Opatření děkana č. 4/2010
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 4/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 4/2010


Název:

Dohody o provedení – záznam o ústně uzavřené dohodě


Účinnost:

15. března 2010V Praze dne 4. března 2010PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
V § 75 zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce) jsou stanoveny podmínky pro uzavírání dohod o provedení práce. Zákoník práce neupravuje formu uzavření této dohody a ponechává na smluvních stranách, zda bude dohoda uzavřena v písemné nebo ústní formě.


Tímto opatřením stanovuji, že dohody o provedení práce až do maximální výše odměny 2 000,- Kč mohou být uzavírány ústní formou.


Záznam o ústně uzavřené dohodě o provedení práce je uveden v příloze.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Zpracovala:Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení

Opatření děkana č. 4/2010

Opatření děkana č. 4/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 4/2010


Název:

Dohody o provedení – záznam o ústně uzavřené dohodě


Účinnost:

15. března 2010V Praze dne 4. března 2010PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
V § 75 zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce) jsou stanoveny podmínky pro uzavírání dohod o provedení práce. Zákoník práce neupravuje formu uzavření této dohody a ponechává na smluvních stranách, zda bude dohoda uzavřena v písemné nebo ústní formě.


Tímto opatřením stanovuji, že dohody o provedení práce až do maximální výše odměny 2 000,- Kč mohou být uzavírány ústní formou.


Záznam o ústně uzavřené dohodě o provedení práce je uveden v příloze.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Zpracovala:Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení