Opatření děkana č. 34/2009
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 34/2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 34/2009

Název:


Stanovení cen za účast na placeném programu – Přípravný kurz IMS


Účinnost:

1. ledna 2010V Praze dne 21. prosince 2009Prof. RNDR. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na přípravném kurzu IMS 2 300,- Kč za osobu a pobyt.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Zpracovala: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení

Opatření děkana č. 34/2009

Opatření děkana č. 34/2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 34/2009

Název:


Stanovení cen za účast na placeném programu – Přípravný kurz IMS


Účinnost:

1. ledna 2010V Praze dne 21. prosince 2009Prof. RNDR. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na přípravném kurzu IMS 2 300,- Kč za osobu a pobyt.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Zpracovala: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení