Opatření děkana č. 5/2010
Předpisy a dokumenty
Pokyny a nařízení týkající se studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 5/2010


Název:

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2010/2011

dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem


Účinnost:

1. října 2010


V Praze dne 10. 3. 2010


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyStanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2010/2011.


S účinností od  1. 10. 2010 v souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK a přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění (Poplatky spojené se studiem) stanovuji poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2010/2011 takto:


 1. poplatek za studium delší, než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok, ve výši 10.000 Kč za každých dalších započatých  6 měsíců studia (§ 58 odst. 3  Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)


 2. poplatek za studium v dalším studijním programu ve výši 1.000 Kč za každý další započatý jeden rok studia (§ 58 odst. 4 Zákona č. 111/1988 Sb., v platném znění)


 3. poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akademický rok 2010/2011 (§ 58 odst. 1 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)  ve výši 500 Kč, v případě elektronické přihlášky 450 Kč, v případě konaní přijímací zkoušky formou NSZ 350 Kč, v případě konání přijímací zkoušky formou NSZ a její druhé části  konané na FSV 450 Kč.


 4. poplatek spojený se studiem studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce:


  • navazující magisterský studijní obor International Economic and Political Studies 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


  • navazující magisterský obor Geopolitical Studies  3.000 EUR/semestr  (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


  • navazující magisterský studijní obor Economics  3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR  za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


  • navazující magisterský obor Balkan, Eurasian and Central European Studies 3.900 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


  • navazující magisterský obor  Central European Comparative Studies prezenční i kombinovaná forma  3.400 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


  • navazující magisterský obor  European Studies prezenční forma  3.500 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


  • doktorský studijní obor Economics  2000 EUR/semestr (§ 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)


  • doktorský studijní obor Political Science  2000 EUR/semestr (§ 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)


  • doktorský studijní obor International Relations  2000 EUR/semestr (§ 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)


  • doktorský studijní obor Sociology  2000 EUR/semestr (§ 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)


  • doktorský studijní obor Public and Social Policy  2000 EUR/semestr (§ 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)Poplatky se hradí poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet č. 85033011/0100, vedený u KB pobočky Praha 1, variabilní symbol 211, konstantní symbol 308.


V případech uvedených v čl. 4  přílohy č. 6 Statutu UK může rektor po vyjádření děkana fakulty poplatky spojené se studiem prominout, snížit nebo odložit termín jejich splatnosti.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkanZa správnost: Alena Stará

vedoucí studijního oddělení
Opatření děkana č. 5/2010


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 5/2010


Název:

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2010/2011

dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem


Účinnost:

1. října 2010


V Praze dne 10. 3. 2010


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyStanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2010/2011.


S účinností od  1. 10. 2010 v souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK a přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění (Poplatky spojené se studiem) stanovuji poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2010/2011 takto:


 1. poplatek za studium delší, než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok, ve výši 10.000 Kč za každých dalších započatých  6 měsíců studia (§ 58 odst. 3  Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)


 2. poplatek za studium v dalším studijním programu ve výši 1.000 Kč za každý další započatý jeden rok studia (§ 58 odst. 4 Zákona č. 111/1988 Sb., v platném znění)


 3. poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akademický rok 2010/2011 (§ 58 odst. 1 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)  ve výši 500 Kč, v případě elektronické přihlášky 450 Kč, v případě konaní přijímací zkoušky formou NSZ 350 Kč, v případě konání přijímací zkoušky formou NSZ a její druhé části  konané na FSV 450 Kč.


 4. poplatek spojený se studiem studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce:


  • navazující magisterský studijní obor International Economic and Political Studies 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


  • navazující magisterský obor Geopolitical Studies  3.000 EUR/semestr  (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


  • navazující magisterský studijní obor Economics  3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR  za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


  • navazující magisterský obor Balkan, Eurasian and Central European Studies 3.900 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


  • navazující magisterský obor  Central European Comparative Studies prezenční i kombinovaná forma  3.400 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


  • navazující magisterský obor  European Studies prezenční forma  3.500 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


  • doktorský studijní obor Economics  2000 EUR/semestr (§ 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)


  • doktorský studijní obor Political Science  2000 EUR/semestr (§ 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)


  • doktorský studijní obor International Relations  2000 EUR/semestr (§ 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)


  • doktorský studijní obor Sociology  2000 EUR/semestr (§ 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)


  • doktorský studijní obor Public and Social Policy  2000 EUR/semestr (§ 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)Poplatky se hradí poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet č. 85033011/0100, vedený u KB pobočky Praha 1, variabilní symbol 211, konstantní symbol 308.


V případech uvedených v čl. 4  přílohy č. 6 Statutu UK může rektor po vyjádření děkana fakulty poplatky spojené se studiem prominout, snížit nebo odložit termín jejich splatnosti.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkanZa správnost: Alena Stará

vedoucí studijního oddělení