:


  1. předložení zprávy příslušného garanta oboru nebo studijního oddělení na Univerzitě Regensburg, jež výše uvedené skutečnosti potvrdí a


  2. po předložení zprávy o složení všech předepsaných studijních povinností.Výše uvedené doklady opatří svým podpisem garant oboru česko-německá studia na FSV UK a budou předloženy studijnímu oddělení FSV UK.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZa správnost: Alena Stará

vedoucí studijního oddělení