Opatření tajemnice č. 1/2010
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření tajemnice č. 1/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření tajemnice č. 1/2010


Název :

Poskytování náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách zaměstnanců FSV

– dodatek č. 3 k pokynu tajemnice č. 7/2007


Účinnost:

1. 01. 2010

V Praze dne 30. 12. 2010

Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakulty

Poskytování náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách – dodatek č. 3 k pokynu tajemnice č. 7/2007S účinností od 1. ledna 2010 se vyhláškou MPSV č. 462/2009Sb. mění pro účely poskytování cestovních náhrad sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel průměrná cena pohonných hmot a sazby stravného při tuzemských pracovních cestách takto:Sazba základní náhrady podle § 157/4 Zákoníku práce za používání silničních

motorových vozidel

na:


3,90 Kč za 1km jízdy u osobních silničních motorových vozidel.Průměrné ceny pohonných hmot podle § 158/3 Zákoníku prácebenzin 91 O Special

28,50 Kč / 1 litr

benzin 91 O Normal

28,70 Kč / 1 litr

benzin 98 O Super – Plus

30,70 Kč / 1 litr

motorová nafta

27,20 Kč / 1 litrTuzemské stravné


Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců v roce 2010 jsou stanoveny v Zákoníku práce podle § 176/1 pro zaměstnance FSV jsou stanoveny takto:


pracovní cesta v trvání 5 - 12 hodin

61,- Kč

pracovní cesta v trvání 12 - 18 hodin

93,- Kč

pracovní cesta delší než 18 hodin

146,- Kč
Ing.Zuzana Beníšková

tajemnice fakultyZa správnost: Jana Bludská

vedoucí ekonomického oddělení


Opatření tajemnice č. 1/2010

Opatření tajemnice č. 1/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření tajemnice č. 1/2010


Název :

Poskytování náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách zaměstnanců FSV

– dodatek č. 3 k pokynu tajemnice č. 7/2007


Účinnost:

1. 01. 2010

V Praze dne 30. 12. 2010

Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakulty

Poskytování náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách – dodatek č. 3 k pokynu tajemnice č. 7/2007S účinností od 1. ledna 2010 se vyhláškou MPSV č. 462/2009Sb. mění pro účely poskytování cestovních náhrad sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel průměrná cena pohonných hmot a sazby stravného při tuzemských pracovních cestách takto:Sazba základní náhrady podle § 157/4 Zákoníku práce za používání silničních

motorových vozidel

na:


3,90 Kč za 1km jízdy u osobních silničních motorových vozidel.Průměrné ceny pohonných hmot podle § 158/3 Zákoníku prácebenzin 91 O Special

28,50 Kč / 1 litr

benzin 91 O Normal

28,70 Kč / 1 litr

benzin 98 O Super – Plus

30,70 Kč / 1 litr

motorová nafta

27,20 Kč / 1 litrTuzemské stravné


Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců v roce 2010 jsou stanoveny v Zákoníku práce podle § 176/1 pro zaměstnance FSV jsou stanoveny takto:


pracovní cesta v trvání 5 - 12 hodin

61,- Kč

pracovní cesta v trvání 12 - 18 hodin

93,- Kč

pracovní cesta delší než 18 hodin

146,- Kč
Ing.Zuzana Beníšková

tajemnice fakultyZa správnost: Jana Bludská

vedoucí ekonomického oddělení