Opatření děkana č. 3/2010
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 3/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 3/2010


Název:

Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2010


Účinnost:

1. 3. 2010


V Praze dne 15. února 2010


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Opatření děkana o stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2010


V souvislosti s pokynem děkana č. 1/2002 stanovuji na základě výsledků hospodaření za rok 2009 sazby provozní a správní režie pro potřeby zpracování kalkulací v doplňkové činnosti a za placené služby hlavní činnosti. Současně budou tyto sazby zahrnovány do nákladů při zpracování rozpočtů grantových projektů.


Pro rok 2010 jsou stanoveny tyto procentní sazby:

  • provozní režie 9 %

  • správní režie 9 %.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost: Jana Bludská

vedoucí ekonomického oddělení

Opatření děkana č. 3/2010

Opatření děkana č. 3/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 3/2010


Název:

Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2010


Účinnost:

1. 3. 2010


V Praze dne 15. února 2010


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Opatření děkana o stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2010


V souvislosti s pokynem děkana č. 1/2002 stanovuji na základě výsledků hospodaření za rok 2009 sazby provozní a správní režie pro potřeby zpracování kalkulací v doplňkové činnosti a za placené služby hlavní činnosti. Současně budou tyto sazby zahrnovány do nákladů při zpracování rozpočtů grantových projektů.


Pro rok 2010 jsou stanoveny tyto procentní sazby:
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost: Jana Bludská

vedoucí ekonomického oddělení